NASTĘPSTWO POCIĄGAJĄCE ZA SOBĄ FAKT PRAWNY NA PODSTAWIE OKREŚLONEJ NORMY PRAWNEJ, POLEGA NA POWSTANIU, ZMIANIE LUB WYGAŚNIĘCIU OKREŚLONEGO STOSUNKU PRAWNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKUTEK PRAWNY to:

następstwo pociągające za sobą fakt prawny na podstawie określonej normy prawnej, polega na powstaniu, zmianie lub wygaśnięciu określonego stosunku prawnego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NASTĘPSTWO POCIĄGAJĄCE ZA SOBĄ FAKT PRAWNY NA PODSTAWIE OKREŚLONEJ NORMY PRAWNEJ, POLEGA NA POWSTANIU, ZMIANIE LUB WYGAŚNIĘCIU OKREŚLONEGO STOSUNKU PRAWNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.694

SYR, STRYJO, POZIOM, SMILEY, WIBRACJA LABILNA, BÓG, NOODLE, MUR, GUZIK, CZYNNOŚĆ POZORNA, SZNAPS, LISTA TRANSFEROWA, KAMERA, WYWÓZKA, KOSA, SIODEŁKOWCE, POMPA ODŚRODKOWA, MOWA NIEZALEŻNA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, SOK, SUFLET, DANA, CERAMIKA SZNUROWA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, CERAMIKA SANITARNA, FREAK, BALDACHIM, GALANTYNA, UNIWERSALNY CZAS KOORDYNOWANY, RECEPTYWNOŚĆ, CEP, TREPY, REGUŁA INFERENCYJNA, CZARNY FILM, SECESJONISTA, WYSYPKA, TESTOWANIE WZORCOWE, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, ARABIKA, CERATA, KLOSZ, RYZYKO OPERACYJNE, GORĄCZKA, FIRMANCTWO, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, DUCHOWY PRZYWÓDCA, COKÓŁ, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, BŁĘKITNY OLBRZYM, INFORMATYK, BUGAJ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PLECHA, ORKAN, ZŁOTOROST, RADA, WIERSZ, JONIZACJA, ODBOJNICA, PRZEDROŚLE, BAKTERIA ŚLUZOWA, OBUWIE, REPOZYCJA, KROSOWNICA WIZYJNA, KÓŁKORODEK, BULION, TRYMER, TABLICA STEROWNICZA, FORMA, CZUBEK, CŁO WYRÓWNAWCZE, WSTĘŻNIAKI, ASYMETRIA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, PLACUSZEK, AHISTORYZM, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, PRZEPRÓCH, AROMAT, KOEGZYSTENCJA, MULTIKULTURALIZM, NIALA, KWASEK, RACJA, FAZA, SŁOWACKI, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, KOŁO PODBIEGUNOWE, PRAWO PUBLICZNE, ZAKWAS, ZADANIE, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, ŚWIĄTEK, SYSTEM WIELOAGENTOWY, AGENT, ŁUK ELEKTRYCZNY, BLOCZEK, GALASÓWKA, SZUM, JAŁOWIEC, NONA, ZASTRZAŁ, MORFOTROPIA, PLAMISTOŚĆ, WŁOSKI, MNICH, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, AWIZO, TECZKA, POLARYZACJA JONOWA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, MANSZETA, DREWNO KĘDZIERZAWE, MEMBRANA, BĄK, ELASTOMER, CERATA, SZARY RYNEK, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, DEMENTI, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, WYBURZENIE, POPITA, WARIACJE, RAMA, BANNER, EDYCJA, PARKIET, SEKSTANS, PODBIERACZ POKOSÓW, LANGUSTA, SAJGONKA, PRELUDIUM, DŹWIGNIA FINANSOWA, CZERNINA, KOTERYJNOŚĆ, FREON, STANOWISKO, NOWELIZACJA, KAJMAK, ŻYWY TRUP, PARLANDO, AKT, GRADACJA, KASETON, PRZESŁANIE, LAMPA, TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY, OTĘPIENIE, KLINKIER, PRZEDWCZORAJ, DUŃSKOŚĆ, MIESZANINA, ROZKŁADOWOŚĆ, PŁOZA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, JAMA STAWOWA, DOMINATOR, CEMENT, SUROWIEC ENERGETYCZNY, LOGOWANIE, POPRZEDNICZKA, KAMIEŃ NERKOWY, ROKIET, SMOLT, LOT KOSZĄCY, KLAKSON RĘCZNY, EMOTIKON, PARADOKSALNOŚĆ, ZAKOLE, WIELOKĄT, DZIRYT, PRZYSTAŃ MORSKA, BAWEŁNA, KOPROFAGIA, KREOL, ZATRZYMANIE, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, PODIUM, ZASILANIE, SIOSTRA, PRZEKŁADNIA, OBŁĄKANIEC, ROŚLINA ZIMOZIELONA, POLEWACZKA, AEROCASCO, PRZEKUPSTWO, MORA, KOŚCIÓŁ FARNY, APRETUROWANIE, KOŁNIERZ, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, ILOCZAS, KONSEKWENCJA, CIARKI, TAKSON MONOFILETYCZNY, WIERCENIE, KOSZMAR, SEKULARYZACJA, DESEREK, OSTROKRZEW, ELEWATOR, WITAMINA, STARY BYK, NIELEGAL, MORFOLOGIA, SIWAK, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, TELEKONWERTER, ANTROPOCENTRYZM, REKLAMANT, MIŚ, KURACJA WSTRZĄSOWA, WÓDKA, PŁOMYCZEK, SIEDMIOKROTNOŚĆ, LUFKA, PREDYKCJA, SAKWA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, OBRĘCZ, PODZIEMIE, RZECZ PRZYSZŁA, OŚLE UCHO, AUTOKEMPING, CYGAN, KLUZA, CZEKOLADA, PRZESZUKANIE, WIKARY, ABRAZJA, GRZYB SIARKOWY, STATEK, PODAŻ JEDNOSTKOWA, SANDINISTA, ROBOCIK, NAGRANIE WIDEO, SPÓŁKA HOLDINGOWA, REGIMENT, KARKÓWKA, ADHD, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, ODROŚLE, SYGNAŁ, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, GRZYB, SSANIE, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, KWADRATURA, SAMOGRAJ, KRÓLOWA NAUK, DEZINSTALACJA, ARANŻER, DOBRO KOMPLEMENTARNE, SMOŁOWIEC, KUPLET, DESTRUKCYJNOŚĆ, HYDROFOR, KRZYŻYK, BOTTOMLESS, SIARKA POPIOŁOWA, ANALIZA, TYMIANEK, STAŁOŚĆ, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, SŁUPICA, TUNICZKA, ATTYKA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, KARAFKA, TWARDE LĄDOWANIE, DYPLOMAT, GŁADŹ, KATEGORIA, PRACA, REGIONALISTYKA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, POTOP, OMYŁKA, LINIA ABSORPCYJNA, EGZEKUTYWA, OSOBA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, SUBDOMENA, PINGWINARIUM, IZBICA, PLAKAT, RADA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, KRATER WULKANICZNY, PATYCZAK, BRODAWKA STÓP, WJAZD, UKŁAD URBANISTYCZNY, MOTORÓWKA, KARIN, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, KASZYCA, OLEJEK ETERYCZNY, ?GODET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.694 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NASTĘPSTWO POCIĄGAJĄCE ZA SOBĄ FAKT PRAWNY NA PODSTAWIE OKREŚLONEJ NORMY PRAWNEJ, POLEGA NA POWSTANIU, ZMIANIE LUB WYGAŚNIĘCIU OKREŚLONEGO STOSUNKU PRAWNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NASTĘPSTWO POCIĄGAJĄCE ZA SOBĄ FAKT PRAWNY NA PODSTAWIE OKREŚLONEJ NORMY PRAWNEJ, POLEGA NA POWSTANIU, ZMIANIE LUB WYGAŚNIĘCIU OKREŚLONEGO STOSUNKU PRAWNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKUTEK PRAWNY następstwo pociągające za sobą fakt prawny na podstawie określonej normy prawnej, polega na powstaniu, zmianie lub wygaśnięciu określonego stosunku prawnego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKUTEK PRAWNY
następstwo pociągające za sobą fakt prawny na podstawie określonej normy prawnej, polega na powstaniu, zmianie lub wygaśnięciu określonego stosunku prawnego (na 12 lit.).

Oprócz NASTĘPSTWO POCIĄGAJĄCE ZA SOBĄ FAKT PRAWNY NA PODSTAWIE OKREŚLONEJ NORMY PRAWNEJ, POLEGA NA POWSTANIU, ZMIANIE LUB WYGAŚNIĘCIU OKREŚLONEGO STOSUNKU PRAWNEGO sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - NASTĘPSTWO POCIĄGAJĄCE ZA SOBĄ FAKT PRAWNY NA PODSTAWIE OKREŚLONEJ NORMY PRAWNEJ, POLEGA NA POWSTANIU, ZMIANIE LUB WYGAŚNIĘCIU OKREŚLONEGO STOSUNKU PRAWNEGO. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast