FUNDUSZ, W RAMACH KTÓREGO CZĘŚĆ ŚRODKÓW JEST INWESTOWANA W INSTRUMENTY RYZYKOWNE (NP. AKCJE), A CZĘŚĆ W PAPIERY WARTOŚCIOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUNDUSZ MIESZANY to:

fundusz, w ramach którego część środków jest inwestowana w instrumenty ryzykowne (np. akcje), a część w papiery wartościowe (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FUNDUSZ, W RAMACH KTÓREGO CZĘŚĆ ŚRODKÓW JEST INWESTOWANA W INSTRUMENTY RYZYKOWNE (NP. AKCJE), A CZĘŚĆ W PAPIERY WARTOŚCIOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.938

KREDYT INWESTYCYJNY, PACHÓWKA, PODGRUPA NORMALNA, WORECZEK, CZARCIE NASIENIE, RYZYKO, DIAFRAGMA, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, PODDIALEKT, ZAGÓRZANIN, KRATA ROZDZIELNA, SADYSTYCZNOŚĆ, MIANOWNIK, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, TEORIA MODUŁÓW, GBUROWATOŚĆ, ŁUK, NERWOWOŚĆ, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, BRYNÓW, LENIOWATE, WIERZCHNICA, CIĄG, LEJBIK, PUDŁO, SIEROTA, CYBUCH, NAFTOWNICTWO, SHERGOTTYT, PANEWKA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, ASTER, GRZBIET, PATROLOWIEC, ŁOTEWSKI, ROŚLINA ZIMOZIELONA, DIABELSKOŚĆ, TYTUŁ NAUKOWY, GŁOŚNIK OTWARTY, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PARY SPORTOWE, SZALEŃSTWO, ISTOTA, KLUCZ SZWEDZKI, GNIAZDO, OZNAJMIENIE, RUS, KALKA TECHNICZNA, SŁUCHAWKA, LUFA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, UKŁAD NIESTACJONARNY, RUSEK, THRILLER, ŁĘK, KOLCZAK, PŁAT CZOŁOWY, CZEREŚNIAK, KARBOWNIK, WSZECHWŁADNOŚĆ, DRINK-BAR, NIEWYCZUWALNOŚĆ, TAKIFUGU, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, BIEG BEZPOŚREDNI, NAKARCZNIK, CHROPAWOŚĆ, PEŁNIA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, OKAP, ZNAMIĘHALO, LENIWIEC, GRZECZNOŚĆ, MÓŻDŻEK, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, KWASOWOŚĆ, ŚLIZGAWKA, WSZECHBYT, WIĘZIEŃ, LARGHETTO, SIECIARZ JASKINIOWY, FILTR BESSELA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, LINKOMYCYNA, PISMO NUTOWE, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, BLAT, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, PERKOZ ROGATY, WIELOETATOWOŚĆ, WIELKODUSZNOŚĆ, UNIA CELNA, HAMULEC WIRNIKOWY, PRUSACZKA, ALTANNIK LŚNIĄCY, ŚWIATŁO POZYCYJNE, PRZYSTAŃ, PODWIELOKROTNOŚĆ, PODŚCIELISKO, SILNIK SYNCHRONICZNY, SUSEŁ PEREŁKOWANY, PIEKŁO, TELEOLOGIZM, ZUPA Z GWOŹDZIA, NIEUWAŻNOŚĆ, ASYSTA, WALEC HIPERBOLICZNY, IZOLACJA, LONGLEY, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, DWA OGNIE, PRZYCZÓŁEK, KAPNIK, PEDAGOG SPECJALNY, DWORSKOŚĆ, MAKROFINANSE, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, ODLEWARKA, TANECZNOŚĆ, TARCZKA, BRZOSKWINKA, FENKAMFAMINA, LYGODIUM PALMIASTE, TRIANGULACJA, BELKA STARTOWA, RELATOR, ARTERIOGRAFIA, LUGIER, KRUPON, BASEN, JĘZYK PROTOSEMICKI, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, PROCENT PROSTY, KSIĘSTWO, IMITACJA, CENTYMETR SZEŚCIENNY, WOSKOWATOŚĆ, PROSIAK, CZYN SPOŁECZNY, CHALKOGRAFIA, NIEAKTYWNOŚĆ, CZARA GŁOSOWA, WĘGLARSTWO, KAPSUŁA POWROTNA, NOCEK BRANDTA, MĘTNOŚĆ, , BLUZA, MIEJSCE, ZAKRĘT, SZCZYT, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, UNISTA, PRAGMATYCZNOŚĆ, BIELMO, MUŁ, JUDAIZM, TRANSKRYPCJA, GRONINGER, KAPLICA, MALATURA, KOMPENSATOR, OFERTORIUM, MARKETING INWAZYJNY, OLTP, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, DŁUGOSZOWE, PLUGAWOŚĆ, PRZĘSŁO, INICJATYWA PRYWATNA, WYPŁATA, ADWOKAT, PSALMOGRAF, PACHNOTKA UPRAWNA, WSZECHMOCNOŚĆ, JASNOŚĆ, TUŁÓW, FAZA, SHAMISEN, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, RONNE, MASZT, AUTOKEMPING, NIĆ KODUJĄCA, ŻÓŁW OLIWKOWY, KILSON, PROSTA, KOŁOWIEC, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, CHORDOFON, BLOK, SUCHY TYNK, PŁOMYCZEK, ANODA, BALONET, KUPON, PIERŚCIEŃ ZEROWY, ROKOKO, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, KARAMBOLA, NIEREALNOŚĆ, KROS, FINAŁ, NADAJNIK TELEWIZYJNY, PODMIOT GRAMATYCZNY, ODCHYLENIE STANDARDOWE, CZĄSTKA CIĘŻKA, WĘDKA, OKRES AMAZOŃSKI, REPUBLIKA JAKUCKA, WYRĘB, LENIUCH OSPAŁY, KAPITEL, LINIA ŚNIEGU, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, DUET, PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY, CYJANOŻELAZIAN(II), OBSESYJNOŚĆ, SZORSTKOŚĆ, GAŁĘZIAK, BIZON LEŚNY, TAKTYKA, COLESLAW, MATRYCA STRUKTURALNA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, CIS POŚREDNI, WALABIA DAMA, WYBORY PROPORCJONALNE, WIELORASOWOŚĆ, UDO, DOBRO POZYCJONALNE, WAGON PULMANOWSKI, BATERIA, BLOK KONTYNENTALNY, SCHAB, KOSIARKA ROTACYJNA, KUFA, ZABIEG, OLEJARZ, WSPÓLNOŚĆ, ŚRODKI TRWAŁE, SUPERNOWA TYPU IB, ZAMKNIĘTOŚĆ, RAGLAN, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, SUBIEKT, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, SŁABEUSZ, BRZUSIEC, RĘKAWEK, KAPSUŁA RATUNKOWA, MIEJSCOWY, DERMOKOSMETYK, ANALIZA PORTFELOWA, HISTORYZM CEGLANY, SZCZENIAK, WYNIKANIE LOGICZNE, SUSZARKA, PIANOGAZOSTYLIKAT, NIEGOŚCINNOŚĆ, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, SAMOUCZEK, CZAPLA MODRA, GATUNEK MIESZANY, DZIEWICA, LUKRECJA, LÓD, RACJONALIZM, PROPAGANDA, MISJOLOGIA, GICZ, PRĄŻEK, ASYSTENTKA, KORONA SŁONECZNA, WZW G, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, MIEJSCE SIEDZĄCE, PASKUDNIK, IKONOGRAFIA, CZEPIAKI, RÓWNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ, KOLEKCJONER, EWANGELIA, ZIEMIA OBIECANA, KRYTERIUM LAPLACE'A, WESOŁOŚĆ, SPRAWA, ALTANNIK FIOLETOWY, SEKTOR, NIEKLAROWNOŚĆ, OKSYTAŃSKI, CZEPOTA GAMBIR, STANOWCZOŚĆ, BIMS, EKSŻONA, ?OKOREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.938 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FUNDUSZ, W RAMACH KTÓREGO CZĘŚĆ ŚRODKÓW JEST INWESTOWANA W INSTRUMENTY RYZYKOWNE (NP. AKCJE), A CZĘŚĆ W PAPIERY WARTOŚCIOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FUNDUSZ, W RAMACH KTÓREGO CZĘŚĆ ŚRODKÓW JEST INWESTOWANA W INSTRUMENTY RYZYKOWNE (NP. AKCJE), A CZĘŚĆ W PAPIERY WARTOŚCIOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FUNDUSZ MIESZANY fundusz, w ramach którego część środków jest inwestowana w instrumenty ryzykowne (np. akcje), a część w papiery wartościowe (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUNDUSZ MIESZANY
fundusz, w ramach którego część środków jest inwestowana w instrumenty ryzykowne (np. akcje), a część w papiery wartościowe (na 15 lit.).

Oprócz FUNDUSZ, W RAMACH KTÓREGO CZĘŚĆ ŚRODKÓW JEST INWESTOWANA W INSTRUMENTY RYZYKOWNE (NP. AKCJE), A CZĘŚĆ W PAPIERY WARTOŚCIOWE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - FUNDUSZ, W RAMACH KTÓREGO CZĘŚĆ ŚRODKÓW JEST INWESTOWANA W INSTRUMENTY RYZYKOWNE (NP. AKCJE), A CZĘŚĆ W PAPIERY WARTOŚCIOWE. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast