ZNAK WYBIJANY NA MONECIE, ZWIĘKSZAJĄCY JEJ WARTOŚĆ LUB NADAJĄCY PRAWO OBIEGU W KRAJU MONECIE OBCEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONTRAMARKA to:

znak wybijany na monecie, zwiększający jej wartość lub nadający prawo obiegu w kraju monecie obcej (na 11 lit.)KONTRASYGNATURA to:

znak wybijany na monecie, zwiększający jej wartość lub nadający prawo obiegu w kraju monecie obcej (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONTRAMARKA

KONTRAMARKA to:

znak wybijany na monecie, zwiększający jej wartość lub nadający prawo obiegu w kraju monecie obcej (na 11 lit.)KONTRAMARKA to:

numerek wydawany w szatni przy przyjmowaniu ubrania na przechowanie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNAK WYBIJANY NA MONECIE, ZWIĘKSZAJĄCY JEJ WARTOŚĆ LUB NADAJĄCY PRAWO OBIEGU W KRAJU MONECIE OBCEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.890

SAMOGRAJ, PKB PER CAPITA, CHAŁTURA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, NIEPOKALANEK, OBDUKCJA, FORMACJA, KOMEDIA KRYMINALNA, KAJAK, CZOPEK, STRASZYK, ZASZŁOŚĆ, LICZARKA, SKUTEK PRAWNY, KORUPCJA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, SĄD SZCZEGÓŁOWY, NĘDZNOŚĆ, TYMPANON, PRZEPONA, WEKSEL WŁASNY, KAKEMONO, RENA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, NANERCZ, KAMARYLA, OŚWIETLENIOWIEC, KIERAT, ZNAK WODNY, ŁAŃCUSZEK, POWIEŚĆ RZEKA, TEATRZYK, WSCHÓD, TEST CIS-TRANS, NAKAZ, AUTOTEMATYZM, GARY, ORŁORYB, MLEKO W PROSZKU, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, BULAJ, ZAGŁÓWEK, ZJAWISKO BARKHAUSENA, SIŁA, POMALOWANE, ZĄB, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, CZAS ZIMOWY, MAŁY RUCH GRANICZNY, NIEŻYCIOWOŚĆ, KRÓLOWA NAUK, DIOPTER, ŻÓŁWIE, SERYJNY MORDERCA, KRZYŻYK, LABIRYNT, POJEDYNKA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, SUWAK, TYGRZYK PASKOWANY, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, STEK, BOSS, EKIPA, MATOWOŚĆ, SPONDYLOSOMA, KASETA, CACHAÇA, KANONIERKA, SPOJRZENIE, PUNKT OKOSTNOWY, TABLOIDYZACJA, ZŁOCISZ, BAKTERIOLIZYNA, DRZEWO SOLITEROWE, KONIEC ŚWIATA, FAJECZKA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, PISMO URZĘDOWE, AEROZOL, CACKO, NIESTAWIENNICTWO, KLAWISZ, DANIE CZARNEJ POLEWKI, STYL IZABELIŃSKI, KOŁO HISTORII, ROLNIK RYCZAŁTOWY, NIERUCHLIWOŚĆ, NORMATYWIZM, NABIODRNIK, ARYTMOMETR, ZNAKOMITOŚĆ, KUTNER, MAKATA, ZNAMIĘ BECKERA, KUPIEC, BRZYDACTWO, KANOE, DELUWIUM, CELIBAT, POLER, PRZESTRZEŃ HILBERTA, KONSTABL, ATRYBUCJA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, RONDEL, WYROBISKO GÓRNICZE, KUMKWAT, WINA UMYŚLNA, SYMBOL, GOLEC, KARTAUNA, TERAKOTA, WĄSONÓG, PRAWO BERNOULLIEGO, SALSA, KREWETKA ELEGANCKA, ŚWIETLIK, KONCENTRACJA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, KAMIEŃ, CIAŁO NIEBIESKIE, NOWALIA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, EWOLUCJA, FROTTE, PALUDAMENT, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, BABULA, KREDYT HANDLOWY, SKALA FAHRENHEITA, ZŁOTODESZCZ, PRZEMYT, DZBANEK NA KWIATY, STACJA, OKRES INTERGLACJALNY, RENESANSOWOŚĆ, SYMETRIA FIGURY, DIPLOPIA, ALT, CUDACZEK, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, WERMUT, STATUS SPOŁECZNY, TWIST, IMPAST, DIABEŁEK, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, MAŁA OJCZYZNA, BARETKA, KROPKA, KRÓCICA, SŁUŻKA, ŻARLIWIEC, POSIADŁOŚĆ, KUTIKULA, ZATOKI, KOTLARNIA, AGROWŁÓKNINA, OTWOREK, OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZECHOWANIE, RYTOWNIK, NOTOWANIE, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, STATUS MATERIALNY, KRUSZYNA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, KAPUŚCIANY ŁEB, WYBRANKA, SALA, NAPĘD HYDRAULICZNY, GŁOWICA KONWENCJONALNA, MEDALION, ILOCZAS, STRZAŁKA, KONTRAMARKA, OSTRY DYŻUR, PRZÓD, FORLANA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, WAMPIR, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, TRZYDZIESTKA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, FRUSTRACJA, ESZEWERIA, ODBITKA, ARTEFAKT, KUR, RYGIEL, PRAWO KARNE, POMROK, KULA, CERKIEW, GOSPODARZ DOMU, OPUCHLIZNA, STATYKA, KASKADER, ROD, WĄTEK, MER, SZKIELET, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, DOSTATEK, PRACA INTERWENCYJNA, LAWINA GRUZOWA, KONDYCJONALIZM, OBOZOWISKO, DAWKA PROGOWA, ANTURAŻ, CALYPSO, PRZYSTOSOWANIE, RYLEC, WALKA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, KARL, PARÓWKA, MODYFIKACJA, KONSYGNATARIUSZ, BOJOWY WÓZ PIECHOTY, WAGON, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, CLERK, PUSZKARZ, ZATRUCIE, OSCYLACJA, UJŚCIE, PASIERB, ELASTIK, SKUP, TRZYNASTKA, GROTESKA, BERLACZ, PRZYCHÓWEK, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, REDUKTOR, NADZIEWARKA, SERCÓWKA, ROBUSTA, MŁAKA, NEKTARNIK, BYK, RACJONALIZM, GARMAŻERIA, KOMBAJN, SRACZKA, AUSZPIK, NIECKA WYPADOWA, ROGALIK, PANDAN, DIWA, GENERACJA, WYSTAWCA, DWUDZIESTY, PAWILON, KASZTELAN, ERPEG, SAMOTOK, LEBERWURST, PRZECHÓW, GABINET, OTWÓR, ILOCZYN BLASCHKEGO, ŁUPEK DACHOWY, KARTA WIZYTOWA, GEKONEK, STROK, RAMA, CZARNINA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, AWIONETKA, BOCIAN, TIAZYD, PRAWO MATERIALNE, ZATOKA, ŁUSZCZAK, MANTYLA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, ALBUM, PODATEK IMPORTOWY, CZYŚCIEC, PASZTECIK, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, KOMAT, KINKAN, KOŁO POLARNE, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY, WARTOŚĆ EKONOMICZNA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, ZIOMKOSTWO, WARIACJA, INKORPORACJA, STRATEGIA, WŚCIEKŁY PIES, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, SZKŁA, ?AEDICULA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.890 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNAK WYBIJANY NA MONECIE, ZWIĘKSZAJĄCY JEJ WARTOŚĆ LUB NADAJĄCY PRAWO OBIEGU W KRAJU MONECIE OBCEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZNAK WYBIJANY NA MONECIE, ZWIĘKSZAJĄCY JEJ WARTOŚĆ LUB NADAJĄCY PRAWO OBIEGU W KRAJU MONECIE OBCEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONTRAMARKA znak wybijany na monecie, zwiększający jej wartość lub nadający prawo obiegu w kraju monecie obcej (na 11 lit.)
KONTRASYGNATURA znak wybijany na monecie, zwiększający jej wartość lub nadający prawo obiegu w kraju monecie obcej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONTRAMARKA
znak wybijany na monecie, zwiększający jej wartość lub nadający prawo obiegu w kraju monecie obcej (na 11 lit.).
KONTRASYGNATURA
znak wybijany na monecie, zwiększający jej wartość lub nadający prawo obiegu w kraju monecie obcej (na 15 lit.).

Oprócz ZNAK WYBIJANY NA MONECIE, ZWIĘKSZAJĄCY JEJ WARTOŚĆ LUB NADAJĄCY PRAWO OBIEGU W KRAJU MONECIE OBCEJ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ZNAK WYBIJANY NA MONECIE, ZWIĘKSZAJĄCY JEJ WARTOŚĆ LUB NADAJĄCY PRAWO OBIEGU W KRAJU MONECIE OBCEJ. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x