POŁĄCZENIE FIRM, W WYNIKU KTÓREGO NASTĘPUJE PEŁNA ABSORBCJA JEDNEJ FIRMY PRZEZ DRUGĄ, NASTĘPUJE ZARÓWNO PRZEJĘCIE AKTYWÓW, JAK I PASYWÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INKORPORACJA to:

połączenie firm, w wyniku którego następuje pełna absorbcja jednej firmy przez drugą, następuje zarówno przejęcie aktywów, jak i pasywów (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INKORPORACJA

INKORPORACJA to:

wcielenie czegoś, przyłączenie do większej całości; najczęściej o terytorium (na 12 lit.)INKORPORACJA to:

zebranie przepisów prawnych, istniejących w różnych aktach, w jedną całość bez ingerencji w ich treść (na 12 lit.)INKORPORACJA to:

zjawisko polegające na tworzeniu wyrazów złożonych zawierających orzeczenie i dopełnienie lub okolicznik (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POŁĄCZENIE FIRM, W WYNIKU KTÓREGO NASTĘPUJE PEŁNA ABSORBCJA JEDNEJ FIRMY PRZEZ DRUGĄ, NASTĘPUJE ZARÓWNO PRZEJĘCIE AKTYWÓW, JAK I PASYWÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.586

SOKOLE OKO, SZYBKOWAR, ZAJĄC POLARNY, KRZYŻ MALTAŃSKI, RUM, DŁUGOŚCIOMIERZ ABBEGO, WIBRACJA LABILNA, ZARZĄD, GŁAZ NARZUTOWY, FRANK, PIZZERKA, BYK SYCYLIJSKI, WZORZEC UMOWNY, NIRWANA REZONANSOWA, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, KOŃ, ŚWIĘTY, JĘZYK HUROŃSKI, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, KSIĘGA METRYKALNA, KRAJOBRAZ KULTUROWY, WISKOZA, KWEZAL, WĘDRÓWKA DUSZ, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, ŚWIECA, WODEWIL, AWANTAŻ, PAMIĘĆ OPERACYJNA, DYCHAWICA, EKLIPTYKA, NIEMĘSKOŚĆ, ORGAN, ODKUWKA, JEZIORO PROGLACJALNE, KONIUGACJA BAKTERII, PARALALIA, LAUR, KWADRANT, AKROCYJANOZA, LUTERANIZM, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, ZASADA DUALNOŚCI, KŁUSAK ORŁOWSKI, IDEALIZM, ABSTRAKCJA, BIEGŁY SĄDOWY, LOGO, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, HOMAGIUM, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, USTNOŚĆ, ŚLIMACZEK, CHARLES, OGNIWO BUNSENA, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, TERMOLOKATOR, ALLEL DOMINUJĄCY, REMIX, ANORAK, JASŁO, GHUL, OPŁATA BANKOWA, HERBATA CZARNA, LORIA, PATRONAT, TRASZKA NADDUNAJSKA, BĄCZEK, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, IMAMIZM, HELIOGRAFIA, HEDONIZM, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, DIPLODOKI, INDULGENCJA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, BAZYLIKA, POPIELNIK, AGREGAT POMPOWY, BLASTODERMA, CIŚNIENIE ŻYLNE, JEDWABIE, MIESIĄC SMOCZY, PIASEK KWARCOWY, CIĄG, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, TRANSAKCJA WIĄZANA, CIOS SIERPOWY, KALENDARZ JULIAŃSKI, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE, JAMA USTNA, PIEGUS, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, PATENT EUROPEJSKI, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, OPAT KOMENDATORYJNY, CIS, ARKUSZ AUTORSKI, TEATR CIENI, KŁOBUK, KOBIECOŚĆ, PRZEWRÓT, PENDENT, RYTM, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, MAKROPOLECENIE, NADZÓR INWESTORSKI, OBRÓT PUBLICZNY, MALAJALAM, IMPULS, RANA WYLOTOWA, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, MONOMER, MIKROGRAM, PIASEK ZWAŁOWY, KANAŁ LATERALNY, ODDZIELANIE, ZAKRĘT, SPÓŁKA CICHA, CZUCIE TRZEWNE, TRANSAKCJA PAKIETOWA, DRENAŻ KIESZENI, WAGINOSCEPTYK, OSOBA PRAWNA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, GHISCARSKI, COKÓŁ, STENBOK, BATUTA, REWERT, CHAŁTURA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, MINISTRANTURA, GATUNEK KLUCZOWY, SFEROLIT, PIOCYJANINA, PILATES, ZDANIE PYTAJĄCE, KOMUNIKACJA, GRA CYLINDRYCZNA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, KOGNITYWIZM, LIPA, WARTOŚĆ KSIĘGOWA, GRAAL, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, PERYMETR, PODATEK, LEK ANKSJOLITYCZNY, KUREK, TEMPLUM, SPÓŁKA PARTNERSKA, ENANCJOMER, SITCOM, ZAPARZACZKA, DELEGACJA USTAWOWA, PODZIAŁ HARMONICZNY, EXTRAKLASA, WYŚCIG, TYRANIA, KOMINOWE, JOJOBA, ABLEGAT, MONDRIAN, KACZKA DZIENNIKARSKA, RURKA INTUBACYJNA, PILŚŃ NERWOWA, SEKWENCJA BOUMY, FASETA, SZATA GODOWA, RĘKA, KWAS GLUKONOWY, KOREK, ZIMNICA, OFIAKOMORFY, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, TRANSPOZYCJA, FAVELA, TRIAL, RUCH, RADIOELEKTRONIKA, SPISEK, LOG, SANIE, KARMIDEŁKO, GNIOTOWE, DOLNOSAKSOŃSKI, PANDA, RUMUŃSKOŚĆ, ESENSJA, ANDROGYNIA, BEZTORBIKI, DEBELLACJA, KONWOJER, PLATFORMA PALEOZOICZNA, RACZEK, SAVE, MARKA, DUREŃ, WIĘZADŁO OBŁE, LICYTACJA, WYGŁOS ABSOLUTNY, FORD, KASTANIETY, INKWIZYCJA, NORICUM, KOKLUSZ, POŁĄCZENIE WCISKOWE, PRUSY, CYKL REPRODUKCYJNY, OSPA PRAWDZIWA, ŻÓŁWIAK SZANGHAJSKI, DYPTYCH, SYROP, TAJEMNICA BANKOWA, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, RADIANT, HEROICZNOŚĆ, PUCHLINA WODNA, SUWAK LOGARYTMICZNY, SKOKOWOŚĆ, POŚWIĘCENIE, KRÓTKI METRAŻ, EKAPIERWIASTEK, GZIK, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, ZORZYNEK RZEŻUCHOWIEC, SYNTEZA, PRAWO WIELKICH LICZB, TOWIANIZM, ERGOTERAPEUTA, MORENA POWIERZCHNIOWA, NIEWZAJEMNOŚĆ, CHALKOLIT, ŻURAW, ZAPROSZONY, BOŚNIACKI, MAŁY SZLEM, ŁACHA, MOTŁAWA, HACZYK, SEKRECJA, WENDAT, UDZIAŁOWIEC, EKSPOZYCJA, KOEGZYSTENCJA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, SILNIK SKOKOWY, PEDOGENEZA, ODPROMIENNIK, GRAETZ, DUET, JEZIORO POLJOWE, PRZESTRZELENIE, HALF-PIPE, METKA, ŻER, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, GWIAZDA, MUCHA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, GŁUPTAKOWE, KUMOTERKI, MIECZ BASTARDOWY, DRABINIAK, ZMIANA MORFOLOGICZNA, BISKUPI, KOPEĆ, LAPUNDER, CHOROBA MOTYLICZA, CZERWONE CIAŁKO KRWI, WIMBLEDON, OKULTACJA, MIESZKANIE LOKATORSKIE, OCET SPIRYTUSOWY, REFLEKTOR, CHOROBA ODZWIERZĘCA, RÓG SZOTOWY, MIT, DAKTYLOGRAFIA, SPLOT, CLERK, FORMALIZM JONESA, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, SKARABEUSZ, STRYCHOWANIE, ZAKON MENDYKANCKI, GONADOTROPINA, WIATRAK, CHOROBA ORMONDA, FUNKCJONALIZM, ULEMOZAUR, TWINGO, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, PASEK NARZĘDZI, UCHO ZAPAŚNIKA, ?TEREN ZAMKNIĘTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.586 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POŁĄCZENIE FIRM, W WYNIKU KTÓREGO NASTĘPUJE PEŁNA ABSORBCJA JEDNEJ FIRMY PRZEZ DRUGĄ, NASTĘPUJE ZARÓWNO PRZEJĘCIE AKTYWÓW, JAK I PASYWÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POŁĄCZENIE FIRM, W WYNIKU KTÓREGO NASTĘPUJE PEŁNA ABSORBCJA JEDNEJ FIRMY PRZEZ DRUGĄ, NASTĘPUJE ZARÓWNO PRZEJĘCIE AKTYWÓW, JAK I PASYWÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INKORPORACJA połączenie firm, w wyniku którego następuje pełna absorbcja jednej firmy przez drugą, następuje zarówno przejęcie aktywów, jak i pasywów (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INKORPORACJA
połączenie firm, w wyniku którego następuje pełna absorbcja jednej firmy przez drugą, następuje zarówno przejęcie aktywów, jak i pasywów (na 12 lit.).

Oprócz POŁĄCZENIE FIRM, W WYNIKU KTÓREGO NASTĘPUJE PEŁNA ABSORBCJA JEDNEJ FIRMY PRZEZ DRUGĄ, NASTĘPUJE ZARÓWNO PRZEJĘCIE AKTYWÓW, JAK I PASYWÓW sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - POŁĄCZENIE FIRM, W WYNIKU KTÓREGO NASTĘPUJE PEŁNA ABSORBCJA JEDNEJ FIRMY PRZEZ DRUGĄ, NASTĘPUJE ZARÓWNO PRZEJĘCIE AKTYWÓW, JAK I PASYWÓW. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x