ENTOLEKT O DYSKUSYJNYM STATUSIE, UZNAWANY ZA OSOBNY JĘZYK LUB ZESPÓŁ GWAR ŚLĄSKICH, BYĆ MOŻE ŁĄCZĄCYCH SIĘ W KILKA DIALEKTÓW, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ RDZENNA LUDNOŚĆ GÓRNEGO ŚLĄSKA ORAZ RELIKTOWO CZĘŚĆ LUDNOŚCI DOLNEGO ŚLĄSKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚLĄSKI to:

entolekt o dyskusyjnym statusie, uznawany za osobny język lub zespół gwar śląskich, być może łączących się w kilka dialektów, którym posługuje się rdzenna ludność Górnego Śląska oraz reliktowo część ludności Dolnego Śląska (na 6 lit.)ŚLONSKI to:

entolekt o dyskusyjnym statusie, uznawany za osobny język lub zespół gwar śląskich, być może łączących się w kilka dialektów, którym posługuje się rdzenna ludność Górnego Śląska oraz reliktowo część ludności Dolnego Śląska (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ENTOLEKT O DYSKUSYJNYM STATUSIE, UZNAWANY ZA OSOBNY JĘZYK LUB ZESPÓŁ GWAR ŚLĄSKICH, BYĆ MOŻE ŁĄCZĄCYCH SIĘ W KILKA DIALEKTÓW, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ RDZENNA LUDNOŚĆ GÓRNEGO ŚLĄSKA ORAZ RELIKTOWO CZĘŚĆ LUDNOŚCI DOLNEGO ŚLĄSKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.955

FEBRA, HEBRAJSKI, ESCORIAL, JĘZYK GAFAT, SOLICYTACJA, RYBA UKWIAŁOWA, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, MEDIALNOŚĆ, KREM, SALETRA, STRUNOWCE, KANAPA, NOBEL, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, JĘZYK ALBAŃSKI, DWUDZIESTY SIÓDMY, FUNKCJA CELOWA, RZEKOTKA DRZEWNA, TRAWERS, FIRMA WYDMUSZKA, MOLOSOWATE, DASZEK, WANIENKA, MEANDER, KĄT, CZĘŚĆ MOWY, STRATA, STOŻEK NAPŁYWOWY, TRANSGRESJA LODOWCA, OPIEKUŃCZOŚĆ, NADLEW, MADRAS, AUTSAJDER, MILTON ERICKSON, BOŻY BOJOWNIK, NANERCZ, PREKURSOR, OPTIMUM EKONOMICZNE, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ANDANTINO, OKTET, ŚLIWA WĘGIERKA, FACHOWIEC, NARCIARZ DOWOLNY, POLE, GÓRALSKI, LEGENDA, PAPILOTKA, AURORA, BARETKA, KORA, PRZYSIOŁEK, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, IZOLACJA AKUSTYCZNA, TABOR, ANON, IDIOMAT, ABLUCJA, KIERAT, LEUKOTOMIA, ZAPARZACZKA, POZYCJA BALETOWA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, WODOROSIARCZAN(VI), BIZNESWOMAN, PUBLICYSTYCZNOŚĆ, GASTRO, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, AUTYZM, WLANIE SIĘ, ANKIETA PERSONALNA, BRĄZ, RÓJKA, LATAWICA, NACIĄG, WODOROST, KAMELEON, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, SER, ANTYGONA INDYJSKA, EMBRIOGENEZA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, GŁĄBIK, MŁODZIEŃCZOŚĆ, , INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, TAUKA, RUMSZTYK, LICZEBNIK, TANTALIT, FILOLOGIA SERBSKA, MEGATSUNAMI, OFICER NAWIGACYJNY, PORTKI, LISTEK, STÓŁ GIMNASTYCZNY, BAŁKAŃSKOŚĆ, KAZAMATA, PARASOLNIK, DĘTKA, POWSZECHNOŚĆ, POMOCNIK, GNIAZDO