SZCZELINA MIĘDZY BOCZNĄ KRAWĘDZIĄ JĘZORA LODOWCA, POLA FIRNOWEGO LUB ŚNIEGU A ŚCIANĄ SKALNĄ ZBOCZA WZNOSZĄCEGO SIĘ NAD NIMI, POWSTAJĄCA WSKUTEK WYTOPIENIA SIĘ LODU CZY ŚNIEGU OD NAGRZANYCH SŁOŃCEM SKAŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZCZELINA BRZEŻNA to:

szczelina między boczną krawędzią jęzora lodowca, pola firnowego lub śniegu a ścianą skalną zbocza wznoszącego się nad nimi, powstająca wskutek wytopienia się lodu czy śniegu od nagrzanych słońcem skał (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZCZELINA MIĘDZY BOCZNĄ KRAWĘDZIĄ JĘZORA LODOWCA, POLA FIRNOWEGO LUB ŚNIEGU A ŚCIANĄ SKALNĄ ZBOCZA WZNOSZĄCEGO SIĘ NAD NIMI, POWSTAJĄCA WSKUTEK WYTOPIENIA SIĘ LODU CZY ŚNIEGU OD NAGRZANYCH SŁOŃCEM SKAŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.627

KOMBINEZON, KERALCZYK, IMPERIUM GHISCARI, OCHRONA UZDROWISKOWA, ORZECH KOKOSOWY, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, SŁUŻBISTKA, KURATOR, PROCES PERYGLACJALNY, DOMY, PARADOKSOGRAF, SEKCJA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, CUKIERNIA, GEODEZJA GÓRNICZA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, KOD GRAYA, ŚMICHY CHICHY, WATRUSZKA, DZIARSKOŚĆ, LITRÓWKA, TEREN, MIĘTÓWKA, HUMMUS, NACIEK JASKINIOWY, PARKA, HACZYK, TUM, INSTAGRAMER, TRÓJKĄT, GZA, KUKUŁCZE JAJO, NACISK, SPÓŁGŁOSKA USTNA, ZJAWISKO, DEFERENT, GŁOSICIEL, NAWIETRZNIK, LOT CZARTEROWY, PRZETARG NIEOGRANICZONY, PAMIĘĆ, WIETNICA, DECYMA, BALDACH, PUZZLE, LEKARSTWO, SZWARCOWNIK, WARIACJE, POJAWIENIE SIĘ, MIESZACZ, JUTRZYNA, PODKASTING, VINH, BITUMIZACJA, CHOROBA RITTERA, PULSACJA, PRĄD ZMIENNY, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, GAUSS, KONGLOMERACJA, BEARS, REJESTR, SALA, GRZECHOTKA, CZERWONY NADOLBRZYM, HALMA, WYCIĄG, PREPPERS, AUTYZM, AGAMA, PLAKIETA, KLAG, PRZEJAW, NATRYSK, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, LANTANOWIEC, RISR, RACA, PRÓCHNO, ZŁOTÓWKA, WĘZEŁ, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, GENTHIN, KRZYŻAKOWATE, USKOK, STEP, MUCHY W NOSIE, WIOŚLAK, DUMFRIES, LIMFOBLAST, KORYNCKA, LUDOBÓJSTWO, FREDRO, DRZEWO KAUCZUKOWE, MIESIĄC, INTENDENT, POJAZD GĄSIENICOWY, PAJĄCZEK, MILTON ERICKSON, ATAK RAKIETOWY, JĘZYK DAHALIK, ZAWAŁ, ZRAZOWA, URAN, WSTRZYMANIE, DOROSŁOŚĆ, POWSTANIEC ŚLĄSKI, OKRĘT ARTYLERYJSKI, BUJAK, SEPARACJONIZM, BLINDAŻ, APRIORYZM, NAUKA PRZYRODNICZA, KOP, UMOWA WIĄZANA, PCHNIĘCIE, DELIRKA, PILNOWACZ, JĘZYK ŻYWY, SKLEPIENIE NIECKOWE, WIADRO, DELOKALIZACJA, MISIO, FORYŚ, SIATKA, PATENA, PIGWA POSPOLITA, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, BRAK, FIRMAMENT, FORMA, RÓŻNICA, MAGMA, METEORYT, BUTONIERKA, DYNAMIKA, ARTYSTKA, KOŃ ARDEŃSKI, GEOELEKTRYKA, PAS, STRZELNICA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, NACZYNIAK GRONIASTY, EKOGROSZEK, POKRYCIE, PRZESYP, ANAGLIF, NADŻERKA, HODOWLA PIERWOTNA, KAPLERZ, DACH HEŁMOWY, ALPAGA, OZIMINA, DYSZKANCIK, KARKÓWKA, STOPKA, REWERSAŁ, PODWIELOKROTNOŚĆ, OGRÓDEK JORDANOWSKI, PIES OGRODNIKA, BUT, UKŁAD ZBIOROWY, RAGLAN, MIKROFON KWASOWY, TRASA, GRUPA NILPOTENTNA, ŁUK NADOCZODOŁOWY, TECHNIKA CYFROWA, ZBLIŻENIE, WIELETA, JĘZYK GYYZ, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, WYPALANKA, SPOTKANIE OPŁATKOWE, PÓŁWYSEP, BIOCHEMIA, PALIWO GAZOWE, ZBIORÓWKA, BUTWA, SOLUCJA, BOMBERKA, ZAMSZ, KOMUNIKATOR, KAWAŁEK, ZAŚWIATY, TOPOGRAF, OBYWATEL, PRASA, TIOSÓL, KAMLOOPS, CZERPNIA POWIETRZA, LAWA PODUSZKOWA, OLEJARNIA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, MASZYNA ELEKTRYCZNA, FURIOSO, BEZGŁOWOŚĆ, REGION, AKADEMIA, SPREJ, HULAJDUSZA, BYSTROŚĆ, OGRZEWNIK, ŻYDOWSKOŚĆ, ZMIENNA ZWIĄZANA, KANOE, KOSMETYK KOLOROWY, DRUK ROZSTRZELONY, CUDZOZIEMSKOŚĆ, WRZASKLIWOŚĆ, WIETRZENIE MECHANICZNE, CIOS PROSTY, MRÓWKA SMĘTNICA, CZKAŁOW, BLOK, ZAPALCZYWOŚĆ, POKÓJ, INTERPRETATOR, STACJA TRANSFORMATOROWA, CHROBOTEK, ANIOŁECZEK, POTWÓR, SZYJKA, TORNADO, LIQUID, SINOP, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, EUCHARYSTIA, BĘBEN, ŚLONSKI, PUCKA, VENLO, ŚNIEŻYCZKA, KOMISJA, RATUSZ, IRENISTA, MASZKARON, WYMIANA, ŻABKA, ACHONDRYT, KURZAWKA, INDIANIN, USHUAIA, SERPENTYNA, KATSUDON, KARBROMAL, ANTYKOAGULANT, KORD, GATUNEK AGAMICZNY, KIR, INTERLUDIUM, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, CHOROBA DUCHENNE'A, IRRADIACJA, ROZSZCZEP WARGI, WALEC KOŁOWY PROSTY, PODZIAŁ METRYCZNY, WOJSKA PANCERNE, IRONIA ROMANTYCZNA, RYTON, RAJD GWIAŹDZISTY, WEŁNIAK, BRODAWKA SUTKOWA, ADMINISTRATYWISTA, KUZYN, STRAJK OKUPACYJNY, SZMATA, ŁOŻYSKO WAHLIWE, BETONOWE BUTY, PLEŚNIAK, FASETKA, POTAŻ ŻRĄCY, MAJÓWKA, TARCZA, KOT, WATOLINA, KLON, SCRATCHING, POCIĄGŁOŚĆ, TOPIELISKO, KOGNITYWIZM, TURBOSŁOWIANIN, WŁÓKNO, IDEAŁ PIERWSZY, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, BLUES, WIDŁOGONEK, TEMAT FLEKSYJNY, OPTIMUM EKONOMICZNE, PRYSZNIC, MIKROSKOP OPTYCZNY, BORDER, KACOWE, ŁAPACZKA RUMOWISKA, MIASTECZKO, MIEJSCE, CHAŁTURNIK, BROMELIA, ?MANIKIURZYSTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.627 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZCZELINA MIĘDZY BOCZNĄ KRAWĘDZIĄ JĘZORA LODOWCA, POLA FIRNOWEGO LUB ŚNIEGU A ŚCIANĄ SKALNĄ ZBOCZA WZNOSZĄCEGO SIĘ NAD NIMI, POWSTAJĄCA WSKUTEK WYTOPIENIA SIĘ LODU CZY ŚNIEGU OD NAGRZANYCH SŁOŃCEM SKAŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZCZELINA MIĘDZY BOCZNĄ KRAWĘDZIĄ JĘZORA LODOWCA, POLA FIRNOWEGO LUB ŚNIEGU A ŚCIANĄ SKALNĄ ZBOCZA WZNOSZĄCEGO SIĘ NAD NIMI, POWSTAJĄCA WSKUTEK WYTOPIENIA SIĘ LODU CZY ŚNIEGU OD NAGRZANYCH SŁOŃCEM SKAŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZCZELINA BRZEŻNA szczelina między boczną krawędzią jęzora lodowca, pola firnowego lub śniegu a ścianą skalną zbocza wznoszącego się nad nimi, powstająca wskutek wytopienia się lodu czy śniegu od nagrzanych słońcem skał (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZCZELINA BRZEŻNA
szczelina między boczną krawędzią jęzora lodowca, pola firnowego lub śniegu a ścianą skalną zbocza wznoszącego się nad nimi, powstająca wskutek wytopienia się lodu czy śniegu od nagrzanych słońcem skał (na 16 lit.).

Oprócz SZCZELINA MIĘDZY BOCZNĄ KRAWĘDZIĄ JĘZORA LODOWCA, POLA FIRNOWEGO LUB ŚNIEGU A ŚCIANĄ SKALNĄ ZBOCZA WZNOSZĄCEGO SIĘ NAD NIMI, POWSTAJĄCA WSKUTEK WYTOPIENIA SIĘ LODU CZY ŚNIEGU OD NAGRZANYCH SŁOŃCEM SKAŁ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SZCZELINA MIĘDZY BOCZNĄ KRAWĘDZIĄ JĘZORA LODOWCA, POLA FIRNOWEGO LUB ŚNIEGU A ŚCIANĄ SKALNĄ ZBOCZA WZNOSZĄCEGO SIĘ NAD NIMI, POWSTAJĄCA WSKUTEK WYTOPIENIA SIĘ LODU CZY ŚNIEGU OD NAGRZANYCH SŁOŃCEM SKAŁ. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast