SOJOWY LUB NAPĘDOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OLEJ to:

sojowy lub napędowy (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OLEJ

OLEJ to:

tłusta substancja ciekła lub łatwo topniejąca substancja stała nierozpuszczalna w wodzie; substancja, która może być otrzymywana z nasion i owoców niektórych roślin lub tkanek zwierząt, może być też płynnym produktem destylacji ropy naftowej, węgla kamiennego lub smoły (na 4 lit.)OLEJ to:

farba olejna używana w malarstwie (na 4 lit.)OLEJ to:

obraz namalowany farbami olejnymi (na 4 lit.)OLEJ to:

technika malarska, która polega na malowaniu farbami olejnymi (na 4 lit.)OLEJ to:

porcja substancji ciekłej, nierozpuszczalnej w wodzie (na 4 lit.)OLEJ to:

silnikowy lub jadalny (na 4 lit.)OLEJ to:

produkowany z rzepaku (na 4 lit.)OLEJ to:

np. sojowy (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SOJOWY LUB NAPĘDOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.215

WSZARZ, NIESAMOWITOŚĆ, NALEŚNIK WIOSENNY, SATYRYCZNOŚĆ, RAMA, TRESA, HYDROLAT, WŁÓKNO, BABULA, JABŁKO, KANCELARYZM, ALKILACJA, BON OŚWIATOWY, PATROLOWIEC, SUPPORT, OPUS, KLUZA, ZIARENKO, GIGANT, SMOCZA KREW, TUNIKA, ELEKTROLUMINESCENCJA, GLIZA, WSKAZ, OPERACJA, WĄTEK, OKUPACJA, RESIDUUM, ROZKŁAD, UZIOM, AEDICULA, SERCÓWKA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, CENTRALNE, GWIAZDA WIELOKROTNA, KAWLATA, ZIELONE, BOTY, KOLUMBARIUM, DWUDZIESTY PIERWSZY, ROZTOCZE, LUTNIA, CZARNA MAGIA, KOPALINA SKALNA, LEBERWURSZT, KLUCZ GŁÓWNY, ANSAMBL, KANU, SZAFLIK, WYBRANKA, PEAN, MOMENT TEORETYCZNY, ŻAGIEW, ORBITA BIEGUNOWA, AHISTORYZM, CYZELATORSTWO, KIJEK NARCIARSKI, SZLIFIERKA KĄTOWA, RĘKAW, WARIACJE, OLEJ RZEPAKOWY, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, RACJA, ŹRÓDŁO TERMALNE, PARAPECIK, FILECIK, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, WIZJA LOKALNA, CIAŁKO MRÓWCZE, INKA, PUNKT, LENIWOŚĆ, TYTOŃ, POWAGA, DAWCA, PRZYJEZDNY, KOLEBKA, KONSTABL, KLINIEC, KOLO, PROCES, KOGA, KARAWANA, BURGRAF, AMPUTACJA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, AUSZPIK, OTWÓR, SERIA, KORYTKO, MODA, ZAKOŃCZENIE, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, STAN, TUBULOPATIA, IZOLACJA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ZNACZNIK, HYDROFOR, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, MUZYKA CERKIEWNA, FACH, WARIACJA, ZBRODNIA STALINOWSKA, CYTOSTATYK, TEST PSYCHOLOGICZNY, NIEDOKRWIENIE, WSPÓŁPRACOWNIK, LAPICIDA, ZĘBORÓG, TARANTELLA, PRZETWÓR, SILNOŚĆ, ADWOKAT DIABŁA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, NOMOKANON, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, BOCZEK, GRAFOSKOP, SZLAFROK, OBLĘŻENIEC, OBSŁUGA, SUBEMITENT, OSPA, WSPÓŁWŁADCA, KATASTROFA BUDOWLANA, NADRUK, WDZIĘK, LICHWA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, ESTOŃSKOŚĆ, AGENT, EMBOLIZACJA, KONFISKACJA, SZCZYTÓWKA, KASIARZ, KILOGRAM, MIMEOGRAF, CELKA, ANGORA, KONWENANS, SKŁAD PODATKOWY, LEW, CENZURA, PTASZYNA, TRANSFERAZA, URZĄD CENTRALNY, PIEROGI, PIKA, WROTA, LOT NURKOWY, PIĘĆDZIESIĄTKA, OWCE, DEKORTYKACJA, CZARNY RYNEK, DEFILADA, SYTA, SAKSAUŁ, CZARKA, GATUNEK AGAMICZNY, ŁATA, LODOWNIA, MOWA NIEZALEŻNA, NIERÓWNOŚĆ, UZDATNIACZ, EKSPLOATATOR, NOC KAIRU, OKRĘT, DIABLOTKA, HALBA, PRYMULA, ŚCIGAŁKA, JEZIORO ZASTOISKOWE, PICA, BESTIARIUSZ, ZNACZENIE, HULK, SŁUCHOWISKO, ASESOR, APATIA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, RÓŻA SKALNA, EPIZOOCJA, ŁOWCA , MASZKARON, BER, ŚWIECKOŚĆ, RADIOMAGNETOFON, LUFA, STALLA, TABU MILCZENIA, SMREKUN, WERANDA, BITLES, CHEKKER, ZŁĄCZE, RUCHY EPEJROGENICZNE, SZKAPLERZ, SZPILKOWE, TRINIA, KEM, MIKSER, MASA, SZYBKOŚĆ, TRAŁ, EGZEKUTYWA, REHABILITACJA, MONTAŻOWNIA, RZEMIEŚLNICTWO, ALLELOPATIA, FILM SCIENCE-FICTION, AGENCJA, KRUPA, APLA, KARTA, WZÓR, KREOL, ROZETKA, KINKAN, KWASZONKA, ZAPRZĄG, MUTACJA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, PRZEDRUK, KREWETKA ATLANTYCKA, DWUNASTY, SZCZYT, ZATRZYMANIE, ZASILANIE SIECIOWE, PREFEKT, UPRZĄŻ, MANIAK, CHAŁWA, SKRZYPY, BINDA, PIESZCZOCH, PŁYN INFUZYJNY, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, CHOROBA ALPERSA, URBARIUM, BILBORD, FRAMUGA, PODPORA, STARA MALUTKA, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, LUK ŁADUNKOWY, CIAŁO, STARTUP, DEWELOPER, OSKAR, KABEL, KONTROLA, KANALIZACJA KABLOWA, RING, OŚCIEŻE, PODPINKA, EMALIA, HOKEJ, AZJATA, POJAZD SZYNOWY, OPARCIE, SPÓJNIK WYNIKOWY, RELISZ, NAROŻNIK, PANTALONY, TEMBR, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, RUMUŃSKOŚĆ, BOMBARDON, PŁUCZKA WIERTNICZA, IMPAS, KAWA ZBOŻOWA, WIDEO, TYCZKA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, RESKRYPT, TRANSLACJA, CZOŁÓWKA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, PALMETA, PAKIET POMOCOWY, MATECZNIK, KOLUMNA, UMYWALNIA, EMPIRYZM, PIĘTRO, LEON, LOBELIA, TROJAN, LEJ KRASOWY, EWANGELIA, LEBERKA, KRATOWNICA, M, KILOMETR NA GODZINĘ, WIZA, NIECZUŁOŚĆ, PRZYRODNI BRAT, OBRÓBKA, ?RZUT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.215 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SOJOWY LUB NAPĘDOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SOJOWY LUB NAPĘDOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OLEJ sojowy lub napędowy (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OLEJ
sojowy lub napędowy (na 4 lit.).

Oprócz SOJOWY LUB NAPĘDOWY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - SOJOWY LUB NAPĘDOWY. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast