JEDNOSTKA INFORMACJI SKŁADAJĄCA SIĘ Z 8 BITÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKTET to:

jednostka informacji składająca się z 8 bitów (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKTET

OKTET to:

utwór na osiem instrumentów lub głosów (linii melodycznych - zarówno instrumentalnych, jak i wokalnych) (na 5 lit.)OKTET to:

zespół złożony z ośmiu muzyków (na 5 lit.)OKTET to:

zgrupowanie ośmiu cząstek elementarnych (na 5 lit.)OKTET to:

kameralny utwór ośmiogłosowy na osiem instrumentów solowych (na 5 lit.)OKTET to:

zespół kameralny złożony z ośmiu wykonawców (na 5 lit.)OKTET to:

ośmiu muzyków (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA INFORMACJI SKŁADAJĄCA SIĘ Z 8 BITÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.446

GHOUL, GWIAZDA WIELOKROTNA, PRĄD GALWANICZNY, KOMORA, REWOLWER, FLORYSTA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, KLOCEK, WZROST ZUBAŻAJĄCY, LUSITANO, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, OSSUARIUM, TAŚMA, DŻIN, NIEPRZYJACIÓŁKA, LITOSFERA OCEANICZNA, UŁAMEK ZWYKŁY, GARDEROBIANKA, PŁYN NASIENNY, EWOLUCJONIZM, STAJE, DZIEŻKA, ŁASKAWCA, RACHUNEK CAŁKOWY, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, PRAWA RĘKA, TYSIĄC, CIAŁO AMORFICZNE, MIECZ DWURĘCZNY, WAMPIRZYCA, PODWÓJNA HELISA, OSTOJA, DOJŚCIE, FERMA, SUKCESYWNOŚĆ, JATKA, LEŚNICTWO, CYBERPANK, GORĄCZKA REUMATYCZNA, KROTOCHWILA, DEZADAPTACJA, PODATEK, ORANT, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, ZABUDOWANIA, WĘZEŁ DROGOWY, ŚWINIA CELEBESKA, ŻYRYTWA, RYBA AMFIDROMICZNA, BIAŁA DAMA, BOREWICZ, INGRESJA MORSKA, KIBOLSTWO, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, WPŁYWOWOŚĆ, DELFIN, ARC SIN, JUBILER, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, KOMUNIKACYJNOŚĆ, DŻINN, WODA PODSKÓRNA, LISZAJ RUMIENIOWATY, KILOFEK, FILM ANIMOWANY, ORTOPTYSTA, MISKAL, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, WSTRZYMANIE, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, POSTĘPAK, REWANŻ, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, TBV, WIERSZ, WIECZÓR, POTOK, SKORPIONY, PRACA WYJŚCIA, PRĄD ZAWIESINOWY, KOŃCÓWKA, NEONTOLOGIA, NERKA WĘDRUJĄCA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, ZAJĄKNIĘCIE, BIEG, CHEERLEADERKA, MATRYCA LOGICZNA, KONCEPTUALIZM, GRA SINGLOWA, USZATKA, PREPERS, TARANTELA, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, ŚRODEK TRWAŁY, KUPER, BEZDNO, SŁOWOTWÓRSTWO, POCHLEBSTWO, PROTETYKA, TRZMIEL PARKOWY, KLEKOTKA, ANAFORYCZNOŚĆ, SLEGA, SYMULACJONIZM, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, SZCZELINA SKRZELOWA, CELEBRACJA, DZIELNICA, PŁYN STAWOWY, SPECJALISTA, NIEUCTWO, ZACIESZ, SOLENIK, KONFORMER, PUCHAR, EURYTERMICZNY ORGANIZM, KRYJÓWKA, KRYMINAŁ, ZRAZ, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, OBWÓD AUTONOMICZNY, PEŁNIA, SZEFEL, MILREJS, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, JĘZYKI AŁTAJSKIE, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, JĘZYK DRAWIDYJSKI, ETNOLINGWISTYKA, PÓJDŹKA, FRYGORIA, USTNIK, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, POLIMER, ASTRACHAN, ŻYWOTOPISARZ, WOK, PIJALNIA, POMOC, WIDZ, OBŁOK