GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ PRZETWARZANIEM SUROWCÓW W PRODUKTY, NP. PRZETWÓRSTWO CHEMICZNE, SPOŻYWCZE, PRZETWÓRSTWO ROPY NAFTOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY to:

gałąź przemysłu zajmująca się przetwarzaniem surowców w produkty, np. przetwórstwo chemiczne, spożywcze, przetwórstwo ropy naftowej (na 19 lit.)PRZETWÓRSTWO to:

gałąź przemysłu zajmująca się przetwarzaniem surowców w produkty, np. przetwórstwo chemiczne, spożywcze, przetwórstwo ropy naftowej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ PRZETWARZANIEM SUROWCÓW W PRODUKTY, NP. PRZETWÓRSTWO CHEMICZNE, SPOŻYWCZE, PRZETWÓRSTWO ROPY NAFTOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.841

NAZWA CUDZYSŁOWOWA, KANCONETA, TOCZENIE, ORIENTACJA, ODCHODY, TYGRYSIE OKO, TKANINA, PRZYCZEPNOŚĆ, RESTAURATOR, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, WODA PO KISIELU, OKNO KROSNOWE, PRZEWOŹNIK, PRZEKLEŃSTWO, PORĘCZ, NAUKI PENALNE, ALFA-BLOKER, SAGAN, DOROBEK, INFORMA, FLINT, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, SZARA MYSZ, FARMAKOEKONOMIKA, STOLARKA OTWOROWA, IRANISTAŃSKI, PORĘBA, RĄBEK ROGÓWKI, REWANŻ, ŁADOWNIA PUBLICZNA, TRAFIENIE, MISTRZOSTWO, EKONOMIA SPOŁECZNA, ANUSZKIEWICZ, WIZA IMIGRACYJNA, PARASZA, LUSTRO, PASZTETNIK, PIASTUN, RIST, WYMOWNOŚĆ, TORNADO SATELICKIE, CZĘSTOKÓŁ, OGNIWO CLARKA, KINEZJOLOGIA, ODLEWNIK, PRZEPRÓCHA, PIECHOTA, PERYMETR, SZMALEC, DOGI, SYLWETA, MISZCZU, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, OSADY DENNE, RAMIENICA OMSZONA, CYFRA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, ESTETYKA, DEPRECHA, POJAZD, SKIBOB, AYER, NIEBO, GEREZA BIAŁOBRODA, KRĄŻENIE OBWODOWE, REZYGNACJA, PALARNIA, PYLICA TALKOWA, PELYKOZAURY, PŁOMYCZEK, PANTOFAG, FALKON, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, SREBRNA PAPROĆ, TRANZYSTOR POLOWY, EPIKUREIZM, DZWONY RUROWE, CZOŁO, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, JESIOTR, BRODAWKA, KOŁODZIEJ, OCHA, VIBRATO, DORTMUNDER, PUNKT PRZYZIEMNY, LAMA, HÄNDEL, PORZĄDEK KORYNCKI, TRUST, BUREK, LANGUR WSPANIAŁY, DRAMAT WOJENNY, HERODY, PILOT DOŚWIADCZALNY, ŻAKINADA, BELLOTTO, KOALICYJKA, BRACIA POLSCY, RAKIETKA TENISOWA, KRATER, PETRYFIKACJA, WEKSYLOLOGIA, LICHWIARSTWO, MRÓWKA PNIOWA, PARKIET, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, WAPNIARKA, PASAŻ, CYKL KOSMICZNY, MAJÓWKA, KLIKOWOŚĆ, CZUMAK, RYT, WYGADANIE, ROŚLINA ZARODNIKOWA, WĄŻ OSTROGŁOWY, RYSOWNICA, PRZEPITKA, RAK, NOZOLOGIA, WSCHODEK, STYMULACJA ODWIERTU, ZAWARTOŚĆ, DOCZESNA, PRZEKŁADNIA CIERNA, WYPRZEDAŻ, EROZJA ŚNIEŻNA, MAJÓWKA, LENIUCHOWANIE, LORNETA NOŻYCOWA, SEKWOJA OLBRZYMIA, APPALOOSA, IMPRESYJNOŚĆ, SZTYWNIAK, KAMIEŃ SŁONECZNY, SZPIK, NIUCHACZ, DYLETANT, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, AREOGRAFIA, MIEJSCE, CHONDRYT WĘGLISTY, MASTOLOGIA, MIETLORZ, CLERK, NIEWYPARZONA BUZIA, WRÓG, PŁOMIEŃ, UMOWA O DZIEŁO, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, NAŁOGOWOŚĆ, BĘBEN WIELKI, KLESZCZ, STRZEMIĄCZKO, FORUM, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, KONFIGURACJA, KAKOFONIA, TAKTYKA, ŚMIECH, UDAR MÓZGOWY, INWALIDA WOJENNY, PRZECZENIE, DIAK, PASTISZ, NIEPOKORNOŚĆ, MIĘSOŻERNOŚĆ, NIESUBORDYNACJA, CHMURA KONWEKCYJNA, DZIEŃ POLARNY, RYBONUKLEOZYD, CIEŚŃ NADGARSTKA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, LÓD FIRNOWY, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, TEMAT FLEKSYJNY, FARBA OLEJNA, KOŚĆ CZOŁOWA, GRUPA KETONOWA, FREEGANIN, ROŚLINA EGZOTYCZNA, KRAWCOWA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, JEDNORAZOWOŚĆ, MUSLIM, BYSTROŚĆ, SUBSYSTENCJA, PARAPETÓWA, PRZĘDZIWO, SKNERSTWO, MIKROCHEMIA, ZWYCZAJOWOŚĆ, MEDIUM, HOHENZOLLERNOWIE, ARTYSTKA, ANKIETOWANA, BUJAK, GÓWNOZJAD, GEODYNAMIKA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, GEN HIPOSTATYCZNY, DEJ, ZESTAW, STAROPOLSKI, ZASIŁEK CHOROBOWY, OBRONA KERESA, OSOWSKI, KONKURY, KICHLARZ, SKROMNOŚĆ, GOSPODARKA MORSKA, CALBE, DOMINATOR, SKANDYNAWISTA, KONFORMER, KURA DOMOWA, ASZKENAZYJKA, POLITYKA ZDROWOTNA, TRÓJNÓG, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, LAJKONIK, KOKTAJL, ROZSTRZAŁ, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, BIOGAZOWNIA, PLAMA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, TACKA, UŚMIECH, ABDERA, ZMAGANIA, SZAMOTANINA, PRZEŁAWICENIE, KACZKA PO PEKIŃSKU, TABU MILCZENIA, POTRZEBA, DUSZA, LEMONIADA, OKRĘT FLAGOWY, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, CYFRONIK, PODOLOGIA, DRAMA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, PAJĘCZYNÓWKA, OTĘPIENIE, WODA PO KISIELU, PARLAMENT, LARYNGOLOGIA, KOLCZATKA, PŁOTEK, POCZUCIE HUMORU, DENIALIZM, PRZESTWORZE, OPTYKA GEOMETRYCZNA, POŚLIZGI, MARKIZA, BANK ZRZESZAJĄCY, USYTUOWANIE, ANOMALIA MAGNETYCZNA, KAMERALNOŚĆ, SYFEK, RODZAJ NIJAKI, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, LIRA, DIAKON, KOMORNIK, SKANER PŁASKI, LATARNIK, KARBIDÓWKA, BRAT POLSKI, PAPIER GAZETOWY, ŚWIADKOWIE JEHOWY, DOBRO PUBLICZNE, ORZEŁ, HISTORIA SZTUKI, KNOT, WIĄZADŁO, ANTROPOLOGIA, UTLENIANIE, KWAS ŻOŁĄDKOWY, ŁUPEK DACHOWY, PASYWIZM, DYSTYCH, OKSFORD, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, UKŁAD ADAPTACYJNY, FILAKTERIE, PAZUR, JAMA OTRZEWNA, PROTETYKA, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, DRES, PYTAJNIK, ?MECHELEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.841 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ PRZETWARZANIEM SUROWCÓW W PRODUKTY, NP. PRZETWÓRSTWO CHEMICZNE, SPOŻYWCZE, PRZETWÓRSTWO ROPY NAFTOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ PRZETWARZANIEM SUROWCÓW W PRODUKTY, NP. PRZETWÓRSTWO CHEMICZNE, SPOŻYWCZE, PRZETWÓRSTWO ROPY NAFTOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY gałąź przemysłu zajmująca się przetwarzaniem surowców w produkty, np. przetwórstwo chemiczne, spożywcze, przetwórstwo ropy naftowej (na 19 lit.)
PRZETWÓRSTWO gałąź przemysłu zajmująca się przetwarzaniem surowców w produkty, np. przetwórstwo chemiczne, spożywcze, przetwórstwo ropy naftowej (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY
gałąź przemysłu zajmująca się przetwarzaniem surowców w produkty, np. przetwórstwo chemiczne, spożywcze, przetwórstwo ropy naftowej (na 19 lit.).
PRZETWÓRSTWO
gałąź przemysłu zajmująca się przetwarzaniem surowców w produkty, np. przetwórstwo chemiczne, spożywcze, przetwórstwo ropy naftowej (na 12 lit.).

Oprócz GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ PRZETWARZANIEM SUROWCÓW W PRODUKTY, NP. PRZETWÓRSTWO CHEMICZNE, SPOŻYWCZE, PRZETWÓRSTWO ROPY NAFTOWEJ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ PRZETWARZANIEM SUROWCÓW W PRODUKTY, NP. PRZETWÓRSTWO CHEMICZNE, SPOŻYWCZE, PRZETWÓRSTWO ROPY NAFTOWEJ. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast