ZNANE PRZEDSIĘBIORSTWO POSTRZEGANE JAKO AUTORYTET, WZÓR W KWESTII JAKOŚCI, RENOMOWANA MARKA; JEST TO CZĘSTO UŻYCIE NIECO METONIMICZNE, TROCHĘ AFEKTYWNE, SENS TRUDNY DO OBJAŚNIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIRMA to:

znane przedsiębiorstwo postrzegane jako autorytet, wzór w kwestii jakości, renomowana marka; jest to często użycie nieco metonimiczne, trochę afektywne, sens trudny do objaśnienia (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FIRMA

FIRMA to:

przedsiębiorstwo (handlowe, usługowe albo przemysłowe) (na 5 lit.)FIRMA to:

nazwa zastrzeżona, firmowa (na 5 lit.)FIRMA to:

przenośnie o solidnej osobie, której można zaufać (na 5 lit.)FIRMA to:

siedziba firmy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNANE PRZEDSIĘBIORSTWO POSTRZEGANE JAKO AUTORYTET, WZÓR W KWESTII JAKOŚCI, RENOMOWANA MARKA; JEST TO CZĘSTO UŻYCIE NIECO METONIMICZNE, TROCHĘ AFEKTYWNE, SENS TRUDNY DO OBJAŚNIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.464

CIS POŚREDNI, JĘZYK FORMALNY, AUTOTELICZNOŚĆ, SSAKI JAJORODNE, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, ZBOCZENIEC, CZAS MIEJSCOWY, PŁONINA, LIGA OBRONY KRAJU, FAWORYT, CHORIZO, ROMANSIDŁO, URANINIT, PRAWOZNAWSTWO, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, BURZA, GWICHT, BARSZCZ, KONGRUENCJA, ZAPORA, KORZEŃ, WSTECZNICTWO, CHAŁTURNIK, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, FYT, MECH JAWAJSKI, NUMERACJA PORZĄDKOWA, DRUGIE DNO, GÓGLE, CZUBRICA, FILTR GĄBKOWY, LAMNOWATE, GYYZ, DERP, ŚMIGŁOWCOWIEC, ZIAJA, AMIGA, WYSOKOŚĆ, PACZKA, DAPSON, ŚWIATŁO KOTWICZNE, KRYSZTAŁ, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, NOOB, FORMUŁA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, CHÓR, EUROCENT, CHANTY-MANSYJSK, LALKARSTWO, SOSNOWE, SITWA, TONAŻ, OKAP, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, HEAD HUNTER, WYDRA, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, ZBÓJNIK, NOŚNIK NARZĘDZI, SYSTEMOWOŚĆ, PRANKSTER, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, POROŚLE, TURCZYN, KARON, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, NAPASTNICZKA, AKTORKA, RADAR DOPPLEROWSKI, SMALEC, PRZENOSICIEL, POKREWNA DUSZA, JACOBS, PRZYSŁÓWEK, BŁĘKIT TURNBULLA, PĘTELKA, DELIKATNOŚĆ, KREDYT KASOWY, SZTUBACKOŚĆ, DNA, UŁAMEK ZWYKŁY, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, PARTNER, OKTAEDRYT, OKRĄGŁOGŁOWY, BROŃ PNEUMATYCZNA, GNIAZDO, POLE BEZWIROWE, WIECHEĆ, PIERWSZAK, FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA, BREAKDANCE, ROZWAŻNOŚĆ, SOLARIS, KUC DARTMOOR, MOTOR, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, PÓŁMISEK, POWINNOŚĆ, TUTORIAL, KOHEZJA, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, TWIERDZENIE MAYA, PROCEK, SOS, KLAUZULA HORNA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, OGONEK, MODRASZEK NAUSITOUS, WYROCZNIA, STREFA BUFOROWA, DIALIZA OTRZEWNOWA, OSZCZĘDNIŚ, BIEG BEZPOŚREDNI, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, KALKA, IKONOGRAFIA, FALA, KODOWANIE SIECIOWE, GRZECZNOŚĆ, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, KONSERWACJA, KATASTER, KOMANDYTARIUM, ŁAŃCUCH POKARMOWY, ODJEMNIK, SZARPAK, STREFA PRZYGRANICZNA, TER, BAŻANT, FETYSZ, RUDBEKIA NAGA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, DYFERENCJA, SKALA RÉAUMURA, ATU, PISECZNICZKA, MONILOFITY, NAFTOWNICTWO, HISTORIA, FUNKCJA ROSENBROCKA, MANUFAKTURA, PREDYKACJA, SALSA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, ILOCZYN WEKTOROWY, RATOWNICTWO TECHNICZNE, AXE, ODBÓJ, POPYT PROPORCJONALNY, METAKOBIETA, USYTUOWANIE, OGNIWO WZORCOWE, SPRAWDZIAN, REDEMPTORYSTA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, IRONIA ROMANTYCZNA, KĄPIEL GAZOWA, WYŚCIG, GODŁO PROMOCYJNE, CIAPOWATOŚĆ, NERWICOWOŚĆ, HYRAD, ZACHYLNIK, IMPRESARIAT, ZAPAS MATERIAŁOWY, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, TOLERASTA, CIERNIOGŁOWY, ŻYCIODAJNOŚĆ, PYCHOTKA, STRUKTURA HOLDINGOWA, PRAWDA, MCLAREN, CYKLAMAT, WALCZAK, SZAROTA BŁOTNA, MIR DOMOWY, TEATR ULICZNY, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, BORSUK, STAROISLANDZKI, PLUS, KWIATECZEK, BOŻY BOJOWNIK, TAMARYNDA, ŚMIECIOWISKO, FAŁSZYWOŚĆ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, FELERNOŚĆ, POKAZ, WARUNEK LOKALOWY, WIELKOGŁOWOWATE, ŻABA GOLIAT, BUŁKA BAROWA, CERATA, ZNAKOMITOŚĆ, INDIE, POGOTOWIE, LAMA, MERITUM, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, WYRAŻENIE, USTONOGIE, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, SMARKUL, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, STEARYNA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, KRÓWKA, PAŁA, ZEGAREK KIESZONKOWY, PLUS DODATNI, GŁADZIK, LINIA LOTNICZA, SPLENDID ISOLATION, MANEWROWY, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, FIRMA, CZUB, OWCA WIELOROGA, MIECZ SZYBROWY, SPLĄTANIE, JĘZYK DUŃSKI, WICI, GRA NA ZWŁOKĘ, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, TWIERDZENIE GÖDLA, ZIELONOŚĆ, LAMPA FLUORESCENCYJNA, KOŁO, BECHER, PLURALIZM, PAŁAC, NERWIZM, PANTOFELNIK, JEŻOWIEC JADALNY, OBUDOWA, HALO, GRYLAŻ, KROPIELNICA, ANEKS, GODZINA WYCHOWAWCZA, BEZSENS, SER EMENTALSKI, TRÓJCA ŚWIĘTA, KRÓLEWICZ, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, PRAKTYKA, NIEOPANOWANIE, KOTWICA ZAPASOWA, DRIBLER, CAŁUSEK, ZARODZIEC SIERPOWY, RARYTASIK, CZARCIE KOŁO, MARKETINGOWIEC, DUSZA TOWARZYSTWA, KAMA, DROBNOŚĆ, IDEALIZACJA, WIEŚNIAK, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, CISZA WYBORCZA, NALEWKA JODOWA, BREST, IKONOGRAFIA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, TRASZKA HONGKOŃSKA, EUKARIOT, GÓWNIANOŚĆ, BEZINTERESOWNOŚĆ, OWAL CASSINIEGO, RELACJA ZWROTNA, SUBSTANCJALNOŚĆ, NEURON LUSTRZANY, KWINTESENCJA, PODSTACJA TRAKCYJNA, BRUTAL, WIRUS WŚCIEKLIZNY, WSPÓLNOTOWOŚĆ, AKOLITA, SYMETRALNA, NÓW, PŁYWAK, STARODAWNOŚĆ, PUSTY DŹWIĘK, TŁUMACZ, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, ŻART, NIEDOKŁADNOŚĆ, JOGIZM, KIT PSZCZELI, TAUTOLOGIA, MATAMATOWATE, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, ?WSPÓLNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.464 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNANE PRZEDSIĘBIORSTWO POSTRZEGANE JAKO AUTORYTET, WZÓR W KWESTII JAKOŚCI, RENOMOWANA MARKA; JEST TO CZĘSTO UŻYCIE NIECO METONIMICZNE, TROCHĘ AFEKTYWNE, SENS TRUDNY DO OBJAŚNIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNANE PRZEDSIĘBIORSTWO POSTRZEGANE JAKO AUTORYTET, WZÓR W KWESTII JAKOŚCI, RENOMOWANA MARKA; JEST TO CZĘSTO UŻYCIE NIECO METONIMICZNE, TROCHĘ AFEKTYWNE, SENS TRUDNY DO OBJAŚNIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIRMA znane przedsiębiorstwo postrzegane jako autorytet, wzór w kwestii jakości, renomowana marka; jest to często użycie nieco metonimiczne, trochę afektywne, sens trudny do objaśnienia (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIRMA
znane przedsiębiorstwo postrzegane jako autorytet, wzór w kwestii jakości, renomowana marka; jest to często użycie nieco metonimiczne, trochę afektywne, sens trudny do objaśnienia (na 5 lit.).

Oprócz ZNANE PRZEDSIĘBIORSTWO POSTRZEGANE JAKO AUTORYTET, WZÓR W KWESTII JAKOŚCI, RENOMOWANA MARKA; JEST TO CZĘSTO UŻYCIE NIECO METONIMICZNE, TROCHĘ AFEKTYWNE, SENS TRUDNY DO OBJAŚNIENIA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZNANE PRZEDSIĘBIORSTWO POSTRZEGANE JAKO AUTORYTET, WZÓR W KWESTII JAKOŚCI, RENOMOWANA MARKA; JEST TO CZĘSTO UŻYCIE NIECO METONIMICZNE, TROCHĘ AFEKTYWNE, SENS TRUDNY DO OBJAŚNIENIA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast