PRZEDMIOT WKŁADANY DO UST LUB PRZYKRYWAJĄCY JE, MAJĄCY NA CELU UTRUDNIENIE LUB UNIEMOŻLIWIENIE PRZEZ OSOBĘ KNEBLOWANĄ MOWY ORAZ WYDAWANIA INNYCH DŹWIĘKÓW USTAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KNEBEL to:

przedmiot wkładany do ust lub przykrywający je, mający na celu utrudnienie lub uniemożliwienie przez osobę kneblowaną mowy oraz wydawania innych dźwięków ustami (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KNEBEL

KNEBEL to:

przenośnie o czymś, co ogranicza swobodne wypowiadanie się (na 6 lit.)KNEBEL to:

wetknięty w usta porwanego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT WKŁADANY DO UST LUB PRZYKRYWAJĄCY JE, MAJĄCY NA CELU UTRUDNIENIE LUB UNIEMOŻLIWIENIE PRZEZ OSOBĘ KNEBLOWANĄ MOWY ORAZ WYDAWANIA INNYCH DŹWIĘKÓW USTAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.604

OSTROGI, TATAR, RURKA, HAFT, TYP, POWRÓZEK NASIENNY, WIZA POBYTOWA, RZEŹ, PORFIROBLAST, MEMBRANA, RUCH OPORU, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, WYDANIE, TOUAREG, SMOCZEK, UNIA REALNA, SPULCHNIACZ, RÓŻANIEC, LĘK KASTRACYJNY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, GETER, KOBIETON, NISZCZYCIEL, POKRZEPICIEL, OHAR, SPADOCHRON HAMUJĄCY, SANKCYJNOŚĆ, DYFERENCJACJA, MAPA MENTALNA, PREZBITERIUM, MAŁCUŻYŃSKI, MIEDŹ, PORNO, DOLNOPŁAT, SKOPEK, WYSTARCZALNOŚĆ, HASTATUS, NAZWA TOPOGRAFICZNA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, CZAS PÓŁTRWANIA, ANANDA, BEGONIA, SZEWRON, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, TELEFONIA STACJONARNA, DZIEWCZĘCOŚĆ, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, BRIENZ, WSPARCIE, FREESTYLE, WAŻNIK, KAZUISTYKA, SZWOLEŻER, OŚCIEŻE, MWERU, SAMOOBRONA POWSZECHNA, IZBA, AGENCJA RATINGOWA, ŚMIETANKA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, EONIZM, OLEWACTWO, OYEREN, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, NIMFA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, WSPÓLNY CZYNNIK, KOŃ OLDENBURSKI, DEMOT, GRADACJA, STRZAŁKA, ORGANDYNA, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, KALETKA, ENERGIA, SUCHORYT, PLEKTRON, ŻEREMIA, JEDNOPOLÓWKA, BIOLA, PIWO, HISTORIA, TRANSPORTÓWKA, OTRZEWNA, KILIM, AUSZPIK, DERMABRAZJA, KRUCJATA, MUSZLA, ARTEFAKT, WŁÓKNIAK MIĘKKI, APARAT SZPARKOWY, ROŚLINA OWADOPYLNA, POKÓJ GOŚCINNY, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, POHYBEL, ALTERNATA, BORDER, FORD, ZALICZENIE POCZTOWE, KISMET, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, LIZ, INFORMACJA POUFNA, TERPEN, MULTILATERALIZM, MYLAI, PORA, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, BACIK, MONIZM, IGOR, POCISK ODŁAMKOWY, INSULINOOPORNOŚĆ, DEWELOPER, PŁATEW, GAZ SPALINOWY, REFREN, WIELKOŚĆ, UJĘCIE, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, POMNIK, DRACENA, ZAPRAWA, CIĘŻAREK, LAPARENTOZAUR, KOLORYT, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, GENUA, ŚWIERK BREWERA, OWAD, CYC, ANTENA, GUARANA, WŁAŚCICIELSTWO, ROMANS, SURDYNKA, STOŁP, OBROŻA, ZNICZ, KRYTYCZNOŚĆ, BENEFICJUM, CHAŁUPNIK, CYRANKA SYBERYJSKA, STREFA PODMIEJSKA, BAŁKAŃSKOŚĆ, CZERWONY ŚNIEG, JELARANG, FORMA, APOSTOŁ, SZCZERBA, WÓDKA, REPETYCYJNOŚĆ, KRZYWA ENGLA, TOKARKA KŁOWA, JUMA, KOŁO HISTORII, KINOTEATR, OGNIK SZKARŁATNY, WETTER, ŚMIETANKA, FUTERAŁ, EUROKORPUS, LĘK, OZDOBNICA WIĘKSZA, SCÉNIC, DROGA PUBLICZNA, REKLAMA, TAMILSKI, PERLICA CZUBATA, OLEFINA, PRZEKŁADNIA, FASOLKA MUNG, PŁYCINA, ALGORYTM ZACHŁANNY, MH, HAFCIARSTWO, OKNO ATMOSFERYCZNE, ZŁOTA PŁYTA, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, ZASTÓJ, WĘGLIK, ROBOTY DROGOWE, EURO, TYMOTKA, WARTOŚĆ RYNKOWA, APTAMER, SAMOURZECZYWISTNIANIE, PAMIĘĆ MASOWA, PAWIMENT, ZŁOTOGŁÓW, SKWIR, DZIELNIK, KONTRAKT TERMINOWY, TANATOLOGIA, KOLOR LUKOWY, BUDŻET ZADANIOWY, KRÓTKOSZ SZORSTKI, AMBRAZURA, DYSZEL, TRANSPORTER, DWUWIERSZ, ŁAZIK, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, IDEAŁ PIERWSZY, BURDON, FAKTURA, KADŁUB, PIEC, CIASTKO, TRAGIZM, WĄSKIE GARDŁO, KUR, PEDOSFERA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, RANA, WATÓWKA, BAKTEROID, OŚLA GŁOWA, TAMARYNA BIAŁOCZUBA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, INTERNAT, FARMAKODYNAMIKA, TAPIRY, BIAŁA FLAGA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, SIDARA, MISJE, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, SANDALIN, ROZNOSICIEL, PRZECIWNIK, REKWIZYCJA, POKRZYWA, DWUPŁCIOWOŚĆ, SKUPISKO, ZBOCZENICA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, SZKLIWO CERAMICZNE, PRZYSTAŃ MORSKA, HORMON, TEATR, INTERPRETATOR, PULOWER, BYLINA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, RYNEK PIERWOTNY, EUKLIDES, OLEJ Z OLIWEK, GUMA, KAPROZUCH, LIPA, WIATR, ŚMIERDZIUCH, SAMOREALIZACJA, KOLCZAK CZARNY, OLIWKOWATE, FLOTA, FUCHA, PARPOSZ, STOWARZYSZENIE, AKTYWNOŚĆ, BRODAWCZYCA KONI, BROŃ NUKLEARNA, TUMBA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, AFISZOWANIE SIĘ, POMADKA, EUROWIZJA, PRZYLŻEŃCE, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, TRIAL ROWEROWY, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, IGLICA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, PRZESZYCIE, STOS, SCYT, KAKAO, ORLEAN, DIABEŁEK, DUET, ŁUK TĘCZOWY, SKARB, INŻYNIERIA MECHANICZNA, WARZONKA, ATREZJA POCHWY, KOŃ KIŃSKI, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, BYLICA CYTWAROWA, TAROK, ROŚLINA ZIELNA, POLEWKA, BADANIE HISTOPATOLOGICZNE, KAPLERZ, KANTON, CZTEROKROTNOŚĆ, ARABSKI, WESTA, ?PERTURBACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.604 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT WKŁADANY DO UST LUB PRZYKRYWAJĄCY JE, MAJĄCY NA CELU UTRUDNIENIE LUB UNIEMOŻLIWIENIE PRZEZ OSOBĘ KNEBLOWANĄ MOWY ORAZ WYDAWANIA INNYCH DŹWIĘKÓW USTAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT WKŁADANY DO UST LUB PRZYKRYWAJĄCY JE, MAJĄCY NA CELU UTRUDNIENIE LUB UNIEMOŻLIWIENIE PRZEZ OSOBĘ KNEBLOWANĄ MOWY ORAZ WYDAWANIA INNYCH DŹWIĘKÓW USTAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KNEBEL przedmiot wkładany do ust lub przykrywający je, mający na celu utrudnienie lub uniemożliwienie przez osobę kneblowaną mowy oraz wydawania innych dźwięków ustami (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KNEBEL
przedmiot wkładany do ust lub przykrywający je, mający na celu utrudnienie lub uniemożliwienie przez osobę kneblowaną mowy oraz wydawania innych dźwięków ustami (na 6 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT WKŁADANY DO UST LUB PRZYKRYWAJĄCY JE, MAJĄCY NA CELU UTRUDNIENIE LUB UNIEMOŻLIWIENIE PRZEZ OSOBĘ KNEBLOWANĄ MOWY ORAZ WYDAWANIA INNYCH DŹWIĘKÓW USTAMI sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - PRZEDMIOT WKŁADANY DO UST LUB PRZYKRYWAJĄCY JE, MAJĄCY NA CELU UTRUDNIENIE LUB UNIEMOŻLIWIENIE PRZEZ OSOBĘ KNEBLOWANĄ MOWY ORAZ WYDAWANIA INNYCH DŹWIĘKÓW USTAMI. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast