STAN BYCIA GOTOWYM NA COŚ, CO MA NASTĄPIĆ, ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE DO CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOTOWOŚĆ to:

stan bycia gotowym na coś, co ma nastąpić, odpowiednie przygotowanie do czegoś (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GOTOWOŚĆ

GOTOWOŚĆ to:

skłonność do czegoś, odpowiednie nastawienie do tego, by coś zrobić, czemuś się poddać (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN BYCIA GOTOWYM NA COŚ, CO MA NASTĄPIĆ, ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE DO CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.811

PIĘĆDZIESIĄTKA, ZADANIE, ŻAL, RODZIMOŚĆ, PŁOMYCZEK, TAMILSKI, PŁATECZEK, SCENICZNOŚĆ, NOWOŚĆ, MARMUR, WYMIENIACZ, PEWNOŚĆ, CZYNNIK, FUNKCJA ODWROTNA, POLE MAGNETYCZNE, ZAPŁATA, DOBRE SŁOWO, WYSTAWNOŚĆ, SÓL W OKU, POŻYWIENIE, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, WARIANTOWOŚĆ, GOTOWOŚĆ, KOPS, POCHŁANIACZ, PRZEZROCZYSTOŚĆ, FAZOWOŚĆ, IROKEZ, WIDOWNIA, HORRENDUM, NADCIEKŁOŚĆ, SASZETKA, DOKUMENT, KOMÓRECZKA, STRES OKSYDACYJNY, KAMIEŃ OBRAZY, DROBNOŚĆ, ŁOTEWSKOŚĆ, POTWORA, PATENT, DYDAKTYCZNOŚĆ, ZEPSUCIE, OSADA, OSIEMNASTKA, ZIELONE ŚWIATŁO, DYCHA, SCHEMAT, WYRAZISTOŚĆ, WESOŁOŚĆ, STOPNIOWALNOŚĆ, PROFIL, RENOWACJA, WŁOSKOŚĆ, ENERGIA, KWASICA, NIEKORZYSTNOŚĆ, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, IROKEZKA, NIEKORZYSTNOŚĆ, ESTETYKA, DRAPIEŻNOŚĆ, ZAWADA, MONAGAS, WASZYNGTON, GERMAŃSKOŚĆ, WYBITNOŚĆ, STANDARDZIK, PASTA, USKOK, STABILIZACJA, NAPUSZONOŚĆ, WYKLUCZENIE, WYŻERACZ, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, KANCIASTOŚĆ, SKRZYNKA, UWAGA, WYDMUCHIWACZ, URZECZOWIENIE, SUSPICJA, PRZYWIDZENIE, REFORMATOR, WOLNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, SPOKOJNOŚĆ, DELIBERACJA, ZAPALENIEC, DIONIZYJSKOŚĆ, UZNANIE, WIRTUOZOSTWO, USTAWKA, WSTRZĄS MÓZGU, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, CIASNOŚĆ, IZOLAT, WSPÓŁZAWODNICTWO, ZANIK, APEL, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, PRZYPADŁOŚĆ, POTRÓJNOŚĆ, WIELOFAZOWOŚĆ, NIEDOWIERZANIE, SŁODYCZ, NIENOWOCZESNOŚĆ, MYDLANOŚĆ, PRAWOMOCNOŚĆ, WYŻ, MIG, CENTRALA, KONIEC, DESKRYPCJA, ZAPIS, MIARA, RZADKOŚĆ, KURDYSTAN, PRZECHOWANIE, KOD, ZACHOWAWCZOŚĆ, NIEOKREŚLENIE, NIEREGULARNOŚĆ, DANDYS, MIŁOŚNICTWO, WYKŁAD, OKOWY, STRZAŁ, PLASTYCZNOŚĆ, KOMBINATOR, SZLACHETNOŚĆ, NAIWNOŚĆ, KONIUSZCZEK, OSOBNOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, START, PRODUKCJA, PODZIELNOŚĆ, CYBERPUNK, PRZEKAZ, PAHANG, RAZ, PROGRAM, POZBYWANIE SIĘ, WKŁAD, CIĘŻAR, PRZERAŹLIWOŚĆ, JAŁOWOŚĆ, ZBIERACZ, WYPRZEDAŻ, PROGRAMOWALNOŚĆ, DOBITNOŚĆ, OBRAZOWANIE, OCZKO W GŁOWIE, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, ODKUP, TAJEMNOŚĆ, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ZARANIE, PILNOWACZ, JUNDIAI, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, CENA, DZIAŁANIE, MELANCHOLIA, DESKRYPTOR, PODAWACZ, REWELATOR, CYBERPANK, DAWNOŚĆ, WYCHÓD, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, PALEC, DYSFUNKCJA, PODMIANKA, MISTRZ, LICZNOŚĆ, STAN POSIADANIA, GRA, MALARZ, CYWIL, IZOLACJA AKUSTYCZNA, NIEMORALNOŚĆ, TAJŃ, PROFITENT, POTWIERDZENIE, STAŁOŚĆ, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, DROŻNOŚĆ, NIEDOROBEK, PRZERABIACZ, PRZECIWIEŃSTWO, ZASADA, PIESZCZOTA, OPORNOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, POWTÓRZENIE, ESTRADOWOŚĆ, TO COŚ, BRYZG, TORBA, KOLEGA PO FACHU, PELENG, OPÓR, BURŻUJ, NIERUCHLIWOŚĆ, GORĄCZKA, DYGITALIZACJA, TAJEMNICZOŚĆ, POŁYKACZ, METROSEKSUALISTA, NIEOBLICZALNOŚĆ, SCEPTYCYZM, LWIA CZĘŚĆ, PŁATEK, WESOŁOŚĆ, SWOBODA, NEVADA, WYRAZISTOŚĆ, NIEPRAWDZIWOŚĆ, BIFURKACJA, OCHRONA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, NIEPRZYJACIEL, POWSTRZYMANIE, PŁEĆ, PASKUDA, SNOBISTYCZNOŚĆ, ZGRUBIENIE, EMANACJA, UNIWERSYTET, EKSTAZA, NIEDOBÓR, POŻAREK, NIEDOMYKALNOŚĆ, SKÓBEL, BEZŁADNOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, STOPIEŃ, ŻYDOSTWO, PUCH, AMNEZJA DYSOCJACYJNA, PATRON, ZSYPKA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, NIEDOSTATEK, NONSENSOWNOŚĆ, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, WSPOMINKI, MUR, NIEJASNOŚĆ, ZGNIŁOŚĆ, REALIZM, WZIĄTEK, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, STUKNIĘCIE, SYGNAŁ, MALARZ, OKRUCH, SZPETNOŚĆ, SZKLISTOŚĆ, NIEUDOLNOŚĆ, TWIERDZENIA TALESA, UPOJENIE ALKOHOLOWE, SAMOISTNOŚĆ, NIECHLUJNOŚĆ, BEZAWARYJNOŚĆ, DIZAJN, WIELOBARWNOŚĆ, SUGESTIA, MARYJNOŚĆ, MANIFESTACJA, ZENIT, SZKODNIK, BLOKADA, NIRWANA, UZDOLNIENIA, ŚMIAŁOŚĆ, MAJAK, OGROMNIASTOŚĆ, WIDZOWNIA, PERLIS, FINISZ, OCZOJEBKA, USUWISKO, POWINOWACTWO, RÓŻOWE SŁONIE, ZABIEGI, FABRYKATOR, WIDZIADŁO, MANIA PRZEŚLADOWCZA, ODTWÓRCA, RZADKOŚĆ, POTWIERDZENIE, STAN SUROWY, CHYŁ, OBOSIECZNOŚĆ, HISTORIA, NAPALENIEC, ŚWIADECTWO, ?PO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.811 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN BYCIA GOTOWYM NA COŚ, CO MA NASTĄPIĆ, ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE DO CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN BYCIA GOTOWYM NA COŚ, CO MA NASTĄPIĆ, ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE DO CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOTOWOŚĆ stan bycia gotowym na coś, co ma nastąpić, odpowiednie przygotowanie do czegoś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOTOWOŚĆ
stan bycia gotowym na coś, co ma nastąpić, odpowiednie przygotowanie do czegoś (na 8 lit.).

Oprócz STAN BYCIA GOTOWYM NA COŚ, CO MA NASTĄPIĆ, ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE DO CZEGOŚ sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - STAN BYCIA GOTOWYM NA COŚ, CO MA NASTĄPIĆ, ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE DO CZEGOŚ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast