ZAPYTYWAĆ, ZWRACAĆ SIĘ DO KOGOŚ W FORMIE PYTANIA, WYMAGAĆ ODPOWIEDZI, INFORMACJI, POTWIERDZENIA, ZEZWOLENIA, ZASIĘGAĆ INFORMACJI, OPINII, TAKŻE Z SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PYTANIE to:

zapytywać, zwracać się do kogoś w formie pytania, wymagać odpowiedzi, informacji, potwierdzenia, zezwolenia, zasięgać informacji, opinii, także z SIĘ (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PYTANIE

PYTANIE to:

kwestia, zagadnienie, problem (na 7 lit.)PYTANIE to:

zdanie lub równoważnik wypowiedziane z odpowiednią intonacją w celu uzyskania jakiejś informacji lub zgody na coś, w wersji pisanej zakończone znakiem zapytania (na 7 lit.)PYTANIE to:

zadanie lub ćwiczenie egzaminacyjne, konkursowe (na 7 lit.)PYTANIE to:

odpytywać, przepytywać, sprawdzać czyjąś wiedzę (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAPYTYWAĆ, ZWRACAĆ SIĘ DO KOGOŚ W FORMIE PYTANIA, WYMAGAĆ ODPOWIEDZI, INFORMACJI, POTWIERDZENIA, ZEZWOLENIA, ZASIĘGAĆ INFORMACJI, OPINII, TAKŻE Z SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.488

STOPA DYSKONTOWA, PAJACYK, MASKULINIZM, KAMICA MOCZOWA, DELEGACJA, DZIEŃ, EKSFOLIACJA, KOLCZAKOWATE, BĄK, DZIADZIENIE, EKSPERTKA, ŚLIZGAWICA, CYFRA, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, BELKA, DŻEZ, CYKL MIESIĘCZNY, MYSZ DOMOWA, CROSSING-OVER, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, POZYCJA TESTOWA, UKŁAD HAMULCOWY, FUZJA HORYZONTALNA, POWIĄZANIE, FILOLOGIA CHORWACKA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, WRÓG, KANAPA, OGROM, EKONOMIK, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, CHŁONIAK, HELING, MIASTO POWIATOWE, NIEUCHWYTNOŚĆ, GAŁĘZATKA KULISTA, POWSTANIE LISTOPADOWE, RADYKALNA PRAWICA, ŁOMOT, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, SKROMNIŚ, GROMADA, TOPIALNIA, ZAWAŁ, POGROBOWISKO, PSYCHOGERIATRIA, KARAKUŁ, RODZINA JĘZYKOWA, WEKTOR WAHADŁOWY, PRZESTĘPSTWO POSPOLITE, LASOWIACZKA, KRĘGOSŁUP, DESPOTYZM, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, NAWALENIE SIĘ, WARUNKOWANIE, DYFUZJONIZM, NIEDBAŁOŚĆ, KOPALNIA OTWOROWA, LAMBDA, KOBIAŁKA, WIRUS, KOŁO RATUNKOWE, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, REKINEK PLAMISTY, ORYNNOWANIE, KARUZEL, ARABESKA, CUKIER ZŁOŻONY, DIVA, GŁUPTAK, LEGENDA, EPICYKL, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, OBELISK, WĄŻ, IMMUNOFLUORESCENCJA, KURATORKA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, FROTKA, LIŚCIOZWÓJ, NAWYK, USTNOŚĆ, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, MAŁPA CZŁEKOKSZTAŁTNA, KONTUR MELODYCZNY, KASZTEL, PROMINENCJA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, RYBY ŁAWICOWE, CERATOFILID, RELIGIA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, PERFORACJA, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, TROMPA, PARASOLNIK, BEZGŁOŚNOŚĆ, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ZBÓJNICKI, PANAMA, ŁACINA, MASŁO, TREN, TABLICA OGŁOSZENIOWA, UROLOGIA, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, WĘZEŁ KOLEJOWY, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, JAMS, ZAKRES REAKCJI, GARBARSTWO, WSPARCIE FINANSOWE, CHEMIA ANALITYCZNA, PUŁK, STAN PODSTAWOWY, ARTEFAKT, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, WODA PO KISIELU, EMANATYZM, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, AFRYKATA, BLIŹNIACZOŚĆ, RURA GŁOSOWA, MANIFESTACJA, PARA, OKAZJA, TLENEK FOSFORU(V), RODZINA PATCHWORKOWA, CHOROBA TAYA-SACHSA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, JASTRZĘBIE OKO, HIPOTEZA POMOSTOWA, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, NYLON, WYŁAWIACZ, IGLICA, CEDET, ANOMALIA MAGNETYCZNA, PRACA PISEMNA, POCIĄG METRA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, ALGEBRA MACIERZY, OKLUZJA, GWARA MIEJSKA, MAGICZNOŚĆ, BEZWŁAD, RDZEŃ, DOSTRZEGALNOŚĆ, ZDENERWOWANIE, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, ARACHNOLOGIA, OGON, MEADE, POZŁOTNIK, BOŚNIACKOŚĆ, LUGER, WZROST ZUBAŻAJĄCY, TWIERDZENIE RAMSEYA, GRAFIKA, DŁUGOŚĆ, PUNKT POMIAROWY, SZTYWNIAK, RPG, PIJAR, KONWOKACJA, TRAJEKTORIA, HARROD, TRACKI, CHŁOSTA, POPĘDLIWOŚĆ, ŚLIZG STAWOWY, DZISIEJSZOŚĆ, SIŁA, PAJĄCZEK, WYKRAWACZ, KOŃ KARABACHSKI, PRZYCZYNA MATERIALNA, IRONIA ROMANTYCZNA, HEBAN, ŚCINACZ, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, AMFIUMY, FACHURA, MATA, CERAMIKA SZNUROWA, RESET, GENETYKA EKOLOGICZNA, KLASA, INGRESJA MORZA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, NIEZRĘCZNOŚĆ, BUT, OSZCZERCA, SARI, GÓWNOZJADZTWO, WÓR, ARIANIE, DAŃ, DIPOL ZAŁAMANY, NIEUPRZEJMOŚĆ, PUBLIKACJA ENCYKLOPEDYCZNA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, PREPERS, RYBA AMFIDROMICZNA, TEATR, CRASHTEST, PRYMITYWIZM, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, ZŁOTY RYŻ, CHOROBA BRUGADÓW, CHARLES, KLAUZURA, INFORMATOR, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, BICIE POKŁONÓW, EKWIPARTYCJA, DEATH METAL, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, EKONOMIA ROZWOJU, OSTRA REAKCJA NA STRES, CYNAMON, DZIARSKOŚĆ, PIRUETKA, TROLLING, GONDOLA, ZACISK, GEREZA CZARNA, PRZEJEZDNY, RYBACZKA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, ŚWISTUŁA, HYDROFOB, FARERCZYK, TUNDRA, MAMUT WŁOCHATY, BLOK, JAZGOT, KRASNOLUDEK, ANKIETOWANY, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, OFICER TAKTYCZNY, KAPSLA, NALEGANIE, BOROWODOREK, ASYRYJSKI, FILEMON SZARY, DYFTERYT, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, KWARTET SMYCZKOWY, PODKARMIACZKA, HIPIS, NASKÓREK, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, ŚMIGŁO, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, SZTUKA DEKORACYJNA, FASETA, ETERYCZNOŚĆ, PODSTRONA, KUCHENKA, DEPOZYCJA, JEFFRIES, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, PIERWIASTEK CHEMICZNY, NARCYZ, JĘZYK FLEKSYJNY, RATA BALONOWA, PRZEDMIOT, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, FREAK, ANGLOSASKA, ROŚLINA EGZOTYCZNA, CHOROBA THOMSENA, KLOSZ, SZTUKA PERFORMATYWNA, ROŚLINA FIKCYJNA, PUSZYSTOŚĆ, SIEDZENIE, DEGRESJA, PACZKA, SILNOŚĆ, PIĘTNO, ORIENTACJA, MAFIA, IDENTYFIKACJA, PŁUG KOLEŚNY, ATALIA, PICOWNIK, ANTYPETRARKIZM, CYTOARCHITEKTONIKA, TRANSAKCJA WIĄZANA, PEGMATYT, MASZYNA TURINGA, APELACJA, ?WIRTUOZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.488 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAPYTYWAĆ, ZWRACAĆ SIĘ DO KOGOŚ W FORMIE PYTANIA, WYMAGAĆ ODPOWIEDZI, INFORMACJI, POTWIERDZENIA, ZEZWOLENIA, ZASIĘGAĆ INFORMACJI, OPINII, TAKŻE Z SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAPYTYWAĆ, ZWRACAĆ SIĘ DO KOGOŚ W FORMIE PYTANIA, WYMAGAĆ ODPOWIEDZI, INFORMACJI, POTWIERDZENIA, ZEZWOLENIA, ZASIĘGAĆ INFORMACJI, OPINII, TAKŻE Z SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PYTANIE zapytywać, zwracać się do kogoś w formie pytania, wymagać odpowiedzi, informacji, potwierdzenia, zezwolenia, zasięgać informacji, opinii, także z SIĘ (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PYTANIE
zapytywać, zwracać się do kogoś w formie pytania, wymagać odpowiedzi, informacji, potwierdzenia, zezwolenia, zasięgać informacji, opinii, także z SIĘ (na 7 lit.).

Oprócz ZAPYTYWAĆ, ZWRACAĆ SIĘ DO KOGOŚ W FORMIE PYTANIA, WYMAGAĆ ODPOWIEDZI, INFORMACJI, POTWIERDZENIA, ZEZWOLENIA, ZASIĘGAĆ INFORMACJI, OPINII, TAKŻE Z SIĘ sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - ZAPYTYWAĆ, ZWRACAĆ SIĘ DO KOGOŚ W FORMIE PYTANIA, WYMAGAĆ ODPOWIEDZI, INFORMACJI, POTWIERDZENIA, ZEZWOLENIA, ZASIĘGAĆ INFORMACJI, OPINII, TAKŻE Z SIĘ. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast