RODZAJ LEJKOWATEJ (CZASEM ZAGIĘTEJ) RURY, KTÓRA SŁUŻY DO WZMACNIANIA DŹWIĘKÓW W URZĄDZENIACH (NP. W PATEFONIE) LUB PRZY POROZUMIEWANIU SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TUBA to:

rodzaj lejkowatej (czasem zagiętej) rury, która służy do wzmacniania dźwięków w urządzeniach (np. w patefonie) lub przy porozumiewaniu się na odległość (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TUBA

TUBA to:

opakowanie substancji półpłynnej, np. pasty do zębów, kremu, kleju (na 4 lit.)TUBA to:

instrument dęty blaszany z grupy aerofonów ustnikowych (na 4 lit.)TUBA to:

rodzaj ochronnego opakowania na rysunki, mapy, szkice, plakaty wykonywanego najszęściej z tektury lub plastiku (na 4 lit.)TUBA to:

z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji) (na 4 lit.)TUBA to:

zawartość tuby; tyle, ile się mieści w tubie - specyficznym opakowaniu, do którego wtłacza się niektóre substancje półpłynne (na 4 lit.)TUBA to:

obcisła sukienka zwykle bez ramiączek (na 4 lit.)TUBA to:

kształt tuby, przypominający rulon, rurę, walec lub ścięty stożek pusty w środku (na 4 lit.)TUBA to:

opakowania w kształcie walca (na 4 lit.)TUBA to:

klawiszowy dęty instrument muzyczny z wentylami o najniższej skali (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ LEJKOWATEJ (CZASEM ZAGIĘTEJ) RURY, KTÓRA SŁUŻY DO WZMACNIANIA DŹWIĘKÓW W URZĄDZENIACH (NP. W PATEFONIE) LUB PRZY POROZUMIEWANIU SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.176

ROZRZUTKOWATE, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, KNEBEL, BOYS BAND, BATORÓWKA, SPRĘŻYSTOŚĆ, OBRONA, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, KATARTEZAURA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, SKĄPOGUZKOWCE, WYCHODŹSTWO, SKI-TOURING, PRZYWILEJ EMERYTALNY, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, SIEWKA, NUMULIT, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, CELULOZOWNIA, KABARET, STRAŻ GROBOWA, KOROWAJ, OZIMINA, MONET, ZĘBY NOWORODKOWE, DŻAGA, ROZMIAR, JELENIEWO, CHAOS, ZASADA D'ALEMBERTA, BEZDNIA, KASZA JAGLANA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, BRAMKA, OCEL, ANGLISTKA, MROŻONKA, MIĘSO, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, PLATAN, HEIMAT, LAMINAT, SIARKOSÓL, GATUNEK SYNCHRONICZNY, ZGORZEL, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, KOLCZATKA, ZWŁOKI, LITWAK, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, NAZWA ABSTRAKCYJNA, SCHIZOTYMIA, KORA, MUFA, POSTERUNEK POMOCNICZY, BOROWINA, SZABLA, EKSTRADYCJA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, TYFLOLOGIA, SANIE, TŁUSZCZYK, WYBIJACZ, KOMENSALIZM, FOTOGRAFISTA, KRATER, MŁOCARZ, NEUROGERIATRIA, OKULISTA, ŹDZIEBLARZE, REKRUTER, SKÓRZAK, OKRĄGŁOŚĆ, HARCAP, TWÓR, PUCHAREK, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, SOLITER, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, PIKIEL, DIAGNOZA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, TAG, PRZEWÓD, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, SCENKA RODZAJOWA, SOCZEWIAK, HEMIKRYPTOFIT, ŁOŻNICZY, JĘZYK TAMILSKI, ROZSNUWACZ, DZIAD, TYMOTKA, DAWCZYNI, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, ZARAZA, BAURIA, ASYSTENTKA, KUGUAR, KARALNOŚĆ, JEZIORO KAROWE, ZEGAR WODNY, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, BALDACH, STRYCH, KASZA PERŁOWA, MACIEJ, ZACHYLNIK, BEZWŁAD, COUNTRY, WIDOWNIA, JATKA, BATAT, PONCZOWNICA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, KOR, ATRAKCJA, RANEK, SOKOLE OKO, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, ROZNOSICIEL, PŁATNOŚĆ BALONOWA, WIERNOŚĆ, FILOLOGIA SERBSKA, SIEĆ STAWNA, ARBITER ELEGANTIARUM, RĄBEK, POWSTANIE, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, KOZACZKA, UCHWYT, HISTORIA, POMPIER, SKUBANIEC, WYBRYK NATURY, PUCHLINA WODNA, ARCYDZIEŁO, KAPISZON, URUK-HAI, EONIZM, POWIELACZ FOTOELEKTRONOWY, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, KRAKERULA, BRYKA, LUFA, GALAKTOLIPID, REPETYCYJNOŚĆ, DRYGAWICA, SZOWINISTA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, LAMPA WYŁADOWCZA, MIEJSCOWA, AMALGAMAT, STRÓJ WIECZOROWY, BURZYK SZARY, BIBLIOTEKA SEJMOWA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, KALEKA UMYSŁOWY, KULTURA AZYLSKA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, SIKWIAKI, STYLON, WIZA WYJAZDOWA, MURARKA, ZDRADLIWOŚĆ, KOPARKA POPRZECZNA, RONDO, PIZOID, PERKUSJA, CHORÓBKA, BALOWICZ, ATOMISTYKA, APLIKACJA, STREPTOKOK, FILAMENT AKTYNOWY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, BURZA, BEZ, SAMIEC, WARSTWA PODSTAWNA, HEROD-BABA, ROKOWANIA ZBIOROWE, BŁAGALNIK, ANKA, ENCYKLOPEDYSTA, SIMON, MUŚLIN, KUŹNIA, TRANSEKT, SZYFON, WYPADEK DROGOWY, OSTROŁUK, SEMINARIUM, MIKS, ZERÓWKA, FOSA, SKOMPROMITOWANY, CHARYZMA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, WINO, GARDEROBIANKA, CHRUPKOŚĆ, MIECHERA, ZWIĄZKOWIEC, LINIA ŚREDNICOWA, ZBIORNIK, HIPOPOTAM, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, DURIAN, OPTIMUM KLIMATYCZNE, BRUDNICA NIEPARKA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, JELITO PROSTE, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, PŁACZ, WADA, DONIESIENIE, ŁOPATA, WARDZANKA, KORONA, KRZEŚLISKO, NASIONO, EDYL, BALOTAŻ, ZJAWISKO THOMSONA, INTENSJONALNOŚĆ, AKONIT, LUCERNA, ARCHEOLOGIA PODWODNA, ŻUŁAWA, PIERIEDWIŻNIK, PARALAKSA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, SPIRALA, ARPEDŻIO, MAŁPI GAJ, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, TELEGRAM, LAJKONIK, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, DACH NAMIOTOWY, WYDAWNICTWO SERYJNE, ZAUROPLIT, FONIATRIA, NOTA, RZEKOTKA DRZEWNA, TURANISTA, BŁYSK, SKARGA, SUW, WAMS, OGRÓD DENDROLOGICZNY, KOPUŁA, MITOLOGIZM, POST, NIEUCHRONNOŚĆ, RETUSZ, WYPALANKA, ZWIESINIEC, ŁATKA, SZAKAL, WĄTEK, GŁÓWNY KSIĘGOWY, KARTAUNA, STACJA KOPULACYJNA, NEKROPOLIA, GRZYB ATOMOWY, INTERNUNCJUSZ, RESTART, KLAPA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, KRĄŻEK PRZESUWNY, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, ANGLIK, WORECZEK, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, RÓW, TEATR, KIERZNIA, BAKTERIE AZOTOWE, WYŚCIGI KONNE, OKOLE, OGIEŃ, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, SKŁADNIK ODŻYWCZY, ATLASKOPKOZAUR, HAMULEC TARCZOWY, ORZECH KOKOSOWY, DIABEŁ WCIELONY, POZYCJA RYGLOWA, MAKINTOSZ, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, PRZEŚWIT, PRZESTRZEŃ HILBERTA, EKWINOFILIA, ?STACJA ELEKTROENERGETYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.176 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ LEJKOWATEJ (CZASEM ZAGIĘTEJ) RURY, KTÓRA SŁUŻY DO WZMACNIANIA DŹWIĘKÓW W URZĄDZENIACH (NP. W PATEFONIE) LUB PRZY POROZUMIEWANIU SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ LEJKOWATEJ (CZASEM ZAGIĘTEJ) RURY, KTÓRA SŁUŻY DO WZMACNIANIA DŹWIĘKÓW W URZĄDZENIACH (NP. W PATEFONIE) LUB PRZY POROZUMIEWANIU SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TUBA rodzaj lejkowatej (czasem zagiętej) rury, która służy do wzmacniania dźwięków w urządzeniach (np. w patefonie) lub przy porozumiewaniu się na odległość (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TUBA
rodzaj lejkowatej (czasem zagiętej) rury, która służy do wzmacniania dźwięków w urządzeniach (np. w patefonie) lub przy porozumiewaniu się na odległość (na 4 lit.).

Oprócz RODZAJ LEJKOWATEJ (CZASEM ZAGIĘTEJ) RURY, KTÓRA SŁUŻY DO WZMACNIANIA DŹWIĘKÓW W URZĄDZENIACH (NP. W PATEFONIE) LUB PRZY POROZUMIEWANIU SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - RODZAJ LEJKOWATEJ (CZASEM ZAGIĘTEJ) RURY, KTÓRA SŁUŻY DO WZMACNIANIA DŹWIĘKÓW W URZĄDZENIACH (NP. W PATEFONIE) LUB PRZY POROZUMIEWANIU SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x