Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TO, ŻE COŚ JEST SAMOISTNE, TWORZY ODRĘBNĄ CAŁOŚĆ, NIE JEST CZĘŚCIĄ NICZEGO INNEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAMOISTNOŚĆ to:

to, że coś jest samoistne, tworzy odrębną całość, nie jest częścią niczego innego (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SAMOISTNOŚĆ

SAMOISTNOŚĆ to:

to, że coś występuje lub dzieje się samoistnie, jest nieuwarunkowane czymś innym ani niezależne od czegoś innego; np. samoistność procesu fizycznego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST SAMOISTNE, TWORZY ODRĘBNĄ CAŁOŚĆ, NIE JEST CZĘŚCIĄ NICZEGO INNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.943

MASKA, KUKLIK SZKARŁATNY, KONSUMENT, SZYK ANTENOWY, DUPERELA, HISTORYZM, POSIADACZ, ŻARŁACZ LUDOJAD, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, KOLOR PEŁNY, PERKOZ Z ALAOTRA, SAMOODTWARZANIE, FUGU, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, RĘKA BOSKA, GOLKIPER, OBCHODOWY, ZACHÓD, ZESTRZAŁ, TABLICA EPITAFIJNA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, ZASTAŁOŚĆ, TRANSSEKSUALISTKA, PORZĄDNIŚ, ŚWIADCZENIE, OSIEMDZIESIĄTKA, DESKA, RÓWNIK NIEBIESKI, PŁOMIEŃ, OBŁOŚĆ, ANON, NIECZYNNOŚĆ, WIĘZADŁO KARKOWE, ODNIESIENIE, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, HORYZONT ZDARZEŃ, EMPIRYZM LOGICZNY, WYRAZ PODSTAWOWY, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, SAMURAJ, ANTYDEPRESANT, GRA NIESKOŃCZONA, WRAK, EKSPARTNER, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, PRZERZUT, ZASIEK, KAPRYŚNICA, BIAŁORUTENISTYKA, DELIKATNOŚĆ, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, WIELOPŁETWIEC, ETANOLOAMINA, ODWROTNOŚĆ, TEMPERATURA ZAPALENIA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, SYMBOL NIEOZNACZONY, FASOLKA SZPARAGOWA, WIERNY, KUMA, KLUCZ UNIWERSALNY, GRECKOŚĆ, WZGLĄD, NIEDOPUSZCZENIE, NOSICIEL, DURNOŚĆ, ZNANOŚĆ, OSTRY KURS, PRZECZYSTOŚĆ, BĄK, PODGRZYBEK, UBYTEK, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, ZGORZKNIAŁOŚĆ, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, TORNADO SATELICKIE, EKSPERTKA, LICZBA DOSKONAŁA, PAT LEGISLACYJNY, OBSZAR WIEJSKI, KASTA, POLIGYNANDRIA, OSŁABIACZ PODRZUTU, BUFOR, KANAŁ, SUSEŁ WASHINGTONA, OSOBA TRZECIA, PIES OGRODNIKA, FLOTA, MADREPORA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, GICZ, JĘZYK ARABSKI, UŁAMEK ZWYKŁY, SOCJOBIOLOGIA, DZIEDZINIEC, TROFOBLAST, ŁAMANA, WIETLICOWATE, BAJDA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, MASZYNA INFORMACYJNA, OBRZEŻA, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, BRZUCHORZĘSKA, POJĘCIE, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, RÓŻA, WIDMO, FACHOWOŚĆ, CHLEB, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, KILOTONA, WZNOSZENIE, OZDOBNIK, ZGORZELIZNA, PODEJŹRZON MARUNOWY, KONSULENT, RACJONALIZACJA, NIEDBAŁOŚĆ, KARMIENIE, PYTANIE, PRZYCZÓŁEK, RETROGRADACJA, SMAKOWITOŚĆ, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, WYMIAR, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, NIEOKREŚLONOŚĆ, DWUDZIESTKA, ŚWIĘTÓWKA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, PARIAN, RYNEK NABYWCY, MASKOTKA, DROGA POŻAROWA, NOTA PROTESTACYJNA, NOWY, TURBOSŁOWIANIN, JEŹDŹCZYNI, MAJAK, JASTRZĘBIE OKO, ODJEMNIK, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ZRZESZONY, POŚLEDNIOŚĆ, NITROBAKTERIA, SŁABEUSZ, PRZEKRYCIE, TURBINA GAZOWA, SYMPOZJON, GRUPA, ZBAWICIELKA, CHWYT PONIŻEJ PASA, PUNKT STYCZNY, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, KUC CONNEMARA, PRIMA APRILIS, UWAŻNOŚĆ, ILUZORYCZNOŚĆ, KĄSACZOWATE, PATRON, ZASOBNICZEK, KRUMMHORN, NERWICA NIEDZIELNA, GRZYB MAŚLAK, FARMAKOEKONOMIKA, KREOL, LITERAT, WYGIĘCIE, NIEOBLICZALNOŚĆ, CZEDAR, UNISTA, TROP, DENOTACJA, DYSKRYMINACJA CENOWA, FILIPIN, DOZOROWIEC POGRANICZA, REMAT, DOGRYWKA, OPINIA, REKIN OWSONA, NIEROZUMNOŚĆ, UFNOŚĆ, CHORÓBKA, ZABAWOWOŚĆ, WĘŻÓWKA, JUGOSŁOWIAŃSKI, EFEKTOWNOŚĆ, DRZEWO, DIODKA, PALEOMAGNETYZM, JUNAK, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, ELEKTROFON, GRZYB ZAJĄCOWY, PEJZAŻ, SPIERDOLINA, KAPRYS, SYNONIMIA CAŁKOWITA, ARSENAŁ, GOOGLE, OSOBNOŚĆ, AUTOMAT LOSOWY, SZMER, TRUDNOŚĆ, REDEMPTOR, POLE WIROWE, ACHROMATYNA, FAZA, SZKARADNOŚĆ, FRAMUGA, PIENIĄŻEK, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, STAROŚĆ, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, PALUDAMENT, KOŁO, KATALIZA, DRABINOWIEC MROCZNY, GÓWNOZJAD, CZAS TERAŹNIEJSZY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, BĄBEL, TATUAŻ, FUNKCJA ADDYTYWNA, MOKROŚĆ, LODOWIEC GÓRSKI, REWERENCJA, PUBLIKA, LODÓWKA, TRAWERS, KIERKI, EMENTALER, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, NIEPRAWDZIWOŚĆ, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, NIECENZURALNOŚĆ, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, RZEŹBA GLACJALNA, APELATYWNOŚĆ, JĘZYK WEWNĘTRZNY, ZNAJOMY Z WIDZENIA, STYLISTA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, IMPULSYWNOŚĆ, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, SALAMI, ŚNIEG, PODŚCIELISKO, NIESTEROWNOŚĆ, BURGER, PRZEWÓD GOŁY, PREPROCESOR, SYSTEM KOMPUTEROWY, SZAŁAŚNICTWO, KLAMRA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, PRZENIKLIWOŚĆ, BEZBOLESNOŚĆ, SMOK, WEKTOR KLONUJĄCY, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, BIOFLAWONOID, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, PERUKARZ, PROTEST SONG, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, SONDA, GRAWITON, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, CIAPATY, POŻYCZKA LOMBARDOWA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, UBOGOŚĆ, PRZESYP, ŻYWIENIE WIARY, EKAGLIN, WONNOŚĆ, PRZEZNACZENIE, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, KATEGORIA OPEN, FUNKCJONALNY ANALFABETA, TOPOLA CZARNA, FINITYZM, ZAKOPCENIE, SZAROTA BŁOTNA, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, KREACJA PIENIĄDZA, MIŚ, TEKSTYLNY, SROMOTNIK WOALKOWY, ABISYŃSKI KLASYCZNY, SUGESTIA, NEGACJONISTA, PAMIĄTKOWOŚĆ, RECEPTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.943 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: to, że coś jest samoistne, tworzy odrębną całość, nie jest częścią niczego innego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST SAMOISTNE, TWORZY ODRĘBNĄ CAŁOŚĆ, NIE JEST CZĘŚCIĄ NICZEGO INNEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
samoistność, to, że coś jest samoistne, tworzy odrębną całość, nie jest częścią niczego innego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAMOISTNOŚĆ
to, że coś jest samoistne, tworzy odrębną całość, nie jest częścią niczego innego (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x