SAM JAK ... W PŁOCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁEK to:

sam jak ... w płocie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁEK

KOŁEK to:

najczęściej drewniany, podłużny element, który czasami ma zaostrzony koniec, żeby można go było gdzieś wbić (na 5 lit.)KOŁEK to:

w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny (na 5 lit.)KOŁEK to:

narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta (na 5 lit.)KOŁEK to:

element pośredniczący w połączeniu kołkowym jako element ustalający lub podpierający; może być stożkowy lub walcowy, gładki lub karbowany, pełny lub sprężysty (na 5 lit.)KOŁEK to:

element konstrukcyjny w formie plastikowej, metalowej lub drewnianej rurki, którą wkłada się w dziurę w ścianie, a następnie osadza się w niej śrubę czy wkręt (na 5 lit.)KOŁEK to:

osoba nierozgarnięta, głupawa (na 5 lit.)KOŁEK to:

element konstrukcyjny w postaci krótkiego pręta uniemożliwiający przesuwanie się części nim łączonych (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SAM JAK ... W PŁOCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 990

HIGROFIT, EKSPANSYWNOŚĆ, ZGORZEL GAZOWA, TARTALETKA, WARZĘCHA RÓŻOWA, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, MANEŻ, ILJIN, CYBORG, PERSKIE OCZKO, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, ZAKON MENDYKANCKI, PAROBEK, BIEG, KUPCZYK, SADNIK, WDÓWKA, PAŃSKOŚĆ, OPASANIE, NOK, CHIKUWA, ŻURAWIE, ŁOTEWSKOŚĆ, BOŚNIACKOŚĆ, ONA, LEK ODTWÓRCZY, HACJENDA, ABRAZJA, PODGRUPA, DOMINANTA, EKSPROPRIACJA, PRZYTULANKA, MATERIA, SYFON, JEOGRAFIA, MROŻONKA, FRANCUSKOŚĆ, ZAJĄC POLARNY, MIĘDLICA, HIPERALGEZJA, SFEROMETR, IMMUNOLOGIA, AGRAFON, SKRZYDŁOWIEC, DYPTYK, INDYGO, NITINOL, TOKSEMIA, ZŁOTY PODZIAŁ, KARMNIK AUTOMATYCZNY, KOŁEK, FILIŻANKA, SAMOUNICESTWIENIE, JAK, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, IBIZA, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, AUKSYNA, BIELINKOWATE, PROFESJONALIZM, STEROLOTKA, RZEŹBA, BAS CYFROWANY, MUCHA SUCHA, ROZNOSICIEL, UPOMNIENIE, BIODRÓWKA, PORTUGALSKOŚĆ, RZUT DYSKIEM, BŁĘKIT INDYGOWY, OSTRY KURS, MALARSTWO TABLICOWE, KURURO, DYREKTOR ARTYSTYCZNY, TARTAN, ŻACHWY, PODSKÓRNIK GRUSZOWY, POZIOM, AMFIBIA, KOŁEK, CZARNY PAS, ZAPASY, POLSKOŚĆ, UKŁAD BRZEŻNY, SEKSTET, FOTOREALIZM, VIOLA DA BRACCIO, BLOCZEK, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, GRUSZE EUROPEJSKIE, PAZURNICE, CHAM, MORENA BOCZNA, SAMOZAGŁADA, BEZDOTYKOWIEC, PRZECINKOWIEC, PRZECIWNIK, INDYJSKI, WCIELENIE, NIEBIOSA, BIBUŁA, RYZYKO, MAKSYMALISTA, RAMIĘ, CZERPACZ, TORBACZE, WOLNY OBSZAR CELNY, KOMPENSACJA, JAK, BEZA, E-POCZTA, STELAŻ, KWARTET, UCHO, KIEP, RÓWNANIE RÓWNOWAŻNE, JAK, JAPOŃSKOŚĆ, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, GRUPA TOPOLOGICZNA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, KATALIZA, KORZONEK, MLEKO, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PROCES MYŚLOWY, WOAL, NORMA, TECHNIKA CIEPLNA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, AMBICJA, PALMA KRÓLEWSKA, ŁYKACZ, DYBEL, FANDANGO, AQUAFABA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, SEKSUOLOGIA, FENETYKA, GNIEW, KIERKI, PIŁKA RĘCZNA, UKROP, GRAFIKA, KIT, JADZICA, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, KULIS, USTA JAK KORALE, ŚMIERĆ KLINICZNA, PISTOLET, MŁODOGRAMATYCY, MINIVAN, SWING, FILM HISTORYCZNY, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, LOTOS, POZYCJONOWANIE, DRUT, ARTYLERIA ATOMOWA, KAUCZUK, CIEKŁY KRYSZTAŁ, ANTROPOLOGIA, INTEGRACJA POZIOMA, REALIZM NAIWNY, FORMA, GACH, STAW, DYPTYK, CZASOMIERZ, CHEMIA, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, PRZEPIS, MĘŻCZYZNA, CIERLICA, TANIEC LATYNOAMERYKAŃSKI, MOŹDZIERZOWIEC, UŁAMEK ZWYKŁY, KOŁEK STOLARSKI, AUTODESTRUKCJA, BLISKOZNACZNIK, KOŁEK, INTEGRACJA SPOŁECZNA, KASZTAN, POGODA JAK DRUT, KWAS HIALURONOWY, PASYNKOWATE, STRZAŁ, RATING, SOS MALTAŃSKI, BENTOS, KARTA WIZYTOWA, ŚWIADOMOŚĆ, ZORZYNEK, PRAWO MURPHY'EGO, AGRESJA ELEKTRONICZNA, PAPROTNIKI, KOZIOŁ, JOLA, BUREK, PICA, HEROICZNOŚĆ, OKOŃ, OCHOTNIK, WAKAT, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, ŚLUB KONKORDATOWY, KLEJNOTKI, IZBA, KAPA, SZKLANKI, GEOFIT BAGIENNY, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, JĘZYK IZOLUJĄCY, WÓŁ, AYALA, KURKI, MIECZ OBOSIECZNY, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, KAPITULUM, BROŃ ATOMOWA, WORKOWCE, CIŚNIENIE CZĄSTKOWE, CZARNA ROBOTA, SORT, DYRYGENTURA, SERCE JAK DZWON, HOMOMORFIZM, SPOŁECZNA KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, KOMAR, PROPAGACJA, ANIMALNOŚĆ, PŁÓCIENNICA, MASA CZĄSTECZKOWA, PAPIER ŚCIERNY, KOŁEK, TACHOGRAF, KROKIET, MOKKA AKSAMITNA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, KARO, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, PEDOSFERA, PIĘKNO, ZDOLNOŚĆ PROCESOWA, SUTENERSTWO, PIŁOKSZTAŁTNE, GENERAŁBAS, HASTATUS, WIECZOREK POETYCKI, OPINIA, KAUKAZ, ENDYWIA, LOT BALISTYCZNY, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, KASZA, RUCHOMY PIASEK, WŁOSKOŚĆ, HIPISKA, KARAKA, PIPA, NIEMĘSKOŚĆ, MIESZACZ, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, CEGŁA DZIURAWKA, SYNONIM, LEMING, ROZTOCZE, TRZMIEL WIELKOOKI, URZECZOWIENIE, BIAŁA KRWINKA, CIŚNIENIE PARCJALNE, ROŚLINA TRUJĄCA, KAMIZELKA KULOODPORNA, CHIŃSKOŚĆ, FARTUCH, PASEK NARZĘDZI, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, PÓŁMETAL, WARZYWO, PAMIĘĆ NIEDEKLARATYWNA, BLACKJACK, SAMODESTRUKCJA, BEŁKACZEK POSPOLITY, IZOMER, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, PUNKT APTECZNY, UKRAIŃSKOŚĆ, KOMÓRECZKA, TRUMNIAK, HELIOFIZYKA, POCZTA ELEKTRONICZNA, KIERZNIA, SCEPTYK, ŚMIGŁOWIEC, ANANAS, CZŁON PĘDOWY, GEOGRAFIA, ?BATERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 990 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SAM JAK ... W PŁOCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SAM JAK ... W PŁOCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁEK sam jak ... w płocie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁEK
sam jak ... w płocie (na 5 lit.).

Oprócz SAM JAK ... W PŁOCIE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - SAM JAK ... W PŁOCIE. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast