JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓREGO UŻYWANO DO KOŃCA XVIII WIEKU W KORNWALII (POŁUDNIOWO-ZACHODNIA ANGLIA), A W XX WIEKU PODJĘTO SIĘ UDANYCH PRÓB JEGO OŻYWIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORNICKI to:

język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 8 lit.)KORNIJSKI to:

język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 9 lit.)KORNWALIJSKI to:

język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓREGO UŻYWANO DO KOŃCA XVIII WIEKU W KORNWALII (POŁUDNIOWO-ZACHODNIA ANGLIA), A W XX WIEKU PODJĘTO SIĘ UDANYCH PRÓB JEGO OŻYWIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.519

NEUROTRANSMITER, ZAOPATRZENIE, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, DŁAWIDUDA, RYBACZKA, DUBELT, PIORUN KULISTY, STĘPKA PRZECHYŁOWA, RECEPTYWNOŚĆ, DEMISEKSUALIZM, KIRASJER, OBIEG SYNODYCZNY, WSZY, ZATOKA WIEŃCOWA, WODORÓWKA, PETYHORZEC, STARE MIASTO, MOTYLEK, LISZAJ RUMIENIOWATY, TOKAJ, FACIO, SUBSYSTENCJA, FRANCUZ, EGOCENTRYCZNOŚĆ, TORBIEL BĄBLOWCOWA, ARABSKI, DOZNANIE, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, NIEPYLAK MNEMOZYNA, WODA PO KISIELU, DOM AUKCYJNY, DRIPPER, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, FLORYSTA, AWAR, ATALIA, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, ODEZWA, FUTURYSTYCZNOŚĆ, ZATOR, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, MANDALA, TWARDY TYŁEK, BUSINESSWOMAN, KOMÓRKA MACIERZYSTA, ITAKA, FILM ANIMOWANY, ŁACIŃSKI, FRUCZAK BUJANKOWIEC, GAWORZENIE, OOST, ANTYNATURALIZM, DZIURAWY WOREK, CYC, TUNICZKA, ZWARTOŚĆ, ELEKTROLIT, SZKARŁUPIEŃ, FLESZ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, TV, DOGADZANIE SOBIE, RNA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, NIEWYRAŹNOŚĆ, NIESKWAPLIWOŚĆ, PRZODEK, SZARA MYSZKA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, WZGÓREK NASIENNY, ODKRYCIE DUSZY, PALEOPTERYKS, KATEDRA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, KIEROWNIK POCIĄGU, LICZBA PÓŁPIERWSZA, BEZIDEOWOŚĆ, PAS RADIACYJNY, SZKARADZIEJSTWO, PENETRACJA, MONOETANOLOAMINA, POPŁUCZYNA, PRZYBLIŻENIE, MENISK, HALIT, ŻWAWOŚĆ, OSAD, TOR, OOLITYT, RAK STAWOWY, ARTYLERIA, PIĘTKA, SZKŁO OPTYCZNE, CHOROBA NASU-HAKOLI, DEFILADA, DREWNO WCZESNE, ETERYCZNOŚĆ, PUSTYNNICA KATOLICKA, ALIENISTA, ALARM POWODZIOWY, WNĘTRZNOŚCI, MONTAŻYSTA, KOMPLIKACJA, PRZESŁUCHANIE, KOTYLION, TARANTELA, MIODOWÓD, SAMOZAPŁON, PRAWA RODZICIELSKIE, PASKOWNIK ZMIENNY, TECHNIKA OLEJNA, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, POZŁOTKO, GŁÓWKA ARTYKUŁU, HIPEROATOM, SCRATCHING, UŻYTEK, KWAS FOSFOROWY, ZWIERZĘ, STAROISLANDZKI, AMFIUMY, WYCINEK, DZBANECZEK, HIPOTEZA PERMANENCJI, BATERIA ANODOWA, TRAWERS, WORLD OF WARCRAFT, ROKOKO, KOLOR, BAJECZNOŚĆ, INLET, NARNIA, EROZJA WĄWOZOWA, GOŁYSZEK MAŁY, DAMULKA, SUWNICA, KONCERZ, SYN MARNOTRAWNY, CYPROHEPTADYNA, PŁETWA STEROWA, CIURKADEŁKO, AWANPORT, DYSTANS, WAŻNIAK, UMOWA KONTRAKTACJI, GRZEBIEŃ BIODROWY, ŁADOWNIA PUBLICZNA, FARSI, BERNARDYNKA, CNOTA, UPOJENIE SENNE, BEDŁKA FIOLETOWA, ŁOWCA, ETIUDA, PISMO CERKIEWNE, DERMATOLOGIA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, COYPEL, LEWICOWOŚĆ, PARA MINIMALNA, FULFULDE, JEŁOP, ERGASTULUM, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, TYRYSTOR, INGRESJA MORSKA, DEPORTACJA, CZWÓRBÓJ, NAWALENIE SIĘ, NADPŁYNNOŚĆ, TRYL, ZIEMIA OBIECANA, ŻABI SKOK, PORÓWNYWARKA, POMYSŁOWOŚĆ, MARSZCZELCOWATE, WIELKA RUŚ, ŚWINIOKSZTAŁTNE, HEMOROID, CYKL KONIUNKTURALNY, PIKOMETR, ZAKRES POJĘCIOWY, RENTGENOLOGIA, JASZCZUR, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, BERŻERETKA, CHIRURG, KOLEBKA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, PI, SEKTOR PUBLICZNY, CARGO, BIOETYK, PLATFORMA SERWEROWA, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, PRZEPOCZWARZENIE, RESET, EOZYNOCYT, MIKROFON KWASOWY, KALIPSO, CZERSKA, PRZYCZYNKARZ, PUNK, PERKOZ ZAUSZNIK, ŚLIZG STAWOWY, DAR ZIEMI, SIŁA SPOKOJU, KREACJONIZM, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, WIHAJSTER, KONFESJONAŁ, WITRYNA, ZAĆMIENIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ, KRÓL, CUDOWNY OWOC, PERŁOWCE, POPYCHADŁO, KEKSÓWKA, LÖFFLER, TRAWERS, PAPIER GAZETOWY, ZDZIERSTWO, WESTA, BRÓG, OFIARA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, KOSZT STAŁY, CHALKOLIT, CEGŁA LICÓWKA, CICHODAJKA, CZYNNIK NIECENOWY, JĘZYK AMHARSKI, ANGOL, EPIMYTHION, SAMOZAPALENIE, KLUCZ, RYNEK DETALICZNY, ŁOŻYSKO TOCZNE, ESKORTA, PERŁOZ, SKRĘCANIE, FREGATA ŻAGLOWA, NEOFITA, SPRAWDZIAN, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, BIUROKRATA, KOLASA, ROZŚWIETLACZ, POTENCJAŁ ZETA, ZŁÓG WAPNIOWY, AUTOSANIE, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, SPIKER, AZBEST CHRYZOTYLOWY, OPERA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, NEOROMANTYZM, RZEMIEŚLNICZEK, GRUPA NILPOTENTNA, MDK, KANGUROSZCZUR WŁAŚCIWY, NEUTRALNOŚĆ, WIDZENIE OBWODOWE, ERUPCJA, PŁONNIKI, KOTWICA, NIEPOKALANEK, PRZEZNACZENIE, PIŻMOWIEC, BREAKDANCE, PRZERABIACZ, KAWATINA, BANIAK, STATEK POWIETRZNY, START ZATRZYMANY, OOLOGIA, NIEODPORNOŚĆ, FREZARKA, HIPERMETROPIA, FILET, ŚLONSK, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, NIEŚMIAŁOŚĆ, PIERŚCIEŃ, HYDROFIL, POWTARZALNOŚĆ, OBURĘCZNOŚĆ, ANTYK, PRĘŻNOŚĆ, NAPIERŚNIK, STRUNOOGONOWE, CZYŻNIE, NIEKAPEK, OGNIWO ZASADOWE, ZIEMNIAK SKROBIOWY, ?SZUWOZAUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.519 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓREGO UŻYWANO DO KOŃCA XVIII WIEKU W KORNWALII (POŁUDNIOWO-ZACHODNIA ANGLIA), A W XX WIEKU PODJĘTO SIĘ UDANYCH PRÓB JEGO OŻYWIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓREGO UŻYWANO DO KOŃCA XVIII WIEKU W KORNWALII (POŁUDNIOWO-ZACHODNIA ANGLIA), A W XX WIEKU PODJĘTO SIĘ UDANYCH PRÓB JEGO OŻYWIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORNICKI język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 8 lit.)
KORNIJSKI język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 9 lit.)
KORNWALIJSKI język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORNICKI
język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 8 lit.).
KORNIJSKI
język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 9 lit.).
KORNWALIJSKI
język z grupy brytańskiej języków celtyckich, którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii (południowo-zachodnia Anglia), a w XX wieku podjęto się udanych prób jego ożywienia (na 12 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓREGO UŻYWANO DO KOŃCA XVIII WIEKU W KORNWALII (POŁUDNIOWO-ZACHODNIA ANGLIA), A W XX WIEKU PODJĘTO SIĘ UDANYCH PRÓB JEGO OŻYWIENIA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓREGO UŻYWANO DO KOŃCA XVIII WIEKU W KORNWALII (POŁUDNIOWO-ZACHODNIA ANGLIA), A W XX WIEKU PODJĘTO SIĘ UDANYCH PRÓB JEGO OŻYWIENIA. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x