Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓREGO UŻYWANO DO KOŃCA XVIII WIEKU W KORNWALII (POŁUDNIOWO-ZACHODNIA ANGLIA), A W XX WIEKU PODJĘTO SIĘ UDANYCH PRÓB JEGO OŻYWIENIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORNICKI to:

język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 8 lit.)KORNIJSKI to:

język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 9 lit.)KORNWALIJSKI to:

język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓREGO UŻYWANO DO KOŃCA XVIII WIEKU W KORNWALII (POŁUDNIOWO-ZACHODNIA ANGLIA), A W XX WIEKU PODJĘTO SIĘ UDANYCH PRÓB JEGO OŻYWIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.365

TAŚMOWY, ZGNIŁY KOMPROMIS, LICZBA NIEWYMIERNA, REDOWA, WAGON, ELEMENT ODWRACALNY, SROKOSZ, LARWA, ŁONO, LASOWIAK, PARASYGMATYZM, GLIPTODONTY, UNIFORM, ZATOPIONA DEPRESJA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, REALGAR, SKRZELOPŁYWKA BAGIENNA, SPENCER, ZAKUP, MALAJKA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, KRYSTALOCHEMIA, CYTADELA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, WARAN GŁUCHY, BLOK STARTOWY, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, WIBROAKUSTYK, AFRODYZJE, POPARCIE, CRO-MAGNON, ŻAKARD, TURMA, POLEPSZACZ, BEŁKACZEK POSPOLITY, TEREN, SULFACETAMID, EKSPLOATACJA, BRODAWKA SUTKOWA, CIEŃ, KOLAMINA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, KARDIOCHIRURGIA, KARA, PŁYTKA NAZĘBNA, BANAN, ZAKŁADKA, UNIWEREK, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, AHISTORYCZNOŚĆ, NELSON, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, EWENKIJKA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, TRUST, PĘTAK, ZAPROSZONY, ZMIERZCH, SZKŁO AKRYLOWE, MIKROFON LASEROWY, JĘZYK GURAGE, KANAŁ PRZERZUTOWY, CZTERY DESKI, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, OKULAR, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, PUR, PARK PRZEMYSŁOWY, INFORMATYKA MEDYCZNA, NIECUŁKA, SADOWNICTWO, ZERO, BALIA, STRZELEC, AMLODYPINA, KARBOWY, DIASYSTEM, JĘZYK POMOCNICZY, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, BLACK METAL, IMMUNOGENETYKA, METEOR, UKRYCIE, DZIWERÓWKA, CZYRAK MNOGI, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, PERKOZ DWUCZUBY, JĘZYK FLAMANDZKI, BECZKA BEZ DNA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, WKŁAD GRUNTOWY, MAŁORUSKI, ZWYCZAJ LUDOWY, BARTNIK, REZERWA, BUŁGARSKI, BERGSON, WIECZÓR PANIEŃSKI, MANUFAKTURA, SECESJONIZM, EINSIEDLER, KILBLOKI, POLA ELIZEJSKIE, MALARSTWO ŚCIENNE, SZTUKA LUDOWA, MIENIE ZAMIENNE, CHOROBA POCAŁUNKÓW, SZCZENIAK, SOZOLOGIA, KRIOKOMORA, ACEFALIA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, WURŚCIK, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, KIRSZA, ARENGA PIERZASTA, PROBLEM BAZYLEJSKI, MEKSYKANKA, BRONCHOGRAFIA, KOTWICZNIKOWCE, ŁĄCZNOŚĆ, CHOROBA LEVA, POJAZD KOLEJOWY, PROJEKT UNIJNY, POGODNOŚĆ, NEUROCHEMIA, FONIATRIA, REFREN, MORS, MINÓG STRUMIENIOWY, MIĘSOPUST, TRANCE, WERBOWNIK, WROTKARSTWO FIGUROWE, CZARNA REAKCJA, UZWOJENIE WTÓRNE, HETYCKI, KLERYK, OTĘPIAŁOŚĆ, LIPOATROFIA POINSULINOWA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, LINIA GŁOWY, JĘZYK GAFAT, ZWIERZĘ, FEDERACJA, WYNAJEM, GRECKI, TAMASZEK, WEKTOR JEDNOSTKOWY, KANONIERKA TORPEDOWA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, WARUNEK WYSTARCZAJĄCY, CZAJKA, SCYT, GEKON PAZURZASTY, FALKA, STOPNIOWALNOŚĆ, ANGLIC, RAJTKI, GRANICA FUNKCJI, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, AMARANT, FRANIA, PTAK, NOWOROSYJSKI, MANIACZKA, PULSARY, PIES GOŃCZY, KLUCZ, GLORIETA, NATYWIZM, SKÓRNIK, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, ARPEDŻIO, KROWA, JASTRZĘBNIK, ALFA-BLOKER, PĘTÓWKA MAJORSKA, KICZ, ROK PODATKOWY, ZAKAŻENIE POKARMOWE, SZAMPION, IMPRESYJNOŚĆ, RELIGIA, POTRZEBA, MIĘKKI RESET, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, BIMBROWNIA, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, VALLA, ANARCHISTKA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, OBIEKT MOSTOWY, DROGI RODNE, ZALEW, KĄT PÓŁPEŁNY, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, RAMIPRYL, FOTOGRAFIA LOTNICZA, WICIOKRZEW, JĘZYK SOGDYJSKI, ABNEGAT, KOFAKTOR, HEIMAT, LEKARSTWO, MUNGO, FLUIDYZACJA, HIPERWENTYLACJA, CYBORIUM, PRZYCZYNA MATERIALNA, PANNUS, SKLEPIENIE SIECIOWE, OBŁOK OORTA, STYRON, JAZ RUCHOMY, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, DOMINIUM, SPRZĘŻNICE, OKRES LITERACKI, ORBITAL, MIEDNICZKA NERKOWA, UMIEJSCOWIENIE, ELEKTROŚMIECI, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, PRZYGARŚĆ, EGZEKUTORKA, RAMFORYNCH, PIDŻYN, OSŁONICA, CISTECEFAL, NAZWA TOPOGRAFICZNA, ABORDAŻ, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, NAPŁYW, PRZELOT, WYRWIZĄB, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, POJEMNIK, BATALION, KONWERTOR, DODATEK STOPOWY, STRATEGIA, KIRYS, SŁODYCZ, TRYBUN, ŻABA NILOWA, ATONALNOŚĆ, JĘZYKI OSKIJSKOUMBRYJSKIE, EWALUACJA, KLOMIFEN, AUKSYNA, POKÓJ, CHUDOŚĆ, KONDENSATOR, STAŻ, PRZEDMIOT, PORÓD KLESZCZOWY, GICZ, PŁYTA KONTYNENTALNA, FUJARKA, NIDERLANDZKI, RYNEK RÓWNOLEGŁY, SZOŁDRA, WYSYP, PRZYBYTEK, RUCHLIWOŚĆ, ANGIELSKI, ALLEMANDE, NERECZNICA BORRERA, SPIRYTUS SKAŻONY, BIOGEOGRAFIA, KONWOJER, GALAGO OLBRZYMI, JĘZYK IZOLOWANY, PRYMUS, HERB, LAMA, NLPZ, ZEBRA GÓRSKA, ZASADA, GATUNEK ZBIOROWY, BUCHTA, BOMBA TERMOJĄDROWA, WĘGLOWODAN, ZAPITKA, ZAJĄKNIĘCIE, RAK AMERYKAŃSKI, RÓWNIA POCHYŁA, ŻÓŁW WONNY, DENIALIZM, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, HISTORYZM, OLIFANT, KASTLER, PRAWA RODZICIELSKIE, RODNIA, PASO PERUANO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.365 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓREGO UŻYWANO DO KOŃCA XVIII WIEKU W KORNWALII (POŁUDNIOWO-ZACHODNIA ANGLIA), A W XX WIEKU PODJĘTO SIĘ UDANYCH PRÓB JEGO OŻYWIENIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kornicki, język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 8 lit.)
kornijski, język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 9 lit.)
kornwalijski, język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORNICKI
język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 8 lit.).
KORNIJSKI
język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 9 lit.).
KORNWALIJSKI
język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x