DODATKOWE SCHORZENIE POJAWIAJĄCE SIĘ W TRAKCIE JAKIEJŚ PROCEDURY MEDYCZNEJ LUB PO JEJ ZAKOŃCZENIU; NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W L.MN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMPLIKACJA to:

dodatkowe schorzenie pojawiające się w trakcie jakiejś procedury medycznej lub po jej zakończeniu; najczęściej występuje w l.mn (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMPLIKACJA

KOMPLIKACJA to:

problem, nieprzewidziana trudność, zagmatwanie (na 11 lit.)KOMPLIKACJA to:

zwiększanie złożoności jakiegoś procesu, struktury, wytworu, konstrukcji myślowej, np. komplikacja fabuły, procesu decyzyjnego, świata (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DODATKOWE SCHORZENIE POJAWIAJĄCE SIĘ W TRAKCIE JAKIEJŚ PROCEDURY MEDYCZNEJ LUB PO JEJ ZAKOŃCZENIU; NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W L.MN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.785

MAGMA, KURKA, FAZA, ABLACJA, TENOR LIRYCZNY, POGLĄD, DIAMENT, PISMO DEMOTYCZNE, ZAWIESIE, GANC POMADA, KARCYNOLOGIA, MATA, PORA, MIKROKASETA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, OPŁATEK, MAŚLANKA, ZĘBIEŁEK MYSZATY, BARSZCZ, TOPIELEC, PLAKAT, ROZKŁADOWOŚĆ, ZRZĄDZENIE, OPUSZCZENIE, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, WYKRZYKNIK, BINDA, MONILOFITY, KLOPSIK, SOLISTA, IDENTYFIKACJA, FROTER, ROŚLINA KOPALNA, KOMORA GORĄCA, DRUHNA, SOK, SAMOOBRONA, WYROCZNIA, WĘŻOJAD KRÓTKOSTERNY, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, MAJÓWKA, LOKALNOŚĆ, KARTA WIZYTOWA, INTERPRETACJA, ROZPIERACZ, ŚCIANA, CHEMIA, REGIONALISTYKA, KANTONIERA, DŻANNA, HARD CORE, PRYMUS, DZIELNICA HISTORYCZNA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, SZCZĘKA, KOSMOGONIA, PŁAWNOŚĆ, SIEROTA ZUPEŁNY, SAKLA, SZCZUR WĘDROWNY, SZTYCHARSTWO, UMOWA BARTEROWA, ZBIÓRKA, PRZEMYSŁ, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, SARDELOWATE, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, ROK KOŚCIELNY, NAUKI KOGNITYWNE, CYTADELA, KONTRGAMBIT WINAWERA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, PRZYTOMNOŚĆ, FALA MORSKA, NIECHLUJA, POZIOM, STAROUKRAIŃSKI, ANTROPONIMIA, BIOCHEMIA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, MIECH, DYSTANS, TYGIEL, CZAS PRZYSZŁY, TEST, MANDOLA, LAVABO, TRAFIENIE, DRĄŻEK KIEROWNICZY, SKAŁKA, ASTROSPEKTROSKOPIA, UTLENIANIE, KWASJA, MONOFAGI, TEKST REZULTATYWNY, JODŁA BUŁGARSKA, KOMPETENCJA DECYZYJNA, RANDKA W CIEMNO, MORFEM LEKSYKALNY, OMAR, PROWINCJA, ALDO, MODERNIZM, PAKIET, MASKA, FAN CLUB, UBRANIÓWKA, MANICURZYSTKA, SAMOZNISZCZENIE, GĄSIENICZNIKI, KRÓCICA, HIPOMANIA, ŁOMOTANIE, WISKOZA, BOBROWISKO, KOLONIA, TRAŁ, ARCHIWOLTA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, SKANER PŁASKI, GRAŻYNA, PANTOFELNIK, INFORMACJA GENETYCZNA, OFICJAŁ, MNIEJSZOŚĆ, MOTYLEK, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, MARKETING RELACYJNY, PRZYTULIA, OKOLICA SZLACHECKA, FILOZOFIA MATEMATYKI, WYNURZENIE, GAŁĘZATKA KULISTA, BORDER, AKCJA, APSYDA, BALZAK, ZJAWISKO KURZAWKOWE, KLAUZULA GENERALNA, KRÓLIK EUROPEJSKI, GALARETA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, ROZGWIAZDA, JĘZYK TAMILSKI, NIĆ, GAZ ELEKTRONOWY, DZIENNIK, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, MARCIN, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, NAKIEROWANIE SIĘ, MIRAŻ, ANTAŁEK, PAPRYKARZ, DZWONNICA, PION, OCHRONA, GĘSIARZ, AKLIMATYZACJA, KOR, DZIAŁANIE, TRUSIA, PRZEBIEG, ŚLIZGACZ, HIPERTEKST, CZŁON SKŁADNIOWY, ZDANIE, FARSA, SPECJAŁ, TERAPIA ODRUCHOWA, JĘZYK INDIAŃSKI, PIERWSZY, DZIADZIENIE, RZUTKA, POTRZASK, ANUCZIN, WINDSURFING, GUZ ZŁOŚLIWY, SAMOCHODZIARZ, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, PALCE, EFEKT BOGACTWA, LEWORĘKI, NIEBOŻĘ, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, MARK, RÓŻA BAZALTOWA, S/Y, JĘZYK KIPCZACKI, SPOŁECZNE, PROGRAM UŻYTKOWY, JĘZYK URZĘDOWY, WRZĘCHY, KLAUZULA WALORYZACYJNA, ULEP, MATOWOŚĆ, KARTUSZ, NATURYZM, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, GLOBUS, POMROK, NIEPOPULARNOŚĆ, KOPIA, MATMA, TARBAGAN, INWENTARZ ŻYWY, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, KOZAK, KUFA, KIESZEŃ, ŚLIWKA, OSTATNIA PROSTA, PISANKA, ŻALE, BICIE CZOŁEM, ŁUPACZKA, TEORIA DOMINA, PRZELEW, PROMENADA, DYSKRETKA, UWAGA, KOREGENT, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, KRATA, KAREL, ARCYDZIELNOŚĆ, WKŁAD, KANGUR, MASZYNOWNIA, GRA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, WYŻŁOBIENIE, SKLEP ZOOLOGICZNY, SUPERKOMBINACJA, PRZEBIERANIEC, MUSTEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, MINIATURA, SZMUGLER, PIPA, STRACCIATELLA, FARERCZYK, LIMAKOLOGIA, DERYWACJA FLEKSYJNA, EKRAN AKUSTYCZNY, BĘBEN, ZBIORÓWKA, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, RINFORZANDO, DOMINANTA, ELIPSOIDA OBROTOWA, RZEMIEŚLNIK, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, AGREGAT, PASIECZYSKO, KADZIELNICZKA, PATOGEN, WARSZTAT, NEATH, TŁUMIK, KONCERT ŻYCZEŃ, WANIENECZKA, ROZŁUPKA, EKONOMIA ROZWOJU, KLAUZURA, BUKIET, PIĘTA, DEKANAT, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, SKRYBA, PORNO, OSŁONOWOŚĆ, METODA TERMICZNA, KANALIZACJA KABLOWA, CZERWONA GWARDIA, PUNKTUALNOŚĆ, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, ENERGIA ELEKTRYCZNA, KOZIOŁ, KOMORA, KONIEC, ZWARCIE SZYKÓW, WIEWIÓRKA SZARA, KLUCZ, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, SZYDLARZ, DIATERMIA, PRZYCZYNKARZ, TABLICA EPITAFIJNA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, LIŚCIEŃ, APOSTAZJA, WPŁYWOWOŚĆ, OKTET, LOGIZACJA, WNIEBOWSTĄPIENIE, KLEJONKA, ?KAND.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.785 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DODATKOWE SCHORZENIE POJAWIAJĄCE SIĘ W TRAKCIE JAKIEJŚ PROCEDURY MEDYCZNEJ LUB PO JEJ ZAKOŃCZENIU; NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W L.MN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DODATKOWE SCHORZENIE POJAWIAJĄCE SIĘ W TRAKCIE JAKIEJŚ PROCEDURY MEDYCZNEJ LUB PO JEJ ZAKOŃCZENIU; NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W L.MN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMPLIKACJA dodatkowe schorzenie pojawiające się w trakcie jakiejś procedury medycznej lub po jej zakończeniu; najczęściej występuje w l.mn (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMPLIKACJA
dodatkowe schorzenie pojawiające się w trakcie jakiejś procedury medycznej lub po jej zakończeniu; najczęściej występuje w l.mn (na 11 lit.).

Oprócz DODATKOWE SCHORZENIE POJAWIAJĄCE SIĘ W TRAKCIE JAKIEJŚ PROCEDURY MEDYCZNEJ LUB PO JEJ ZAKOŃCZENIU; NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W L.MN sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - DODATKOWE SCHORZENIE POJAWIAJĄCE SIĘ W TRAKCIE JAKIEJŚ PROCEDURY MEDYCZNEJ LUB PO JEJ ZAKOŃCZENIU; NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W L.MN. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

x