SUBSTANCJA LUB MIESZANINA SUBSTANCJI, KTÓREJ PRZYPISUJE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI ZAPOBIEGANIA LUB LECZENIA CHORÓB WYSTĘPUJĄCYCH U LUDZI LUB ZWIERZĄT; PODAWANA W CELU POSTAWIENIA DIAGNOZY LUB PRZYWRÓCENIA, POPRAWIENIA CZY MODYFIKACJI FIZJOLOGICZNYCH FUNKCJI ORGANIZMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRODUKT LECZNICZY to:

substancja lub mieszanina substancji, której przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt; podawana w celu postawienia diagnozy lub przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu (na 16 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA LUB MIESZANINA SUBSTANCJI, KTÓREJ PRZYPISUJE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI ZAPOBIEGANIA LUB LECZENIA CHORÓB WYSTĘPUJĄCYCH U LUDZI LUB ZWIERZĄT; PODAWANA W CELU POSTAWIENIA DIAGNOZY LUB PRZYWRÓCENIA, POPRAWIENIA CZY MODYFIKACJI FIZJOLOGICZNYCH FUNKCJI ORGANIZMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.044

RYM ŻEŃSKI, GRYZIEL TAPETNIK, KONFERENCYJKA, CHOCHOŁ, PLATFORMA SERWEROWA, WYPADEK JĄDROWY, SWOJAK, OBIEG, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, LOCJA, FERMENTACJA METANOWA, BANNER, DINAR, AZOLLA PAPROTKOWA, METALOPROTEINA, MANDAT, OSTRUŻYNY, OSPALSTWO, ZANIK MIĘŚNIOWY, ZWIJARKA, WYPALARKA, RADIOMETRIA, KNEDLE, PROPILEJE, ANTROPOLOG KULTUROWY, KAMORA, PROFESJONALISTA, GĄSKA ZDRADLIWA, MINA, KOŁNIERZ, WĘZEŁ GORDYJSKI, KANTATA, ŁONO, TERMINAL PASAŻERSKI, CECHA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, ZBIORNIK, PUSZKARZ, SNĘBICA, SPECGRUPA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, SZCZUDLARZ, KASYNO, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, REASORTACJA GENOWA, WARUNEK LOKALOWY, FITOCHEMIA, OBROŻA, ŚWIETLÓWKA, OBWAŁ, KASA POŻYCZKOWA, FORLANA, ANTAŁ, OPAŁ, ENDOCENTRYZM, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, SKOK, AMBIPLAZMA LEKKA, ORTOPEDIA, KREWNA, WYDŁUŻALNIK, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, NIEBO, DZIADZIENIE, DOŁEK, KRÓLIK FLORYDZKI, DIALOG OBYWATELSKI, NIEWAŻNOŚĆ, GANC POMADA, NAPÓJ WINOPODOBNY, NIEWYPARZONY JĘZYK, SPORT ZIMOWY, SELENOGRAFIA, ŚWIERSZCZYK, SUSZKA, AERODYNAMIKA, ZBIORNIK, BROŃ RAKIETOWA, GUMA, MASZT, FUS, WOLTYŻER, UCHO, KONIUSZEK SERCA, PRZEDSTAWIENIE, RAK PRĘGOWATY, IMIONNIK, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, FORMACJA, SIEKANIEC, REAKCJA BEZWARUNKOWA, OGNIK, KAWA BEZKOFEINOWA, TWÓRCZOŚĆ, MAPA TEMATYCZNA, INHIBICJA, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, PUBLIKACJA, EMISJA POLOWA, DYM, CHOROBA NASU-HAKOLI, DŁUGOSZPAR, GULASZ, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, SATELITA, SENTYMENT INWESTYCYJNY, BEZROBOCIE JAWNE, CHŁOPIEC DO BICIA, KORNICKI, DOBRE IMIĘ, TURMA, ZBROJENIE, NIEWOLNIK, FAKT, NADWYŻKA, KAJMAK, SILNIK PNEUMATYCZNY, HARD CORE, MAZER, HEAVY METAL, SULFOTLENEK, DRAPACZ, NACZYNIA POŁĄCZONE, BACIK, MACERACJA, BOBIK PASZOWY, WYNURT, ELEMENT, REWOLWER, SZCZUR, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, ASNYK, PAPIER WELINOWY, POSTAWA, SZTAFAŻ, KARTA, ZAWISAK, MANIPUŁ, PACZKA, KOPERTA, TRAGEDIA, AUDYTORIUM, PĘCHERZYK, MINIATURA FORTEPIANOWA, ODCHYŁKA, ODĘCIE, ZACHLANIE SIĘ, DILER, IMPEDIMENTA, PŁUCZKA, ROŚLINA TRANSGENICZNA, STRZAŁ, LUK, PÓŁGOLF, DEFERENT, MIKROTECHNOLOGIA, ANTAŁECZEK, PASTWA, POLIMORF, DELEGAT, ANTRYKOT, EGALITARYZM, PISTOLET, WAGA MIEJSKA, CIOCIA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, PRZYBYTEK, JĘZYK IZOLUJĄCY, PRZEŚLADOWANIE, MERKAPTOPURYNA, KRATA KSIĘCIA WALII, DOMENA PUBLICZNA, STRZEMIENNY, BEZBRZEŻNOŚĆ, POWOLNOŚĆ, PŁYWACTWO, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, ZADUPIE, DANE TELEADRESOWE, TORPEDA AKUSTYCZNA, OBWAŁ, KURHAN, KAPAR, BEZGRANICZE, TREN, UKRAIŃSKI, RZEPKA, TRZMIELOJAD, GHEE, ZDARZENIE, RELIGIA, DIAGNOSTA, RZEP, ORGAN, MINERAŁ AUTOGENICZNY, STRATEGIA, PARA MINIMALNA, OGONEK, REPRESOR, ALEGORYZM, WIĄZADŁO, TURMA, INGRESJA MORZA, PLAZMOLIZA, WYSPA WULKANICZNA, RZUT BERETEM, NAWÓJ, ALNICO, WIKARIANTY, CZAS PRZESZŁY, PORTRET, PAMIĘTNIK, TUM, CZUWANIE, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, OBRAZ, PRZESILENIE WIOSENNE, RYCERZYK, DOŚWIADCZENIE, SZPACHLARZ, LEGA APOSTOLSKI, DYSTONIA TORSYJNA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, WSZECHSIŁA, FOKI, KŁOBUK, ZASADA, WIHAJSTER, GRUPA WSPARCIA, EBOLA, WĄSONÓG, TOLERASTIA, ZNACHOR, SPRINTER, ODPRYSK, KWASICA MEWALONIANOWA, ZAIMEK, ALABASTRON, OWOC RZEKOMY, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, WĄTEK, MIEJSCE ŚWIĘTE, STEROWNIK URZĄDZENIA, ARTYSTA, ADAMITA, DRUHNA, TRUMNA, WERTEBROPLASTYKA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, RAMIENICOWE, KONDOR, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, MARGARYNA, ALFABET PUNKTOWY, POEMAT DYGRESYJNY, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, TRAMPOLINA, BEREK KUCANY, INDOEUROPEJCZYK, DYSKRECJA, GEREZA KRÓLEWSKA, AGNOZJA CZUCIOWA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, GAZ, KACZKA, WYSZUKIWARKA, KOAGULATOR, CHOROBA LEVA, EKONOMIA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, STÓŁ, SYSTEM SYMBOLICZNY, KASATA, KURZEJ, KITEL, OSOBA, NORKA, FIGURA WYPUKŁA, NIEMIEC, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, KOSZT ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, WAŻNOŚĆ, IRONIA, MARUNA, SERNICA, KAMBUZ, GITARA HAWAJSKA, BOMBER, CYKL KONIUNKTURALNY, SZANTA, OKŁAD, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, CYLINDER, NOTOWANIE, GOŚCIU, ENERGETYKA ODNAWIALNA, NERWICA SPOŁECZNA, ROSYJSKOŚĆ, ?ŁAWA KOMINIARSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.044 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA LUB MIESZANINA SUBSTANCJI, KTÓREJ PRZYPISUJE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI ZAPOBIEGANIA LUB LECZENIA CHORÓB WYSTĘPUJĄCYCH U LUDZI LUB ZWIERZĄT; PODAWANA W CELU POSTAWIENIA DIAGNOZY LUB PRZYWRÓCENIA, POPRAWIENIA CZY MODYFIKACJI FIZJOLOGICZNYCH FUNKCJI ORGANIZMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA LUB MIESZANINA SUBSTANCJI, KTÓREJ PRZYPISUJE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI ZAPOBIEGANIA LUB LECZENIA CHORÓB WYSTĘPUJĄCYCH U LUDZI LUB ZWIERZĄT; PODAWANA W CELU POSTAWIENIA DIAGNOZY LUB PRZYWRÓCENIA, POPRAWIENIA CZY MODYFIKACJI FIZJOLOGICZNYCH FUNKCJI ORGANIZMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRODUKT LECZNICZY substancja lub mieszanina substancji, której przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt; podawana w celu postawienia diagnozy lub przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRODUKT LECZNICZY
substancja lub mieszanina substancji, której przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt; podawana w celu postawienia diagnozy lub przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu (na 16 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA LUB MIESZANINA SUBSTANCJI, KTÓREJ PRZYPISUJE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI ZAPOBIEGANIA LUB LECZENIA CHORÓB WYSTĘPUJĄCYCH U LUDZI LUB ZWIERZĄT; PODAWANA W CELU POSTAWIENIA DIAGNOZY LUB PRZYWRÓCENIA, POPRAWIENIA CZY MODYFIKACJI FIZJOLOGICZNYCH FUNKCJI ORGANIZMU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - SUBSTANCJA LUB MIESZANINA SUBSTANCJI, KTÓREJ PRZYPISUJE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI ZAPOBIEGANIA LUB LECZENIA CHORÓB WYSTĘPUJĄCYCH U LUDZI LUB ZWIERZĄT; PODAWANA W CELU POSTAWIENIA DIAGNOZY LUB PRZYWRÓCENIA, POPRAWIENIA CZY MODYFIKACJI FIZJOLOGICZNYCH FUNKCJI ORGANIZMU. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x