OGNIOWE, IGLOO, KAMIEŃ, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, EGZOTARIUM, DINODONTOZAUR, EKIPA, AUTOSYFON, CZARCZAF, KRUŻ, OGNISKO, CZŁON SKŁADNIOWY, SALAMANDRA ANATOLIJSKA, JAGODZISKO, KANGUR, AUTOTEMATYZM, POKREWIEŃSTWO, GŁAGOLICA, DIAKONAT, SZESNASTKA, DYSZA WYLOTOWA, KARKÓWKA, PĘTÓWKA, PATRIARCHALIZM, TENISISTA STOŁOWY, SADZENIAK, PRZEKUPKA, DAR ZIEMI, CHIŃSZCZYZNA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, TRAIL, STOPOTONA, NOWOGRECKI, BEZCZYNNOŚĆ, INFORMACJA NAUKOWA, RYBOTERAPIA, ANTENA MIKROPASKOWA, SANKCJA, ZEWNĘTRZE, SAMUM, RADIOWIEC, KONDOMINIUM, ORGANIZM WYŻSZY, KAUCZUKOWIEC, MUSSET, DYSKRECJA, KSIĄŻKOWOŚĆ, PIANOGUMA, CZARNY MAKAK CZUBATY, POSTAĆ, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, CZASOWNIK WIELOKROTNY, KONSORCJUM, MORDOKLEJKA, RENTIER, KOMORA FERMENTACYJNA, BASILEUS, ZAD, OMACNICA, BRYTYJSKI, SYMPATYKOMIMETYK, OPONA PAJĘCZA, TELEGRAF CHAPPE'A, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, OGNISKO, BOCZEK, AUTOMOBIL, SSAK, BEJCA, FORTALICJA, MERENGA, AUTOSANIE, LATARNIA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, PSEFOLOGIA, HELIOSFERA, DJ, MLECZARZ, KOZIOŁ, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, NAKARCZEK, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, MIRAŻ, RYJOSKOCZKOWATE, NEPALI, LICZNIK PRĄDOWY, DWUNASTA, SONDA, RĘKA, EKSPANDER, ROSA, KONJUPKCJA, KOŚCIÓŁ FARNY, RETROGRADACJA, STREFA NUMERYCZNA, PRĄTNIK ALPEJSKI, ROSYJSKOŚĆ, DROGA, EKSTERNISTA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, DOŁEK OSIOWY, PASIERB, ANTYPERTYT, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, NERECZNICA VILLARA, MATKA-POLKA, KATAFOREZA, KRATA KSIĘCIA WALII, HUTTYJSKI, WIELKOROSJA, KANCONETTA, LISTA STARTOWA, IRENA, SŁOMA TARGANA, KWARTAŁ, BRODA, KISZKA FASZYNOWA, ZWIERZYNIEC, HEL, UPIĘCIE, MIKROFON LASEROWY, DOTHRACKI, CUMMINGS, MIMETYZM FORMALNY, BĘBEN, CLARINO, GATUNEK AGAMICZNY, WYŚCIG SZCZURÓW, ŻÓŁW CHIŃSKI, PREZBITERIUM, RUCH IZOSTATYCZNY, UCHODŹSTWO, ANGLEZ, ŁAWRA, PIÓRO, MNIEJSZOŚĆ, WEKSYLOLOGIA, KULTYWAR, GĘSTE, RÓG, SAMOAKTUALIZACJA, CHOROBA MORSKA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, DZIAŁKA, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, USTERKOWOŚĆ, ZWÓJ, CENTAUR, ROZSZCZEP WARGI, ILJIN, CHARYZMATYK, NIEBO, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, MOTYLICA WĄTROBOWA, EFEKT SNOBIZMU, BLOCZNOŚĆ, ALTERNATYWA, FUNKCJA, ŻÓŁTACZKA, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, CZAPLA MASKOWA, POCHLEBSTWO, URUK-HAI, AUSZPIK, DRĄGOWINA, AGRESOR, GRZECHOTKA, AMFITEATR, PRZEGLĄDACZ, OKRĘŻNOŚĆ, WARIATKA, ŚWIĄTEK, ZBROJA NIEMIECKA, KWAS, CZUJNIK KONTAKTOWY, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, MLEKO