Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: FUNDUSZ, W RAMACH KTÓREGO CZĘŚĆ ŚRODKÓW JEST INWESTOWANA W INSTRUMENTY RYZYKOWNE (NP. AKCJE), A CZĘŚĆ W PAPIERY WARTOŚCIOWE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUNDUSZ MIESZANY to:

fundusz, w ramach którego część środków jest inwestowana w instrumenty ryzykowne (np. akcje), a część w papiery wartościowe (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FUNDUSZ, W RAMACH KTÓREGO CZĘŚĆ ŚRODKÓW JEST INWESTOWANA W INSTRUMENTY RYZYKOWNE (NP. AKCJE), A CZĘŚĆ W PAPIERY WARTOŚCIOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.808

CIĄGNIK, DAWNOŚĆ, OGNIWO GAZOWE, STREFA PERYGLACJALNA, CIOS SIERPOWY, DUPCIA, ZACHÓD, WOJSKOWY, GAZ KOPALNIANY, WIEŻA CIŚNIEŃ, OLIWKA, LOT ŚLIZGOWY, ZASIŁEK OKRESOWY, TOPOLOGIA MAGISTRALI, ZAJOB, AHISTORYCZNOŚĆ, OMNIPOTENCJA, NIEMIECKOŚĆ, BEZCELOWOŚĆ, CYWILNOŚĆ, UBOGOŚĆ, SETKA, SILNIK NA BENZYNĘ, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, LICYTACJA, DURNOWATOŚĆ, TOMIZM, SPOTKANIE WARSZTATOWE, NOOBEK, PARALIZATOR, MIEDNICA, BROŃ, NIESTEROWNOŚĆ, ATRAKCJA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, WOLNA AMERYKANKA, GÓRKA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, MASECZKA, STREFA ODRUCHOWA, TRYSKAWKA, BETON ŻUŻLOWY, GORYL NIZINNY, KOMPENSATOR, SZKODNIK, FIŃSKI, NAGANIACZ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, FUNKCJA ACKERMANNA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, ANALIZA SEKTOROWA, PĘTLA HENLEGO, HYDROŻEL, DUCHAMP, AEDICULA, PRZEGLĄD, ANDROID, ROŚLINA BULWIASTA, ROZGRZEWACZ, NAKŁAD INWESTYCYJNY, WIĘZADŁO, REJESTR KARNY, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, CYTADELA, PRZEKAŹNIK, GUMA, FAŁSZYWIEC, NIEDOROZWÓJ, RZUT, MAKROFINANSE, SER PODPUSZCZKOWY, CIĄG GŁÓWNY, PROSIĘ, GICZ, GRUPA TOPOLOGICZNA, OŚMIORNICA, ZMIENNA ZALEŻNA, PŁASKOZIEMIEC, PEKTORAŁ, GLINIASTOŚĆ, IDIOMATYZM, BANIECZKA, FUGU, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, SPAŁA, FLUNITRAZEPAM, IROKEZKA, ODCHYLENIE STANDARDOWE, FACHOWIEC, CHINOWIEC, CZAS MIEJSCOWY, DUPA, GORĄCZKA DUM-DUM, LOKAL, WYDMIKUFEL, KOŃCÓWKA, DEFENSOR, ROZDZIAŁ, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, OSTOJA, NOSEK, WZORNIK, OWOC, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, DUSZA, MANTYLA, CZTEROETYLOOŁÓW, GŁOŚNIK OTWARTY, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, EFEKTOWNOŚĆ, KĄT BRYŁOWY, GYYZ, MRÓWKA SMĘTNICA, MINIALBUM, WRZASKLIWOŚĆ, STRZĘP LUDZKI, MŁOT, TERAPIA POZNAWCZA, WZGÓRZE, RÓWNOWAGA OGÓLNA, SUSZKA, PORTASY, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, IDIOM, CYGARNICA, CROSSING-OVER, TYTAN, GRAFIKA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, AKSAMITNOŚĆ, LĘK SEPARACYJNY, NIESKWAPLIWOŚĆ, GORĄCZKA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, WAŁECZEK, FASETA, PASSE-PARTOUT, PROKSENOS, LEJCOWY, WIERTACZ, GEN RECESYWNY, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, NERKOWIEC, KASZANA, PRZEWÓD, DOJRZAŁOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, KINAZA BIAŁKOWA, KOŃ NA PATYKU, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, ORGANIZATOR, POKŁAD, SAMOWYLECZENIE, GAŁĘZIAK, ZNAK MUZYCZNY, NAGOLENICA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY, MÓŻDŻEK, KSIĘGA AKCYJNA, EUGLENA ZIELONA, NIEUWAŻNOŚĆ, CIĘCIWA, WACHTA, TRAFUNEK, MODRASZEK KORYDON, NERECZNICA, SŁONOROŚL, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, GAŚNICA PIANOWA, POKOLENIE KANAPKOWE, TRUDNOŚĆ, BRUDOWNIK, KANGGJE, PASSIVUM, UBÓSTWO, BRYT, SCHAB, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, FRYWOLNOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, PIERŚCIEŃ, MASZT ANTENOWY, RACJONAŁ, DEKANAT, UTWARDZACZ, CIELĘCINKA, HORMON STEROIDOWY, PRZEISTOCZENIE, ŻYCIODAJNOŚĆ, LITOŚCIWOŚĆ, STAN NIEUSTALONY, OSTATNI, ŻÓŁWIAK KOLCOWATY, OKOREK, BIOPOLIMER, TANINA, TRIANON, PLENER, OKRĘT RAKIETOWY, ZĘBOWCE, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, RACHUNEK KAPITAŁOWY, ZASADZKA, KOŃ TRAKEŃSKI, SŁUŻALCZOŚĆ, KLIENT, GŁOWICA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, UMOWA KONTRAKTACJI, PLEŚNIAWKA, NUMERATOR, LAS MIESZANY, SERBSKOŚĆ, POLIPEPTYD, PRZESTARZAŁOŚĆ, ALFABET MIGANY, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, CIASNOŚĆ, POCHWA, PROSIAK, BIEG JAŁOWY, SZORSTKOŚĆ, BYK FALARISA, MECZ MISTRZOWSKI, LUJEK, HISTON ŁĄCZNIKOWY, SYNDROM WILKOŁACZY, NAKARCZNIK, MOHMAND, GRUPA IMIENNA, PRONATALIZM, RAJA SIWA, PĘPEK, SHARMA, SWATKA, ROZKŁAD, TEMAT FLEKSYJNY, WĄTEK, STAŻ, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, RADIOECHO, ŚWIADECTWO SZKOLNE, ANTYPARLAMENTARYZM, FIGHTERKA, SPODNIE, KRÓLEWICZ, SZWABSKI, ORLICA, OZDOBA, PODRÓŻ, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, KOSOGON, MIECZ BASTARDOWY, KRZYŻÓWKA, WGŁOBIENIE, POZIOM, GRUPA ALGEBRAICZNA, SZARY RYNEK, SPEKTAKL MUZYCZNY, WYSTARCZALNOŚĆ, JĘZYK MANX, ZALEŻNOŚĆ, CYGAN, INTENSYWNOŚĆ, MAGAZYNEK, MODRASZEK BAGNICZEK, MISIEK, PRUSAK, PLEWA, HEGEMONICZNOŚĆ, REPUBLIKA JAKUCKA, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ANTYLIBERALIZM, WERSJA LEKTORSKA, ŁUSKA, CZŁOWIEKOWATE, SYMETRIA, SOSNOWE, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, RÓWNINA ZALEWOWA, DOSADNOŚĆ, ELBAIT, CORONET, OPONA BEZDĘTKOWA, SEKTOR PUBLICZNY, PODSZYWACZ, PKN, WYBITNOŚĆ, UNISONO, EDIAKAR, ANALIZA KOSZTÓW, TASIEMIEC, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, SYJON, ZACHYŁEK ŁONOWY, BĄK, SYNKOPA, ODŚRODKOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.808 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: fundusz, w ramach którego część środków jest inwestowana w instrumenty ryzykowne (np. akcje), a część w papiery wartościowe, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FUNDUSZ, W RAMACH KTÓREGO CZĘŚĆ ŚRODKÓW JEST INWESTOWANA W INSTRUMENTY RYZYKOWNE (NP. AKCJE), A CZĘŚĆ W PAPIERY WARTOŚCIOWE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
fundusz mieszany, fundusz, w ramach którego część środków jest inwestowana w instrumenty ryzykowne (np. akcje), a część w papiery wartościowe (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUNDUSZ MIESZANY
fundusz, w ramach którego część środków jest inwestowana w instrumenty ryzykowne (np. akcje), a część w papiery wartościowe (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x