ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH REGULUJĄCYCH CZYNNOŚCI PROCESOWE, ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, KTÓREGO GŁÓWNYM CELEM JEST USTALENIE, CZY ZAISTNIAŁ CZYN ZABRONIONY MAJĄCY POSTAĆ PRZESTĘPSTWA, A NASTĘPNIE - WYKRYCIE JEGO SPRAWCY I POCIĄGNIĘCIE GO DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POSTĘPOWANIE KARNE to:

zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe, zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego, którego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie - wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej (na 17 lit.)PROCES KARNY to:

zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe, zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego, którego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie - wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH REGULUJĄCYCH CZYNNOŚCI PROCESOWE, ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, KTÓREGO GŁÓWNYM CELEM JEST USTALENIE, CZY ZAISTNIAŁ CZYN ZABRONIONY MAJĄCY POSTAĆ PRZESTĘPSTWA, A NASTĘPNIE - WYKRYCIE JEGO SPRAWCY I POCIĄGNIĘCIE GO DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.583

NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, OSTROŚĆ, POLIPLOID, TIBIA, MASA SPADKOWA, RACJA, NAPOLEONIZM, MIĘKKOSKÓRKOWATE, BINARYZM, AUTOMORFIZM, SUPERVISOR, KLARA, TYLCZAK, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, SPŁASZCZKOWATE, ZNAK MUZYCZNY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, SŁODYCZ, RWA KULSZOWA, SILNIK INDUKCYJNY, APARAT, PISANINA, LUJEK, PODOFICER, GADACZ, REGLAN, FASETA, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, IRON, SZALONA GŁOWA, KLUCZ SZWEDZKI, KONTROLA DROGOWA, TRANSAKCJA WIĄZANA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, WYCHWYT, MURARKA RUDA, AMPUŁKA, BELLADONA, PRZECIWIEŃSTWO, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, MRÓWKA PÓŁNOCNA, ZAPRZĄG, AGREGACJA, BUSINESS PLAN, POLIMORF, ASKEPTOZAUR, PSIARKA, USTRÓJ NIEWOLNICZY, EMBRIOPATIA TALIDOMIDOWA, SKRZYDEŁKO, UKŁAD POZAPIRAMIDOWY, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, RACJONALIZM, ŻYCIE WIECZNE, OBŁOŚĆ, ZŁO, KECZUA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, CASSOLA, PIERWORODZTWO, DZIELNICA, BRZUSIEC, KWARTET, DOJRZAŁOŚĆ, RDZEŃ KRZEMIENNY, NIESPOKOJNOŚĆ, ZARZĄD, UPIĘKSZENIE, SIEWNIK RZUTOWY, EMERYTURA POMOSTOWA, FUKS, OKRES NOWORODKOWY, HARD CORE, SYRENY, KORYTO, FUNKCJA SCHODKOWA, EDIAKAR, SEPTET, OPONA BEZDĘTKOWA, PODAŻ ELASTYCZNA, PARAGENEZA, ŻÓŁW CĘTKOWANY, KSIĘGOWOŚĆ, CZEPOTA GAMBIR, POLIMER FLUOROWY, PRZYCZYNA FORMALNA, SAMOAKTUALIZACJA, KOMITET TECHNICZNY, NITRONATRYT, ZALEŻNOŚĆ, ŁYCZAK MUSZLOWY, WYJĄTEK, PODNOSKA, EPIZOD, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, MAŚLAK, NĘDZA, ZAWIESZENIE, POWIETRZNIA, MINÓG JAPOŃSKI, WARUNEK, OBSERWATORIUM, ZAKRĘT, RUBENS, PODATEK BEZPOŚREDNI, ŁUK ANGULARNY, ELEKTROENCEFALOGRAF, WSPARCIE FINANSOWE, SMOK, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, PROCES GEOLOGICZNY, SZALEŃSTWO, ZWROT WEKTORA, SINUS HIPERBOLICZNY, WIEK POPRODUKCYJNY, ODCISK PALCA, WYPADEK DROGOWY, BILARD FRANCUSKI, PRĘT, PANAMERYKANIZM, JEŁOP, RAPTULARZ, ANACHRONICZNOŚĆ, POSIADACZ ZALEŻNY, HEAVY METAL, MYSZOSKOK WIELKI, RURA, MILICJA, ENTEROBAKTERIA, ZWARA, CZWOROŚCIAN FOREMNY, MH, LOTNY FINISZ, CZYSTY ROZUM, LITERATURA WAGONOWA, CIEMNA KARTA, CARAT, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, WYSIEDLONY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, PRZYMIOTNIK, KLIMAT, HYDROŻEL, KLAUSTROFOBIA, GRZYB PIASKOWY, AMINOPENICYLINA, CIAŁO PRZYCZYNOWE, WARIACJA, RZEŹWOŚĆ, KRYSZNAIZM, GRUPA, RODZIMOŚĆ, GŁOS STROIKOWY, SPIS, DZIECINNOŚĆ, CHODZĄCY SZKIELET, ERGOTERAPEUTA, WOLA BOŻA, PIEZOELEKTRYK, ZNACZENIE, PRYMITYWNOŚĆ, SŁOMIANY WDOWIEC, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, CHOROBA GÓRNIKÓW, UZBROJENIE, SOWIECKOŚĆ, SOSNA CZERWONA, CIEŃ, LIST ZASTAWNY, MECHANIZM RYGLOWY, METEORYT KAMIENNY, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, KALKA JĘZYKOWA, BENTO, TOMIZM, JĘZYK KIPCZACKI, SYMPOZJON, NIEJASNOŚĆ, POMPA STRUMIENIOWA, SADZAK, OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE, PARLAMENT, GEN REPORTEROWY, OPIEKUŃCZOŚĆ, ZBIÓR