KTOŚ, KTO UCZY SIĘ PIERWSZY ROK, JEST NA PIERWSZYM ROKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIERWSZOROCZNY to:

ktoś, kto uczy się pierwszy rok, jest na pierwszym roku (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, KTO UCZY SIĘ PIERWSZY ROK, JEST NA PIERWSZYM ROKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.028

PORÓD LOTOSOWY, BROMELIA, OBRAZA BOSKA, NIEDYSPONOWANIE, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, NIEDOROZWÓJ, ATYPOWOŚĆ, GOŁĘBIĄTKO, BIAŁACZKA KOTÓW, CICHODAJKA, BOMBA WODOROWA, NEKROFAG, KOKLUSZ, SAKRAMENT, FUNKCJE AMPLITUDY, ZMYWACZ, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, GŁÓD, KĄŚLIWOŚĆ, MINOGOWATE, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, STANCA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, MIŁOŚĆ, PERKOZ, AMUNDSEN, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, MAŹNICA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, SPADOCHRONIARZ, FOCH, PROFESOREK, FAZA ANALNA, OBŻARCIUCH, MAKAK ARUNACHALSKI, AUREOLA, STRATUS, TRIAL, OFICER TAKTYCZNY, CZYSTY AKT, CIĄŻA JAJOWODOWA, GRANDA, BRODAWKA, PRZYRODNIK, GADZINA, KLAPA, OSZCZĘDNOŚĆ, BURRITO, OKAZAŁOŚĆ, ROŻEK, UDERZENIE, LAING, ELEUSIS, WYPITEK, KONTYNGENT TARYFOWY, SUCHORYT, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, MAGICZNA GÓRKA, OSOWIAŁOŚĆ, SYSTEM POZYCYJNY, PŁYN SUROWICZY, PIEPRZ CZERWONY, FREGATA, KATASTROFALNOŚĆ, NIECZUCIE, WŚCIEK DUPY, DŻINGEL, DEMISEKSUALIZM, KIELICH, TKANKA MIĘŚNIOWA, JEDYNKA, SZKOŁA, SZERMIERZ, BAZA, HARROD, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, PĘCHERZYK, AWIATYKA, BECZKA ŚMIECHU, BEZBRZEŻ, ZŁOŻENIE URZĘDU, ŁÓŻKO PIĘTROWE, INFA, RADA GABINETOWA, STRATYFIKACJA, PAŁĄK, PALUCH, PISMO OKÓLNE, CUDACTWO, KORONKARZ, GRA NIESKOŃCZONA, FASOLA SZPARAGOWA, TORFOWISKO NISKIE, AMH, WYTAPIALNIA, KABARET, JEZIORO DRUMLINOWE, MANIFA, SPLOT, PĘCINA, BEZPODSTAWNOŚĆ, MCV, ŁOMOTANIE, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, HELING, WERBLISTKA, CZERNIAWKA SPADZIOWA, POPRZEWRACANIE, BONANZA, KORDYT, WINKRYSTYNA, POWYWRACANIE, SIEDZISKO, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, GEOMETRYCZNOŚĆ, KLUCZ SZWEDZKI, FILOLOGIA, ZWINIĘCIE ŻAGLI, PALEOTERIOLOGIA, PĘCHERZ, SKAŁA PLUTONICZNA, TURBINA PAROWA, FIRLETKA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, WAPIENNIK, KOŁO, BŁĘDNY OGNIK, OPTIMUM KLIMATYCZNE, MARZENIE SENNE, RADIOELEKTRONIKA, RAMFORYNCHOWCE, PRZESYP, KOKTAJL, KOŁEK, DACH NAD GŁOWĄ, RĘKA SZPONIASTA, DAMA DO TOWARZYSTWA, MICHAŁ, KORWINISTA, DELFINOWATE, CHRZEST, SUBREGION, STAWIDŁO, IZOLACJONIZM, SILNIK PRZELOTOWY, MIĘDZYŻEBRZE, PAPROĆ DRZEWIASTA, ŻABA KATOLICKA, GEODEZJA, AUTENTYCZNOŚĆ, UKRAINISTYKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, PINGWIN KRÓLEWSKI, BATERIA AKUMULATOROWA, PRAWO KARNE, JUWENALIA, PERSONALNIK, BICIE POKŁONÓW, BRAT SYJAMSKI, SYLWESTER, ZNANOŚĆ, STYGOKSEN, BALSAM, PUSZKARSTWO, ŻYWIOŁOWOŚĆ, PAN, ŚWIATEŁKO W TUNELU, INSTAGRAMERKA, KICHLARZ, MODRASZEK NAUSITOUS, ŚRÓDKOŚCIE, LODOWIEC SZELFOWY, OPIEKA SPOŁECZNA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, ZASIEKI, MIKROCHEMIA, BIEG, PEPERONI, ŚWINKA, TOMIZM, CZUBRICA, FELLINI, ADAPTACJA SPOŁECZNA, BEZINWAZYJNOŚĆ, PRZECZENIE, CENTRALNE OGRZEWANIE, SYRENY, ALARM POWODZIOWY, ŚREDNIACTWO, BURZYK SZARY, ROZSADNIK, PŁATNIK SKŁADEK, BECZUŁKA, RÓJKA, KRATKA VICHY, SUBSKRYBENTKA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, SUCHORYT, WOREK SPOJÓWKOWY, DATEK, EKWIPARTYCJA, DWUKADŁUBOWIEC, PUNKT, BOMBA KOBALTOWA, SZCZOTECZKA, MARSZ, GROOMING, PSEUDOBIELICA, NIETOLERANCJA, REGULATOR POGODOWY, LIROGON WSPANIAŁY, IDIOGRAFIZM, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, OPONENT, DZIAŁ PERSONALNY, TYFLOLOGIA, DOLAR AMERYKAŃSKI, ULM, ADWENTYSTA, BŁONICA GARDŁA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, STAROŚWIECKOŚĆ, RĄBEK ROGÓWKI, PISMO GRECKIE, EKSPLOZJA, KANCER, CHROMANIE PRZESTANKOWE, ŻÓŁW SŁONIOWY, GORĄCY PIENIĄDZ, NIEMIECKI, WIETLICA, WCINKA, KILOTONA, MODERUNEK, FULTON, BROŃ TERMOJĄDROWA, RÓJ METEORÓW, MIKROGRAFIA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, TRYNITARIANIZM, ZAKŁAD HANDICAP, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, BUŁGARSKI, SAMURAJ, GLOSA, MOMENT, ZNAMIĘ BECKERA, BEZIDEOWOŚĆ, JELITO ŚLEPE, BEZROBOCIE AGRARNE, APOSTAZJA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, LOKALIZACJA, PROKSEMIKA, MIOPIA, PEDOFILIA, PODPAŁ, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, KAMMERLADER, IMPOSTOR, PRZEŻYCIE, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, EGOISTYCZNOŚĆ, NEK, FRONT STACJONARNY, UPADEK, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, WYSYP, SEN NA JAWIE, WIĘZIEŃ, NIEKLAROWNOŚĆ, CABOTO, PARWENIUSZ, BIEGACZ, TRÓJKOMBINACJA, MODEL REDUKCYJNY, POWSTRZYMANIE, DUCH, RAK PRĘGOWATY, RYCERZ, PANEK, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, CZTEROTAKT, NIELITOŚCIWOŚĆ, ROZTWÓR STAŁY, MOMENT MINSKY'EGO, CIŚNIENIE STATYCZNE, MINERAŁ SIARCZKOWY, ŁOPATA, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, GZY, ŁUPIEŻ PSTRY, ZGODA, BAR MLECZNY, BAKARAT, BATERIA ANODOWA, FYKOLOGIA, ?BIFURKACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.028 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ, KTO UCZY SIĘ PIERWSZY ROK, JEST NA PIERWSZYM ROKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, KTO UCZY SIĘ PIERWSZY ROK, JEST NA PIERWSZYM ROKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIERWSZOROCZNY ktoś, kto uczy się pierwszy rok, jest na pierwszym roku (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIERWSZOROCZNY
ktoś, kto uczy się pierwszy rok, jest na pierwszym roku (na 14 lit.).