W PROSZKU, LODOWIEC FIELDOWY, BRZESZCZANIN, REAKCYJNA PRAWICA, EKSPERT, KLĘK PROSTY, EKSPANDOR, KRĄG KULTUROWY, WROCŁAWSKOŚĆ, OPASANIE, RYJEC, KIPA, SKRAJNOŚĆ, BUDŻET PAŃSTWA, TENOR, PIEPRZYK, MORION, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, SYNAPIZM, HODOSKOP, NIESPEŁNIALNOŚĆ, ?CARILLON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.955 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ENTOLEKT O DYSKUSYJNYM STATUSIE, UZNAWANY ZA OSOBNY JĘZYK LUB ZESPÓŁ GWAR ŚLĄSKICH, BYĆ MOŻE ŁĄCZĄCYCH SIĘ W KILKA DIALEKTÓW, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ RDZENNA LUDNOŚĆ GÓRNEGO ŚLĄSKA ORAZ RELIKTOWO CZĘŚĆ LUDNOŚCI DOLNEGO ŚLĄSKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ENTOLEKT O DYSKUSYJNYM STATUSIE, UZNAWANY ZA OSOBNY JĘZYK LUB ZESPÓŁ GWAR ŚLĄSKICH, BYĆ MOŻE ŁĄCZĄCYCH SIĘ W KILKA DIALEKTÓW, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ RDZENNA LUDNOŚĆ GÓRNEGO ŚLĄSKA ORAZ RELIKTOWO CZĘŚĆ LUDNOŚCI DOLNEGO ŚLĄSKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚLĄSKI entolekt o dyskusyjnym statusie, uznawany za osobny język lub zespół gwar śląskich, być może łączących się w kilka dialektów, którym posługuje się rdzenna ludność Górnego Śląska oraz reliktowo część ludności Dolnego Śląska (na 6 lit.)
ŚLONSKI entolekt o dyskusyjnym statusie, uznawany za osobny język lub zespół gwar śląskich, być może łączących się w kilka dialektów, którym posługuje się rdzenna ludność Górnego Śląska oraz reliktowo część ludności Dolnego Śląska (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚLĄSKI
entolekt o dyskusyjnym statusie, uznawany za osobny język lub zespół gwar śląskich, być może łączących się w kilka dialektów, którym posługuje się rdzenna ludność Górnego Śląska oraz reliktowo część ludności Dolnego Śląska (na 6 lit.).
ŚLONSKI
entolekt o dyskusyjnym statusie, uznawany za osobny język lub zespół gwar śląskich, być może łączących się w kilka dialektów, którym posługuje się rdzenna ludność Górnego Śląska oraz reliktowo część ludności Dolnego Śląska (na 7 lit.).

Oprócz ENTOLEKT O DYSKUSYJNYM STATUSIE, UZNAWANY ZA OSOBNY JĘZYK LUB ZESPÓŁ GWAR ŚLĄSKICH, BYĆ MOŻE ŁĄCZĄCYCH SIĘ W KILKA DIALEKTÓW, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ RDZENNA LUDNOŚĆ GÓRNEGO ŚLĄSKA ORAZ RELIKTOWO CZĘŚĆ LUDNOŚCI DOLNEGO ŚLĄSKA sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - ENTOLEKT O DYSKUSYJNYM STATUSIE, UZNAWANY ZA OSOBNY JĘZYK LUB ZESPÓŁ GWAR ŚLĄSKICH, BYĆ MOŻE ŁĄCZĄCYCH SIĘ W KILKA DIALEKTÓW, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ RDZENNA LUDNOŚĆ GÓRNEGO ŚLĄSKA ORAZ RELIKTOWO CZĘŚĆ LUDNOŚCI DOLNEGO ŚLĄSKA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x