DYSKRETNY, ŚMIERDZIUCH, NIEPOPRAWNOŚĆ, KACZKA, NASADA, BISOPROLOL, PRZYBYSZKA, TEINA, WĄTŁOŚĆ, AUSTRALIA, GEN PODZIELONY, KWALIFIKACJA PRAWNA, ORCZYK, MASOŃSKOŚĆ, UMOWA ŚMIECIOWA, LAS, MIEJSCE, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, PRUSAK, KARAMBOLA, KODOWANIE SIECIOWE, GETTO, SYMETRALNA, EGZAMIN, POSTĘP GEOMETRYCZNY, OSŁONOWOŚĆ, DELFINY OCEANICZNE, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, DRZEWO, FAŁSZ, WYŁADOWANIE JARZENIOWE, MIODÓWKA PĄSOWA, STREFA ODRUCHOWA, GATUNEK SEMELPARYCZNY, REPUBLIKA BANANOWA, KAMPANIA, AGNOSTYK, MAANAM, TARANOWANIE, POŚWIST, GŁOŚNIK PNEUMATYCZNY, RUTENISTYKA, BEZPIECZEŃSTWO, SPOWINOWACONY, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, SOLISTA, DOWCIPNOŚĆ, TRANSPOZYCJA, ILORAZ RODZINNY, SEKSOWNOŚĆ, SUBRETKA, MAKROŚWIAT, OGIER, NIEGUSTOWNOŚĆ, KONTRAST RÓWNOCZESNY, LODOWIEC GÓRSKI, KONKURENCJA DOSKONAŁA, WIR PIASKOWY, SOLIDARNOŚĆ, WAGA RZYMSKA, UBOGOŚĆ, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, BATRACHOGNAT, WIKARIUSZ GENERALNY, PLATON, CZARA GŁOSOWA, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, PERIOD, MARKER GENETYCZNY, MAIŻ, GARIBALDKA, SEZONOWIEC, BŁOCISKO, ASPOŁECZNOŚĆ, KCIUK NARCIARZA, PŁASZCZKA NAGA, KONTRAFAŁ, DOBITNOŚĆ, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, AMBITNOŚĆ, PAUZA, WYCINKOWOŚĆ, TYLCZAK, PIES OZDOBNY, POSTANOWIENIE SYGNALIZACYJNE, LITERAT, POCZUCIE WINY, NUDYSTKA, PRAWO KARNE PROCESOWE, TUNBERGIA MYSORSKA, PRAWO KARNE, OPŁATA STOSUNKOWA, WIERTACZ, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, RUCH JAŁOWY, MODERN, CHODZĄCY TRUP, PUK, PATRON, GRA LOSOWA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, TEST, JAGIENKA, SALONOWIEC, WĘDRÓWKA DUSZ, OCHRONNIK, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, CZŁOWIEKOWATE, HORODYSZCZE, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, STYL KOLONIALNY, CIĄG, ?PŁAWA SONAROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.583 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH REGULUJĄCYCH CZYNNOŚCI PROCESOWE, ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, KTÓREGO GŁÓWNYM CELEM JEST USTALENIE, CZY ZAISTNIAŁ CZYN ZABRONIONY MAJĄCY POSTAĆ PRZESTĘPSTWA, A NASTĘPNIE - WYKRYCIE JEGO SPRAWCY I POCIĄGNIĘCIE GO DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH REGULUJĄCYCH CZYNNOŚCI PROCESOWE, ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, KTÓREGO GŁÓWNYM CELEM JEST USTALENIE, CZY ZAISTNIAŁ CZYN ZABRONIONY MAJĄCY POSTAĆ PRZESTĘPSTWA, A NASTĘPNIE - WYKRYCIE JEGO SPRAWCY I POCIĄGNIĘCIE GO DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POSTĘPOWANIE KARNE zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe, zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego, którego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie - wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej (na 17 lit.)
PROCES KARNY zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe, zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego, którego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie - wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POSTĘPOWANIE KARNE
zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe, zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego, którego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie - wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej (na 17 lit.).
PROCES KARNY
zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe, zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego, którego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie - wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej (na 11 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH REGULUJĄCYCH CZYNNOŚCI PROCESOWE, ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, KTÓREGO GŁÓWNYM CELEM JEST USTALENIE, CZY ZAISTNIAŁ CZYN ZABRONIONY MAJĄCY POSTAĆ PRZESTĘPSTWA, A NASTĘPNIE - WYKRYCIE JEGO SPRAWCY I POCIĄGNIĘCIE GO DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ZESPÓŁ NORM PRAWNYCH REGULUJĄCYCH CZYNNOŚCI PROCESOWE, ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, KTÓREGO GŁÓWNYM CELEM JEST USTALENIE, CZY ZAISTNIAŁ CZYN ZABRONIONY MAJĄCY POSTAĆ PRZESTĘPSTWA, A NASTĘPNIE - WYKRYCIE JEGO SPRAWCY I POCIĄGNIĘCIE GO DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x