PAS MATERIAŁU, DŁUGOŚCI 5-6 METRÓW, KTÓREGO SIĘ NIE ZSZYWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SARI to:

pas materiału, długości 5-6 metrów, którego się nie zszywa (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SARI

SARI to:

miasto w Iranie, ośrodek administracyjny ostanu Mazandaran (na 4 lit.)SARI to:

właściwie Jadwiga Schayer; światowej sławy śpiewaczka (1886-1968); sopran koloraturowy, występy m.in. w La Scali (na 4 lit.)SARI to:

strój kobiecy z prostego płata tkaniny udrapowanej wokół figury, noszony przez kobiety Indii, Cejlonu i Indonezji (na 4 lit.)SARI to:

Ada, śpiewaczka (na 4 lit.)SARI to:

ubiór Hinduski (na 4 lit.)SARI to:

noszone na Cejlonie (na 4 lit.)SARI to:

strój Hinduski (na 4 lit.)SARI to:

suknia rani (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAS MATERIAŁU, DŁUGOŚCI 5-6 METRÓW, KTÓREGO SIĘ NIE ZSZYWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.192

PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, PRAWO JOULE'A, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, PRZEKŁADACZ, KWAZIKRYSZTAŁ, FORMIZM, KOSMOS, PRZECIWNAKRĘTKA, DROGA KONIECZNA, STYL GRZBIETOWY, NAJEŹDŹCA, JARSTWO, TYP TURAŃSKI, PODATEK DROGOWY, KSIĘGOWY, LOGIKA FILOZOFICZNA, BÓJKA, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, OPIEKA SPOŁECZNA, ŻÓŁW PROMIENISTY, PEWNOŚĆ, WARSTWA ŚCIERALNA, CALYPSO, POWTÓRKA, PROKARIONT, ELEMENT, WYDAWNICTWO SERYJNE, PAKOWACZ, CIEŃ AKUSTYCZNY, AGNOSTYCYZM, KONNICA, PRACA WYJŚCIA, LIQUID, FUZJA KONGLOMERATOWA, HARDOŚĆ, ADAPTER CUMOWNICZY, PUNKT TYPOGRAFICZNY, PAS RADIACYJNY, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, BEZTORBIKI, BŁAGALNIK, KOŚĆ PODNIEBIENNA, HEWEA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, SANIE, STRAŻAK, EKSPEDYCJA, SALWINIOWCE, SZPICAK, NUMIZMATYKA, PROCES POLITROPOWY, AMFORA, TATERNIK, UCISK, PODMIOT ZBIOROWY, NÓŻ, SKORUPA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, CRIOLLO, GAPA, CZEK BEZ POKRYCIA, PRZYPŁYW, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, KOTERYJNOŚĆ, REAKCJA ZAPALNA, PROCH, PARASOL, WULKAN, PRZEKOPNICA AUSTRALIJSKA, EGZOTERYCZNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, DEKOMPENSACJA, REMONT BIEŻĄCY, RÓWNIKOWY PAS CISZY, ŻURFIKS, PŁYTA KORKOWA, GRYMAŚNIK, ŁUPEK MUSKOWITOWY, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, NIEKONKRETNOŚĆ, POWAGA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, ODLEWNIK, STYL GOTYCKI, WAPER, PLAMKA FORDYCE'A, TAJEMNICA ADWOKACKA, STERNIK MOTOROWODNY, ASESOR SĄDOWY, SZACHOWNICA PUNNETTA, KLUB, INFORMATYK, KOGNITYWIZM, MAJÓWKA, IMIENINY, BRODAWKA STÓP, TENDENCJA, CIOS PROSTY, BIAŁA NOC, CHROMOSOM PHILADELPHIA, KOŻUSZEK, PALLASYT, NAKIEROWANIE SIĘ, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, HADAL, JAJKO W KOSZULCE, AGREGATY PIENIĘŻNE, OKOLICA SZLACHECKA, SEMIWEGETARIANIN, FEININGER, DĘTKA, SYSTEMATYKA, KOLORYSTA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, FILOLOGIA ORIENTALNA, ZAKRĘCANIE, PRZELEW TRANSGRANICZNY, NOOB, KRYTERIUM WALDA, OFIARA, FONETYKA, KONFRONTACJA, OBROŻA, OBBLIGATO, ROŚLINY NASIENNE, SŁUŻBA KOŚCIELNA, MACIEJKA, KUC AUSTRALIJSKI, DZIENNIKARZ, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, WIEK DOJRZAŁY, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, PATAGOZAUR, MULDA, PROMIENIOWANIE ALFA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, PYTAJNIK, TINTA, KORONKARZ, KOMITET, MYŚLICIEL, ROZTWÓR NASYCONY, TARTAN, DEPTAK, BETAINA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, KARCZOWISKO, PSOTA, DUŃSKI, CHONDRYT, ŻAKIET, DYSZA WYLOTOWA, MALARZ, RYGIEL, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, MEANDER, LEMING, KONWENT, OSADNIK, SUKCESYWNOŚĆ, LOTNOŚĆ, SZELF, LIROGON, MÓL BOROWICZAK, ROZŁOŻENIE SIĘ, SPRZĘŻNICE, KOSTUR, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, MOTYLEK, OSUWISKO, AFRYKANISTYKA, ZAGRANIE, JELITO PROSTE, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, GRASICA, TRÓJNÓG, ZYSK INFLACYJNY, SPEAKER, NIERUCHOMOŚĆ, WĘŻOWNIK, GŁUPTAKOWE, GEOGRAFIA ROŚLIN, GARBARSTWO, BRAT, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, PLEBEJUSZ, MURMAŃSK, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, ZAMIANA, PĘD ROŚLINNY, STOLICA, REZERWACJA, MILICJA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, TANATOLOGIA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, PODSADKA, GARKOTŁUK, PAS DROGOWY, WYGŁAD TEKTONICZNY, ADRES INTERNETOWY, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, PAWICOWATE, WYSPA PŁYWOWA, MACIERZ DOŁĄCZONA, PŁOCHLIWOŚĆ, STEROWIEC SZKIELETOWY, GETTO ŁAWKOWE, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, INFLACJA KOREKCYJNA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, PLAMA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, PODLIZUCH, INŻYNIER DUSZ, CZARNA ROBOTA, KLUCZ KODOWY, RADIOLOGIA, KRÓTKOWIDZTWO, SKLERODERMIA UKŁADOWA, ZGODA, GOTYCYZM, STACJA KOPULACYJNA, WŁÓKNO, AUTOBUS SZYNOWY, MASTYGONEMA, TUKAN, BOHEMA, MENU, IRYDOLOGIA, TRANSWESTYTA, KONIUSZEK SERCA, FALOWNIK NAPIĘCIA, KWAS, RYBA DRAPIEŻNA, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, SPRAY, CZĄSTKA ALFA, ANAKONDA, METASTRONA, ABSOLUTYZACJA, ALBUMIK, LORD, KOPIOWANIE, OTĘPIENIE, ATASZAT, PAREMIOGRAF, KOŁNIERZYK, TANKINI, ANALFABETA, UDERZENIE, SHORT TRACK, BEZBRZEŻNOŚĆ, UMOWA O PRACĘ, BIZNES WOMAN, FRYZYJSKI, AKCELERATOR KOŁOWY, SALON, TREND BOCZNY, ZUPA, STOPA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, ANUCZIN, ZŁOTOWŁOSA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, OŚ OPTYCZNA, STROFANTYNA, TEOGONIA, SZTUCZNE ŻYCIE, STREFA POŻAROWA, SZEWCZYNA, RECEPTA PUNKTOWA, JĘZYKI URALSKIE, WIĄZANIE JONOWE, SYSTEM METRYCZNY, KORYTARZ EKOLOGICZNY, MNIEJSZOŚĆ, MIECZ DWURĘCZNY, RODNIA, JEZIORO SUBGLACJALNE, ZASADA EKWIPARTYCJI, PARNOŚĆ, NADPRZEWODNICTWO, MORA, LAWINA PIROKLASTYCZNA, BŁONA NACZYNIOWA, SZPIK KOSTNY, ODWARSTWIENIE, SZYB WINDOWY, EPILEPTOLOG, WODA POZAKLASOWA, PYTANIE, KARMA, ?ORLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.192 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAS MATERIAŁU, DŁUGOŚCI 5-6 METRÓW, KTÓREGO SIĘ NIE ZSZYWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAS MATERIAŁU, DŁUGOŚCI 5-6 METRÓW, KTÓREGO SIĘ NIE ZSZYWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SARI pas materiału, długości 5-6 metrów, którego się nie zszywa (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SARI
pas materiału, długości 5-6 metrów, którego się nie zszywa (na 4 lit.).

Oprócz PAS MATERIAŁU, DŁUGOŚCI 5-6 METRÓW, KTÓREGO SIĘ NIE ZSZYWA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - PAS MATERIAŁU, DŁUGOŚCI 5-6 METRÓW, KTÓREGO SIĘ NIE ZSZYWA. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x