STEROWANIE, W KTÓRYM OKREŚLA SIĘ DOKŁADNOŚĆ MODELU ZA POMOCĄ ZMIENNYCH PARAMETRÓW PRZEWIDYWANYCH NA PODSTAWIE WIEDZY O OBIEKCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STEROWANIE KRZEPKIE to:

sterowanie, w którym określa się dokładność modelu za pomocą zmiennych parametrów przewidywanych na podstawie wiedzy o obiekcie (na 18 lit.)STEROWANIE ODPORNE to:

sterowanie, w którym określa się dokładność modelu za pomocą zmiennych parametrów przewidywanych na podstawie wiedzy o obiekcie (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STEROWANIE, W KTÓRYM OKREŚLA SIĘ DOKŁADNOŚĆ MODELU ZA POMOCĄ ZMIENNYCH PARAMETRÓW PRZEWIDYWANYCH NA PODSTAWIE WIEDZY O OBIEKCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.793

TUNDRA, ENERGIA ROZPADU, ZMIENNOKSZTAŁTNY, ART DECO, KONTRAST DYNAMICZNY, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, NOCEK BECHSTEINA, SZAPOKLAK, WATAHA, SUPERNOWE, GRAFIKA INŻYNIERSKA, MYJNIA SAMOCHODOWA, KOMAROW, SŁONIOWATE, ŁAŃCUSZEK, PERKOZ, WEBDESIGNER, PRZEDNÓWEK, STRUNA ŚCIĘGNISTA, ŚWINKA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, ZWIERZĘTA, KARACENA, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, WRZAWA, FULMAR ZWYCZAJNY, POJAZD, PŁYN, KOJEC, SILNIK CZTEROSUWOWY, EKONOMIA POZYTYWNA, FINAŁ, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, PISTOLET, WOJNA ŚWIATOWA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, ZEA, MIEDZIOWNIK, KRAJNIK, KLUSKA KŁADZIONA, ROZRZĄD, KOALICYJKA, NIERZĄDNICA, SŁOWIANIN, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, ZOOLOGIK, TOREBKA BOWMANA, STYKÓWKA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, PROCES STOCHASTYCZNY, EWAPORAT, STRATEG, SŁUPEK, ULICA, ZAPASY, PRZÓD, KOCHAŚ, SKALA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, WIEDŹMA, WIELORASOWOŚĆ, CZTERY DESKI, KOMBINACJA ALPEJSKA, SEGMENT SZYJNY, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, USZATKA, KATALOG SYSTEMATYCZNY, NAJEBKA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, ANIMATORKA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, ADAMITA, BIROFILISTYKA, ONTOLOGIA, VITARA, PRACOWNIA, LIZOFORM, SUCHA IGŁA, NARRACYJNOŚĆ, SEGMENTACJA, KRATKA VICHY, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, KABOTYNIZM, STYL KOLONIALNY, HETEROATOM, KSYLOFON, PIONEK, ALUZJA LITERACKA, KRÓLIKARNIA, PROGRAM TELEWIZYJNY, IRRADIACJA, ETER, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, GRUCZOŁ ŁZOWY, PATAGOZAUR, PISMO WĘZEŁKOWE, NÓŻ, MOTYL, TECHNIK, DERYWAT MODYFIKACYJNY, TYSIĄC, PANNA, BÓJ SPOTKANIOWY, GIĘTKOŚĆ, PARCH, KORONKA BRABANCKA, WYLĘG, TEREN ZIELONY, ZŁOŻENIE PODPISU, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, DIEREZA, OCEL, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, ORNITOLOGIA, ROZTROPEK, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, KOKTAJL MOŁOTOWA, FILOZOFIA POZNANIA, HUTNICTWO, RODZAJ, RETOROMANIN, ŁBISKO, PRZEKŁADANIEC, ZWARCIE, GAWRON, DOBRY DUCH, ASTRONOMIA, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, WYRAJ, TROCZEK ZGINACZY, KONFESJONAŁ, EKLIPTYKA, NACZYNIA POŁĄCZONE, ANOMALIA POLANDA, KWAS KAMFOROWY, GEODEZJA NIŻSZA, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, PROJEKT UNIJNY, FALKA, KOSTIUM HISTORYCZNY, BIOGERONTOLOGIA, UNIK, KANTOR, ELEKTROCHIRURGIA, POSEŁ DIETETYCZNY, CZYSTE RĘCE, MIETLORZ, BUCZYNA NIŻOWA, CZARNY SZLAK, GARDEROBA, SSAK, BŁONA SUROWICZA, GANGSTER, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, PARADOKS, SOLUCJA, DRABKA, ZBIÓRKA, KLIMAKS, ŁATA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, MUSZLOWCE, ELEKTRODIAGNOSTYKA, ARSENAŁ, REFLEKTOR, HUNCWOT, MEANDER, URLOP TACIERZYŃSKI, CYKL MENSTRUACYJNY, BIEG ALPEJSKI, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, EGZEKUTORKA, DEZERTERKA, FILEMON BRĄZOWY, MYKOLOGIA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, BRUNELLESCHI, ROZDANIE, DZIEŃ REKTORSKI, PODKÓWECZKA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, OPOZYCJA, TANAGRYJKA, POJAWIENIE SIĘ, BUDOWNICTWO WODNE, WYMÓG, MLECZAJ LEPKI, ZBROJENIE SIĘ, PREPPER, GRUPA NILPOTENTNA, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, PRZEKŁADACZ, STAŁA HUBBLE'A, DEMÓWKA, TERRANIE, UKŁAD ADAPTACYJNY, ŚMIETANKA, NIEŚWIADOMOŚĆ, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, USIŁOWANIE, SYRYNGA, WESOŁOŚĆ, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, TABULA RASA, HODOSKOP, MIĘSOPUST, MOC WYTWÓRCZA, NADZORCA SĄDOWY, GATUNEK POGRANICZNY, YAOI, CENTRUM, MUFLA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, SEITAN, KOŃ ZIMNOKRWISTY, NOZOLOGIA, CIĘŻAR DOWODU, SZLAGIER, JĘZYK INDIAŃSKI, TEREN, KRYSTALOCHEMIA, FRAMUGA, SKRZYDLATE SŁOWO, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, OFTALMOLOG, KRANIOLOGIA, ZŁOŻENIE FUNKCJI, PŁETWA, PODŁOGA, AREOGRAFIA, PODSTAWY, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, KOLANO, WYCINANKA, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, ICHTIOSTEGOWCE, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, MANEŻ, SUBIEKTYWISTA, SALA, URZĄD CENTRALNY, MORION, IDIOFON, PLOTER BĘBNOWY, ADLER, RYGIEL, WYCINEK, PUSTYNNICA KATOLICKA, MODYFIKACJA, BOSS, KOTWICA RYBACKA, DYSKALKULIA GRAFICZNA, OKIENKO, NAPĘD JONOWY, ZAKUP, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, KOŻUCH, PRZEWIELEBNOŚĆ, SEMITYSTA, MROCZEK POZŁOCISTY, MĘTY SPOŁECZNE, ZIELENICE WŁAŚCIWE, RZEŹNIK, ARAB, START ZATRZYMANY, PIKNIK, BURMISTRZYNA, STROP GĘSTOŻEBROWY, ŻYCIAN, GALAKTYKA, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, FIZYKA JĄDROWA, GRUPA, ANKSJOGENIK, PIERWORODZTWO, MARIMBA, WIDZ, PRZEDSTAWIENIE, OPARY, POJAWIENIE SIĘ, OPRYSZCZKA, STRAŻ POŻARNA, WYGADANIE, UKŁAD ZAPŁONOWY, PURYNA, DZIENNIK, ŚCIANA WSPINACZKOWA, RZEŹWOŚĆ, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, NIESUBORDYNACJA, TURANISTA, PARCELANT, DYPTYK, WEJŚCIE, ?POŁĄCZENIE SWORZNIOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.793 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STEROWANIE, W KTÓRYM OKREŚLA SIĘ DOKŁADNOŚĆ MODELU ZA POMOCĄ ZMIENNYCH PARAMETRÓW PRZEWIDYWANYCH NA PODSTAWIE WIEDZY O OBIEKCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: STEROWANIE, W KTÓRYM OKREŚLA SIĘ DOKŁADNOŚĆ MODELU ZA POMOCĄ ZMIENNYCH PARAMETRÓW PRZEWIDYWANYCH NA PODSTAWIE WIEDZY O OBIEKCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STEROWANIE KRZEPKIE sterowanie, w którym określa się dokładność modelu za pomocą zmiennych parametrów przewidywanych na podstawie wiedzy o obiekcie (na 18 lit.)
STEROWANIE ODPORNE sterowanie, w którym określa się dokładność modelu za pomocą zmiennych parametrów przewidywanych na podstawie wiedzy o obiekcie (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STEROWANIE KRZEPKIE
sterowanie, w którym określa się dokładność modelu za pomocą zmiennych parametrów przewidywanych na podstawie wiedzy o obiekcie (na 18 lit.).
STEROWANIE ODPORNE
sterowanie, w którym określa się dokładność modelu za pomocą zmiennych parametrów przewidywanych na podstawie wiedzy o obiekcie (na 17 lit.).

Oprócz STEROWANIE, W KTÓRYM OKREŚLA SIĘ DOKŁADNOŚĆ MODELU ZA POMOCĄ ZMIENNYCH PARAMETRÓW PRZEWIDYWANYCH NA PODSTAWIE WIEDZY O OBIEKCIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - STEROWANIE, W KTÓRYM OKREŚLA SIĘ DOKŁADNOŚĆ MODELU ZA POMOCĄ ZMIENNYCH PARAMETRÓW PRZEWIDYWANYCH NA PODSTAWIE WIEDZY O OBIEKCIE. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x