W DAWNYCH WIERZENIACH SŁOWIAN: DZIECKO, KTÓRE ZOSTAŁO PODRZUCONE, PODMIENIONE PRZEZ MAMUNĘ - CHARAKTERYZOWAŁO SIĘ TYM, ŻE PŁAKAŁO I ŚMIERDZIAŁO, CO WSKAZYWAŁO NA TO, ŻE NA PEWNO MUSIAŁO BYĆ PODMIENIONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODCIEP to:

w dawnych wierzeniach Słowian: dziecko, które zostało podrzucone, podmienione przez mamunę - charakteryzowało się tym, że płakało i śmierdziało, co wskazywało na to, że na pewno musiało być podmienione (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODCIEP

PODCIEP to:

po śląsku: dziecko podrzucone, znajda (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W DAWNYCH WIERZENIACH SŁOWIAN: DZIECKO, KTÓRE ZOSTAŁO PODRZUCONE, PODMIENIONE PRZEZ MAMUNĘ - CHARAKTERYZOWAŁO SIĘ TYM, ŻE PŁAKAŁO I ŚMIERDZIAŁO, CO WSKAZYWAŁO NA TO, ŻE NA PEWNO MUSIAŁO BYĆ PODMIENIONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.909

POLONEZ, POCZUCIE WINY, KONTAKT, JĘZYK FLAMANDZKI, METEORYTYKA, WRZECIENNIK, AUTOEROTYZM, SKALICA, OKRES INTERGLACJALNY, WALENTYNKA, PONY AMERYKAŃSKI, PANOPTIKON, NADNOSIE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, ANALIZA WARIANCYJNA, CYSTOSTOMIA, PANIER, STRZELNICA SPORTOWA, SOFCIK, RUMIAN SZLACHETNY, GIPSORYT, OŚWIETLACZ, PANI, VOLKSDEUTSCH, DOBRO WOLNE, ŻABA NILOWA, OPĘTANIE, ZABURZENIE NASTROJU, CZŁON POŚREDNI, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, SIERŚCIAK, ZAKRĘT, TRAFIKA, PRZEJĘCIE, SMERFETKA, STAW BIODROWY, POZIOM SPOŻYCIA, DZIEWCZĘCOŚĆ, KACOWE, MIÓD PSZCZELI, METODA STRZAŁÓW, FUNT IRLANDZKI, ROZPIĘTOŚĆ, FIZJOPATOLOGIA, WSPOMNIENIE, TROFOBLAST, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, ODPROMIENNIK, ROZTOCZE, SZLAGIER, BROŃ TERMOJĄDROWA, PROCES CHEMICZNY, OGNIWO CLARKA, LOTNE PIASKI, SZEW PODNIEBIENNY, PIŻMOWIEC, AGENEZJA, ELASMOZAURY, TUNICELA, FILEMON BIAŁOKARKOWY, RADIESTETA, BLASZANKA, EXTRAKLASA, TYP ORIENTALNY, LAGUNA, MYKOLOGIA, DYSTANS, KRZYWA ENGLA, KOPROFAG, WODOCIĄGOWNIA, DERBY, PANASONIC, FRANCISZKANIE, SZCZUDLARZ, SEPARATYZM, WOREK REZONANSOWY, ZWARCIE SZEREGÓW, ALLOSTERIA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, DOMINANTA, ZŁOTY STRZAŁ, FASCIOLOPSOZA, LAUR, CUKIER LODOWY, STAN POSIADANIA, ŻOŁDAK, EGZEKUCJA, BIOGAZOWNIA, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, ACHROMATYNA, ROSZCZENIOWOŚĆ, STYCZNOŚĆ, LB, REMISJA, RETINOPATIA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, LEWAREK, KOŃ DOMOWY, LOGIKA PRAWNICZA, SKRZYNECZKA, ANTENA DIPOLOWA, EPOKA GIERKOWSKA, EKRANOPLAN, EWOLUCJA MOLEKULARNA, DIABELSKI MŁYN, ŻWACZ, MIRAŻ, DOJŚCIE, ZEBRULA, SYMPOZJON, ELIZJA, MIELINA, ZWARCIE DRZEWOSTANU, CHASEREK, ASOCJACJE, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, CHODNIK, MIEDNICA, NAPĘD, GRUPA, PROPILEJE, KALEKA UMYSŁOWY, ZŁOTY CIELEC, KOLEJ, UNTERWALDEN, WOLA, INWESTYCJA, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, KOTWICZNIKOWCE, POWIĄZANIE, JARMULKA, INTERFEROMETR MICHELSONA, PASZA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, WEKTOR WAHADŁOWY, BORDER, EDYKUŁ, PIĘCIOBÓJ, ŚWIADECTWO, REUMATYZM, ANTYWESTERN, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, NERWICA, SYSTEM BANKOWY, STAN, SFERA BIOTYCZNA, ZASTAWKA AORTALNA, BRZOZA, ŻYŁA PROMIENIOWA, WISUS, CZERWONE ŚWIATŁO, KOMÓRKA MACIERZYSTA, FAKTORIA, INKASO, KWOTA CUKROWA, PORSCHE, KATAKAUSTYKA, LETARG, NAUKI O POZNANIU, MISKA, CYKL PRECESYJNY, NAGRODA, GULASZ, KOMORA DEKOMPRESYJNA, CASUS, MATKA POLKA, TEST ŁOSIA, TRANSFUZJOLOGIA, CIS, BELWEDER, BOKSERKA, POWAGA, SKAUT, WYDATEK INWESTYCYJNY, BALUT, RDZA, SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA, SUKA, WSTYD, ETYKA, PRZYCISK, BYLICA CYTWAROWA, ŁYŻKA, RÓWNOWAGA, UCZEŃ, PODSADKA, NASADKA, TEORIA KATEGORII, STANDING FINANSOWY, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, KORZENIONÓŻKA, ZYGMUNTÓWKA, SAMOWOLNOŚĆ, TEORIA PERTURBACJI, SYMARA, SONDA, POSTSCRIPT, POZBYWANIE SIĘ, DRAPACZ, STYLISTYKA, CYBORG, KOMPLEKS KASTRACYJNY, REGUŁA SAVAGE'A, KARTEZJANIZM, PALATALIZACJA, HORYZONT CZĄSTEK, WĘZEŁ KOLEJOWY, MECHANIKA KWANTOWA, WOREK, ŚRODOWISKO, ŚMIAŁEK, SŁOWOTWÓRSTWO, NORMALNA, CZAJNICZEK, REPETYCYJNOŚĆ, NIESUBTELNOŚĆ, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, KOREK TOPLIWY, MAJÓWKA, GENDER, SZEŚĆDZIESIĄTKA, NIESPIESZNOŚĆ, PRZEŚLIZG, MONOCHROMATYZM, ŚWIATŁA DROGOWE, PIKOMETR, RÓWNIA POCHYŁA, OBŻARCIUCH, GRAMATYK, ANTENA REFLEKTOROWA, BRUK MORENOWY, KOLOR OCHRONNY, MUCHA, BÓB KOŃSKI, PAKA, CZARNY JEŹDZIEC, PRZESŁONA, REAGINA, ŚWIĘTO, GARNITUR, MEDYCYNA SPORTOWA, DŁUGOŚĆ, OBŁOK OORTA, SKÓRNICTWO, INSTRUMENT SZARPANY, POPARCIE, ARCYDZIELNOŚĆ, CHRZAN, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, HELLADA, LIRA, CHOROBA KAHLERA, KIR, LUZAK, ANTYKWARNIA, OKRES PRZEDRZYMSKI, PARUZJA, SKÓRA WŁAŚCIWA, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, PIZOID, DOCHÓD GWARANTOWANY, MASA RELATYWISTYCZNA, SAMOROZPAD, WYRZEKANIE, KLESZCZ, DIATERMIA, PANICZĄTKO, OPÓR, LIMO, OSTROŚĆ, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, SAROS, SKANSEN, BACHANTKA, KANAŁ NADGARSTKA, VIP, MISTERIUM, BALONET, KIERUNEK, PÓŁROCZNIK, MAKARON, LOGOPEDKA, UMOWA KONTRAKTACJI, FELICIA, MOŁOTOW, ASESOR KOLEGIALNY, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, CYGAŃSTWO, RYFAMPICYNA, GRUPA ALKILOWA, LARWA, GIMNASTYKA MÓZGU, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, ?KLUB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.909 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W DAWNYCH WIERZENIACH SŁOWIAN: DZIECKO, KTÓRE ZOSTAŁO PODRZUCONE, PODMIENIONE PRZEZ MAMUNĘ - CHARAKTERYZOWAŁO SIĘ TYM, ŻE PŁAKAŁO I ŚMIERDZIAŁO, CO WSKAZYWAŁO NA TO, ŻE NA PEWNO MUSIAŁO BYĆ PODMIENIONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W DAWNYCH WIERZENIACH SŁOWIAN: DZIECKO, KTÓRE ZOSTAŁO PODRZUCONE, PODMIENIONE PRZEZ MAMUNĘ - CHARAKTERYZOWAŁO SIĘ TYM, ŻE PŁAKAŁO I ŚMIERDZIAŁO, CO WSKAZYWAŁO NA TO, ŻE NA PEWNO MUSIAŁO BYĆ PODMIENIONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODCIEP w dawnych wierzeniach Słowian: dziecko, które zostało podrzucone, podmienione przez mamunę - charakteryzowało się tym, że płakało i śmierdziało, co wskazywało na to, że na pewno musiało być podmienione (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODCIEP
w dawnych wierzeniach Słowian: dziecko, które zostało podrzucone, podmienione przez mamunę - charakteryzowało się tym, że płakało i śmierdziało, co wskazywało na to, że na pewno musiało być podmienione (na 7 lit.).

Oprócz W DAWNYCH WIERZENIACH SŁOWIAN: DZIECKO, KTÓRE ZOSTAŁO PODRZUCONE, PODMIENIONE PRZEZ MAMUNĘ - CHARAKTERYZOWAŁO SIĘ TYM, ŻE PŁAKAŁO I ŚMIERDZIAŁO, CO WSKAZYWAŁO NA TO, ŻE NA PEWNO MUSIAŁO BYĆ PODMIENIONE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - W DAWNYCH WIERZENIACH SŁOWIAN: DZIECKO, KTÓRE ZOSTAŁO PODRZUCONE, PODMIENIONE PRZEZ MAMUNĘ - CHARAKTERYZOWAŁO SIĘ TYM, ŻE PŁAKAŁO I ŚMIERDZIAŁO, CO WSKAZYWAŁO NA TO, ŻE NA PEWNO MUSIAŁO BYĆ PODMIENIONE. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x