MIASTO NA PRAWACH POWIATU W NIEMCZECH, W KRAJU ZWIĄZKOWYM BAWARIA, STOLICA REJENCJI SZWABIA, REGIONU AUGSBURG ORAZ SIEDZIBA POWIATU AUGSBURG - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUGSBURG to:

miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, stolica rejencji Szwabia, regionu Augsburg oraz siedziba powiatu Augsburg (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AUGSBURG

AUGSBURG to:

miasto w Niemczech (Bawaria) nad rzeką Lech, ośrodek administracyjny okręgu Szwabia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIASTO NA PRAWACH POWIATU W NIEMCZECH, W KRAJU ZWIĄZKOWYM BAWARIA, STOLICA REJENCJI SZWABIA, REGIONU AUGSBURG ORAZ SIEDZIBA POWIATU AUGSBURG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.233

SHEMALE, GRUPA NACISKU, WERONA, SZTOKHOLM, KABOTAŻOWIEC, KONKATEDRA, ASANSOL, RATOWNICTWO TECHNICZNE, LIRYKA POŚREDNIA, TITAN, NIKOPOL, FAKOMATOZA, ARENDA, ANAPOLIS, AARAU, BARIERA ODŁAMKOWA, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, AMRITSAR, AD-DAUHA, ESBJERG, PUNO, FRYBURG, GOIAS, GERBERA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, SPORT SAMOLOTOWY, ADMINISTRACJA MORSKA, WĘGIEL KENELSKI, GOLKONDA, NUREK, BYDŁO, BELEM, JAROCIN, KIELISZNIAK, DYNASTIA FRANKOŃSKA, BARO, MADAN, ORŁOSĘP, ANNATO, DEPORTOWANY, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, ŁUSKOWCE, WOTKIŃSK, MIEŚCINA, ISERLOHN, POŁOZ ZIELONY, BIBERACH, ŻABA MOCZAROWA, FALAISE, KLASYFIKACJA, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, CHWOSTKA SZAFIROWA, CYFRONIKA, ZAJĄC BIELAK, VIGO, MACEDONIA, SIEDZIBA, SMUŻKA STEPOWA, TAPIR AZJATYCKI, ITALIANISTYKA, PECZ, DEONTOLOGIA LEKARSKA, WETZLAR, OGRODZIENIEC, KOMARNO, DINANIJA, KOTOR, DRĄŻNIA, BESANCON, MAH JONG, BRZESZCZANKA, XINTE, LAS PALMAS, GAŁĘZATKA, NOWA DĘBA, LAHTI, TATA, REZAIJE, RZGÓW, ŻYWICZLIN, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, KARCZOWNIK, FRYZYJSKI, TIOTIKSEN, CZECZENIA, WEIRTON, UNIKAMERALIZM, ATENY, IROKEZ, LAMERSTWO, INHAMBANE, NEKROPOLA, PARANA, KOMPRADOR, BRIAŃSK, PRZEMYSŁ LEKKI, TEORIA GEOTEKTONICZNA, HIPERBOREJCZYK, MAJKOP, ISNA, ŁUK REFLEKSYJNY, KOMENDA, SABAH, LUSTRZEŃ, HORD, SAKKHAR, BŁONA ZEWNĘTRZNA, SAARN, CARMAUX, SKAWINA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, SHENYANG, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, BIEL, POSTĘPOWANIE CYWILNE, SALA, RAKIETA PRZECIWPANCERNA, CAGLIARI, KOSZYCE, BICAZ, IBERYSTYKA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, PRĘT, TUCUMAN, PRZEDMORZE, PROKARIONT, INTERPRETACJA, KAWALERYJSKA FANTAZJA, UTAH, TAWDA, GALOIS, WYWIAD, KUSKUS SZARY, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, KULTURA ŁUŻYCKA, VEJLE, CHIAVARI, LANOS, KASHI, KULTURA MATERIALNA, BEZKLASOWOŚĆ, KULTURA TRZCINIECKA, TEORIA DECYZJI, RONDONIA, CZIRPAN, MARR, XIXIA, BAYREUTH, GYOR, TECHNIKA ŚWIETLNA, POSTĘP ARYTMETYCZNY, IŁAWA, WYBIJACZ, PIOTRKÓW, MASA CZĄSTECZKOWA, GOŁĄBECZEK, LYNN, MEKSYK, TWORZYWO SZTUCZNE, BAŁASZOW, TORRENCE, ELEKTRODA SZKLANA, REGION WĘZŁOWY, WSCHÓD, OGDEN, TOJAD SMUKŁY, AZERSKI, ZAUROZUCH, VERACRUZ, AUCH, WĘGIEL KENNELSKI, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, TUJMAZY, OFIAKODON, KIELCE, RADKÓW, PANAFRYKANIZM, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, SADOWISKO, MANAT AFRYKAŃSKI, ŻORY, ŻABA NILOWA, OTĘŻAŁKOWATE, PRACA ORGANICZNA, PRZETOKOWY, KACZKA DOMOWA, NYTWA, PRINCEPS, KUFA, ALGEBRA LINIOWA, SONORA, MODRASZEK ALEKSIS, ZLEWOZMYWAK, GAP NIEBIESKONOGI, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, DUSZNIKI, BARWNIK NATURALNY, ALAMEDA, INSULINOOPORNOŚĆ, NIPSA, BARCZATKA SOSNÓWKA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, ZAKLIKÓW, PERKOZ ROGATY, DYDELFOKSZTAŁTNE, SAARA, POLNIK ZIEMNOWODNY, BLANTYRE, RUCH EKOLOGICZNY, ALOI, FLANDRIA, MALAJALAM, MALACKY, KRZYŻAK OGRODOWY, KORSUŃ SZEWCZENKOWSKI, JAMAJSKI, PASAY, SANFORD, CHANTY-MANSYJSK, TAIYUAN, TYTUŁ NAUKOWY, ALTA, WOŁOGDA, SEMKOW, SUWOROW, INFORMATOLOGIA, CZERWONAK MAŁY, ŚWIĘCONE, PSTROKÓWKA NADOBNA, HEPATOLOGIA, AKWILEJA, IZMIT, SADZANKA RUMIENICA, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, KSIĘSTWO, SASKATCHEWAN, PORÓD FIZJOLOGICZNY, ZŁOŻE KOPALINY, ŻARÓW, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, SZOLNOK, GRENOBLE, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, PRINCEPS, BAYONNE, TORFOWIEC OSTROLISTNY, MAGELANKA RUDOGŁOWA, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, BIAŁYSTOK, MILDURA, HANA, BOJANOWO, FUNKCJE ELEMENTARNE, TOMASZÓW, ODRUCH BEZWARUNKOWY, HALLE, ANABAPTYŚCI, ANGARSK, PŁOWDIW, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DYFUZJONIZM, DYNASTIA SALICKA, MONTREAL, KRAWATKA, KREWETKA BAŁTYCKA, PISMO NUTOWE, ALMERIA, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, SKIVE, OBCOKRAJOWIEC, EKSPATRIACJA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, DIALOG OBYWATELSKI, DROGÓWKA, ORLEAN, UNTERWALDEN, JĘZYK OBCY, LUDERITZ, DELOKALIZACJA, OJIYA, LENIN, GŁOS WARGOWY, ARCACHON, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, GOSPODARSTWO DOMOWE, TULSA, BIHAĆ, ŁOMŻA, TALLIN, WROCŁAW, ORLANDO, REGENT, SUSHI, KK, KOLEBKA, TRAWA MORSKA, HELMINTOLOGIA, ?DENDROMETRIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.233 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIASTO NA PRAWACH POWIATU W NIEMCZECH, W KRAJU ZWIĄZKOWYM BAWARIA, STOLICA REJENCJI SZWABIA, REGIONU AUGSBURG ORAZ SIEDZIBA POWIATU AUGSBURG się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIASTO NA PRAWACH POWIATU W NIEMCZECH, W KRAJU ZWIĄZKOWYM BAWARIA, STOLICA REJENCJI SZWABIA, REGIONU AUGSBURG ORAZ SIEDZIBA POWIATU AUGSBURG
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUGSBURG miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, stolica rejencji Szwabia, regionu Augsburg oraz siedziba powiatu Augsburg (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUGSBURG
miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, stolica rejencji Szwabia, regionu Augsburg oraz siedziba powiatu Augsburg (na 8 lit.).

Oprócz MIASTO NA PRAWACH POWIATU W NIEMCZECH, W KRAJU ZWIĄZKOWYM BAWARIA, STOLICA REJENCJI SZWABIA, REGIONU AUGSBURG ORAZ SIEDZIBA POWIATU AUGSBURG sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - MIASTO NA PRAWACH POWIATU W NIEMCZECH, W KRAJU ZWIĄZKOWYM BAWARIA, STOLICA REJENCJI SZWABIA, REGIONU AUGSBURG ORAZ SIEDZIBA POWIATU AUGSBURG. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x