SREBRZYSTY, ŁUSZCZYCA STAWOWA, TRÓJKOMBINACJA, RUBIN, SZRAF, MOTYLEK, ULUBIENIEC MUZ, HALABARDA, WIZJER, TASIEMIEC, LIBRA, KAMIEŃ BUDOWLANY, PUSTY DŹWIĘK, OJCZYZNA, LĘK, LITOSFERA KONTYNENTALNA, PASTISZ, WIZAŻYSTA, OGNIWO NALEWNE, LORENC, STOLICA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, UZBRAJANIE SIĘ, KRATA VICHY, KOŻUSZYSKO, RAKSA, BIOGERONTOLOGIA, BIAŁY WYWIAD, WNIEBOWSTĄPIENIE, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, TONA STANDARDOWA, AMPEROWOLT, SUBSTANCJA OBCA, ŁUSKOWIEC, KOŚĆ NIEZGODY, KLUCZ, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, DZIENNIK, KONCEPT, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, KAGU, MIGELITKA, WALC WIEDEŃSKI, KROK SKRZYŻNY, MLECZAJ LEPKI, CYKL WYDAWNICZY, TONA, RYCZAŁT, UBOŻENIE, TANATOPSYCHOLOGIA, KIR, LÓD FIRNOWY, MEM, PARKIET, KANADA, POLSKOŚĆ, GAŁĘŹNIK, FOSFATAZA KWAŚNA, ETYKA, INDIAŃSKI, BULWA, ALBUM, DECYGRAM, GRANICA CIĄGU, ŻALE, ASTROCHEMIA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, ŻÓŁTLICA, PARTIA WŁOSKA, WYWROTKA, PERIOD, FOREMKA, CIELĘCINKA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, TRANZYSTOR POLOWY, WĘDKA, SKORUPA, POSŁUSZNIK, MOTYL DZIENNY, FRANK GWINEJSKI, TĘŻYCZKA, PIASKOWIEC KWARCOWY, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, STROIK, KUŹNIA, EKONOMIA ROZWOJU, ZIEMIA ODNIESIENIA, ROBOTY PRZYMUSOWE, WŁÓKNIAK MIĘKKI, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, LEŃ, WYSPA KONTYNENTALNA, BEZCZELNIK, ZABUDOWA, ATOMIZM, SZTUCZNA INTELIGENCJA, AGENT, KONWERSJA, MARKETING RELACYJNY, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, PIĘĆDZIESIĄTNICA, ŚWIADEK KORONNY, SATURACJA, AMFITEATR MORENOWY, GRUPA ACETYLOWA, DWUCUKIER, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, DIRHAM KATARSKI, ABSOLUTYZACJA, ETER KOSMICZNY, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, PLAMA, ROŚLINY NASIENNE, JEDNORAZOWOŚĆ, PRZESTRZEŃ STANU, ZLEW, PRZEBIEG, DOBRO PUBLICZNE, WAHACZ, PRYMUS, HENR, ODSTRZAŁ, SAMOUPROWADZENIE, DOZOROWIEC POGRANICZA, ERGASTULUM, KPINA, BATAT, NUMIZMATYKA, UŁUS, RADIOMECHANIK, EPICYKL, ŁUG, CHEMIA, ŻAREŁKO, TERABIT, AMEBA, ŁAWICA SKALNA, POMORSKI, ODCZUCIE, SZWADRON ŚMIERCI, KRASNAL, NIECUŁKA, FRIK, ROZBÓJNIK, RUCHOMY PIASEK, OGNIWO, RULETKA, PÓŁMISEK, NEWTON, NORMA OBSZAROWA, WARZELNIA, PRE-PAID, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, UNCJA, GOOGLE, ?WRZĘCHY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.446 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA INFORMACJI SKŁADAJĄCA SIĘ Z 8 BITÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA INFORMACJI SKŁADAJĄCA SIĘ Z 8 BITÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKTET jednostka informacji składająca się z 8 bitów (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKTET
jednostka informacji składająca się z 8 bitów (na 5 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA INFORMACJI SKŁADAJĄCA SIĘ Z 8 BITÓW sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - JEDNOSTKA INFORMACJI SKŁADAJĄCA SIĘ Z 8 BITÓW. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x