DOBRA KONDYCJA (SYTUACJA) JAKIEGOŚ PRZEDSIĘBIORSTWA, SPOŁECZNOŚCI, KRAJU ITP., SPRAWNE JEGO FUNKCJONOWANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZDROWIE to:

dobra kondycja (sytuacja) jakiegoś przedsiębiorstwa, społeczności, kraju itp., sprawne jego funkcjonowanie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZDROWIE

ZDROWIE to:

stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności (na 7 lit.)ZDROWIE to:

... młodej pary! (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOBRA KONDYCJA (SYTUACJA) JAKIEGOŚ PRZEDSIĘBIORSTWA, SPOŁECZNOŚCI, KRAJU ITP., SPRAWNE JEGO FUNKCJONOWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.863

PRZECZULICA SKÓRNA, WŁADZA SUWERENNA, RAGLAN, UPUST, PRAOJCZYZNA, PARANOJA, KAŃSK, BAZYLIKA WIĘKSZA, KRYZYS WALUTOWY, INTERPRETACJA, KORYTO, ARCHIWOLTA, KRZYŻAK ROGATY, KARNET, HUMANISTYKA, DROGÓWKA, DEKOMPENSACJA, CIEMNOBLASZEK, ZWIĄZEK BOKSERSKI, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, JELEŃ WSCHODNI, TRANSMISJA, SZCZELNOŚĆ, ZASKARŻENIE, LUNONAUTA, GOSPODARSTWO KRAJOWE, SCHOPENHAUER, KANGUR OLBRZYMI, STAROLUTERANIN, JĄDRO, KAPITUŁA, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, LANDSZAFT, IMIGRANTKA, CISTA, LECZO, ETERYCZNOŚĆ, KOREKTA DRUGOSTRONNA, KREMÓWKA, WINA NIEUMYŚLNA, DYWDYK, MANNHEIM, NIEZAWODNOŚĆ, TANIEC WSPÓŁCZESNY, PLOMBA, MINUTA CISZY, ANOMALIA MAGNETYCZNA, CHRYSTOLOGIA, STYLIZACJA, NAMASZCZENIE CHORYCH, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ARMEKT, ESBJERG, GNIAZDO PROCESOROWE, POŁOŻENIE, PŁASZCZYZNA, BROKAT, TAKTYKA, FALOWNIK NAPIĘCIA, PROPINACJA, KREDYT KONSUMPCYJNY, GAŁĄŹ, TRYBUN, CETIOZAUR, CHWAST, BOKARKA, KANAŁ, INFILTRACJA, KRAJOBRAZ, CEKOTROFIA, ROZKAZ PERSONALNY, ROCZNICA, PIERŚCIENICA JABŁONIOWA, WYNAJMUJĄCY, SZPARNICOWCE, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, ARESZT DEPORTACYJNY, GRYZ, ANIMATOR, BON OŚWIATOWY, ZARZEWIE, ANEKS, GEN MODYFIKATOR, KRAKÓW, METODA KARTOGRAMU, ARENA, ROLNICA ZBOŻÓWKA, KĄT PEŁNY, BIJAK, PRAWA RODZICIELSKIE, MANDALAJ, AGONIA, DEZAKTYWACJA, NUNCJATURA, CZESKI FILM, KORNWALIJSKI, AWARIA, REGULATOR POKOJOWY, JOGURCIK, MNICH, PRZESIEDZENIE, KAPITAŁ, HORROREK, LOŻA, PANEW, ALIENACJA, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, KAPITAŁ LUDZKI, PASAMON, STREFA POŻAROWA, OBRZĘD, SEQUEL, TOREBKA, WERSYFIKACJA, FEST, OJCZYZNA, ODLEWNIK, CZOŁÓWKA, MARKIER, PITA, USŁUGI NIEMATERIALNE, GOMBROWICZ, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, CIĘŻAR, KOŁCHOZ, OPCJA, KSIĘGA, TECHNICZNY NOKAUT, RÓG, TECZKA PERSONALNA, AGENCJA, STOPA, CIEMNA MOGIŁA, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, CZOP ZATOROWY, SKARGA, TRAGICZNOŚĆ, KOMPOZYCJA OTWARTA, OSAD DELUWIALNY, OSZCZĘDNIŚ, PORUSZENIE, OBCIĄŻENIE, KOMA, RAK SZWEDZKI, BEZCELOWOŚĆ, KOLEJKA, FUNT, STOPIEŃ, MOC WYTWÓRCZA, DORMITORIUM, REGULATOR, WIELKA PIECZĘĆ, SAMORZĄD, KORYTKO, GODZINA PRAWDY, SEJM PACYFIKACYJNY, JAZDA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, KWAS, SOLIKAMSK, CHWOST, PORTFEL ELEKTRONICZNY, GLIKOGENOZA, BIDAKA, SZATAN, WARTOŚĆ, BRYCHCZY, EGRETA, INTERWENCJA, KRYZYS, BRAND, POPYT INWESTYCYJNY, KIRYS TORSOWY, PISTACJA TERPENTYNOWA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, WIETLICA ALPEJSKA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, TOPIKALIZACJA, PRZYŚPIESZENIE, ZYSK KSIĘGOWY, KASZTANEK, KUMOSTWO, HERMETYCZNOŚĆ, COROCZNOŚĆ, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, PARKINGOWY, MORENA DENNA, WOBLER, WALEC KOŁOWY PROSTY, STOLIK, KWADRA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ŁUSKWIAK ZMIENNY, RACJONALNA IGNORANCJA, WKŁADKA, GARDZIELEC, ZBIÓR, RETARDACJA, ALTERNATYWA, NIEDOBÓR, PISEMKO, PUNKT OGNIOWY, TABU, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ZBROJENIE, ODŚRODKOWOŚĆ, FACJA, IDIOMAT, WARTOŚĆ NOMINALNA, KRĄG, SZOGUN, CYZELER, MUŚLIN, ŁĄCZNOŚĆ, TORFOWISKO WYSOKIE, ZATRUDNIENIE, RAD, STRZAŁ, DYM, AGENT, PONCE, LIGAWA, GACEK WIELKOUCH, CHOROGRAFIA, WARIATKOWO, NAPPA, OBRÓBKA PLASTYCZNA, KAPLICA LORETAŃSKA, PATRON, WYŻYNKA, PTASZNIK GOLIAT, CZERWONA NOC, POGOŃ ZA RENTĄ, NOGA, KROPKOWANIE, SUTASZ, PRAWO FARMACEUTYCZNE, KORPUS, REFERENDUM AKCESYJNE, BATALION WARTOWNICZY, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, CHMIEL, BIOMECHANIKA, WYKONANIE, NIEHUMANITARNOŚĆ, VASARELY, ŁONO, WYWIADOWCA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, NOTA PROTESTACYJNA, GRUPA KAPITAŁOWA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, ATAWIZM, KANTATA, PRZECINARKA, OBYWATEL, BYLICA POSPOLITA, WSTĘP, ODSIEDZENIE, SKLEPOWY, ANTYNATURALIZM, ANTIFA, MONARCHIA ELEKCYJNA, UPÓR, SKRZYDŁO, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, CENZURA, EKSPORTER, REKONESANS, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, KRAŚNIK WYKOWIEC, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, KOSTIUM, COSA, PLOTER, KAPITUŁA, SELER, ŚCIANKA, ZADRAPANIE, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, KOWNO, PRZEDMIAR, PIŁSUDCZYZNA, MONACHIUM, PULPIT STEROWNICZY, ANALITYKA BIZNESOWA, RYKOSZET, DYSTONIA TORSYJNA, PLAMA, AUTODIAGNOZA, PROSTACKOŚĆ, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, KAPŁAN, KLĄTWA, SZTOS, DRZEWO TERPENTYNOWE, LEGENDA HERBOWA, ?FANTOM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.863 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOBRA KONDYCJA (SYTUACJA) JAKIEGOŚ PRZEDSIĘBIORSTWA, SPOŁECZNOŚCI, KRAJU ITP., SPRAWNE JEGO FUNKCJONOWANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOBRA KONDYCJA (SYTUACJA) JAKIEGOŚ PRZEDSIĘBIORSTWA, SPOŁECZNOŚCI, KRAJU ITP., SPRAWNE JEGO FUNKCJONOWANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZDROWIE dobra kondycja (sytuacja) jakiegoś przedsiębiorstwa, społeczności, kraju itp., sprawne jego funkcjonowanie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZDROWIE
dobra kondycja (sytuacja) jakiegoś przedsiębiorstwa, społeczności, kraju itp., sprawne jego funkcjonowanie (na 7 lit.).

Oprócz DOBRA KONDYCJA (SYTUACJA) JAKIEGOŚ PRZEDSIĘBIORSTWA, SPOŁECZNOŚCI, KRAJU ITP., SPRAWNE JEGO FUNKCJONOWANIE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - DOBRA KONDYCJA (SYTUACJA) JAKIEGOŚ PRZEDSIĘBIORSTWA, SPOŁECZNOŚCI, KRAJU ITP., SPRAWNE JEGO FUNKCJONOWANIE. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x