CAŁOŚĆ, W KTÓREJ SĄ ZGROMADZONE RÓŻNE RZECZY, ZJAWISKA MATERIALNE LUB ABSTRAKCYJNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUPA to:

całość, w której są zgromadzone różne rzeczy, zjawiska materialne lub abstrakcyjne (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUPA

KUPA to:

odchody stałe, kał (na 4 lit.)KUPA to:

bardzo duża ilość (na 4 lit.)KUPA to:

duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim (na 4 lit.)KUPA to:

to, co się komuś nie podoba, jest oceniane jako marne, kiepskie, nieudane (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CAŁOŚĆ, W KTÓREJ SĄ ZGROMADZONE RÓŻNE RZECZY, ZJAWISKA MATERIALNE LUB ABSTRAKCYJNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.992

INTERNACJONAŁ, ZAPŁON, RZUT WOLNY, BRODAWKA STÓP, ŚMIECISKO, REDUKCJA, KLERODENDRON, KWAS LINOLENOWY, NOŚNOŚĆ, PANKREATYNA, ROZKAZ PERSONALNY, OBRÓT PIERWOTNY, ZŁOTY CIELEC, ZASTÓJ, KORDYLINA, CZARNA DZIURA, EWANIELIA, KASA, KLUZA, WALC WIEDEŃSKI, KOTLET, GROŹBA, ŻABKA, UDERZENIE, CACKO, TABLICA OGŁOSZENIOWA, PAPRYKA, PIERDOLETY, ABNEGATKA, TROP, WISZOR, AMERYKAŃSKOŚĆ, PANORA, FAWOREK, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, CHOMIK, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, ALBUMIK, OPONA, WYBIEG, FASOLA ZŁOTA, ELEKTROLUMINESCENCJA, NIEDODMA PŁUC, RURA WYDECHOWA, NIEZGRABA, POŚCIELÓWKA, SKALNICZEK SIWY, KOMORA, ALTERNATA, NIECZUŁOŚĆ, MARTA, OSKAR, MACERACJA, SMOŁA DRZEWNA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, PINCETA, IRRADIACJA, GORĄCE ŹRÓDŁO, GODZINA PRAWDY, PRZĘDZA, ZAMEK, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, KITAJKA, DZWONNICA, PLUDRY, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, OSTENTACJA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, PRZYPOŁUDNIK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, CHIŃSKI, PARK MASZYNOWY, OSEŁEDEC, WIDEO, DRAJREP, JEDWAB NATURALNY, KURHAN, PONCZOWNICA, POWAŁA, ŁOWCA , KACZKA, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, EMENTALER, KELT, INEZ, C.O, OC, SZKODNIK, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, ÓSEMKA, NADZIEWARKA, JEDNOSTKA NAUKOWA, PRZYJACIÓŁKA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, TEATR, ZESPÓŁ, METALICZNOŚĆ, DRESSING, NASKALNIK, POŁĄCZENIE, GLOBALNOŚĆ, BERGAMOTA, STARY WRÓBEL, ANEUPLOIDALNOŚĆ, AUDYTORIUM, ANTEPEDIUM, SKAŁA OSADOWA, PARAWANING, SMALEC, NIEBOŻĘ, IGRASZKA SŁOWNA, SAKWA, SIWAK, KUTER UZBROJONY, PIÓRO, REMONT ŚREDNI, PROMOCJA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, KOREKTOR, KONKURENCJA, DETENCJA, ANTYMONARCHISTA, SIEĆ KRYSTALICZNA, TAŁATAJSTWO, ZABIEG LECZNICZY, GITARA ELEKTRYCZNA, POLE MAGNETYCZNE, IGLICA, GŁOWNIA, POSEŁ, SŁUŻBA, BZYGI, KRYJÓWKA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, RUGI, SEKWENCJA KODUJĄCA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, KATAFOREZA, WĘGLÓWKA, KOSZULKA, FRANCZYZA KONWERSYJNA, MOHRG, HISTORIA, POLONISTYKA, QUEBECKI, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, SKATING, BODZIEC WARUNKOWY, WIELKA JEDNOSTKA, CIĘGNO KOTWICZE, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, DŻEMIK, KASETA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, EMBOLIZACJA, UŻYTEK LEŚNY, PRZYKASÓWKA, DZIANINA, PORT, UBOŻENIE, TANIEC, APARAT REGENERACYJNY, NIEBIOSA, RZEMYK, KLASTER REGIONALNY, OBROTÓWKA, REKLAMANT, LINIA ABSORPCYJNA, SER PARMEŃSKI, MALTA, SZCZOTKA, SPUSZCZENIE, JASKÓŁCZE GNIAZDO, OKOP, FASZYNA, TRZYNASTKA, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, ANTIDOTUM, IZOLATKA, RZECZNIK PATENTOWY, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, KORPUS, LOFIX, SŁUCHOWISKO, SEKCJA RYTMICZNA, RELIKWIA, KARTEL, GAZ SPALINOWY, CYTOWALNOŚĆ, CIĘŻKI SPRZĘT, STRÓJ, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, PRZEMYSŁÓWKA, ZMAGANIA, CHAMEOFIT, GRUPA ELIMINACYJNA, HUMANISTYKA, JINFENGOPTERYKS, BŁĘKITNY OLBRZYM, ALLOSTERIA, FUTERKO, KARCZOWISKO, HORROR, SYSTEM ZARZĄDZANIA, CERATA, CENA PROGOWA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, MONIZM, CHOROBA POPROMIENNA, DRAPACZ, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, NIEDOKRWIENIE, MOLESKIN, ZACIESZ, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, REWOLWER, WSPARCIE FINANSOWE, KRUPNIK, PAMPUCH, KANTOR, JACK, FILM PŁASZCZA I SZPADY, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, TRANSPORTOWIEC, WALENCJA, LICYTACJA, IZBA, STATYSTA, SPADKODAWCA, DZIEŁO, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, CZEREŚNIA, BAZIA, OŚ PORTALOWA, PIWONIA, CLERK, CYBORIUM, ABOLICJONISTA, ADRES FIZYCZNY, CZARNA KARTKA, FAZA, MALATURA, SZYNOBUS, SREBERKO, KRYZA, OGRANICZENIE, GŁUPEK, RANA, REAKCJA KATALITYCZNA, MEMBRANA, ODPŁYW, KANAŁ, LIPA, INWIGILACJA, PETRYFIKACJA, KOOPERANT, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, MÓŻDŻEK, BIEDA, KREDYT KUPIECKI, IMMUNIZACJA CZYNNA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, LIŚCIEC, TRÓJKA, NEKROMANCJA, DOBRO MATERIALNE, STEP, INFORMATYK, PÓŁKULA, FINAŁ, KAFEL, KONFISKACJA, CIAPATY, JUJUBA, PRÓCHNICZEK, PIKIETA, GAMBIT, ORGIA, TEATR, NIEBO, BARWICA, CZEREMCHA, ZARAZA, EMBLEMAT, CUG, WODA POZAKLASOWA, KACZKA KRAKWA, SKŁADKA, PLUTON, PANICZ, ŚLĄSKOŚĆ, TRAMONTANA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, CZASTUSZKA, WYPALENISKO, ?MEMORIAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.992 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CAŁOŚĆ, W KTÓREJ SĄ ZGROMADZONE RÓŻNE RZECZY, ZJAWISKA MATERIALNE LUB ABSTRAKCYJNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CAŁOŚĆ, W KTÓREJ SĄ ZGROMADZONE RÓŻNE RZECZY, ZJAWISKA MATERIALNE LUB ABSTRAKCYJNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUPA całość, w której są zgromadzone różne rzeczy, zjawiska materialne lub abstrakcyjne (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUPA
całość, w której są zgromadzone różne rzeczy, zjawiska materialne lub abstrakcyjne (na 4 lit.).

Oprócz CAŁOŚĆ, W KTÓREJ SĄ ZGROMADZONE RÓŻNE RZECZY, ZJAWISKA MATERIALNE LUB ABSTRAKCYJNE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CAŁOŚĆ, W KTÓREJ SĄ ZGROMADZONE RÓŻNE RZECZY, ZJAWISKA MATERIALNE LUB ABSTRAKCYJNE. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast