OKREŚLENIE RDZENNEGO MIESZKAŃCA JAKIEGOŚ REGIONU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABORYGEN to:

określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 8 lit.)AUTOCHTON to:

określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 9 lit.)KRAJOWIEC to:

określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 9 lit.)TUBYLEC to:

określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 7 lit.)TUZIEMIEC to:

określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ABORYGEN

ABORYGEN to:

określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 8 lit.)ABORYGEN to:

rdzenny mieszkaniec Australii (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLENIE RDZENNEGO MIESZKAŃCA JAKIEGOŚ REGIONU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.489

ZADRAPNIĘCIE, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, DESER, WKŁAD, MESJANIZM, WEJŚCIE, PRZESIEDZENIE, URZĘDAS, OSIEDLENIEC, WŁAŚCIWOŚĆ, PAARL, OLDSKUL, GRAFOMAN, ŚWISTUŁA, ABSOLWENTKA, UNION, WIELOFAZOWOŚĆ, PANORAMA, WILIA, POGAŃSTWO, AUTOCHTON, GNIAZDO, MAŁOŚĆ, KOŁOWRÓT, BUFARIK, TOREBKA, TOM, MIEJSCOWA, KATALOG, TOPAZ DYMNY, PLACIDO, FIZJONOMIA, PISEMKO, EKRANIZACJA, SYNEK, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, DECATUR, RYNEK WŁAŚCIWY, KOCHAŚ, BAJRAM, PROTOKÓŁ AKCESYJNY, ZAKOŃCZENIE, RITARDANDO, AFISZOWANIE SIĘ, GRYZIPIÓREK, MBALE, KORELACJA RANGOWA, LATOROŚL, PRZYBLIŻENIE, BORDEAUX, ARTYSTYCZNY NIEŁAD, BUDOWA, ANGIELSKA FLEGMA, WSPÓŁCZYNNIK ROZWINIĘCIA GRANICY, ZAŚPIEW, SŁOWNICTWO, SKRYBA, MOSHI, ILUZJON, ADIDAS, SKLEROZA, TECZKA PERSONALNA, NIEPORĘCZNOŚĆ, DOLCE, SOS MONACHIJSKI, CZYN SPOŁECZNY, STRUMYCZEK, ZAOBLENIE, PRZYMIOT, DRUGI ŚWIAT, PODPORA, STYLIZACJA, COŚ MOCNIEJSZEGO, ORIZABA, POMAGIER, PIESZCZOTY, ASTROGRAFIA, DEZORGANIZACJA, PŁACHETEK, EKSPLANACJA, KOMPOZYCJA ŁAŃCUCHOWA, KAFAR, WAGINOSCEPTYK, JAROSZENKO, KLUSECZKI, WIERNOŚĆ, RISOLUTO, FRANCUSKI PIESEK, OBRAZ, SZKODNIK, CEZURA, ISTOTA NADPRZYRODZONA, SUKCESJA, ZBIOREK, FACJA, GIAUR, SALONOWIEC, GOŁĘBICZKA, SUBKOMPAKT, WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA, SER PARMEŃSKI, STARE PUDŁO, NAMPULA, KOMÓRKA, PSYCHICZNY, CIERPIĄCY, UBEDA, RURA ODPŁYWOWA, PRZEKAZ, TEST, SASZETKA, OGNIK, MODESTO, SKRZYDŁO, SONDA, OSSIA, MIECH, KOZOJEBCA, TUALETA, BERBERYJSKI, POLE, MACIERZYSTOŚĆ, ADVERBIUM, MEDIOLAN, MOLTO, PREZYDENTKA, OBCHÓD, UŁOM, CWAJNOS, DŻUBA, TŁO, WYNAJMUJĄCY, PRZESIEDZENIE, SĄCZEK, ZABURZENIE, GĄSKA, EKOSFERA, KIERMANA, APANAŻE, NAZWA, POGANIZM, DUPEK ŻOŁĘDNY, SKRZYDŁO, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, TIJARAT, MOTOR, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, BABOCHŁOP, ZAPIS, KONWENCJA, INWERSJA, WYROBNICA, STWORZENIE NIEBOŻE, TŁUŚCIOCHA, SEKSTURYSTYKA, AMIKUS, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, DREN, WYKONANIE, KRÓLEWIĘTA, BRZOZA SMOLEŃSKA, GATUNEK ENDEMICZNY, LIGOWIEC, KIESZONKA, ANIMATO, POŁOŻENIE, PIERWSZA JASKÓŁKA, SŁUGA BOŻA, BOGATE MEDIA, ANARCHIA, RZEZALNIA, PRZYBLIŻENIE, PIĘTKA, BIAŁORUSZCZYZNA, IOUIOUE, RUBATO, OPCJA POLITYCZNA, BATALION WARTOWNICZY, SZMACIARZ, TAIPING, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, AGONIA, FORUM, JĘZYK LECHICKI, MIELCUCH, ŚWINIA, PIANOFORTE, SĘDZIA KALOSZ, PASTORALE, NAJDUCH, OWO, LEGATISSIMO, SZCZUR LĄDOWY, TRANZYT, ZAKRYWKA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, PINGWIN BIAŁOSKRZYDŁY, BAZGROTA, LEGNAGO, KALIF SPRAWIEDLIWY, NAGANNOŚĆ, CECHA, ROTANG, LOCO, NEOGOTYK, RONDA, SEMPRE, ATRYBUCJA, ARGUMENT, CZTERY LITERY, BEZŁAD, WYŁĄCZNIK, INSTYTUCJA PRAWNA, ALTAMURA, SEQUEL, CIUL, GRUSZKA, MAGHREB, POŁOŻENIE, OJCIEC, LINARES, BLOKADA, MÓJ, ANIMANDO, WŁĄCZNIK, ABORYGEN, ŚWIĘTÓWKA, FORMACJA, ANEKS, CHRZEŚCIJANIZM, PRYNCYPAŁ, IPOH, MOHEROWY BERET, MAESTOSO, CZEREMIS, SEX, ROTACJA, TAMPA, GŁÓWKA, PODKŁAD, ŁODZIANIZM, MAŁPA CZŁEKOKSZTAŁTNA, DWOISTOŚĆ, ENTROPIA, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, ZAWODZENIE, ODPAD, LICZBA, INTENSYWNOŚĆ, RZEPNICA, CONCITATO, TUCUMAN, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, TEORYJKA, CHLUPOT, KONTRAKT REGIONALNY, APROKSYMACJA, CRESCENDO, FIN DE SIECLE, KRAJ NAD WISŁĄ, TERYTORIALNOŚĆ, OKOLICA, ELDORET, ZDANIE APODYKTYCZNE, KONFERENCYJKA, FASETA, DEZERCJA, JUDOWIEC, BIZANT, YORK, ŁAGODNOŚĆ, RAKUSZANIN, TENUTO, GNÓJ, SYNTEZA, MANNHEIM, NAZWANIE, OCENA, AWARIA, MUŻYK, ALIANCI, ARENA, BIOFLAWONOID, CIOTCZYSKO, RAKUSZANKA, DAŁN, ZABUGOL, NAWALANKA, KOŁOMYJA, ŚCIÓŁKA, BIEDASZYB, KARTOTEKA, DESEREK, WIERSZORÓB, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, BASKIJKA, ODCIEŃ, DŻIP, ELEMENT FLORYSTYCZNY, ?FAZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLENIE RDZENNEGO MIESZKAŃCA JAKIEGOŚ REGIONU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OKREŚLENIE RDZENNEGO MIESZKAŃCA JAKIEGOŚ REGIONU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABORYGEN określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 8 lit.)
AUTOCHTON określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 9 lit.)
KRAJOWIEC określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 9 lit.)
TUBYLEC określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 7 lit.)
TUZIEMIEC określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABORYGEN
określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 8 lit.).
AUTOCHTON
określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 9 lit.).
KRAJOWIEC
określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 9 lit.).
TUBYLEC
określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 7 lit.).
TUZIEMIEC
określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 9 lit.).

Oprócz OKREŚLENIE RDZENNEGO MIESZKAŃCA JAKIEGOŚ REGIONU sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - OKREŚLENIE RDZENNEGO MIESZKAŃCA JAKIEGOŚ REGIONU. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x