KAŻDE URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE COŚ, JAKĄŚ MASZYNĘ, URZĄDZENIE, NARZĘDZIE PRZED NIEPRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJĄ, MOGĄCĄ WYRZĄDZIĆ SZKODĘ TEJ MASZYNIE, URZĄDZENIU LUB NARZĘDZIU, ALBO TEŻ CZŁOWIEKOWI, KTÓRY JE EKSPLOATUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZPIECZNIK to:

każde urządzenie zabezpieczające coś, jakąś maszynę, urządzenie, narzędzie przed nieprawidłową eksploatacją, mogącą wyrządzić szkodę tej maszynie, urządzeniu lub narzędziu, albo też człowiekowi, który je eksploatuje (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BEZPIECZNIK

BEZPIECZNIK to:

bezpiecznik elektryczny - urządzenie montowane w obwodach elektrycznych, mające zapobiec nadmiernemu przeciążeniu instalacji (na 11 lit.)BEZPIECZNIK to:

agent bezpieki (na 11 lit.)BEZPIECZNIK to:

mechanizm mający zapewnić poczucie bezpieczeństwa (na 11 lit.)BEZPIECZNIK to:

w broni palnej: urządzenie zabezpieczające przed mimowolnym oddaniem strzału (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDE URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE COŚ, JAKĄŚ MASZYNĘ, URZĄDZENIE, NARZĘDZIE PRZED NIEPRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJĄ, MOGĄCĄ WYRZĄDZIĆ SZKODĘ TEJ MASZYNIE, URZĄDZENIU LUB NARZĘDZIU, ALBO TEŻ CZŁOWIEKOWI, KTÓRY JE EKSPLOATUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.995

ODMRAŻACZ, CHOROBOWE, TATA, ASSAPAN, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, BŁAHOSTKA, WIECZNY ŚNIEG, RIESLING, ATMOSFERA, CURIOSUM, KAPSLA, ROZWÓRKA, SUSZARNIA TUNELOWA, PAMPA, VASARELY, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, SAMPLING, FREATOKSEN, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, OBWIĄZKA, SEKSIZM, KANAŁ, PRĘDKOŚĆ, KOREK, SÓL W OKU, KALIBRACJA, DRĄŻEK, STWIERDZENIE, ARMATOR, AZALIA, KSIĘGA METRYKALNA, PRYMITYW, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, ŚMIERDZIUCH, KAMERTON STROIKOWY, WYŚWIETLARNIA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, PATENA, CNOTA KARDYNALNA, WIDZ, HARISSA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, POPYT ELASTYCZNY, NASTAWIENIE, PIEPRZ, ANTYDETONATOR, OBŁĄKANIEC, CHODZĄCY TRUP, ANTYKADENCJA, FETYSZ, POŚWIADCZENIE, WYMIENNIK, OPAŁ, PRZYWILEJ LOKACYJNY, CHLUBNOŚĆ, RECYTATYW, CINGULUM, KORZYSTNOŚĆ, JASKINIA LODOWA, CHOINKA, PLASTYKA, ENTEROTOKSYNA, NIRWANA, SZKŁO, ŚLIZG, RELAKSACJA, WYBUCHOWOŚĆ, TREND ROZWOJOWY, AVIZO, BOIKEN, WABIK, KRÓTKA PAMIĘĆ, STYL GOTYCKI, PULARES, KRĘGOWIEC, WYBIEG, GEN MODYFIKATOR, DUCHOWY PRZYWÓDCA, OBSESJA, STRZAŁKA, ZSYPISKO, BISIOR, METYS, DYSKIETKA INSTALACYJNA, SZYDLARZ, KLESZCZE MIĘKKIE, ŚLEDŹ, DEMISEKSUALISTA, ŁYK, PROGRAM, KRIS, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KINO, IMPUTOWANIE, GUMA, KOŁEK, DYWDYK, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, SZCZĘK ORĘŻA, BAZA TRANSPORTOWA, PRZEDŁUŻACZ, PATYK, SALAMI, REKOGNICJA, ZNAMIĘ, AMORY, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, ŚREDNIOROLNY, SENIOR, GRANULOCYT, MARKA, DESKRYPTOR, JARZMO MOSTOWE, BIAŁY, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, POSIADŁOŚĆ, PYSZOTA, OSPAŁOŚĆ, MINIATURA, OWOC ZŁOŻONY, PORZECZKÓWKA, PACHOŁ, WIDŁAK, OBDZIERACZ, SAJETA, SPRAWNOŚĆ, BRAND, FILEMONKA, KONTRAKT OPCYJNY, PAJĘCZAK, NIEODZOWNOŚĆ, CZESTER, ZAKUTA PAŁA, KALINA, DON QUICHOTE, REŻYM, ŚLIZG, MURZYŃSKOŚĆ, KLUCZ PŁASKI, UDAR, HELING, PAPAJA, SKAŁA, RESOR PIÓROWY, PARASOL, SZERYF, CZARODZIEJ, DYSOCJANT, HODOWLA PIERWOTNA, ZJADLIWOŚĆ, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, MIĘSOŻERNOŚĆ, GEN KUMULATYWNY, OBUCH, ASCETA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, KWATERA GŁÓWNA, SIEKACZ, SZTRANDOWANIE, PODATNOŚĆ, KANCERA, FOTEL KLUBOWY, LUMINATOR, MANIERYSTA, ZŁOTOKAP, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, STOŻEK DZIOBOWY, MAPA AKUSTYCZNA, OBIEG, NIESAMOWITOŚĆ, MIESZANIEC, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, AKCENCIK, KREWETKA ATLANTYCKA, TAGER, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, DZIEWIĄTA, KURS, KOŁECZEK, WSPÓŁRZĄDCA, MIODOJAD SMUGOWANY, KRAV MAGA, DWUDZIESTY PIERWSZY, TOTEM, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, AS W RĘKAWIE, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, AMBONA, KLINKIER, UCIOS, REDUKTOR, KARTUSZ, GRZYB TRUJĄCY, PRODUKT, REKLAMA, MOZZARELLA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, POCZĄTEK, EFEKT, STOŻEK WULKANICZNY, GWASZ, ŚMIETANKA, ODCISK PALCA, TEST, PŁUCA, SYSTEM ZNAKOWY, TORTILLA, WÓR, HACJENDER, MIECZ, UBYTEK, OFIARA ZAKŁADZINOWA, NIEROZUMNOŚĆ, TRZYDZIESTOPAROLATEK, ZBIERACZKA, ŚMIGŁO, ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, ZNAK, CIĄGI, TORLEN, SKOPEK, BITLES, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, TYLOZOID, KOMORNIK, GŁADZIK, HACKAMORE, NIEMIEC, OBIEG PIENIĄDZA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, EPOLET, ŚWIADECTWO, SUBLIMATOR, ODSYŁACZ, ETYKIETA, PIERWSZAK, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, TEORIA PERTURBACJI, POSŁANNIK, CZŁON KONSTYTUTYWNY, KONSTABL, SERCE W PRZEŁYKU, KALENDARZ CHIŃSKI, WYLOT, WICEHRABIA, PROKURATOR, OFICJALNOŚĆ, KUTER UZBROJONY, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, STACJA, ZAKRĘT, KOŁATKA, PRĄD MORSKI, OPOŃCZA, OTWOREK, KOPIA FOTOGRAFICZNA, RESORAK, WYWIETRZNIK, AMERYKAŃSKOŚĆ, KOMBINATORYKA, CZERPAK, SYRENOWATE, POWAB, IZOLACJA TERMICZNA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, STROP, POTENCJAŁ, SUPERKOMBINACJA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, OBJAW KONWERSYJNY, KULFONIK, SZKIELET, DECENTRALIZACJA, UZDROWICIEL, PATRON, PRZEDSCENIE, PLATYKLADUS, POWTÓRKA, BAGNO, ROBUR, NA JEŹDŹCA, TROLEJ, SZCZELINA BRZEŻNA, HISPANO, ZŁOŻE, MAJĄTEK, ZBRODNIA WOJENNA, ELKI, WIGONIA, RYSIK, KARIN, IGOR, SER TOPIONY, CZAPKA FRYGIJSKA, JUBILEUSZ, ZŁA WIARA, STAN WOLNY, ?KAPSUŁA POWROTNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.995 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDE URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE COŚ, JAKĄŚ MASZYNĘ, URZĄDZENIE, NARZĘDZIE PRZED NIEPRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJĄ, MOGĄCĄ WYRZĄDZIĆ SZKODĘ TEJ MASZYNIE, URZĄDZENIU LUB NARZĘDZIU, ALBO TEŻ CZŁOWIEKOWI, KTÓRY JE EKSPLOATUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDE URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE COŚ, JAKĄŚ MASZYNĘ, URZĄDZENIE, NARZĘDZIE PRZED NIEPRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJĄ, MOGĄCĄ WYRZĄDZIĆ SZKODĘ TEJ MASZYNIE, URZĄDZENIU LUB NARZĘDZIU, ALBO TEŻ CZŁOWIEKOWI, KTÓRY JE EKSPLOATUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZPIECZNIK każde urządzenie zabezpieczające coś, jakąś maszynę, urządzenie, narzędzie przed nieprawidłową eksploatacją, mogącą wyrządzić szkodę tej maszynie, urządzeniu lub narzędziu, albo też człowiekowi, który je eksploatuje (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZPIECZNIK
każde urządzenie zabezpieczające coś, jakąś maszynę, urządzenie, narzędzie przed nieprawidłową eksploatacją, mogącą wyrządzić szkodę tej maszynie, urządzeniu lub narzędziu, albo też człowiekowi, który je eksploatuje (na 11 lit.).

Oprócz KAŻDE URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE COŚ, JAKĄŚ MASZYNĘ, URZĄDZENIE, NARZĘDZIE PRZED NIEPRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJĄ, MOGĄCĄ WYRZĄDZIĆ SZKODĘ TEJ MASZYNIE, URZĄDZENIU LUB NARZĘDZIU, ALBO TEŻ CZŁOWIEKOWI, KTÓRY JE EKSPLOATUJE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KAŻDE URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE COŚ, JAKĄŚ MASZYNĘ, URZĄDZENIE, NARZĘDZIE PRZED NIEPRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJĄ, MOGĄCĄ WYRZĄDZIĆ SZKODĘ TEJ MASZYNIE, URZĄDZENIU LUB NARZĘDZIU, ALBO TEŻ CZŁOWIEKOWI, KTÓRY JE EKSPLOATUJE. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

x