DUCH LUB DEMON WŁADAJĄCY ALBO OPIEKUJĄCY SIĘ JAKIMŚ MIEJSCEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DUCH OPIEKUŃCZY to:

duch lub demon władający albo opiekujący się jakimś miejscem (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUCH LUB DEMON WŁADAJĄCY ALBO OPIEKUJĄCY SIĘ JAKIMŚ MIEJSCEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.076

ORGANIZACJA, STYL DORYCKI, BUKAT, PRAWO BERNOULLIEGO, DOSTOJNIK, OBRAMIENIE, ŻYDOWSKOŚĆ, TYNTA, PRYSZNIC, UNIA REALNA, HANDLARKA, PUBLIKA, BUTNOŚĆ, BREZYLKA, METRYKA, PIERWSZA DAMA, JĘZYK TAMILSKI, TAKSON, BOHATER LIRYCZNY, PIERÓG, CZESKI, KANTATA, MISO, KATEGORIA GRAMATYCZNA, LEKARSTWO, POSTERUNEK, BAGIENNIK OBŁY, METODA SCENARIUSZOWA, DREDNOT, RAMFORYNCHOWCE, KARTUZJA, ANTIDOTUM, OPAD, ALGEBRAIK, WĄŻ, POCIĄG DROGOWY, IBIS, KRYZYS OTOLITOWY, PIĘKNOŚĆ, CHOROBA RUBARTHA, INDUKTOR, AŁMATY, NUDZIARZ, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, INSTYTUCJA PROCESOWA, ŚCIĘCIE, DZIEŁO SZTUKI, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, ISTOTA SZARA, WYSŁANNIK, SIECI, ZGŁĘBNIK, BITNOŚĆ, GLUKOZOAMINOGLIKAN, TWÓR, SZEW, DYSKALKULIA GRAFICZNA, PEGMATYT, JARZYNIAK, WALENCJA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, FRAGMENTACJA PLECHY, KULTURA JĘZYKA, KABINA, LINUKSIARA, MIERZWA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, KONFISKATA, GENERACJA, JĘZYK GEOGRAFICZNY, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, BOCIAN, DYWERGENCJA, ZŁOTA KLATKA, FILTR RODZINNY, NIEWYRAŹNOŚĆ, KOMORA ZAMKOWA, MOSTEK KAPITAŃSKI, FARMAKOGENETYKA, OSTRY DYŻUR, DROGA WOJEWÓDZKA, OPAŁ, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, OKRZEMKI, KINDŻAŁ, AMFITEATR, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, LEGENDA, SNICKERS, KAWALERIA, GRUPA AZOWA, ZAPORA OGNIOWA, CAŁUSEK, KWATERODAWCA, PRZYKRYCIE, BERMUDY, REWERSAŁ, ODSTĘPSTWO, MASKA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, CYKL JAJNIKOWY, SZACHOWNICA PUNNETTA, TŁUSZCZ, POMIDOR, OKULARY, LINIA DEMARKACYJNA, CYFRA, ATRAKCJA, KALATOS, DOLOT, RANEK, KARRUKA, SALA, IRANISTAŃSKI, CZOPUCH, INFORMATYK, KONSOLIDACJA, TANTALIT, WODOROSIARCZEK, ODTWÓRSTWO, KOŁNIERZ, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, BŁONICA GARDŁA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, LISZAJ PŁASKI, SAMOZAGŁADA, ZEZWŁOK, BIURO TECHNICZNE, KOSMETYK KOLOROWY, JĘZYK LUKSEMBURSKI, PRZESIEW, JEDYNY, SYLWESTER, TARCZA KRYSTALICZNA, ZEBROID, JĘZYK, PIERÓG KARELSKI, NIESAMOWITOŚĆ, MISKA KLOZETOWA, KAKAO, GŁÓG, CEROWNIA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, HACJENDA, OPAR, OCZKO POLODOWCOWE, ASTRONAUTYKA, WYSPA KONTYNENTALNA, SAMPLING, MYSZ, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, PRZYCHYLNOŚĆ, PLANISTYKA, EMBRIOGENEZA, AWANS LODOWCA, WANNA, LIMNOCHARYSOWATE, KWESTURA, MASIELNICZKA, EPONIM, PHISHING, ZBROJA ŁUSKOWA, CERATA, KACZY DÓŁ, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, POPŁUCZYNA, SZKANDELA, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, ANEGDOTA, GWAJAKOWIEC, LESŁAW, GEN WĘDRUJĄCY, ZWORNIK, NIESUBORDYNACJA, KACOWE, KRĄŻNIK, ACEFALIA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, HB, ĆAKRAM, ZESTAWIK, OPONA, HAJS, GRUPA ARYLOWA, ASTROLOG, ZIARNO, ŻYWY TRUP, PRYMULA, PCHLI TARG, ZATOKA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, ANGOBA, SZCZODRZENIEC, POŁOŻENIE, WIZA IMIGRACYJNA, NIEWINNA KREW, BRYCZKA, APLIKACJA, CYTADELA, CIOTCZYSKO, GÓRNICTWO WĘGLOWE, BOROWIKOWA, KARAKUŁ, KOLORYSTYKA, POLECANKA, ELASTIK, OBLIGACJA ZAMIENNA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, FAJTNIĘCIE, TRZEPACZKA, KATON, POCHŁANIACZ, NOTKA, DYLATACJA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, SŁUŻBA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ŁAPOWNICTWO BIERNE, BRZYDAL, LISZAJ RUMIENIOWATY, ANOMALIA PELGERA-HUETA, CYKL GRANICZNY, PRZYPŁYW, PROPORZEC, BIAŁKA WIERZBÓWKA, SPRZECIW, PRYMAT, DINGO, STYPENDIUM, DIABELSKOŚĆ, KONIUSZEK SERCA, TRÓJKOMBINACJA, GEOFIT RYZOMOWY, DWUTLENEK SIARKI, PINGWIN ANTARKTYCZNY, NIETOPERZE OWADOŻERNE, MIMOZA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, KĄT, PLEKTRON, BEDŁKA FIOLETOWA, WĄTEK, ASFALT, CAKE-WALK, RUBASZNICA, PAJACYK, SKRZYWDZONY, SZPACHLARZ, PŁACHTA, WYROBISKO GÓRNICZE, ŁONO, KONWERGENCJA, NISKOROSŁOŚĆ, KRYTYCZNOŚĆ, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, TEFILIM, SKLEP, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, PRZEPROST, WOLT, FAZOWOŚĆ, PORCELANKA, STRACCIATELLA, ŚLIZGAWKA, NIENIEC, RABAT, NACHLANIE SIĘ, DUJKERY, FITOCYD, PUCHAR, BATALION, OLEJ, KOTLET, OTĘPIAŁOŚĆ, SIODŁO JUCZNE, LANGUSTA POSPOLITA, WPADKA, PŁAT, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, PODUSZKOWIEC, KOT, WSZY, MAŁOPOLSKOŚĆ, NOWA TWARZ, RUBELLIT, WYMIENNIKOWNIA, WYKUSZ, SNUTKA GOLIŃSKA, NADAWCA SPOŁECZNY, PRZEŚMIEWKA, PREDESTYNACJA, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, MECENASKA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, MAK OPIUMOWY, ?FILET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.076 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUCH LUB DEMON WŁADAJĄCY ALBO OPIEKUJĄCY SIĘ JAKIMŚ MIEJSCEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUCH LUB DEMON WŁADAJĄCY ALBO OPIEKUJĄCY SIĘ JAKIMŚ MIEJSCEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DUCH OPIEKUŃCZY duch lub demon władający albo opiekujący się jakimś miejscem (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DUCH OPIEKUŃCZY
duch lub demon władający albo opiekujący się jakimś miejscem (na 14 lit.).

Oprócz DUCH LUB DEMON WŁADAJĄCY ALBO OPIEKUJĄCY SIĘ JAKIMŚ MIEJSCEM sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - DUCH LUB DEMON WŁADAJĄCY ALBO OPIEKUJĄCY SIĘ JAKIMŚ MIEJSCEM. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x