MAŁY STATEK TRANSPORTOWY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ UKOŚNYMI ŻAGLAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUFA to:

mały statek transportowy, charakteryzujący się ukośnymi żaglami (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUFA

KUFA to:

duża drewniana beczka na piwo (na 4 lit.)KUFA to:

przednia część głowy psa, obejmująca trzewioczaszkę (na 4 lit.)KUFA to:

zawartość kufy - dużej beczki na piwo (na 4 lit.)KUFA to:

miasto w środkowym Iranie nad Eufratem (na 4 lit.)KUFA to:

mały statek transportowy (na 4 lit.)KUFA to:

wielka beczka używana do leżakowania piwa (na 4 lit.)KUFA to:

duża beczka (na 4 lit.)KUFA to:

naczynie dla piwowara w browarze (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁY STATEK TRANSPORTOWY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ UKOŚNYMI ŻAGLAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.942

KŁUSAK ROSYJSKI, BROMELIA, AFRYKANISTYKA, JĘZYKOZNAWCA, GEN SPRZĘŻONY, IZOENZYM, HANAFITA, POGODNOŚĆ, CHMURA ŚREDNIA, JEDNOSTKA ALOKACJI, NASYCALNIA, PROTOZOOLOGIA, ZAKRES POJĘCIOWY, HOTELING, HIPIS, KRZYŻMO, PAREMIOGRAF, TYGIEL, MECENASKA, AGREGATY MONETARNE, DASZEK, WOKALIZA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, SZAMOTANINA, KUPA, FIZYKA, TRZPIEŃ, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, ŁOŻYSKO, KNAGA, NEONTOLOGIA, CZERPARKA, POROZUMIENIE PŁACOWE, DZIEŻA, GALAKTYKA, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, STATEK MOTOROWY, SYDERYT, SKRZYDŁO, NAWALENIE SIĘ, SHAKER, KRATKA KSIĘCIA WALII, UCHWYT ŚLIZGOWY, PRÓG WYBORCZY, ZRAZÓWKA, PĄK, TRAWA PASTEWNA, NÓŻ, ROTANG, SETKA, MATEMA, NASTROSZEK BRUCHA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, OSOBA PODEJRZANA, GLORIETKA, KOMETA, BANIAK, SWAWOLNIK, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, HISTORYZM CEGLANY, RECEPCJA, KOMORA MINOWA, KOLUMNA MARYJNA, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, DYSZA WYLOTOWA, TAMANDUA, HIPERMETROPIA, FARMACEUTA, GNICIE, BEZDNO, KUFA, ŚWIDER, MIESZALNIK, KLERK, TARANTELA, PRZEPOJKA, KORZENIONÓŻKA, SPONTANICZNOŚĆ, UKRAIŃSKI, ARTYSTA, RZEZAK, PERFUMKI, LABORATORIUM GALENOWE, DOKUMENTALIZM, DRZEWO TERPENTYNOWE, POTNICA, BRIT POP, OBSADKA, ALEUCKI, WŁOSEK, MIERNIKOWCOWATE, DZIURKA, PELYKOZAURY, NIEWYDOLNOŚĆ, WOŁEK, PLAN OGÓLNY, WĘGIEŁ, MUFLA, KSIĘGOWY, EURYTERMICZNY ORGANIZM, SŁOWOTWÓRSTWO, CAYLEY, NARĄBANIE SIĘ, PROCES CHEMICZNY, STARAJĄCY SIĘ, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, BULIONER, BRAT POLSKI, SNOWIDZ, KAPILARA, RODZAJ ŻEŃSKI, PAPILOTKA, RÓG, LINIA HODOWLANA, PUCHAR, KONTAKT, ŻAGIEW, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, MIKROPRZEŁĄCZNIK, WSPÓŁUCZEŃ, PALEOTERIOLOGIA, RELIGIOZNAWCA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, ROPOMOCZ JAŁOWY, PODATEK EKOLOGICZNY, ORGANKI, PRZÓD, PRĄD STAŁY, RUCH KRZYWOLINIOWY, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, STAN ŚREDNI, BIOLOG, UBOŻENIE, PASIECZNIK, SPŁATA, SIEDZENIE, ATOMISTA, MASZYNA TURINGA, PRZEKRASKA, KULTURA MINOJSKA, SPŁYW, KONFESJONAŁ, WZW E, MACH, OBŻARCIUCH, ASFALT, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, MARKETING RELACYJNY, KRÓTKOŚĆ, KWADRAT, CZUSZKA, OSIEMDZIESIĄTKA, MAJZA, WAHACZ, DACZA, ANTAŁECZEK, BERSON, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, ENERGIA ROZPADU, GRUNCIK, CHOROBA RUBARTHA, MATERIA, LIGOWIEC, SZEŚCIOBÓJ, NAŚLADOWNICTWO, KOLIZJA, TOLERASTA, GNEJS OCZKOWY, GUANO, BUDUAREK, FUNK ART, TORPEDOWIEC, ZWÓJKI, ANGEOLOGIA, LATAWIEC, PIJAWKA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, MASZT, CHOROBA LENEGRE'A, OSTRĘŻYNA, DZIKI ZACHÓD, ODBIJANIE SIĘ, PAUPER, FREEGANIN, OBRONA STREFOWA, KASJERKA, CHARLESTON, ODKUPICIEL, BOROWODOREK, ISKRA, DZIEŻA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, KUC SZETLANDZKI, POGOTOWIE GAZOWE, CZERWONA BURŻUAZJA, WKŁADKA, WIDZIADŁO, CYKL GOSPODARCZY, UPADEK, WYKRZTUSZANIE, DOM KATECHETYCZNY, KOŚĆ KULSZOWA, GADACZ, POŻYTECZNOŚĆ, BOCIAN, SEMANTYKA LEKSYKALNA, NIESTACJONARNOŚĆ, BAŃKA SPEKULACYJNA, PREPAID, GLORIA, RADIOLOGIA, ZDERZENIE CZOŁOWE, RULETKA, EPILEPTOLOG, RYTUAŁ, KAZUS, ZNAJOMY Z WIDZENIA, KAPISZONÓWKA, NOC, CIEPŁE KRAJE, WURST, DISACHARYD, LAMPA KARBIDOWA, OSADY DENNE, CHEMIA, BIFURKACJA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, ALGEBRA MACIERZY, SIATKA, STATEK TRANSPORTOWY, SZCZUDLARSTWO, SZAROTA BŁOTNA, ROOIBOS, APELACJA, KOALICYJKA, PERKOZ GRUBODZIOBY, DYFUZOR, AUDIOTEKST, ZAKRES REAKCJI, STĄGIEW, AUDYTORIUM, MASKA WSTYDU, WEŁNA, MAKAKOKSZTAŁTNE, ARTYSTKA, TEST, SILNIK ASYNCHRONICZNY, DYLATACJA, ZASTRZAŁ, ORBITA, GORZELNICTWO, WEKSYLOLOGIA, AZYL, TUALETA, WYŻYNKA, ANTROPOLOGIZM, NURZEC MAŁY, NIENASYCENIEC, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, SPÓŁGŁOSKA USTNA, ZWIERANIE SZYKÓW, PANTOGRAF, LÓD FIRNOWY, POLARYZACJA, UMBRA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, NIEWZRUSZALNOŚĆ, STATEK, SUNDAJKA, ŚLEDZIOPODOBNE, CZAPKA NIEWIDKA, SZKLIWO, ANOMALIA POLANDA, MAMMOLOGIA, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, SYRENA ALARMOWA, PORĘBA, GÓWNOJAD, CZŁOWIEK PIÓRA, JEDWABNIK, WCIĄGARKA, LENIUCHOWANIE, SSAK OWADOŻERNY, ŁOTEWSKI, KARNIAK, CYKL KONIUNKTURALNY, PRZYGODA, ŁATWOPALNOŚĆ, CHASEREK, PRAWO MOORE'A, MIELINA, KINOMANIAK, SZRAPNEL, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, BUFONADA, BEZWŁADNOŚĆ, GRUSZKA, AGAR, ?KONWEJER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.942 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁY STATEK TRANSPORTOWY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ UKOŚNYMI ŻAGLAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁY STATEK TRANSPORTOWY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ UKOŚNYMI ŻAGLAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUFA mały statek transportowy, charakteryzujący się ukośnymi żaglami (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUFA
mały statek transportowy, charakteryzujący się ukośnymi żaglami (na 4 lit.).

Oprócz MAŁY STATEK TRANSPORTOWY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ UKOŚNYMI ŻAGLAMI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - MAŁY STATEK TRANSPORTOWY, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ UKOŚNYMI ŻAGLAMI. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast