ŻARTOBLIWY LUB MENTORSKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TON to:

żartobliwy lub mentorski (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TON

TON to:

odcień, zabarwienie kolorystyczne (na 3 lit.)TON to:

brzmienie, barwa dźwięku (na 3 lit.)TON to:

w językoznawstwie: sposób akcentowania danej samogłoski (gł. rozpatrywany w językach tonalnych - tam jest czynnikiem znaczącym, tworzy opozycje), który polega na zmianie wysokości brzmienia sylaby, intonacja (na 3 lit.)TON to:

najstarszy okres neoproterozoiku (na 3 lit.)TON to:

dźwięk mający określoną wysokość (na 3 lit.)TON to:

zabarwienie emocjonalne, stylistyczne (na 3 lit.)TON to:

biała glinka kredowa używana do produkcji wodnych farb klejowych (na 3 lit.)TON to:

w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali (na 3 lit.)TON to:

w muzyce i fizyce: dźwięk wywołany przez fale akustyczne o tej samej częstotliwości (na 3 lit.)TON to:

inna nazwa tuńczyka pospolitego (na 3 lit.)TON to:

zasady, które obowiązują w jakiejś dziedzinie, przede wszystkim w sposobie zachowania (na 3 lit.)TON to:

biała glina stosowana do bielenia sufitów (na 3 lit.)TON to:

miara odległości między dźwiękami skali, dźwięk o określonej wysokości (na 3 lit.)TON to:

potocznie; melodia, dźwięk jakiegoś instrumentu (na 3 lit.)TON to:

stopień nasycenia barwy (na 3 lit.)TON to:

barwa głosu (na 3 lit.)TON to:

jakość brzmienia gitary (na 3 lit.)TON to:

odmiana koloru; odcień (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻARTOBLIWY LUB MENTORSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.222

ALLEGRO, WISZNICA, WARZONKA, MIKROKLIMAT, BRAMSEL, WYŻ, SERECZNIK, BEANIA, NAKAZ, HYBRYDALNOŚĆ, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, JARZĘBINÓWKA, WAFELEK, CALYPSO, DRAMATYKA, KONWIKT, DIABEŁEK, WAPORYZACJA, BILL, ZROŚLAK, MINESTRONE, DWUDZIESTY SIÓDMY, GÓRA, CENZURA, DANE SENSYTYWNE, ROGI, PIERWSZA POMOC, JANKA, KIEROWCA, ARAK, PREZENTACJA, COTELE, POMPA ODŚRODKOWA, SYSTEM SYMBOLICZNY, MODULACJA SKROŚNA, PAŃSTWO, KASETA, BOMBA, TOP, TRUP, GALERIA, CEWKA, TEMNODONTOZAUR, WYPADEK DROGOWY, TUSZ, PLATFORMA PROCESOROWA, OSOBA, MROK, WESTA, KIESZONKA, IGRASZKA SŁOWNA, PRĄTNIKOWE, UKŁAD ELEKTRONICZNY, WPADKA, NIEDOKRWIENIE, KOMITET, MNICH, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, ZBROJA PEŁNA, DŻINS, UPIĘCIE, SKRZYNKA, SMOCZA KREW, ABSOLUT, OBYWATEL, SUBSTANTYWNOŚĆ, LIST OTWARTY, HUBA ŻÓŁTA, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, INDYK, LICZEBNIK, WILK, KOMIN, DYKTATORSTWO, ELIKSIR ŻYCIA, WŁÓCZĘGA, MIŁOŚĆ, KOGUT, NOŻYK, AKOMODACJA, KOŁNIERZYK, ODBIJACZ, PARAMETR, BATUTA, WAGA, HULAJDUSZA, MIESZEK, KRWIŚCIĄG, OGRANICZENIE WIEKOWE, PREFEKT, FUNKCJA, MONIZM, KOSMETYK KOLOROWY, CHWYTACZ, TENDENCJA, TOALETA, FOTORECEPTOR, BABULINKA, SZALKA, RYKSZARZ, LUJEK, WARTOŚĆ OPAŁOWA, KLEJÓWKA, TOM, KRĄG, PASTEL, BASKINKA, SUKCESJA, MASZYNA PROSTA, EKIPA, DŁUGIE RĘCE, CIELISTOŚĆ, OWOC, CZŁON SKŁADNIOWY, GŁUPSTWO, TOST FRANCUSKI, CUDOTWÓRCZYNI, KURATORSTWO, CZERWONE ŚWIATŁO, KAULIKARPIA, WYŚWIETLARNIA, HIACYNT, FRAMUGA, ANILANA, FOKA, MADONNA, PADWAN, GENEZA, KŁOSEK, PRZYBYTEK, SSAK, GRA LOGICZNA, STARA MALUTKA, RAKIETKA, KONDOMINIUM, LICENCJA PRAWNICZA, PESTYCYD, LEW, OBSERWATOR, PARAWANING, MURZYSKO, PIGMALIONIZM, DYSOCJANT, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, PEAN, ŁUK, NERW, BAREŻ, DROBNICOWIEC, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, TEATR, PRZEKLEŃSTWO, PODATEK, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, DERYWAT, PUSZKA, MODERATOR, NIEWYDAJNOŚĆ, JARZENIÓWKA, PLUTON, ANGLIK, ZŁOTOGŁÓW, UGRUPOWANIE, WOLUNTARIAT, MIKS, STARZEC, GOSPODARKA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, ZASUWNICA, BARASZKI, ŻUBR KARPACKI, ANOMALIA TERMICZNA, PANTOFELNIK, MIESZACZ, WIENIEC, STRAJK OKUPACYJNY, ŻAKARD, ADIDASEK, KARABIN AUTOMATYCZNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, BAKARAT, HOKEJ, POPARZENIE, CZEKOLADA, PUNKT WĘZŁOWY, ANGINA MONOCYTOWA, CEWNIK, RENATA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, WYDZIELINA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, AHISTORYZM, ZWAŁY, BRZYDOTA, BECZKA Z PROCHEM, ESPRINGOLA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, SYSTEM, TREPANG, TRYL, MYŚLISTWO, PROGRAM, ZNIECZULENIE, TEORIA INFORMACJI, ŁAPA, WYROK PRAWOMOCNY, NISZA, PODSTRYSZE, OŚMIOKROTNOŚĆ, ROZCIEŃCZALNIK, PRZYŚPIEW, CZAS, MIGOTANIE GWIAZD, KURZYSKO, GOŁĄBKI, WEDETA, KISZKA WĄTROBIANA, ŻYWOT, OPIS, OBWIĄZKA, NIEMOŻEBNOŚĆ, TANIEC, GOŹDZIENIEC, PIKOTKA, SAMOGONKA, LIEBERMANN, KAWA ROZPUSZCZALNA, ŁAGIEW, SCHAB, SZKIC TOPOGRAFICZNY, MAJÓWKA, ZATOKI, ARKUSZ POETYCKI, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, STOŻEK PASOŻYTNICZY, LINIA LOTNICZA, CHRUST, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, PREFORMACJA, POPIELNIK, TROSKA, KLASTER, WYGASZACZ, SADŹ, GOSPODARSTWO TOWAROWE, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, PROTEGOWANY, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, KRÓCIEC, STYLO, KWARTET, BONANZA, BENEDYKCJA, OKRES INTERGLACJALNY, AUTOMAT, MAJĄTEK, STANOWISKO, BROKAT, PRZYCZÓŁEK, PROMIENNOŚĆ, DYSZKANCIK, ŚCIANA, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, SPRYCIULA, FORMA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, JEŻOWCE, SĄD OSTATECZNY, CAR, SKALA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, KASIARZ, FUTERAŁ, TILAKA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, ZJAWISKO SEEBECKA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, GAD, PADWAN, OLEJEK, KONSYGNATARIUSZ, PARTIA, DIETA ASPIRYNOWA, GUZ, NOWENNA, PĘCHERZ, DYPTYCH, BAKTERIA ŚLUZOWA, ZAPORA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, ORTALION, STOLIK, SINICA, DZIABA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, TON, ?SZESNASTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.222 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻARTOBLIWY LUB MENTORSKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻARTOBLIWY LUB MENTORSKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TON żartobliwy lub mentorski (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TON
żartobliwy lub mentorski (na 3 lit.).

Oprócz ŻARTOBLIWY LUB MENTORSKI sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ŻARTOBLIWY LUB MENTORSKI. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x