Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: URZĄDZENIE, W KTÓRYM CIŚNIENIE JEST WYŻSZE NIŻ CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE, UŻYWANE M.IN. DO LECZENIA CHOROBY WYSOKOŚCIOWEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMORA CIŚNIENIOWA to:

urządzenie, w którym ciśnienie jest wyższe niż ciśnienie atmosferyczne, używane m.in. do leczenia choroby wysokościowej (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE, W KTÓRYM CIŚNIENIE JEST WYŻSZE NIŻ CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE, UŻYWANE M.IN. DO LECZENIA CHOROBY WYSOKOŚCIOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.221

MODRASZEK ORION, KNAJPA, HAMERNIA, ATRITOR, OGIEŃ OLIMPIJSKI, DWORSKOŚĆ, MULTIPLEKS, ROMBOEDR, RETENCJA, PRZEDWIECZNOŚĆ, HUBA WIERZBOWA, JORDANEK, DWUNASTA, LIDAR, EUROWIZJA, POLIOL, POZAMUZYCZNOŚĆ, WIETRZENIE FIZYCZNE, FORMACJA DEFENSYWNA, GACEK SZARY, PUNKT FILTRACYJNY, NAWÓZ KATALITYCZNY, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, SAMOOKREŚLENIE, INFORMACJA GENETYCZNA, UMOWA BUKINGOWA, HERBATA BIAŁA, GARA, CZUJNIK INDUKCYJNY, OSCHŁOŚĆ, BIAŁA, TANCERZ, PRASA HYDRAULICZNA, ANALIZA DYSKRYMINACJI, DRYBLER, ODBIORNIK RADIOFONICZNY, KLATKOWIEC, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, OKIENKO, ZACHOWAWCA, WAŁ BRZEGOWY, MASZYNOWNIA, SILNIK ZAMKNIĘTY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, GORYCZAK, PUSTA STRUNA, KOREAŃSKI, KIERAT, TĘGI UMYSŁ, MĘTNOŚĆ, ROZMIAR KĄTOWY, DEASEMBLACJA, ZACHYLNIK, WIDEOKAMERA, METAL LEKKI, NEUTRALIZACJA, NOWY, UKŁAD REGULARNY, FACHOWIEC, GLOSA, AKUMULATOR, DOM PRZYSŁUPOWY, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, BASEN MODELOWY, KOPULACJA, WIDNOŚĆ, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, CENTRUM KONFERENCYJNE, GOOGLE INC, WODA HIPEROSMOTYCZNA, SUTENERSTWO, KORMOFITY, PERSONA, JĘZYKI MUNDA, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, PŁÓTNIANKA, KAWATYNA, ALTEMBAS, SŁONIARNIA, HUGGINS, POGODA, AKCJA, ZBIOREK, OBRĘCZ, ROZPAD, NUKLEOTYD, ZMIERZCH CYWILNY, KARMIENIE, ANOMALIA MAGNETYCZNA, CZERWONE CIAŁKO KRWI, ZAPAŁKA SZTORMOWA, WOLNOAMERYKANKA, PRODUKCJA PIERWOTNA, PODRYWKA, NIECZUCIE, ZASOBY, UBOGOŚĆ, WÓZ SKARBNY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, IKEBANA, TERMOS, POWŁÓCZYSTOŚĆ, SILNIK GAZOWY, PÓŁMISEK, KIBELEK, CZARNA OWCA, STRAŻ POŻARNA, ŻEBRO, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, WIEŻA, PASJONISTA, ŁADNY GIPS, MNICH, NIEGUSTOWNOŚĆ, PSI GRZYB, WIELKA JEDNOSTKA, NADZÓR BANKOWY, NORMATYWIZM, WERTYKULATOR, ŁAŃCUCH, SPOISTOŚĆ, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, SZCZUR, GŁOŚNOŚĆ, SENAT, SPEKTAKL MUZYCZNY, ŁBISKO, KECZ, OPERA, KONIECZNOŚĆ, KOPARKA CHWYTAKOWA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, AKTYWA TRWAŁE, SKŁAD PODATKOWY, DETONATOR, MŁOT, ROZJAZD, WULKAN TARCZOWY, SANDBOX, PRZETWORNIK, PRZYBYTEK, MRÓWKA SMĘTNICA, CENTRALKA TELEFONICZNA, DEIZM, MARTWY PRZEPIS, GALICYJSKI, ZAWÓR, DESTYLATOR, ETER, PIEŃ TRZEWNY, GNIAZDO ZAWOROWE, KILOTONA, REJESTRACJA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, CIŚNIENIE ROZKURCZOWE, MORTIRA, MNOŻNIK, NOŚNIA, OSTATNI SAKRAMENT, MOŻDŻEŃ, CIĄG ARYTMETYCZNY, DWUPRZODOZĘBOWCE, ZABIEG, EPIZOOTIA, BIDAKA, ARMATKA, USTAWNIK POZYCYJNY, KASZKIET, HEGEMONICZNOŚĆ, FIKCJA LITERACKA, BIDET, MENU PODRĘCZNE, USTERZENIE PŁYTOWE, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, WOLNOWAR, SYJON, BEZIDEOWOŚĆ, FITOPATOLOGIA, HARD CORE, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, JEDNOSTRONNOŚĆ, FALISTOŚĆ, TASZCZYN PSZCZELI, LOGOGRAF, KWAŚNOŚĆ, PRALNIA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, ROŚLINY NACZYNIOWE, JĘZYK MANX, NIEMIECKOŚĆ, MĄTEWKA, OUTLIER, CZEREŚNIAK, JĘZYK PENDŻABSKI, POMPADOUR, ZASTAWKA, LOGOPEDKA, NIETAKTOWNOŚĆ, UKŁAD CAŁKUJĄCY, MILICJA, MASZT, KWAS ŻOŁĄDKOWY, SYSTEM POZYCYJNY, ALPINARIUM, TENDENCJA ROZWOJOWA, POZYTON, PATENA, WERTEBROPLASTYKA, WIRUS CHOROBY MAREKA, PCHACZ, NIECUŁKA, FRAKCJONISTA, ŻURAW, DOMINATOR, ATRAKCJA, LAGUNA, EGZEMPLARZ SYGNALNY, FASOLA ZŁOTA, DRUK ROZSTRZELONY, MATEMATYKA STOSOWANA, NASOSZNIKOWATE, SEKUNDA, RETROGRADACJA, TACHION, OGNISKO, OKREŚLONOŚĆ, POWIKŁANIE, ARESZT, ZEBRA, PRZECIĘTNIACTWO, KAMPYLOGNATOID, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, BIAŁA RDZA, UJŚCIE, NATARCZYWOŚĆ, FINITYZM, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, PIESZCZOCH, STREFA PERYGLACJALNA, GEOMETRYCZNOŚĆ, DRIBLER, RĘKAW, ROZRUSZNIK SILNIKA SPALINOWEGO, TALIA, UNIWERSYTET, SYGNAŁ DYSKRETNY, GIEŁDA SAMOCHODOWA, CZEK BEZ POKRYCIA, UPOMNIENIE, ELITARYZM, STOJAK, GENERATOR ELEKTRYCZNY, GRAFIK, ŻÓŁTOZIEM, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, ZASOBOŻERNOŚĆ, GRA WSTĘPNA, KAFEJKARZ, CHRONOMETR OKRĘTOWY, DZIELNA, PARK MIEJSKI, PLEJADY, POKOJOWOŚĆ, JĘZYCZEK, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, JASZCZURKA SARGANTANA, SZORSTKOŚĆ, HAMULEC SZCZĘKOWY, MYJNIA, TUNEL CHŁODNICZY, CENA SUBSKRYPCYJNA, RUDEL, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, PIEZOELEKTRYK, URZĄDZENIE POMIAROWE, FUNKCJA CELOWA, PIŻMÓWKI, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, DWUDZIESTOPAROLATKA, FILTR POWIETRZA, KWASOTA, ŚWISTAK OGONIASTY, MINIA, NEGACJONISTA, SZLACHTUZ, WYJĄTEK, PIERWSZAK, ETANOLOAMINA, KAMPUS, REAKTOR, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, DOMNIEMANIE, MAGNETON JĄDROWY, PROCHRONIZM, KOBIECOŚĆ, LYGODIUM, SZCZURO-WIEWIÓRKA, NOOBEK, MONARCHIZM, KOPIARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.221 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: urządzenie, w którym ciśnienie jest wyższe niż ciśnienie atmosferyczne, używane m.in. do leczenia choroby wysokościowej, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE, W KTÓRYM CIŚNIENIE JEST WYŻSZE NIŻ CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE, UŻYWANE M.IN. DO LECZENIA CHOROBY WYSOKOŚCIOWEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
komora ciśnieniowa, urządzenie, w którym ciśnienie jest wyższe niż ciśnienie atmosferyczne, używane m.in. do leczenia choroby wysokościowej (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMORA CIŚNIENIOWA
urządzenie, w którym ciśnienie jest wyższe niż ciśnienie atmosferyczne, używane m.in. do leczenia choroby wysokościowej (na 17 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x