CZĘŚĆ URWANEJ LINY WIERTNICZEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KŁĄB to:

część urwanej liny wiertniczej (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KŁĄB

KŁĄB to:

obserwowane w atmosferze skupiska kondensatów substancji występującej w postaci pary (na 4 lit.)KŁĄB to:

kulisty kształt masy złożonej z pyłu, drobin itd (na 4 lit.)KŁĄB to:

plątanina, zwój w kształcie kuli (na 4 lit.)KŁĄB to:

fragment grzbietu dużych ssaków (na 4 lit.)KŁĄB to:

część ręki człowieka (na 4 lit.)KŁĄB to:

podziemna, mięsista część pędu niektórych roślin, np. okopowych (na 4 lit.)KŁĄB to:

otaczające matkę skupisko pszczół, w którym robotnice siedzą ciasno, trzymając się jedna drugiej i tylko nieznacznie zmieniają położenie względem siebie (na 4 lit.)KŁĄB to:

wyniosłość na linii grzbietu konia (na 4 lit.)KŁĄB to:

wyniosłość na linii grzbietu u dużych ssaków (na 4 lit.)KŁĄB to:

obłok pary (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ URWANEJ LINY WIERTNICZEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.231

SCENA, REFLUKS, CZASZA, POKRYWA, MOSTEK, ŁEBEK, DOPEŁNIENIE, DUANT, ACHTERDEK, ODWACH, KOZUBEK, MOHER, POPRZECZNICA, TACIERZYŃSKI, GUMNO, NÓŻKA, ŚCIANKA, BRYNÓW, POSZUR, REMONT BIEŻĄCY, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, REZERWA OBOWIĄZKOWA, NACZYNIÓWKA, PASSACAGLIA, DECHA, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, JARZMO, BURTA, KARCZEK, UKŁAD SYMPATYCZNY, EOLIA, NAPIERŚNIK, LUFA, ŁUPINA, KUPER, DYSPOZYTOR, LANGLEY, STROJNICA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, PIÓRO, GAŁKA BLADA, SUROWICA, KROKODYLEK, LICO, GAŁKA OCZNA, POŁUDNIE, BITNIA, WÓŁ PIŻMOWY, KAPSUŁA POWROTNA, KRĄŻENIE PŁUCNE, ZACHÓD, AWANSCENA, KORONA, POLAROGRAFIA, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, NAPIĘTNIK, NALEPA, KWADRANT, PODSTRONA, WĄTEK, GWIAZDKA, BRZUCH, DZIELNICA, ROZŁUPKA, WYPORNOŚĆ, PROCES JEDNOSTKOWY, GŁADŹ, FEDERACJA MIKRONEZJI, KOPIAŁ, WYJEC RUDY, POCHWA LIŚCIOWA, KOLUMNA, ŁYDKA, CZOŁO, NATKA, GŁUSZYNA, PROSPEKT ORGANOWY, PÓŁKLUZA, GŁOWICA, PANTOFLE, COKÓŁ, KROK, ROSTBEF, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, KOŁYSKA, FAZOWNIK, SPÓJKA, KOŁNIERZ, REGENERAT, FILANDER PRĘGOWANY, WAŁEK, GAR, LEJ, DAMAN, KLAPKA, CZWARTA CZĘŚĆ, ESKIMOSEK, ŚLIZGACZ, STROP, BUFOR RAMKI, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, ŁOŻE, GŁOWICA, GROT, MIESZADŁO, KORONA, LEVEL, MONARCHIA ELEKCYJNA, LABIRYNT, NAGŁOWIE, BAWET, FAZA, ŚLONSK, SKRAJNIK DZIOBOWY, JURA POLSKA, PRZEDZIAŁ, PUPA, TYKA, JATA, MANTYLA, NADBUDOWA, ŚLIZG, DZIAŁKA ROBOCZA, PRZÓD, RDZEŃ, KLUCZ, GMINA GÓRNICZA, GŁOWICA, WYCIĄG, KOPULA, PAKLAK, DASZEK, PORTKI, KIL, ZWÓJ RDZENIOWY, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, IMPLEMENTACJA, PIŻMOWÓŁ, OSTROGA, ŚWIĘTOJANKA, LEJBIK, KWATERA, PODUSZKA, PÓŁWYSEP, CENTRUM URAZOWE, BĘBEN, WKŁAD, KIESZEŃ, ISKIERNIK, ZESZYT, PRZYBUDÓWKA, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, MYSZ POLNA, WARMIŃSKI, ORZESZNICA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, PUKU, ZESPÓŁ, ZAGÓRZANIN, KATERA, DOLNA SAKSONIA, KOŚĆ SZCZĘKOWA, AKT, ZASTAWKA, ŻEBRO, MYKOHETEROTROF, ZAKRĘT CZOŁOWY, ZAKOLE, STAN, FINAŁ, SZCZĘKA, UZDA, KOŁOWROTEK, CZĘŚĆ MOWY, PROLOG, TRZON, RYCYK, KROS, MAZAMA RUDA, INTERFEJS, SET, NOWA HUTA, KOLBA, PRZEWIESZKA, KORPUS, PRZĘSŁO, RECYTATYW, PUPKA, LASZT, CZARCZAF, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, SĘPNIK PSTROGŁOWY, KOTWICA, PUPINA, AKT, PLACEK, WENET, SKRZYDŁO, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, MUR, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, WIZJER, GORS, CHWYTAK, ŁYŻKA, WOLNY OBSZAR CELNY, GICZ, MENSA, FILECIK, TRIO, ŚLUZOWICA, OBRĘCZ, KRIOSFERA, PROSCENIUM, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, MŁOTEK, MASKA, PARAFIA, BATYMETRIA, MOSTEK, OBLICZENIA INTELIGENTNE, BUKSA, STELA, BLASTODERMA, INFOBOX, LAWETA, KAPNIK, EMPIREUM, ARCHIDIAKONAT, PRZĘSŁO, NARZĄD ŁZOWY, PALIUSZ, ODLEWARKA, CZARA, MIĘSIEŃ SERCOWY, FUNDUSZ MIESZANY, EWANGELIA, KOŚĆ KULSZOWA, BIBLIA HEBRAJSKA, PODSTAWA, ODCINEK KOŁA, REKINEK PLAMISTY, GŁADŹ, NIEMCY ZACHODNIE, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, OPUSZKA, WARGA, STOPKA, PĘTO, IROKEZ, ĆWIARTKA, KAFTANIK, CELOWNIK, PODESZWA, CZĘŚĆ, ŻEBRO, PÓŁKULA MÓZGU, SZYJA, ŚLONSKI, FLORYDZKA, TARCZA, JELEŃ BIAŁOWARGI, KIL, TARAN, PRZEKRÓJ, JĘZYK POLSKI, KAWAŁEK, PRZEDODWŁOK, KĄT PŁASKI, CECHOWNIA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, PIRAMIDA, STOJAK, STOSINA, JĘZYK, GARDA, PODKOLANIE, KAPIBARA, SAMOLUBNY DNA, ŁĄCZNIK DROGOWY, SOPEL, SERUM, AKROPOL, ROZWORA, NAPIERŚNIK, DWUKĄT SFERYCZNY, MARYNARKA, KLOCEK, ŁUSKA, UJŚCIE GARDŁOWE, PONUR, KAWAŁ, SKRZYDEŁKO, ODCINEK, KAZARKA RDZAWA, SKLERYT, PŁAT CIEMIENIOWY, PODGARDLE, ?STOPA LĄDOLODU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.231 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ URWANEJ LINY WIERTNICZEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ URWANEJ LINY WIERTNICZEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KŁĄB część urwanej liny wiertniczej (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KŁĄB
część urwanej liny wiertniczej (na 4 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ URWANEJ LINY WIERTNICZEJ sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - CZĘŚĆ URWANEJ LINY WIERTNICZEJ. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x