MAŁE ZWIERZĘ MORSKIE ZALICZANE DO OSŁONIC; MA KSZTAŁT WORKA Z DUŻYM OTWOREM U GÓRY I MNIEJSZYM Z BOKU, ŻYJE POJEDYNCZO LUB W KOLONIACH, JAKO JEDYNE ZWIERZĘ (W DOROSŁYM STADIUM ROZWOJU) MA ŚCIANĘ KOMÓRKOWĄ ZBUDOWANĄ Z CELULOZY - TAK JAK U ROŚLIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻACHWA to:

małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic; ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komórkową zbudowaną z celulozy - tak jak u roślin (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻACHWA

ŻACHWA to:

OŻAREK (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁE ZWIERZĘ MORSKIE ZALICZANE DO OSŁONIC; MA KSZTAŁT WORKA Z DUŻYM OTWOREM U GÓRY I MNIEJSZYM Z BOKU, ŻYJE POJEDYNCZO LUB W KOLONIACH, JAKO JEDYNE ZWIERZĘ (W DOROSŁYM STADIUM ROZWOJU) MA ŚCIANĘ KOMÓRKOWĄ ZBUDOWANĄ Z CELULOZY - TAK JAK U ROŚLIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.191

PEAN, SZCZELINA, SPRZĄCZKA, KORYTKO, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, BODZIEC WARUNKOWY, PAMIĘĆ UKRYTA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, CAP, SKUN, JELARANG, SŁONIOWATE, PROSTOSKRZYDŁE, OBRONA KLASYCZNA, KOZIBRÓD, PASMO, PLATFUS, LEKCJA, EFEKT BOGACTWA, SKRÓT, AUDIOBUS, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, STARA MALEŃKA, ZBIORÓWKA, BIERWIONO, ABSYDA, RABARBAR, PODSTAWA, MENAŻKA, CZĘBOREK, CIĄG, OPUCHLIZNA, MURARKA RUDA, SŁAWA, BLUES, KAPITEL, ZIĘCIASZEK, ROZDZIELCZOŚĆ, OSTROGA PIĘTOWA, POTĘPICIEL, LISTEK, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, ŚLEDZIOKSZTAŁTNE, LIŚĆ ODZIOMKOWY, BORZEŚLAD ZWISŁY, UKULELE, DRUK, UZYSK, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, SECIK, INDIANIN, CEWNIK, WAFEL, ŻYWICA EPOKSYDOWA, ŻYDOSTWO, ZGORZELINA, BEZIMIENNOŚĆ, SAUNAMISTRZ, KAŁAMARZ, KANAŁ BURZOWY, BĄBEL, ZBIOREK, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, JACK, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KASZKIET, PIERWSZOŚĆ, KOSZULA, ZORZYNEK RZEŻUCHOWIEC, DEKRETACJA, BYTOWNIT, IRGA, ŚCIĘCIE, NASKÓREK, NÓŻKA, SKRĘTNIK, WYCHODŹTWO, BERNARD, AKTUALIZM, PRAWNICTWO, GUAWA, DENATURACJA BIAŁKA, KLASTER, SZEW, PRZYCZÓŁEK, SŁUCHOWISKO, ŚWIECA, SZACHY TRZYOSOBOWE, BĄK, ANTYKADENCJA, ASYMILACJA, SUPERKUTER, BELKA, CIERLICA, MORENA CZOŁOWA, KOSZT BEZPOŚREDNI, BUCZYNA NIŻOWA, RUCH, USKOK, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, EKONOMIK, HYKSOS, NA JEŹDŹCA, KURCZĘ, SPLĄTEK, IWAN, KOMEDIANT, MĘTNIAK, DYSTONIA TORSYJNA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, BLACHOWNIA, BENTO, ŚCISKACZ, UWAGA, PAMIĘĆ, BEZWŁADNOŚĆ, PODZIEMIE, BEETHOVEN, WYKŁAD, LENIOWATE, PŁUCZKA, CALYPSO, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, ODTWÓRSTWO, BAŃKA MYDLANA, HURMA, GRECKOŚĆ, CHAŁTURA, PEDOFILSTWO, TRÓJEDNIK BIAŁY, ANKA, WIERZCHOŁEK, PRZEKAZIOR, POWSTRZYMANIE, FARMAKOTERAPIA, STOS, OGONOPIÓR USZASTY, ŚWIETLIK, IBIZA, PAJĄCZEK, ŚWINKA, ODSTĘP, STAN NADZWYCZAJNY, PŁOMYCZEK, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, DROŻDŻE, DOBRA STRONA, UŁANKA, HIPERESTEZJA, PLAN ZDJĘCIOWY, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, PŁĄCZYCA, ZAKONY, RODZICIEL, ARTERIA, PÓŁKRZYŻ, ARSENAŁ, LIST PASTERSKI, GŁOGOWNIK, KRYPTOFIT, KWAŚNICA, KOMÓRECZKA, KULKA, SZKLANKI, PASIERB, B, ŚMIETANKA, GUJAWA, ZAKONNICZKA, SCALAK, WADA WZROKU, TERAPIA ZAJĘCIOWA, HARPIA, WYDAWNICTWO ZWARTE, KORPUS NAWOWY, RELACJA DWUCZŁONOWA, BEZAN MASZT, ZAJĄCZEK, WOTUM, KAJMAKAM, ŻEGLUGA, GASTRULA, STRZAŁKA, PRZYSZŁOŚĆ, RAJD GWIAŹDZISTY, SZKŁO MĄCONE, SOS, FUCHA, HALO, DZIEDZICTWO, DOMINANTA, PROMIEŃ, MAŁE, KRAJ NORDYCKI, DYPTYCH, RZUT WOLNY, OWAL, HEJNAŁ, DROŻDŻE, KOZIOŁ, ALGORYTM ITERACYJNY, NASIONNICE, WŁOSIANKA, MORENA BOCZNA, CHOCHOŁ, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, NARKOTYK, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, KOTEWKA, TASIEMCE, MASKA POŚMIERTNA, LIMKI, ANALIZA WARIANCJI, APARAT, DOPŁYW, SABOTY, ROZPŁODOWIEC, KALIBER, DZIANINA, POŻYCZKA, LILA, LISTWA, GRANAT, BEK, SZOPEN, IMPAST, PISEMKO, PAPROTKOWATE, TOST FRANCUSKI, EFEKT MNOŻNIKOWY, ARUI, STRUNOWCE NIŻSZE, TRANSFLUENCJA LODOWCA, ROŚLINA DWUPIENNA, SFEROMETR, BANAN, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, PIEPRZYCZNIK, SUBSTANCJA SZKLISTA, NIEMIEC, ŻONISKO, NEKTARIUM, PÓŁSTRUNOWCE, NALEPKA, DEZASEMBLER, MOSTEK, BEŁT, ŁYSIENIE, ŻURAW, BECZKA BEZ DNA, ABAKUS, WYRĘBA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, ZŁOTY PODZIAŁ, ASYSTENCJA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, ŹREBAK, SZYNA, DEKLARANT, REIFIKACJA, SAKWA, KSEROFIT, SIT MALEŃKI, KOMODOR, LOS, PIŁA, WYROBNICA, HUMANIORA, PŁOMYK, BETON ASFALTOWY, POMPA WYPOROWA, TERAPIA SZOKOWA, DANE SENSYTYWNE, BRYG, FALAFEL, SYSTEM ALARMOWY, GRANATNIK, REPETYCYJNOŚĆ, ZAPORA WODNA, DOLNOPŁAT, MIĘTÓWKA, RĘCZNE STEROWANIE, KULA, KLEIK, KINO, MYSZ, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, APRETUROWANIE, ZARAZA, GÓRNICTWO, NASTAWA, GNIAZDO SIEROCE, ŁOPATACZ, TRAWA CYTRYNOWA, PIESZCZOCH, KUNINGAMIA, ETOLA, LOGOPEDKA, ?PRZYTULIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.191 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁE ZWIERZĘ MORSKIE ZALICZANE DO OSŁONIC; MA KSZTAŁT WORKA Z DUŻYM OTWOREM U GÓRY I MNIEJSZYM Z BOKU, ŻYJE POJEDYNCZO LUB W KOLONIACH, JAKO JEDYNE ZWIERZĘ (W DOROSŁYM STADIUM ROZWOJU) MA ŚCIANĘ KOMÓRKOWĄ ZBUDOWANĄ Z CELULOZY - TAK JAK U ROŚLIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁE ZWIERZĘ MORSKIE ZALICZANE DO OSŁONIC; MA KSZTAŁT WORKA Z DUŻYM OTWOREM U GÓRY I MNIEJSZYM Z BOKU, ŻYJE POJEDYNCZO LUB W KOLONIACH, JAKO JEDYNE ZWIERZĘ (W DOROSŁYM STADIUM ROZWOJU) MA ŚCIANĘ KOMÓRKOWĄ ZBUDOWANĄ Z CELULOZY - TAK JAK U ROŚLIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻACHWA małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic; ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komórkową zbudowaną z celulozy - tak jak u roślin (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻACHWA
małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic; ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komórkową zbudowaną z celulozy - tak jak u roślin (na 6 lit.).

Oprócz MAŁE ZWIERZĘ MORSKIE ZALICZANE DO OSŁONIC; MA KSZTAŁT WORKA Z DUŻYM OTWOREM U GÓRY I MNIEJSZYM Z BOKU, ŻYJE POJEDYNCZO LUB W KOLONIACH, JAKO JEDYNE ZWIERZĘ (W DOROSŁYM STADIUM ROZWOJU) MA ŚCIANĘ KOMÓRKOWĄ ZBUDOWANĄ Z CELULOZY - TAK JAK U ROŚLIN sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - MAŁE ZWIERZĘ MORSKIE ZALICZANE DO OSŁONIC; MA KSZTAŁT WORKA Z DUŻYM OTWOREM U GÓRY I MNIEJSZYM Z BOKU, ŻYJE POJEDYNCZO LUB W KOLONIACH, JAKO JEDYNE ZWIERZĘ (W DOROSŁYM STADIUM ROZWOJU) MA ŚCIANĘ KOMÓRKOWĄ ZBUDOWANĄ Z CELULOZY - TAK JAK U ROŚLIN. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x