W DAWNYM WOJSKU POLSKIM: ZASTĘPCA HETMANA LUB DOWÓDCA WIĘKSZEJ GRUPY MIANOWANY PRZEZ KRÓLA LUB SEJM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REGIMENTARZ to:

w dawnym wojsku polskim: zastępca hetmana lub dowódca większej grupy mianowany przez króla lub sejm (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REGIMENTARZ

REGIMENTARZ to:

w Polsce w XVII-XVIII wieku - zastępca hetmana (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W DAWNYM WOJSKU POLSKIM: ZASTĘPCA HETMANA LUB DOWÓDCA WIĘKSZEJ GRUPY MIANOWANY PRZEZ KRÓLA LUB SEJM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.832

DŁUGI WEEKEND, CZERWIENIDŁO, NIEKLAROWNOŚĆ, LAWABO, KURS, DRĄGAL, KOMODOR, ŁUPEK WĘGLISTY, ŚREDNIA KWADRATOWA, MASER, POCISK NIEPENETRUJĄCY, NET, OSIEMNASTKA, BOJKA, SKARANIE BOSKIE, WNĘTRZNOŚCI, SERWITORIAT, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, DWUMECZ, TRANSMITER, PAS, PROCES TECHNOLOGICZNY, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, MOMENT, AMULET, PIĘCIOGROSZÓWKA, KALINA, PAPILOTKA, GŁOWA KOŚCIOŁA, GOBELIN, PENSJA, LIŚCIONOGI, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, PRZEKAZ, PRZEWIELEBNOŚĆ, OPADY, JON, SKUPIENIE, ODPŁYW, ADAPTOR, PODŁOGA, NARYS KWIATOWY, HUBA SINIAK, ODBYTNICA, SZELF, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, MECHANIZM, MAJÓWKA, KATASTROFA, KLASTER, KNEDLE, ISLAM, PAREO, CHOLESTERYNA, SCHADOW, RÓJ, BALONET, SCIANDRI, JĘZYK LONGOBARDZKI, MONTAŻOWNIA, ZGUBA, ZASILANIE, KRATKA KSIĘCIA WALII, PŁASKOSZ, RYBONUKLEAZA, NOSZE, ODKUWKA, POLITYKA SPOŁECZNA, PLAZMA, ARGUMENT, EMBAZAUR, SKÓRZAK, ORŁORYB, BICZ BOŻY, BRANKARDIER, PILAW, TŁUMACZ, GĘDZIOLENIE, NAKŁADKA, DEPUTOWANY, STYL ZAKOPIAŃSKI, CERES, DERYWACJA ALTERNACYJNA, MOC, POZYCJONOWANIE, POWŁOCZNIK, KLESZCZOWINA, SQUATTER, KOP, BROŃ NUKLEARNA, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, PASTORALE, ROZSZCZEP, ZAMEK, LIRA, SŁOMA TARGANA, OSEŁEDEC, JĘZYK GEOGRAFICZNY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, SONG, JĘZYK, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, BOJA RATUNKOWA, USTERKA, SZKARADA, WICEKAPELMISTRZ, KOKTAJL KRABOWY, ŻAGIEL REJOWY, ROMINGER, KRZYŻÓWKA, WATAŻKA, STRÓŻA, SZTABSOFICER, CIĘGNO NAPĘDOWE, STYMULACJA ODWIERTU, WERMUT, ŚWIĘTE KOLEGIUM, ZAKOLE, NOS, KAPA, WSPARCIE, FALA MORSKA, WYBRANIEC, ZALICZENIE POCZTOWE, WALEC KOŁOWY PROSTY, KRZYWA ENGLA, HUROŃSKI, HANOWER, LEPIARKOWATE, WICEPRZEWODNICZĄCY, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, PIROKSEN, PARANDŻA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, ASESOR, KOSSAK, PORADLNE, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, POZYCJA TESTOWA, TĘCZA, SCÉNIC, FLAMBIROWANIE, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, PIŁA CZOPOWA, KREWETKA ATLANTYCKA, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, FARMAKOKINETYKA, BEZPIECZNY SEKS, PERSPEKTYWA, OWADOPYLNOŚĆ, UKŁAD CAŁKUJĄCY, PASTA, WAFEL, NIEWYPAŁ, NACZYNIE WIEŃCOWE, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, TEMAT PODSTAWOWY, HEL, ESENCJA, JENIEC, NAMORDNIK, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, RUDBEKIA NAGA, GRUPA ACYLOWA, STWORZENIE, RZEPINSKI, ODCZYNNIK, DZIAŁ, KILOGRAM, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, KARYKATURALNOŚĆ, OPASKA, KOMPLEKS ŻYTNI, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, WÓZ MEBLOWY, CALYPSO, PATRON, CZOŁÓWKA, ENTEROKOK, KIOGA, SZASZŁYKARNIA, BEATA, POROZUMIENIE PŁACOWE, PERLICA CZUBATA, WITAMINA B6, SCENARIUSZ, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, SIATKA, POLIMER FLUOROWY, LADA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, OLEJ RĄCZNIKOWY, PRASADA, GRECKI, ELEMENT, NIEWIERNOŚĆ, FRYWOLITKA, GEOFIT CEBULOWY, ŁAPA, ADAPTER, MARTWE POLE, ASYRYJSKI, GLORIA, WYŁAWIACZ, RZEZAK, KONSOLA, KRATER, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, ALCOCK, APARAT SZPARKOWY, MAGAZYN, DYSKRYMINACJA CENOWA, MIRISZJA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, HUBA ŻÓŁTA, FLASZOWIEC, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, GATUNEK BLIŹNIACZY, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, EKRAN, MORA, ETIUDA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, BARON, LAMPA KSENONOWA, SKRYTKA, TAHITAŃSKI, PRZEPIS, REMULADA, TROPIK, LEKCJA, MARUDA, IRYS, SPŁUKIWACZ, WYPIERDEK MAMUTA, SYMETRIA, GIPS, PRZECIWIEŃSTWO, SYLWETA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, NAGIEL, BÓG, REGENERATOR, FIGURA GEOMETRYCZNA, PRZEDZIAŁ, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, ABLEGAT, ZASADA TOŻSAMOŚCI, TAPETA, OBRAMIENIE, OBJAWIENIE PRYWATNE, BRYFOK, ANALIZA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, WEZWANIE, ŻEGLUGA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, ALKID, SERPENTYNA, DŻOLER, CERATA, WÓZEK, PIRAMIDA NERKOWA, MASAJSKI, OKNO ATMOSFERYCZNE, POLOWANIE, LEGENDA, SZNAPS, SMERFETKA, JEGO WYSOKOŚĆ, KOMÓRECZKA, LICZNIK ISKROWY, KWAS LINOLENOWY, INDEKS, PĘCHERZ, OKREŚLENIE, DUPLIKACJA, BROCHE, KOLABORACJONISTA, AFEKT, PROBLEM DELIJSKI, KAPALIN, WITAMINA, STAFFORD, JOAN, SZAMBELAN PAPIESKI, ZAPOZNANIE, CHEMIZACJA ROLNICTWA, PROSPEKT EMISYJNY, ZATOKA, CEMBROWINA, RENKLODA, DOZOROWIEC POGRANICZA, KONWERTOR, KLASA, DOSADNOŚĆ, MĘTNOŚĆ, MODUŁ SERWISOWY, BORIS, ?POZYCJA BALETOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.832 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W DAWNYM WOJSKU POLSKIM: ZASTĘPCA HETMANA LUB DOWÓDCA WIĘKSZEJ GRUPY MIANOWANY PRZEZ KRÓLA LUB SEJM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W DAWNYM WOJSKU POLSKIM: ZASTĘPCA HETMANA LUB DOWÓDCA WIĘKSZEJ GRUPY MIANOWANY PRZEZ KRÓLA LUB SEJM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REGIMENTARZ w dawnym wojsku polskim: zastępca hetmana lub dowódca większej grupy mianowany przez króla lub sejm (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REGIMENTARZ
w dawnym wojsku polskim: zastępca hetmana lub dowódca większej grupy mianowany przez króla lub sejm (na 11 lit.).

Oprócz W DAWNYM WOJSKU POLSKIM: ZASTĘPCA HETMANA LUB DOWÓDCA WIĘKSZEJ GRUPY MIANOWANY PRZEZ KRÓLA LUB SEJM sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - W DAWNYM WOJSKU POLSKIM: ZASTĘPCA HETMANA LUB DOWÓDCA WIĘKSZEJ GRUPY MIANOWANY PRZEZ KRÓLA LUB SEJM. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x