PUNKT ODNIESIENIA, WZGLĘDEM KTÓREGO MIERZY SIĘ AZYMUT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIRA to:

punkt odniesienia, względem którego mierzy się azymut (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIRA

MIRA to:

wonna żywica otrzymywana z drzew i krzewów należących do rodzaju balsamowiec (Commiphora) (na 4 lit.)MIRA to:

punkt odniesienia w astronomicznych pomiarach azymutu (na 4 lit.)MIRA to:

punkt odniesienia przy pomiarach azymutu w astronomii (na 4 lit.)MIRA to:

... Sorvino, aktorka (na 4 lit.)MIRA to:

imię b. szefowej 'Mazowsza' (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUNKT ODNIESIENIA, WZGLĘDEM KTÓREGO MIERZY SIĘ AZYMUT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.035

DYWESTYCJA, RELATYWIZM AKSJOLOGICZNY, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, GARKOTŁUK, BYDLĘCTWO, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, EKWANT, PUNKT PRZYSŁONECZNY, ROLA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, KOŁO JEZDNE, POWTARZALNOŚĆ, KARBOKSYL, AMFIBIA, SIŁA SPOKOJU, PRZYLEPNOŚĆ, KOPALNIA, KLAWISZ NUMERYCZNY, KOSTIUM HISTORYCZNY, ŚMIEĆ, POJNIK, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, POKUTA, WYSMUKŁOŚĆ, GRA WSTĘPNA, IMIENNICTWO, GŁODOMÓR, BRUDNIAK, SZKUTNIK, GRUPA, WERSOLOGIA, BRONCHOGRAFIA, ZAKON SZPITALNY, ŁOŻNIK, WSZY, AEROLIT, GNIAZDKO, NUMERANT, OBRONICIEL, EFEKT SORETA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, KRYKIET, KUPA, HADAR, LATO, SOCZEWKA, SLEGA, PASO PERUWIAŃSKI, ŚPIĄCZKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, ASYRYJSKI, GRUPA ILORAZOWA, NIEBOGA, BANOWINA, PRZEWIĄZKA, ETER, OGIEŃ, CHRZĄSTKA SZKLISTA, KARP PEŁNOŁUSKI, GASTROLOG, WINA, BLANKI, PRZYPŁYW, AKTYWISTA, ARKEBUZER, KRĘGOWIEC, KLIMAT KONTYNENTALNY, KOŃ TROJAŃSKI, ROMBOEDR, SŁAWIANKA, IMPAS, INWESTYCJA, ICHTIOZAURY, PM, KAZAMATA, BASEN MODELOWY, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, PALUCH, LIRA, KOTWICZNIKOWCE, NEBIWOLOL, GONIOMETRIA, KRAWIECZYZNA, SORABISTYKA, CHRONOMETR, DZIEŻKA, PAS, SKARBNIK, TRIMER, IDENTYFIKACJA, CHMURA ŚREDNIA, UKŁAD JEZDNY, WYTAPIALNIA, CZYŻNIE, GNOMON, PKB PER CAPITA, STUDENT, DOMINO, KREOL, ŻÓŁTLICA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, AKTORKA, MANELE, WIDŁY, POSKRZYP, KRĄŻENIE OGÓLNE, COOL JAZZ, KAUCZUKOWIEC, KUFA, IRMA, WSZOŁY, REFLEKTOR, PUNKT MECZOWY, CYWILNOŚĆ, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, OLEWKA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, GATUNEK AGAMICZNY, PRZEŚMIECHY, ROZBIERACZ, DZIEWIĘTNASTKA, ŚMIECIUCH, GALERIA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, ZAKUP, BIZNESMENKA, GAMA, DRZEWORYT, REAKCJA ORIENTACYJNA, TEATR MUZYCZNY, WĄŻ W KIESZENI, SUBSYSTENCJA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, IZOMER, NATYWIZM, GÓRKA, JĘZYK ŁACIŃSKI, WZGÓREK ŁONOWY, SZCZENIARA, OPERATOR KABLOWY, CHOROBA ZAKAŹNA, BATALION, DEFINIENS, ROZJAZD, JEDNORAZOWOŚĆ, KRÓTKOWIDZTWO, BIOLOGICZNY OJCIEC, TRAWERS, PULSARY, RZUT, PARALAKSA, WOLNA AMERYKANKA, PRZYBYTEK, KUCHNIA, MATERIAŁ, WAPIENNIK, TETRAMER, SZTAMBUCH, SAMOAKTUALIZACJA, KURIER TATRZAŃSKI, ZAKON RYCERSKI, GOSPODARSTWO NISKOTOWAROWE, MUZYCZNOŚĆ, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, ALKAZAR, ZAKŁADZINY, PSEFOLOGIA, DWA OGNIE, NALOT, TELEWIZJA REPERTUAROWA, WŁÓKIENKO, TRĄBOWCE, ŚWIATŁA DROGOWE, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, PRZYNĘTA, POCHODZENIE, URZĄDZENIE RADIOWE, MYDLARNIA, FILEMON CIENKODZIOBY, LUFKA, NIEDOŁĘSTWO, ŁUPEK DACHOWY, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, ADAM SŁODOWY, REGULARNOŚĆ, OPÓR, ŁUPEK, POPYT NIEELASTYCZNY, GERMANISTYKA, FATALIZM, PŁASZCZ DOLNY, NOŚNIK DANYCH, BAŚNIOWOŚĆ, APOGEUM, SZAMKA, HOBBISTA, REGION STREFOWY, BURRITO, ZRZECZENIE SIĘ, ADRES LOGICZNY, NEOREALIZM, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, TERMINAL NAFTOWY, DOWÓD NIE WPROST, KAWKA, KWASOWOŚĆ, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, POTENCJAŁ DZETA, STAGNACJA GOSPODARCZA, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, ROZTWÓR HIPERTONICZNY, STYGOFIL, KOŃ KABARDYŃSKI, DOBROĆ, SADZE, WYSTAWIENNIK, ELOPSOPODOBNE, DUŃSKI, ETOLOGIA, DEALPACK, PRAKTYKA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, CICHODAJKA, CHEMIA, WZNIESIENIE, WOREK SPOJÓWKOWY, KAPRYŚNIK, SPŁATA, ZADYCHRA POSPOLITA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, BŁAGALNIK, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, ARACHNOLOGIA, KUBEŁ, ROKOKO, DEMENTI, SZTYCHARSTWO, ŁAŃCUSZEK, GAP, OJCIEC KOŚCIOŁA, SMERFETKA, MOTYL, NARZUT, FRAKCJA, CENTRUM, PRZYDAŚ, ŻABA KRZYKLIWA, PAŁĄK, SZAFUNEK, KOLEKTYWIZM, RĘBNIA ZUPEŁNA, MOTYWIK, BALONET, ANOMALIA MAGNETYCZNA, WYSYP, STOPIEŃ FAHRENHEITA, ANGIELSKA FLEGMA, STADIALNOŚĆ, ZASTAW REJESTROWY, DYSTORSJA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, PIĘTNASTKA, POLONEZ, WEKTOR ZACZEPIONY, MOGILAMBDACYZM, UBEZWŁASNOWOLNIONY, DOM AUKCYJNY, CZAKRAM, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, KAPITULANT, WYSPA BARIEROWA, BARIATRIA, HAŁAŚNIK, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, HISTORYK, STYL KORYNCKI, TAMTAM, ENIGMATYCZNOŚĆ, KOŁKOWNICA, LORA, ROK ZWROTNIKOWY, SKLEPIENIE KLASZTORNE, DESKA KLOZETOWA, BRACTWO RYCERSKIE, WZGLĄD, ŻYWOTOPIS, RAKARZ, JEDENASTKA, ŚLIZGAWKA, SACZEK, ORYNNOWANIE, PALEOTERIOLOGIA, EFEKT ZATŁOCZENIA, TEREN, ASTROLOGIA, ?TECHNIKA ŚWIETLNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.035 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUNKT ODNIESIENIA, WZGLĘDEM KTÓREGO MIERZY SIĘ AZYMUT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUNKT ODNIESIENIA, WZGLĘDEM KTÓREGO MIERZY SIĘ AZYMUT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIRA punkt odniesienia, względem którego mierzy się azymut (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIRA
punkt odniesienia, względem którego mierzy się azymut (na 4 lit.).

Oprócz PUNKT ODNIESIENIA, WZGLĘDEM KTÓREGO MIERZY SIĘ AZYMUT sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - PUNKT ODNIESIENIA, WZGLĘDEM KTÓREGO MIERZY SIĘ AZYMUT. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x