WYODRĘBNIONA, NIEZAMIESZKANA CZĘŚĆ WIĘKSZEGO OBSZARU CELNEGO, TRAKTOWANA JAK ZAGRANICA, NA KTÓREJ OBOWIĄZUJE JEDNOLITY SYSTEM CELNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOLNY OBSZAR CELNY to:

wyodrębniona, niezamieszkana część większego obszaru celnego, traktowana jak zagranica, na której obowiązuje jednolity system celny (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYODRĘBNIONA, NIEZAMIESZKANA CZĘŚĆ WIĘKSZEGO OBSZARU CELNEGO, TRAKTOWANA JAK ZAGRANICA, NA KTÓREJ OBOWIĄZUJE JEDNOLITY SYSTEM CELNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.379

NEUTRALIZACJA, SPRZĄCZKA, WIERZCHNICA, SYSTEM METRYCZNY, OKRĘŻNICA ESOWATA, TOŃ, SŁUGA BOŻY, BEZŻEŃSTWO, BUREK, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, PIRUETKA, PATRYSTYKA, BIEŻNIK, KRUPNIK, ZAPASY, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, SZWEDZKOŚĆ, MALARSTWO IKONOWE, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, PUCHACZ ZWYCZAJNY, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, MIĘKISZ, KOPUŁA LODOWA, RZEŹBA KRASOWA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, PIERŚ, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, NAPRAWIACZ, SZANKROID, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, GŁOWICA, PRÓBA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, NADZÓR BUDOWLANY, ASTRONOMIA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, PODREGION, ŚLIZG, PORT, TOTALIZM, KAWAŁEK, PRONATALIZM, SŁUPICA, KĄTNIK DOMOWY, RADCA, ZAWIKŁANIE, PIPA, BONNY, FUNDUSZ MIESZANY, KUSACZE, JAMESA, KURANT, ÓSEMKA, OBSZAR PENSEJSMICZNY, NEONTOLOGIA, GŁOS, EDYKUŁ, LEASING KAPITAŁOWY, CIAŁO MIGDAŁOWATE, CANTUS FIRMUS, KROK, ŁĄCZNIK, PIÓRO, ZRZUTKA, TARCZA NUMEROWA, EKSTRAKLASA, KORONA, RURA WYDECHOWA, KAPLICA, CHWYTAK, FURIOSO, KLĘSKA ELEMENTARNA, ZABUŻE, PROSCENIUM, PIERSICZKA, NARZĄD KOPULACYJNY, WYOBLAK, RONDO, CZEKOLADZIARNIA, MACIERZ ALTERNUJĄCA, PŁOZA, TELEROBOTYKA, WYWÓD, SKRÓT, GRA RPG, PENDYNKA, ROZCIEŃCZALNIK, KATEGORIA OPEN, BRZUCHORZĘSKA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, USKOK, ANTROPOLOGIA, ZBROJA NIEMIECKA, MARYNARCZYNA, CYKL WEGETACYJNY, JĄDRO ZIEMI, JER TWARDY, SŁOWO, CHOROBA KÖNIGA, KOLEC, USZKO, JEDNOSTKA AVOIRDUPOIS, POŁAĆ, PROCES MYŚLOWY, SPÓD, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, OSTRY KURS, PAŁASZ, KOMENDA, KOMIN PŁACOWY, KRAJ DWUJĘZYCZNY, ŻYŁA RAMIENNO-ŁOKCIOWA, GAMBIR, ŁYŻKA, NEBRASKA, GEREZA KRÓLEWSKA, KLASTER, LWIA SPÓŁKA, CHAMEOFIT, PISTOLET AUTOMATYCZNY, TRYSKAWKA, MATEMATYKA STOSOWANA, BOŚNIACKOŚĆ, BASEN SEDYMENTACYJNY, WYROŚLE, IZBA ADWOKACKA, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, FOLA, SARDANA, JARZYNA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, ŁONO, GATUNEK ALLOPATRYCZNY, TEMPERATURA KRYTYCZNA, GITARA ELEKTRYCZNA, KATEDRA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, MORZE EPIKONTYNENTALNE, PLAY-OFF, RATAJE, DZIAŁANIE, MILICJA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, PRZEDŻOŁĄDEK, PYTONIAKOWATE, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, BAR, HIPOSTYL, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, PINGWIN MAGELLAŃSKI, SZÓSTA CZĘŚĆ, SZYBOLET, BŁOCKO, PARGAMIN, JASŁO, DROGA PRZEZ MĘKĘ, CUMMINGS, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, UTRAKWIZM, FRANSZYZA, FUNKCJA RZECZYWISTA, BLISKOZNACZNIK, KOMPARYCJA, STARY WRÓBEL, REGUŁA RAMSEYA, SUW, MARKETING POLITYCZNY, BRODA, REAKCJA RODNIKOWA, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, SZAMOTANINA, OSTROGA, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, TRZEPOT, CZARNA ROBOTA, SKRZYDŁO, ŁUK BLOCZKOWY, PUNKT, PANEWKA, REAKCJA OSCYLACYJNA, USTRÓJ NOŚNY, LITERATURA FAKTU, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, PRZESUWNIK, GŁOWNIA, KASKADER, JEŻ ZACHODNI, PIĘTA, OBWÓD RYBACKI, WODOPÓJKI, NAKŁADKA, TEOKRACJA, RUMPEL, STWARDNIENIE ROZSIANE, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, PIŁONOSOWATE, PODSTAWA, SKARPETA, KONTYNGENT TARYFOWY, TRZON, FUCHA, BATYMETRIA, DZIKÓW, POLITYKA PODATKOWA, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, OPASANIE, ŁODYGA KWIATONOŚNA, CIAŁO SZKLISTE, PĘD ROŚLINNY, WERS, TYGRYSIE OKO, RAWICZ, KUPER, DYREKTOR ARTYSTYCZNY, KOŃ FRYDERYKSBORSKI, TRZON, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, INKA, NARZĄD, NIEBOSKŁON, REGRESJA NIELINIOWA, KOSZATNICZKA, POLARNA CZAPA LODOWA, POR, BOGRACZ, PIANA, ŻEBRO, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, SYMULACJONIZM, SOCYNIANIZM, NIKE, ALABAMA, MIKROSOCZEWKA, STREFA NIEBEZPIECZNA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, ADRESAT, DENNICA, PIÓRO, JUDAIZM, PÓŁKULA, NATRYSK, KWOKA, SAMOUCZEK, KULMINACJA, GOŁĄBEK, KOLCZYK, BRYLANT, PUPINA, SEJM, NARAMIENNICA, ALGRAFIA, MORGA, OŚWIADCZENIE, DOZOROWIEC POGRANICZA, ZAPORA MINOWA, JĘZYK POLSKI, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, ODTLENIACZ, POLSKOŚĆ, BRANICE, SPRAWDZIAN, BYLICA PONTYJSKA, HIPOTEZA ZEROWA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, SYNTEZA, DRUK BEZADRESOWY, KRĄŻENIE MAŁE, JOGACZARA, OCZKO, BARSZCZ UKRAIŃSKI, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, FIFKA, KERATOPLASTYKA, LOTKA, ODCINEK, MUNSZTUK, PORTASY, TEMPERATURA UPAŁU, ŚMIERDZIEL, ONA, GRZBIET, OBROTNICA, GETTO, JĘZYK, ŁUSKA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, OKO CYKLONU, KRAINA MITOLOGICZNA, JIG, PRE-PAID, CHRZEST, REZERWA OBOWIĄZKOWA, GIROSKOP, BIDŁO, BELKA GŁÓWNA, SKANER OPTYCZNY, ?FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.379 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYODRĘBNIONA, NIEZAMIESZKANA CZĘŚĆ WIĘKSZEGO OBSZARU CELNEGO, TRAKTOWANA JAK ZAGRANICA, NA KTÓREJ OBOWIĄZUJE JEDNOLITY SYSTEM CELNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYODRĘBNIONA, NIEZAMIESZKANA CZĘŚĆ WIĘKSZEGO OBSZARU CELNEGO, TRAKTOWANA JAK ZAGRANICA, NA KTÓREJ OBOWIĄZUJE JEDNOLITY SYSTEM CELNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOLNY OBSZAR CELNY wyodrębniona, niezamieszkana część większego obszaru celnego, traktowana jak zagranica, na której obowiązuje jednolity system celny (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOLNY OBSZAR CELNY
wyodrębniona, niezamieszkana część większego obszaru celnego, traktowana jak zagranica, na której obowiązuje jednolity system celny (na 16 lit.).

Oprócz WYODRĘBNIONA, NIEZAMIESZKANA CZĘŚĆ WIĘKSZEGO OBSZARU CELNEGO, TRAKTOWANA JAK ZAGRANICA, NA KTÓREJ OBOWIĄZUJE JEDNOLITY SYSTEM CELNY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - WYODRĘBNIONA, NIEZAMIESZKANA CZĘŚĆ WIĘKSZEGO OBSZARU CELNEGO, TRAKTOWANA JAK ZAGRANICA, NA KTÓREJ OBOWIĄZUJE JEDNOLITY SYSTEM CELNY. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

x