CECHA CZEGOŚ, CO JEST WALUTOWE, NP. TRANSAKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WALUTOWOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest walutowe, np. transakcji (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO JEST WALUTOWE, NP. TRANSAKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.933

MROK, CEREMONIA ZAPACHOWA, MONARCHISTA, BRYŁKOWATOŚĆ, MASA, RÓG, OPASKA, GAMONIOWATOŚĆ, GUJOT, RECEPTYWNOŚĆ, KOSMATOŚĆ, PATRONKA, REOFIL, ASNYKOWIEC, FISZBINOWCE, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, DZIEŁO POŚREDNIE, LUJ, ZAPEWNIENIE, CHLAPNIĘCIE JĘZYKIEM, LINKOMYCYNA, ŻARŁACZ LUDOJAD, ŁAGODNOŚĆ, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, ADWEKCJA, ARCHEOLOGIA, MOSTEK TERMICZNY, WANIENKA, PRECEDENSOWOŚĆ, ASFALT, PAŹDZIOR, KOŃCÓWKA, WYDMUCHIWACZ, MAŁOŚĆ, PARTYKUŁA, DZIAŁANIE, POŻYTECZNOŚĆ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, PIANOGAZOSTYLIKAT, HEAD HUNTER, ANEUPLOIDALNOŚĆ, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, KRĘGOWIEC, WIĄZANIE ATOMOWE, DYNAMIKA, RACJA, PRZYGASZENIE, NEGACJONIZM, IZBA ROZLICZENIOWA, MASTYKS, SZKŁO ORGANICZNE, KSIĄŻKOWOŚĆ, MARYJNOŚĆ, CYNKOGRAFIA, DRGNIENIE, RYNSZTOK, DWUMECZ, ZBIÓR DYSKRETNY, REKIN CHOCHLIK, ZBROJA BIAŁA, DAMAN, ARYTMETYKA BINARNA, TURBINA PAROWA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, KOŚĆ, NIEDOMIAR, CENTRALA, OWAL KARTEZJUSZA, NORMATYWIZACJA, TYMOLEPTYK, BŁĄD, LUBIEŻNOŚĆ, DROBNOŚĆ, OGNIK SZKARŁATNY, DROGA KRAJOWA, QUEBECKI, OGON, MIODNOŚĆ, ANDANTE, UZYSK, KARKOŁOMNOŚĆ, NIEGOTOWOŚĆ, PODSZYCIE, KSOBNOŚĆ, KURSOR, ZASTAŁOŚĆ, WIARA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, KANWA, URZĄD SKARBOWY, LEGITYMISTA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, ODWRACACZ CIĄGU, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, GEOMETRIA WYKREŚLNA, NIEMORALNOŚĆ, WIWISEKCJA, MAMUCIA SKOCZNIA, PODNOSKA, POZBYWANIE SIĘ, DUROPLAST, PANIKA BANKOWA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, ŚLISKOŚĆ, ŚWIADCZENIE, STANDARD, APEKS, ANONIM, RESIDUUM, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ŻÓŁTY KARZEŁ, LEGALIZM, PAPRYKARZ, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, POSTNOŚĆ, MASOŃSKOŚĆ, PRZEJEŻDŻAJĄCA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ZMYŚLNOŚĆ, ŁOTEWSKOŚĆ, KONDOR KRÓLEWSKI, BUMER, BEZINWAZYJNOŚĆ, DIALOGICZNOŚĆ, KRZYŻAK ROGATY, ŚCIĘCIE, NIEŚWIADOMOŚĆ, FIKCJA, ZŁOTOŚĆ, ŚLAD, CZASOWNIK, STERYLNOŚĆ, RAFA, BRACHYCEFALIA, OBIEG, NIEWINNOŚĆ, KAMPYLOGNATOID, CIEMNE CHMURY, SZYBKOZŁĄCZE, LICZBA PRZESTĘPNA, ANOMIA, PAS, MEGAPOZYTYW, CHODZĄCY SZKIELET, LUK ŁADUNKOWY, PÓŁCZŁOWIEK, LICZBA PODWÓJNA, MAŁGORZATKA, JASTRZĘBI NOS, ŁABĘDZIA SZYJA, AEROFON, TRWAŁOŚĆ, GOŁĘBIE SERCE, BIOFILNOŚĆ, KARP KRÓLEWSKI, PÓŁSFERA, WIELOKULTUROWOŚĆ, CZAS LAPUNOWA, NÓŻ, PRZEGLĄD, ISKRA, UMIAR, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, NAJDUCH, ROZPRAWKA, FIRMA, KOMÓRKA, SZLACHCIĄTKO, WYROSTEK RZĘSKOWY, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, PAL, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, OSZCZĘDNOŚĆ, SZCZĄTKI, OPIEKUŃCZOŚĆ, CHROPOWATOŚĆ, GRUPA PRZEMIENNA, MADŻONG, PRAWO OBYWATELSKIE, FASOLA SZPARAGOWA, SYSTEMOWOŚĆ, OSTROGONY, CIELĘCINKA, WSPÓLNOŚĆ, PRZEKLEŃSTWO, IDEALNOŚĆ, FINISZ, WARIACYJNOŚĆ, BLISTR, ROZPACZLIWOŚĆ, PRODUKCJA, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, ROZDZIAŁ, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, ŚLAD, GOLONKA, PLEJADY, OSIOŁ, OMIEG KOZŁOWIEC, ROZBIEŻNOŚĆ, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, PRZESTARZAŁOŚĆ, DEFORMACJA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, KOMANDOR, NOTA PROTESTACYJNA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, ROZWAŻNOŚĆ, SWAWOLNOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, BISOPROLOL, CHRONOMETR OKRĘTOWY, FPS, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, ROZDZIAŁKA, LICZI, ANTYWESTERN, METABOLIT WTÓRNY, RDZEŃ, FALISTOŚĆ, LAMPA ŁUKOWA, DIALIZA OTRZEWNOWA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, KMIEĆ, SPINKA, MIARA, AKCJA, BIBLIOTEKA RUCHOMA, DERYWACJA FLEKSYJNA, REZYGNACJA, SYKATYWA, OTWARTOŚĆ, OKNO DIALOGOWE, ŁUSKWIAK ZMIENNY, TOY, PRZEWROTOWIEC, WOLUMEN OBROTÓW, OKRĄGŁOGŁOWY, ETANOLOAMINA, SENSUALIZM, JĘZYK WEWNĘTRZNY, JODEK, PRZEŁOM, BRAMKOSTRZELNOŚĆ, ALGORYTM JAKOBIANOWY, MEMBRANOFON, RODZINA PEŁNA, MSZA, WOLUMTERYCZNOŚĆ, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, RELACYJNOŚĆ, BROWAR, SUBSKRYBENT, DRAPIEŻNOŚĆ, LOTOKOT, WŁAZ, OCHRONA REZERWATOWA, ASPIRANT, HOLOGRAM, ŁASKAWCA, NASTĘPSTWO, OSESEK, EKSKLUZYWIZM, FREZARKA KOPIARKA, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, KORMORAN PLAMISTY, GŁOWA RODZINY, OSŁONOWOŚĆ, ŚWIECZKA, KLĘSKA URODZAJU, ANGLOARAB SHAGYA, KARMIDEŁKO, AMONIT, FRONT, CZUB, NERWOWOŚĆ, ANTAGONISTA, IRANISTAŃSKI, ZACNOŚĆ, ZASTAWKA, TRANDOLAPRYL, WYMIANA, STRONA BIERNA, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, NATARCZYWOŚĆ, OBLATANIE, IRONICZNOŚĆ, AUTOTELICZNOŚĆ, GŁOSKA PREPALATALNA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, BENZYNA CIĘŻKA, TELEWIZJA, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, BŁYSKOTLIWOŚĆ, WYSYŁKA, ?BONITO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.933 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO JEST WALUTOWE, NP. TRANSAKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST WALUTOWE, NP. TRANSAKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WALUTOWOŚĆ cecha czegoś, co jest walutowe, np. transakcji (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WALUTOWOŚĆ
cecha czegoś, co jest walutowe, np. transakcji (na 10 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO JEST WALUTOWE, NP. TRANSAKCJI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO JEST WALUTOWE, NP. TRANSAKCJI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x