WADA WRODZONA, POWSTAŁA WSKUTEK ZABURZENIA ROZWOJU PRZEWODÓW MÜLLERA W EMBRIOGENEZIE, WYSTĘPUJE U OKOŁO 1% KOBIECEJ POPULACJI, JEST JEDNAK NIEDODIAGNOZOWANE Z POWODU CZĘSTO BEZOBJAWOWEGO PRZEBIEGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MALFORMACJA MACICY to:

wada wrodzona, powstała wskutek zaburzenia rozwoju przewodów Müllera w embriogenezie, występuje u około 1% kobiecej populacji, jest jednak niedodiagnozowane z powodu często bezobjawowego przebiegu (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA WRODZONA, POWSTAŁA WSKUTEK ZABURZENIA ROZWOJU PRZEWODÓW MÜLLERA W EMBRIOGENEZIE, WYSTĘPUJE U OKOŁO 1% KOBIECEJ POPULACJI, JEST JEDNAK NIEDODIAGNOZOWANE Z POWODU CZĘSTO BEZOBJAWOWEGO PRZEBIEGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.447

MIKROSKOP ŚWIETLNY, STENOKARDIA, MĄŻ ZAUFANIA, DZIAŁANIE, ERYTROZUCH, DŁAWIGAD AFRYKAŃSKI, RUSAŁKA, PRZYZNAWALNOŚĆ, NIEUCZCIWOŚĆ, NIĆ, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, GRA W CIEMNO, CZIRU, ARTYSTKA, PROSIAK, STREFA BUFOROWA, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, SONORYSTYKA, ROZDZIAŁKA, ŚWIĘTY JAN, KWAS AZOTOWY, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, MOC, SER PODPUSZCZKOWY, POUFNOŚĆ, KOŚĆ KLINOWA, ORYKS, EKSTREM, HIPOSTYL, PRZEBRZYDŁOŚĆ, OSESEK, DEGENERACJA, ŻÓŁW NOWOGWINEJSKI, ZBIOREK, ROZWAŻNOŚĆ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, GĄSZCZAK KRZYKLIWY, ULEGŁOŚĆ, SAKIEWNIK, WĄŻ OSTROGŁOWY, ŚMIETANKA, SAŁATA DŁUGOLISTNA, SYRENY, CZERWONKA, NORNICA RUDA, LOTNY FINISZ, KOŁNIERZ SZALOWY, MONOPARTYJNOŚĆ, MONSTRUM, SNOBISTYCZNOŚĆ, GOŁODUPIEC, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, PRZEZIERNIKOWATE, PÓŁWARIAT, METABOLIA, PROMIENIOPŁETWE, WĘGIEL BRUNATNY, SUBTELNOŚĆ, ZEZ, WIRYDARZ, ZBÓJNIK, RZEŹBA KRASOWA, POCIĄG, KROATYSTYKA, RZEŻUCHA, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, MONARCHIA DZIEDZICZNA, KIEROWALNOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, KWASOTA, DWUKOLOROWOŚĆ, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, KUPLER, ILO, NIEGOTOWOŚĆ, KORYTO, ILUZORYCZNOŚĆ, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, ARAB, KURZYSKO, NATURALIZM, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, KOB DEFASSA, HUCUŁ, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, GŁUCHOTA WRODZONA, OJCIEC, MASKA, OBROŃCZYNI, JĘZYKI BANTU, SKRZYDŁO, MOKASYN HIMALAJSKI, KRÓTKA PAMIĘĆ, WARTOŚĆ, ANTENA HELIKALNA, KRĘGOWIEC, LIS RUDY, RZADKOŚĆ, OTĘŻAŁKOWATE, NUMER, BIELINEK BYTOMKOWIEC, GEOMETRIA WYKREŚLNA, REAKCJA ALARMOWA, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, WÓDKA, KRWAWNIK WIĄZÓWKOWATY, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, NORNIK ZWYCZAJNY, TAPINOCEFAL, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, SUPERRAKIETA, WODNICA KAMERUŃSKA, NIEPOPRAWNOŚĆ, KOMÓRCZAKOWATE, PĘPAWA JACQUINA, PÓŁWYSEP, NIEWYDOLNOŚĆ CIEŚNIOWO-SZYJKOWA, ŻAGIEL SKOŚNY, CHOMIK MONGOLSKI, SEGREGACJA RASOWA, FORMACJA, UNIKALNOŚĆ, BISOPROLOL, GATUNEK AMFITERMICZNY, WRODZONA DYSTROFIA MIĘŚNIOWA FUKUYAMY, DZIECKO, NIEŚMIAŁOŚĆ, KORMORAN ARABSKI, KOŹLAK, TOROS, NIEŻYWOŚĆ, PIÓRO, LIRA KORBOWA, RAMIĘ, SEZONOWIEC, WUEF, BELLADONA, TURANIE, WARCHOŁ, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, GRYKA, ZASTRZALIN TOTARA, WIELOMIAN UNORMOWANY, ZBOŻE, DOBRO KLUBOWE, CHLEBOWIEC, SŁOIK, SINOLOGIA, BIOGEN, MAGELANKA ZMIENNA, GARBATKOWATE, KORONKA, PRAKTYCZNOŚĆ, ŚLEPACZEK ZWYCZAJNY, PORÓD FIZJOLOGICZNY, KREACJA, SYFEK, AKATALEKSA, KOLOSTOMIA, DYNAMIKA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, WĘZEŁ, KULTURA LATEŃSKA, PRAWO HOOKE’A, KONCHIOLINA, MULGARA, CELOWOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, RÓŻA, KAGUAN, WIMBLEDON, ZROSTNICA, OSA