ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PAPUGA GNIEŻDŻĄCA SIĘ W DZIUPLACH; LASY AMERYKI PŁD. I ANTYLI, HODOWANE ZE WZGLĘDU NA ŁATWOŚĆ NAŚLADOWANIA MOWY LUDZKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMAZONKA to:

średniej wielkości papuga gnieżdżąca się w dziuplach; lasy Ameryki Płd. i Antyli, hodowane ze względu na łatwość naśladowania mowy ludzkiej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AMAZONKA

AMAZONKA to:

kobieta po mastektomii (na 8 lit.)AMAZONKA to:

kobieta jeżdżąca konno (na 8 lit.)AMAZONKA to:

rzeka w Ameryce Południowej o największym średnim przepływie na Ziemi (na 8 lit.)AMAZONKA to:

Polyergus rufescens, mrówka amazonka - europejski gatunek mrówki z podrodziny Formicinae (na 8 lit.)AMAZONKA to:

w mitologii greckiej: kobieta z plemienia wojowniczek (na 8 lit.)AMAZONKA to:

damski strój do jazdy konnej (na 8 lit.)AMAZONKA to:

ptak egzotyczny; poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny papugowatych (Psittacidae), w podrodzinie papug neotropikalnych (Arinae) (na 8 lit.)AMAZONKA to:

kobieta uprawiająca jazdę na koniu (na 8 lit.)AMAZONKA to:

papuga o jaskrawym upierzeniu, naśladuje mowę ludzką; Ameryka Płd., Antyle, papuga zielona (na 8 lit.)AMAZONKA to:

damski strój noszony dawniej do konnej jazdy, złożony z kurtki o męskim kroju i długiej podpinanej spódnicy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PAPUGA GNIEŻDŻĄCA SIĘ W DZIUPLACH; LASY AMERYKI PŁD. I ANTYLI, HODOWANE ZE WZGLĘDU NA ŁATWOŚĆ NAŚLADOWANIA MOWY LUDZKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.194

PRZEŁAWICENIE, MRÓWKOJAD CZTEROPALCZASTY, DEFINIOWALNOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, CUG, NAMYSŁ, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, AEROZAUR, ŻABA Z JUNIN, ILJIN, STĄGIEW, TRAFIKA, ŚWINKA MORSKA, SZYNSZYLOWATE, TEMPERAMENT, WSTYD, ŻAKO WIĘKSZA, JĘZYK TAMILSKI, KONSERWATOR ZABYTKÓW, STRUKTURALISTKA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, PALISADA, OSZOŁOM, MEDIANA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, GRANICA KULTUR, KONTROLA, EDE, SOLICYTACJA, ORIENTACJA, KOLEJKA GONDOLOWA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, CZUJNIK GENERACYJNY, WYDATKI BIEŻĄCE, SPÓŹNIALSTWO, ORTOPTYSTKA, SROKOSZ, NISZA NIWALNA, KUC MERENS, ALFABET GRECKI, BARCZATKA GŁOGÓWKA, DOWÓD WPROST, ZDERZENIE CZOŁOWE, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, WAMPIR, CSONGRAD, BUTONIERKA, TENKE, ZWYŻKA, REKINY, ASPIRANT, DOMINATOR, CZARNY FILM, BACKGROUND, SIEDMIOBÓJ, TOPIALNIA, KRATA, CHMURA KONWEKCYJNA, KAZUISTA, DIETA, HIPERTONIA, IZOANEMONA, JESIOTR ROSYJSKI, RODZAJ NIJAKI, ŁOWCZY, SZAROTA BŁOTNA, PEPTON, KRAJALNIA, HEKSAMETR, CZARA, MIGLANC, KRUSZYNKOWATE, MIOPIA, GOTÓWKA, DOJŚCIE, BERA, PRACA WYJŚCIA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, TRAPER, NAWÓZ KATALITYCZNY, NOUMENON, WSKAŹNIK, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, OBLEGA, ARKADA, ZABUDOWA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, RECESJA LODOWCA, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, ALEUCKI, ZOO, FACHURA, AERAL, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, SARKOIDOZA, PODCHLEBSTWO, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SPOCZYNEK, ĆAKRAM, ŚLUZAK, FREE JAZZ, ROŻEN, JEŻ AMURSKI, GRA POJEDYNCZA, SOK, ILUZJONIZM, NOMINALIZACJA, MIKROZORIUM SKRZYDLATE, KRATER, ALKAZAR, JĘZYK WIETNAMSKI, EKSPERIENCJA, ICHNOLOGIA, MIMEZJA, BIBLISTYKA, POLONISTYKA, KAROLINA, PODTYP, ZAKRYSTIA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, GŁUPEK, PLAZMOLIZA, DUSZA TOWARZYSTWA, KINDERBAL, AMBYSTOMA PLAMISTA, KOŁEK, UZBRAJANIE SIĘ, STYGOFAUNA, MENNICA, RACHUNEK PERTURBACYJNY, WEZWANIE, SUPORT, LINIE OCEANICZNE, SEKRETARZ, CHOROBA BRUGADÓW, BROCA, GŁUPTAK BIAŁY, PRZYGOTOWALNIA, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, PLICHTA, ZAWIĄZEK, PROBLEMISTYKA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, WIHAJSTER, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, WSPÓŁMAŁŻONEK, HURYTA, FOTOKSIĄŻKA, BANK ZRZESZAJĄCY, KREPA, POMYSŁOWOŚĆ, DZIENNIKARZ, MALERIZAUR, IZOMER GEOMETRYCZNY, WYPIÓR, TASZYZM, TEATR LALEK, SZACHOWNICA PUNNETTA, NIEPOKALANEK MNISI, SUBSYSTENCJA, EOZYNOCYT, MRÓWKOŻER WORKOWATY, STYL FORMULARNY, STRZEMIĄCZKO, CYBERPANK, UPRAWIACZ, KLUSKA KŁADZIONA, ORZECHÓWKA, GARDA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, SKRYTOSKRZEL, SKAŁKA, OKRĘT FLAGOWY, TERROR, WIĄZANIE, PANEK, FILOLOGIA KLASYCZNA, LORA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, NATYWIZM, WIR POWIETRZNY, PRZENIKLIWOŚĆ, SZPECIELE, SŁOWACKI, KRONIKARKA, ŻALE, ZODIAK, RYGOR, PARANOJA PIENIACZA, PYRA, ASTRONOM, WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYJADACZ, ŻUŻEL, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, STARE MIASTO, AUTSAJDER, SARI, JANOWIEC, POJAZD KOLEJOWY, FLET NOSOWY, NAPIERŚNIK, CHWYTNICA LEMUROWATA, KONGREGACJA, OKRĄGŁY STÓŁ, CYLINDEREK, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, RANA SZARPANA, JEŁOP, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, SPRAWNOŚĆ, BABA-JĘDZA, KOD ALFANUMERYCZNY, CHOCHELKA, EKLIPTYKA, HALABARDA, LAGERPETON, CZASOPISMO, DMUCHAWKA, ZACHÓD, UKRES, LAMPAS, TEREN ZAMKNIĘTY, SOK, POJAW MASOWY, WCIOS, REASORTACJA GENOWA, FAŁ, OBOZOWISKO, MINIMALISTA, PROBIERNIA, EUTEKTYKA, INFORMATYKA, PRZESYŁ, BUTERSZNYT, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, SROM, GULASZ, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, KOLUMNA MARYJNA, ŻYWIEC, CHOROBA SCHILDERA, TEMPERATURA NÉELA, PODŁOŻE GRUNTOWE, AKT MOWY, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, MAŁY REALIZM, GĄSKA WIOSENNA, SZABAS, SEMESTR LETNI, FONIATRIA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, ALARM SZALUPOWY, CZERWONAK, DAMA DO TOWARZYSTWA, WYCINEK, PŁOZA, ELEKTROLIT, BLESKOTKOWATE, KIR, SYSTEM ARGENTYŃSKI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, TRĄBKA POCZTOWA, SZAMA, JAJKO W KOSZULCE, SPIĘCIE, BOHOR, KONDORRAPTOR, ODSZCZEPIEŃSTWO, KONSERWATOR ZABYTKÓW, WYŚWIETLARNIA, SANKI, GIDRAN, TARCZKA, BIKRON, JĘZYK DRAWIDYJSKI, RUCH, CUKIER ZŁOŻONY, PATRON, MIEDZIOWNIK, LELEK, MAANAM, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, JUBILER, ŻÓŁW CZERWONOUCHY, WYMIOCINY, KRWIOŻERCZOŚĆ, KSIĘGOWA, OMLET NORWESKI, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, BRACHYLOFOZAUR, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, CEREBROZYD, SINGIEL, PRAWIDŁO, PTASZNIK GOLIAT, KONTROLING, PODKOLANIE, ?POLATUCHY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.194 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PAPUGA GNIEŻDŻĄCA SIĘ W DZIUPLACH; LASY AMERYKI PŁD. I ANTYLI, HODOWANE ZE WZGLĘDU NA ŁATWOŚĆ NAŚLADOWANIA MOWY LUDZKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PAPUGA GNIEŻDŻĄCA SIĘ W DZIUPLACH; LASY AMERYKI PŁD. I ANTYLI, HODOWANE ZE WZGLĘDU NA ŁATWOŚĆ NAŚLADOWANIA MOWY LUDZKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMAZONKA średniej wielkości papuga gnieżdżąca się w dziuplach; lasy Ameryki Płd. i Antyli, hodowane ze względu na łatwość naśladowania mowy ludzkiej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMAZONKA
średniej wielkości papuga gnieżdżąca się w dziuplach; lasy Ameryki Płd. i Antyli, hodowane ze względu na łatwość naśladowania mowy ludzkiej (na 8 lit.).

Oprócz ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PAPUGA GNIEŻDŻĄCA SIĘ W DZIUPLACH; LASY AMERYKI PŁD. I ANTYLI, HODOWANE ZE WZGLĘDU NA ŁATWOŚĆ NAŚLADOWANIA MOWY LUDZKIEJ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PAPUGA GNIEŻDŻĄCA SIĘ W DZIUPLACH; LASY AMERYKI PŁD. I ANTYLI, HODOWANE ZE WZGLĘDU NA ŁATWOŚĆ NAŚLADOWANIA MOWY LUDZKIEJ. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast