PODSTAWOWA PORCJA INFORMACJI, NA KTÓREJ OPERUJE SYSTEM KOMPUTEROWY; SŁOWO JEST LICZBĄ ZŁOŻONĄ Z ODGÓRNIE OKREŚLONEJ ILOŚCI BITÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁOWO MASZYNOWE to:

podstawowa porcja informacji, na której operuje system komputerowy; słowo jest liczbą złożoną z odgórnie określonej ilości bitów (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWA PORCJA INFORMACJI, NA KTÓREJ OPERUJE SYSTEM KOMPUTEROWY; SŁOWO JEST LICZBĄ ZŁOŻONĄ Z ODGÓRNIE OKREŚLONEJ ILOŚCI BITÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.647

NIEŚWIADOMOŚĆ, NACZYNIOWE, PIRAMIDA, CZEREMCHA, WARTOWNIK, WIDŁOGONKA SIWICA, LABIRYNT, MAPA BITOWA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, AMFIUMY, ZBIÓR DYSKRETNY, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, DONOŚNIK, BURAK, POEMAT DYGRESYJNY, KOMIN, OCZKO W GŁOWIE, SZNAPS, MINIPIŁKA, WYRAFINOWANOŚĆ, SZACHY FISCHERA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, ADRESATKA, KREW ŻYLNA, OMNIPOTENCJA, STROLLER, DWUKROTNOŚĆ, MARYJNOŚĆ, TRENER, DOSTĘP WARUNKOWY, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, PUŚLISKO, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, TERMIN PREKLUZYJNY, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, AUTOSKLEP, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, TYKA, TRUTÓWKA, ŚWIATŁO DZIENNE, PAL, SER PARMEŃSKI, WIETLICA, GRA NIESKOŃCZONA, MINI-ALBUM, ZADZIORNOŚĆ, OSET, PODRÓŻ, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, SZEREG NEPTUNOWY, NIEOBEZNANIE, ŁOBUZIAK, SKOK KWANTOWY, ŚRÓDNERCZE, SWATKA, SEKSTET, FIKCJA, TEST ZDERZENIOWY, FANTAZJA, SYNDROM WILKOŁACZY, BLIŻSZOŚĆ, KETOZA, IZBA DEPUTOWANYCH, SYSTEM POZYCYJNY, BROŃ LUFOWA, BLISTR, DOMOWINA, LAWONICHA, INFLACJA MONETARNA, WINO LIKIEROWE, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, LĘK SEPARACYJNY, AZJATYCKOŚĆ, FOKSTROT, ZASADA MACHA, STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE, GUARANA, AEROBIC, NAIWNOŚĆ, ZDARZENIOWOŚĆ, KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO, KAMPYLOGNATOID, OBRÓT SYNCHRONICZNY, TUNEL, KOCANKA WŁOCHATA, SILNIK REPULSYJNY, PIRAMIDA FINANSOWA, OKABLOWANIE STRUKTURALNE, GŁUSZYCA, DYSKRECJA, KIPI KASZA, POLE KARNE, PIĘĆDZIESIĄTKA, WIRTUOZOSTWO, FELERNOŚĆ, JĘZYKI BANTU, SYSTEM ZARZĄDZANIA, PONCZ, ULUBIENIEC, MĄDROŚĆ, PROSTNICA, ŚLICZNOŚĆ, KRYZA, NIESTANOWCZOŚĆ, KAPANINA, PIEZOMAGNETYK, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPIKER, POWIETRZNOŚĆ, LICZEBNIK, SAMOGŁOSKA NOSOWA, MASECZKA, KOMORA NABOJOWA, FIX, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, NOCEK KOSMATY, EWANGELIA, OPARCIE, NAZWA RZETELNA, ARESZT TYMCZASOWY, RADIONAWIGACJA, ZMOWA, PIES OZDOBNY, WAŁ, ŚLIMAK, CONSOL, SŁONOROŚL, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, ROŚLINY NACZYNIOWE, GAZELA PRZEWALSKIEGO, TOALETA, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, KONWENANS, PIKIETA, CEREMONIALNOŚĆ, TERABIT, ZŁOŻENIE, MAKAKOKSZTAŁTNE, PIÓRO, WSPANIAŁOŚĆ, KANAŁ TEMATYCZNY, TREPAK, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, STACJA TRANSFORMATOROWA, BELKA GŁÓWNA, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, BISKUP POMOCNICZY, PROBLEM DECYZYJNY, ŚRUBOWIEC, ROŚLINA WODNA, CUDACZNOŚĆ, RICOTTA, REKIN, OPTYKA FALOWA, COPYPASTA, ZŁOTE RUNO, BOBO, ŚWIADEK JEHOWY, GŁOWNIA, BONGOSY, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, KALORMEN, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, KASKADA TROFICZNA, WYDERKA, DOLAR NOWOZELANDZKI, INWERSJA OPADÓW, PRZELUDNIENIE AGRARNE, SŁODZIK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, SYSTEM POMIAROWY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, INSTALLER, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, WESOŁOŚĆ, KUC KASPIJSKI, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ŻURNALISTA, ZUCHWAŁOŚĆ, GRAM, PASTA, BATERIA PŁASKA, MISIO, MATOWOŚĆ, MAPA DROGOWA, OBROŃCA, RZEŹBA KRASOWA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, PRAWO PRYWATNE, EUROPEJSKOŚĆ, CZUWAK AKTYWNY, KOZOJEBCA, KASA CHORYCH, SYF, NIEZALEŻNOŚĆ, GRA W KARTY, MOSTEK TERMICZNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, WOREK, CIEKAWOŚĆ, SPECJACJA FILETYCZNA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, TANIEC, BALANSJER, SKRZYDEŁKO, RYCINA, TRANSKRYPCJA, WSZECHMOCNOŚĆ, NOŚNIK, JAŁMUŻNIK, AUTOKOD, HOMER, KABAŁA, OSSUARIUM, KARŁOWATOŚĆ, KANALIZACJA BURZOWA, OPARCIE, POZWANY, PODBRÓDEK, FORMA LINIOWA, TON, PASZCZA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ZASOBOŻERNOŚĆ, TABLICA, ELEKTROLIT, WYDERKA, DAWNOŚĆ, SYSTEM REPARTYCYJNY, ŁOPIAN, PRZEJEŻDŻAJĄCA, STAN WODY, PLASTYCZNOŚĆ, DENOTACJA, CHOROBA BAKTERYJNA, DIT, BEZSENSOWNOŚĆ, NIEPRZYSTOSOWANIE, NIEUWAŻNOŚĆ, BLEDZIUCH, SUPERNOWA TYPU IB, EKSPRES DZBANKOWY, KSIĘŻNICZKA, KONDENSACJA, AGREGAT, PILOT, SMOLUCH, WODOREK, ŁATEK, ŁAPACZ, CZERWONKA, NATURALIZM, KORZONEK, KILOBIT, WITAMINA B6, SKALA RANKINE'A, GOLONKO, RZECZ, HRABIĄTKO, KLIMAT PODZWROTNIKOWY, DERYWACJA FLEKSYJNA, ZGNIŁOŚĆ, SYSTEM POWIERNICZY, OBYCZAJNOŚĆ, BABINA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, PASJA, BOSS, PLACEK, PRASA, SYSTEM PREZYDENCKI, PATAFIAN, DZIEŃ, CHOROBOWE, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, BIEDOTA, STRZECHWOWCE, NIECELOWOŚĆ, DESPOCJA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, DZIAŁKA, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, ILOCZYN WEKTOROWY, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, DWUDZIESTA CZWARTA, SYSTEM, FUNKCJONALIZM, STREFA ODRUCHOWA, KLINKIER, ROBAK, OPERATOR BITOWY, KLASTER, IDEOGRAFIA, ZAĆMA POCZĄTKOWA, KOD OGRANICZONY, JEDNOSTKA ZALEŻNA, ?CZUCIE SOMATYCZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.647 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODSTAWOWA PORCJA INFORMACJI, NA KTÓREJ OPERUJE SYSTEM KOMPUTEROWY; SŁOWO JEST LICZBĄ ZŁOŻONĄ Z ODGÓRNIE OKREŚLONEJ ILOŚCI BITÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWA PORCJA INFORMACJI, NA KTÓREJ OPERUJE SYSTEM KOMPUTEROWY; SŁOWO JEST LICZBĄ ZŁOŻONĄ Z ODGÓRNIE OKREŚLONEJ ILOŚCI BITÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁOWO MASZYNOWE podstawowa porcja informacji, na której operuje system komputerowy; słowo jest liczbą złożoną z odgórnie określonej ilości bitów (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁOWO MASZYNOWE
podstawowa porcja informacji, na której operuje system komputerowy; słowo jest liczbą złożoną z odgórnie określonej ilości bitów (na 14 lit.).

Oprócz PODSTAWOWA PORCJA INFORMACJI, NA KTÓREJ OPERUJE SYSTEM KOMPUTEROWY; SŁOWO JEST LICZBĄ ZŁOŻONĄ Z ODGÓRNIE OKREŚLONEJ ILOŚCI BITÓW sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PODSTAWOWA PORCJA INFORMACJI, NA KTÓREJ OPERUJE SYSTEM KOMPUTEROWY; SŁOWO JEST LICZBĄ ZŁOŻONĄ Z ODGÓRNIE OKREŚLONEJ ILOŚCI BITÓW. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x