ŚREDNIA, LODÓWKA, SINUS HIPERBOLICZNY, TWIERDZENIE ENGELA, PARA UPORZĄDKOWANA, SIKORA, SZALEŃSTWO, LEGENDA HERBOWA, SZYNKA, HAMULEC TAŚMOWY, PALIWO KOPALNE, GŁOWICA, PŁODY ROLNE, ANACHRONICZNOŚĆ, IMPRESARIAT, FATIMA, BONANZA, KAPUSTA GŁĄBIASTA, RODZAJNIK, NOCEK WĄSATEK, SYNDYKAT, RYJÓWKA MALUTKA, METYS, GRZECH, MRÓWKA PÓŁNOCNA, TAMANDUA, RYCZAŁT, PRAWO TOŻSAMOŚCI, MASZYNA SYNCHRONICZNA, BARANI ŁEB, BIUROKRACJA, KONFEDERACJA WOJSKOWA, FUNKCJONALIZM, PĘPOWNIK, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, MAŚLAK, NIEŚWISZCZUK MEKSYKAŃSKI, TAGER, PRAWO PRYWATNE, HORMON ANTYMILLEROWSKI, TWIERDZENIE MAYA, PLATYCERATOPS, LIMONKA KAFFIR, KURAK, NIEPRZYJEMNOŚĆ, NIEUBŁAGALNOŚĆ, MOCARSTWO LOKALNE, GRZEBACZOWATE, MRÓWKA URALSKA, WAZONKOWCOWATE, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, JUDASZ, NIEKONKRETNOŚĆ, ZBOCZENIEC, MANGO, WĘDRÓWKA, UMIEJSCOWIENIE, NORKA, STRONA, PŁONNOŚĆ, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, STRYJ, SKALA RANKINE'A, MODUŁ SERWISOWY, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, GRUPA, GŁUPTAK PERUWIAŃSKI, ŻABA ŚWISTUN, MECZ MISTRZOWSKI, PEJZAŻ, KOLONIA, GÓRY ŚREDNIE, CZARNA OSPA, WODA LECZNICZA, SURÓWKA, POZABIBLIJNOŚĆ, DEKORACJA, KSIĘSTWO WARSZAWSKIE, PUŚLISKO, TORFOWIEC BŁOTNY, MIESZKALNOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, ONR-OWIEC, FUNKCJA SCHODKOWA, NIESKRĘPOWANIE, ISFAHAN, PIJUS, NAGOŚĆ, KAPERKA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, PLECHOWIEC, FIZYKA STATYSTYCZNA, PĘPEK, OKRĘT LOTNICZY, KIERUNKOWOŚĆ, ALKIN, KANAŁ LATERALNY, NUTRIA, PODWÓJNOŚĆ, ZANOKCICA KLINOWATA, NANDU ANDYJSKIE, NIEŚWISZCZUK BIAŁOOGONOWY, BIEGŁOŚĆ, TARCZYCA, EROZJA GLACJALNA, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, ZAJĄC SZARAK, POLIP, OPIEKUŃCZOŚĆ, RYJÓWKA KRÓTKOOGONIASTA, PIERDOŁA SASKA, FILOLOGIA CHORWACKA, KORMORAN BIAŁOSZYI, JĄDRO, SZORSTKOŚĆ, NIEWYRAZISTOŚĆ, GALARETA, TEREN ZAMKNIĘTY, ŻÓŁW KOLCZASTY, PRZYCZYNA SPRAWCZA, CZTERNASTKA, BĄK, NOWINKARSTWO, ANALIZA PORTFELOWA, ?PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.447 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WADA WRODZONA, POWSTAŁA WSKUTEK ZABURZENIA ROZWOJU PRZEWODÓW MÜLLERA W EMBRIOGENEZIE, WYSTĘPUJE U OKOŁO 1% KOBIECEJ POPULACJI, JEST JEDNAK NIEDODIAGNOZOWANE Z POWODU CZĘSTO BEZOBJAWOWEGO PRZEBIEGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WADA WRODZONA, POWSTAŁA WSKUTEK ZABURZENIA ROZWOJU PRZEWODÓW MÜLLERA W EMBRIOGENEZIE, WYSTĘPUJE U OKOŁO 1% KOBIECEJ POPULACJI, JEST JEDNAK NIEDODIAGNOZOWANE Z POWODU CZĘSTO BEZOBJAWOWEGO PRZEBIEGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MALFORMACJA MACICY wada wrodzona, powstała wskutek zaburzenia rozwoju przewodów Müllera w embriogenezie, występuje u około 1% kobiecej populacji, jest jednak niedodiagnozowane z powodu często bezobjawowego przebiegu (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MALFORMACJA MACICY
wada wrodzona, powstała wskutek zaburzenia rozwoju przewodów Müllera w embriogenezie, występuje u około 1% kobiecej populacji, jest jednak niedodiagnozowane z powodu często bezobjawowego przebiegu (na 17 lit.).

Oprócz WADA WRODZONA, POWSTAŁA WSKUTEK ZABURZENIA ROZWOJU PRZEWODÓW MÜLLERA W EMBRIOGENEZIE, WYSTĘPUJE U OKOŁO 1% KOBIECEJ POPULACJI, JEST JEDNAK NIEDODIAGNOZOWANE Z POWODU CZĘSTO BEZOBJAWOWEGO PRZEBIEGU sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - WADA WRODZONA, POWSTAŁA WSKUTEK ZABURZENIA ROZWOJU PRZEWODÓW MÜLLERA W EMBRIOGENEZIE, WYSTĘPUJE U OKOŁO 1% KOBIECEJ POPULACJI, JEST JEDNAK NIEDODIAGNOZOWANE Z POWODU CZĘSTO BEZOBJAWOWEGO PRZEBIEGU. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast