MAŁY STATEK ŚRÓDLĄDOWY LUB PORTOWY PRZEWOŻĄCY LUDZI POMIĘDZY KILKOMA (KILKUNASTOMA) PRZYSTANIAMI NA STAŁEJ TRASIE I WEDŁUG OKREŚLONEGO ROZKŁADU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HYDROBUS to:

mały statek śródlądowy lub portowy przewożący ludzi pomiędzy kilkoma (kilkunastoma) przystaniami na stałej trasie i według określonego rozkładu (na 8 lit.)TRAMWAJ WODNY to:

mały statek śródlądowy lub portowy przewożący ludzi pomiędzy kilkoma (kilkunastoma) przystaniami na stałej trasie i według określonego rozkładu (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HYDROBUS

HYDROBUS to:

mały statek śródlądowy lub portowy przewożący ludzi pomiędzy kilkoma (kilkunastoma) przystaniami na stałej trasie i według określonego rozkładu (na 8 lit.)HYDROBUS to:

maty statek pasażerski służący do celów komunikacyjnych i turystycznych; tramwaj wodny (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁY STATEK ŚRÓDLĄDOWY LUB PORTOWY PRZEWOŻĄCY LUDZI POMIĘDZY KILKOMA (KILKUNASTOMA) PRZYSTANIAMI NA STAŁEJ TRASIE I WEDŁUG OKREŚLONEGO ROZKŁADU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.264

CZTERDZIESTKA, AKTUALIZM, NAJEŹDŹCA, ŚLĄSKI, AUTO, MIKROMETR POZYCYJNY, TERMOLUMINESCENCJA, UPIĘCIE, BENTAL, GOLEC, KOZAK, PODCENTRALA, CIĄGUTKA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, SYMETRIA, TORPEDA, ADORACJA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, LEK, MONARCHIA ELEKCYJNA, KONKATEDRA, FANTOM, KONEWKA, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, DYŻUR, SZPARKA, KAFAR, OPŁATA MIEJSCOWA, CIEŃ, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, DUPEK ŻOŁĘDNY, MARTA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, REKOMENDACJA, OBRUSIK, KONWENT, LEONOW, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, SKOPEK, CZARNA KARTKA, KACENJAMER, KODEKS CYWILNY, REFLEKS, GLIPTYKA, UPUST, MŁOT KAFAROWY, ZASADA EKWIPARTYCJI, BERCEUSE, ELIZJA, WYGŁAD TEKTONICZNY, STACJA, FEJHOA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, PRZELICZNIK, ODCINEK, TABULA RASA, POLE, ALGEBRA LINIOWA, SEJSMOGRAF, UKŁAD CAŁKUJĄCY, DRYBLING, PAŃSTWO, KIEROWCA, OREGANO, USKOK, KORKOCIĄG, SOŁTYSOSTWO, LANCET, RYJÓWKA AKSAMITNA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, POJAZD KOLEJOWY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, PODKOWA, AKADEMIK, PEDAGOG, STANOWISKO, LEŃ, WATA, ŚCIĘCIE, UKŁAD INERCJALNY, POWINOWACTWO CHEMICZNE, EMILY, RUCHY DIKTYOGENICZNE, MÓR, RABARBAR, RÓJ, MONITOR, MEDYCYNA SPORTOWA, JAMRAJ, GALARETA, SUMA, WIELKA JEDNOSTKA, AGENCJA RATINGOWA, WSPÓLNOTA, WĄTPLIWOŚĆ, ASTRAGAL, STAJE, CYNGLE, WĘGLIK, DYPTYCH, AUTOBUS CZŁONOWY, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, WERBENA, GIERASIMOW, ALBUM, PAJACYK, KLASA, LINIA PRZEMIANY, PRZYLŻEŃCE, KATAR, KOMORA, ROMANTYZM, ANIOŁ MORSKI, MAŹNICA, DZIRYT, LUMBALIZACJA, PARYTET, GRUPA ETNICZNA, CZAS URZĘDOWY, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, PAS DROGI GRANICZNEJ, CZŁON SKŁADNIOWY, RACJONALNA IGNORANCJA, KANTOR, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, KACZUGA INDYJSKA, ZGRZEWKA, RESPONDENTKA, ALPAKA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, SŁONECZNIK, BAZYLIKA WIĘKSZA, POMOC, MAŁPKA, ZWIĄZKOWIEC, KORZYŚĆ, IGLAK, BAREŻ, ZAPORA, WILCZE STADO, PODJAZD, STRAŻ MIEJSKA, MARRAN, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, KANONIERKA, SIOSTRZYCZKA, POLSKOŚĆ, CZARNY DĄB, GRZECHOTKA, INGUSZKA, DOLMAN, STUZŁOTÓWKA, CZTERORZĘDOWIEC, PRYMUS, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, KONIK, PIĘTNO, SOFCIK, HALA PERONOWA, WOLE OKO, MUZA, POSZKODOWANA, ZGRED, APANAŻE, GRZYB ATOMOWY, POLEW, KLISZA, CZEREŚNIA, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, OKIENKO TRANSFEROWE, MIKONAZOL, GRYPS, NASTURAN, BURZYK MAŁY, CIĄGŁOŚĆ, DEGRADACJA, PIĘDŹ, ZAKOP, ANTRYKOT, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, WĄŻ, DEZAKTYWACJA, MÜSLI, NIECKA BASENOWA, BACIK, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, OKUCIE, ASFODELOWA ŁĄKA, CZYNNIK BIOTYCZNY, SPADOCHRONIARZ, OBCOWANIE PŁCIOWE, PRZYJEMNOŚĆ, OBRÓT, POTOK, SMOŁOWIEC, DOBRA STRONA, VADEMECUM, KOMBINACJA, HYDROFON, GASTROFAZA, CENTRALNE, NIEWRAŻLIWOŚĆ, CYKL, STALLA, PRANKO, MLEKO W PROSZKU, POWIERNICTWO, DEMOTYWATOR, GUZ, KARLIK, KNEBEL, PANDAN, BOCZNICA KOLEJOWA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, FILTR POLARYZACYJNY, BAKTERIOLIZYNA, SPLIT, BENEFICJUM, TRANSPORTER, PAPILOTEK, DYMKA, DOMEK KEMPINGOWY, ŚREDNIA KWADRATOWA, ZGRUBIENIE, PUŁAP, PODWOZIE, GAWĘDA SZLACHECKA, WYWROTKA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, DOSTOJEŃSTWO, POTÓWKA, ZBROJOWNIA, GWINT, KAMIEŃ, LINIA GŁOWY, ODRĘTWIENIE, KALCEOLARIA, MINERAŁ, KILOMETR NA SEKUNDĘ, DELEGACJA, ZGĘSTEK, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, PROCES BUDOWLANY, SZASZŁYKARNIA, PRZEWÓD TĘTNICZY, PRZETWÓR, STATEK KABLOWY, CAP, METRAŻ, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, GIRLANDA, KASZA, STYMULACJA ODWIERTU, RING, ZJAWISKO THOMSONA, SKRAJNIK, JASTRZĘBIE OKO, KAJUTA, OLEANDER, ODROŚL, EMPORA, OPUCHLIZNA, SOJUSZ, START-UP, PATRONKA, ILUMINATOR, TREPY, PANICZĄTKO, SKRZYDŁO, TRANSPOZYCJA, ZNANOŚĆ, LEADER, ZMORA, AGLOMERACJA, GRZYBIARZ, HUTA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, PŁYTKA POSADZKOWA, GRA WYŚCIGOWA, WRZASKLIWOŚĆ, KANCONETA, ANSAMBL, KULISA, PRZELEW KRWI, METODA DELFICKA, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, PLANISTYKA, DUJKERY, CZAKRAM, CENTRUM, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, CIARKI, MARSZ, ABRAZJA, ANILANA, ZMYWACZ, ROPOWICA KŁĘBU, ?BRAMOWNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.264 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁY STATEK ŚRÓDLĄDOWY LUB PORTOWY PRZEWOŻĄCY LUDZI POMIĘDZY KILKOMA (KILKUNASTOMA) PRZYSTANIAMI NA STAŁEJ TRASIE I WEDŁUG OKREŚLONEGO ROZKŁADU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MAŁY STATEK ŚRÓDLĄDOWY LUB PORTOWY PRZEWOŻĄCY LUDZI POMIĘDZY KILKOMA (KILKUNASTOMA) PRZYSTANIAMI NA STAŁEJ TRASIE I WEDŁUG OKREŚLONEGO ROZKŁADU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HYDROBUS mały statek śródlądowy lub portowy przewożący ludzi pomiędzy kilkoma (kilkunastoma) przystaniami na stałej trasie i według określonego rozkładu (na 8 lit.)
TRAMWAJ WODNY mały statek śródlądowy lub portowy przewożący ludzi pomiędzy kilkoma (kilkunastoma) przystaniami na stałej trasie i według określonego rozkładu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HYDROBUS
mały statek śródlądowy lub portowy przewożący ludzi pomiędzy kilkoma (kilkunastoma) przystaniami na stałej trasie i według określonego rozkładu (na 8 lit.).
TRAMWAJ WODNY
mały statek śródlądowy lub portowy przewożący ludzi pomiędzy kilkoma (kilkunastoma) przystaniami na stałej trasie i według określonego rozkładu (na 12 lit.).

Oprócz MAŁY STATEK ŚRÓDLĄDOWY LUB PORTOWY PRZEWOŻĄCY LUDZI POMIĘDZY KILKOMA (KILKUNASTOMA) PRZYSTANIAMI NA STAŁEJ TRASIE I WEDŁUG OKREŚLONEGO ROZKŁADU sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - MAŁY STATEK ŚRÓDLĄDOWY LUB PORTOWY PRZEWOŻĄCY LUDZI POMIĘDZY KILKOMA (KILKUNASTOMA) PRZYSTANIAMI NA STAŁEJ TRASIE I WEDŁUG OKREŚLONEGO ROZKŁADU. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x