Oprócz KTOŚ, KTO UCZY SIĘ PIERWSZY ROK, JEST NA PIERWSZYM ROKU sprawdź również:

zdolność widzenia dużych przedmiotów i obiektów w ruchu, co ułatwia poruszanie się w przestrzeni ,
cecha wynikająca z fizycznego bezruchu, np. zastałość nóg, kości ,
utwór muzyczny stylizowany na taniec bergamasca ,
pomieszczenie mieszkalne na statku ,
powszechna nazwa orzecha, drzewa orzechowego ,
chwytnik; część robocza koparki, czerparki, itp. służący do chwytania i przenoszenia materiałów ,
zestaw otwarć, które szachista gra najczęściej ,
cecha metody badawczej, w ktorej eliminuje się z badania czynniki i uwarunkowania o charakterze historycznym ,
naczynie szklane, które pozwala na dokładny pomiar masy cieczy przy ściśle określonej objętości ,
meksykański malarz i grafik (1883-1949) twórczość związana z tradycjami sztuki prekolumbijskiej i ludowej ,
rozpowszechniona w Polsce inna nazwa katolickiego święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (często wyrażana w dopełniaczu), obchodzonego 15 sierpnia ,
każda ilustracja, coś, co jest narysowane, niesie informację poprzez graficzne przedstawienie; zazwyczaj: grafika, która koresponduje z treścią np. książki ,
narzędzie do przecedzania ,
drobne kontuzje ,
cecha czegoś, co robi się zaocznie, nie na miejscu ,
włoska nazwa dzwonków ,
jednostka administracyjna ,
w językoznawstwie: język występujący w dwóch lub więcej ustandaryzowanych wersjach ,
cecha człowieka, który jest wesoły i często żartuje, czyli opowiada śmieszne rzeczy ,
wielkość wyrażająca ilość tlenu niezbędną do utlenienia substancji ,
astronom amerykański (1895-1976), zidentyfikował radioźródła z galaktykami i mgławicami ,
to, że coś ulega zmianom ,
w semantyce: opisywanie cech przedmiotu z użyciem predykatu, orzekanie o przedmiocie; przypisywanie przedmiotowi cech, własności ,
krakowski klub sportowy założony w 1906 r ,
nieograniczona powierzchnia drugiego stopnia posiadająca jedną oś symetrii i dwie płaszczyzny symetrii ,
udziela kredytów ,
kompozytor ur. w 1925 r., profesor A.M. w Warszawie ,
instytucja zajmująca się konserwacją czegoś ,
spowodowanie zapalenie się czegoś, rozniecenie ognia ,
człowiek o niskim statusie społecznym, pogardliwie o człowieku

Komentarze - KTOŚ, KTO UCZY SIĘ PIERWSZY ROK, JEST NA PIERWSZYM ROKU. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast