TO, ŻE COŚ JEST SAMOISTNE, TWORZY ODRĘBNĄ CAŁOŚĆ, NIE JEST CZĘŚCIĄ NICZEGO INNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAMOISTNOŚĆ to:

to, że coś jest samoistne, tworzy odrębną całość, nie jest częścią niczego innego (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SAMOISTNOŚĆ

SAMOISTNOŚĆ to:

to, że coś występuje lub dzieje się samoistnie, jest nieuwarunkowane czymś innym ani niezależne od czegoś innego; np. samoistność procesu fizycznego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST SAMOISTNE, TWORZY ODRĘBNĄ CAŁOŚĆ, NIE JEST CZĘŚCIĄ NICZEGO INNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.077

BYSTRZAK, WAMPIREK, JEDNOŚĆ, WIROPŁAT, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, LIMONKA KAFFIR, SYSTEM ARGENTYŃSKI, CIENISTKA, PROJEKT, JĘZYK GYYZ, ZIÓŁKO, NIEPRZYJACIEL, HIPISKA, NAKTUZ, WYTWÓRCA, ŻART, DZIEŁO SZTUKI, ŻOŁĘDNICA, MISKA, PISANINA, WAĆPANNA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, OSIOWCE, WYGASZACZ, CISOWCE, KOŃ KLADRUBSKI, SKIOFIT, OUTSIDER, OŚMIORNICA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, ZAKAZANY OWOC, TURANIE, CEWKA, ABSURDALNOŚĆ, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, SZYMPANS, TRAMPKARZ, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, ARCHIWALNOŚĆ, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, DWUCYFRÓWKA, MODYFIKACJA, OBYCZAJNOŚĆ, WYLOT, KAMIEŃ U SZYI, OGIER, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, KLISZA, GACEK SZARY, CHAMEOFIT, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, PROLETARIUSZ, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, KOMENTARZYK, MAKROPIERWIASTEK, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, SUFIKS, METEORYT, FARBOWANY LIS, JĘZYK TAMILSKI, DIODKA, KSIĄŻĄTKO, ŻABA, POŻAREK, URLOP WYCHOWAWCZY, CHRONOMETR, WZORZEC, BAGNIK ZDROJOWY, PIASZCZYSTOŚĆ, APOKRYFICZNOŚĆ, KOŁNIERZYK, ANALFABETKA, WANNA, TŁO, HIDŻAB, ASNYKOWIEC, WYZWANIE, KIKS, DWUBARWNOŚĆ, OSTRÓG FORTECZNY, REGRESJA LOGISTYCZNA, PRAWO ZATRZYMANIA, NIEDBAŁOŚĆ, KSENOBIOTYK, ARENDARZ, GŁODÓWKA, RAMKA ODCZYTU, BEZBRONNOŚĆ, ZDOBYWCA, SILNIK RELUKTANCYJNY, CAŁOŚĆ, TWIERDZENIE REESA, NOKDAUN, POGODNOŚĆ, CYWILKI, MACIEK, MAPA GEOLOGICZNA, OŁTARZYK, HEAD-HUNTER, ODZIERCA, KREACJA PIENIĄDZA, PUZANEK KASPIJSKI, EWKA, LEC, POKREWIEŃSTWO, WŁÓCZĘGA, OBSZAR GÓRNICZY, OKRES OCHRONNY, MAH JONG, AUTSAJDER, AUTOMATYKA POGODOWA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, KLAWIK, TUNEL, WALEC HIPERBOLICZNY, HYBRYDALNOŚĆ, DALEKOWIDZTWO, KLIENT, KOLUMNA AMUNICYJNA, OSTROŚĆ, FANPEJDŻ, PULSACJA, CHAMEFIT, GUARANA, NOMINAŁ, AKADEMIA, DUROMER, PAN, UKŁAD MINIMALNY, KLAUZULA DUALNA, MUZYKA PROGRAMOWA, NIEOCZYWISTOŚĆ, IRONICZNOŚĆ, TURECCZYZNA, KRZYŻAK ROGATY, KOLOROWY, ŹRÓDŁO, KOLEJKA, DEWIANT, PSEUDOBIELICA, NOWOWIERCA, HIPERFOKALNA, LÓD, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, SAMOPAŁ, WSPANIAŁOŚĆ, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, NIEWZAJEMNOŚĆ, CIUĆMA, NIELOTNOŚĆ, BĄBELEK, ŚLEDZICIEL, NIEBYWAŁOŚĆ, MATERIALIZM, ELIPSOIDA ZIEMSKA, GENDER, STAN PSYCHICZNY, PRZELUDNIENIE AGRARNE, PRYMITYWIZM, SINOLOGIA, AGAR, PODEJŹRZON LANCETOWATY, PODTYBINKA, ODPŁATA, WOOD, AMIDYZM, POPRZEWRACANIE, WYŻYNY, UBOGOŚĆ, BANALNOŚĆ, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, WARTOWNIA, ARESZT, MOŻNOŚĆ, CZARNA ROBOTA, ORONGO, CZYSTOŚĆ, NIEWIADOMA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, WARIANT NORMY, NIEOBYCZAJNOŚĆ, GLINIANE RĘCE, MECHANIZM JARZMOWY, ASZKENAZI, ZUCHWAŁOŚĆ, DOM PRZYSŁUPOWY, GNIOTOWNIK, NIELICZNOŚĆ, UZNAWALNOŚĆ, WIDZIMISIĘ, ODTLENIACZ, GAMONIOWATOŚĆ, HAPLOTYP, MIESZANKA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, NIEUCHWYTNOŚĆ, POPRZEDNICA, LICZBA BRINELLA, CENOTAF, FALA NOŚNA, WYBUCHOWOŚĆ, AŻUR, SZLACHETNOŚĆ, KLASYFIKACJA, JEDNOSTKA, SIDLISZ PIWNICZNY, RZĘSA, KUC FELL, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, BURMISTRZYNA, LUSTRACJA, ZBRODNIA, SPULCHNIACZ, POMYSŁOWOŚĆ, AS SERWISOWY, ARMEŃSKI, UNDEAD, NASIĘŹRZAŁOWCE, LOMUSTYNA, OSTRIA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, ŻYLAK, OKNO DIALOGOWE, BREAKDANCE, GORĄCZKA, FUTURYSTYCZNOŚĆ, ZBITOŚĆ, KONTROLA, KONTRPOCHÓD, GEOMETRYCZNOŚĆ, IMPERIUM GHISCARI, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, MINISTER BEZ TEKI, JEŻOWIEC JADALNY, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, BEZKLASOWOŚĆ, ILORAZ RODZINNY, PORÓD RODZINNY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, PASKUDA, PATKA, PŁETWOJASZCZURY, SPOISTOŚĆ, POPULARNOŚĆ, ŚWIADCZENIE, ŹRÓDŁO INFORMACJI, ZNAK CZASU, PUSTA STRUNA, GRUCZOŁ SUTKOWY, RZODKIEWNIK, LUBIEŻNOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, SPORT EKSTREMALNY, LIMIT, TRÓJKĄT, BILARD FRANCUSKI, POTRZEBUJĄCA, ABNEGATKA, CRACK, OBOZOWISKO, CHROMOSOM POLITENICZNY, PIERDOŁA, TUŁUP, IMPOSTOR, NIEŚWIADOMOŚĆ, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, SIATKA, STACJA, BRYŁA SZTYWNA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, ISLAM, LOTNIK, NIESPIESZNOŚĆ, GMT, KROWIENIEC, DOWCIPNOŚĆ, CO, TKANKA STAŁA, KOLKA JELITOWA, BURAK POSPOLITY, DZIERŻAWCA, PIERWSZOŚĆ, HYDROFOB, MH, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, OSOBNOŚĆ, ZBIORÓWKA, NUMER DOSTĘPOWY, GŁODOWANIE, WARZĘCHA MAŁA, DWUSTRONNOŚĆ, SKOTYZM, ZNICZ, BÓBR EUROPEJSKI, WSPARCIE, ZESPOLENIE, PROKARIONT, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, ?STANOWCZOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.077 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST SAMOISTNE, TWORZY ODRĘBNĄ CAŁOŚĆ, NIE JEST CZĘŚCIĄ NICZEGO INNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST SAMOISTNE, TWORZY ODRĘBNĄ CAŁOŚĆ, NIE JEST CZĘŚCIĄ NICZEGO INNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SAMOISTNOŚĆ to, że coś jest samoistne, tworzy odrębną całość, nie jest częścią niczego innego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAMOISTNOŚĆ
to, że coś jest samoistne, tworzy odrębną całość, nie jest częścią niczego innego (na 11 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST SAMOISTNE, TWORZY ODRĘBNĄ CAŁOŚĆ, NIE JEST CZĘŚCIĄ NICZEGO INNEGO sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST SAMOISTNE, TWORZY ODRĘBNĄ CAŁOŚĆ, NIE JEST CZĘŚCIĄ NICZEGO INNEGO. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x