CZĘŚĆ INSTRUMENTU (NP. PUDŁO SKRZYPIEC) WYWOŁUJĄCE ZJAWISKO REZONANSU, SŁUŻĄCA DO WZMOCNIENIA DŹWIĘKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REZONATOR to:

część instrumentu (np. pudło skrzypiec) wywołujące zjawisko rezonansu, służąca do wzmocnienia dźwięków (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REZONATOR

REZONATOR to:

w fizyce: układ zdolny do drgań rezonansowych, często mający zastosowanie w przyrządach technicznych, w których występują drgania (na 9 lit.)REZONATOR to:

układ rezonansowy, który bierze udział w wytwarzaniu dźwięków przez istoty żywe (na 9 lit.)REZONATOR to:

część niektórych instrumentów muzycznych, która współgra z wibratorem (np. ze strunami w gitarze, skrzypcach) i powoduje wzmocnienie dźwięku (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ INSTRUMENTU (NP. PUDŁO SKRZYPIEC) WYWOŁUJĄCE ZJAWISKO REZONANSU, SŁUŻĄCA DO WZMOCNIENIA DŹWIĘKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.112

PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, TRIANGULACJA, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, DUŻA ŁYŻKA, NASTAWNOŚĆ OKA, BRZUSIEC, PIASTA, UROCZYSKO, OBUCH, KACZKA HEŁMIASTA, PANTOFLE, WYCIĄGARKA, OBŁO, AUTOMAT LOSOWY, MORZE AZOWSKIE, BIEGNIK, KAWA ZBOŻOWA, ŁAPA, TAMBUR, MYSZ DOMOWA, INICJATOR, ANALIZA WYMIAROWA, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, PARTIA, ALFABET MORSE'A, GNIAZDO WTYKOWE, PAPUA, NORRLAND, BIEGUN WEGETATYWNY, KREWETKA ZMIENNA, PERYKARP, SYNKOPA, ANALIZA SWOT, RÓŻDŻKA, CZOK, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, KORONA, LIBRACJA, PODBIERACZ POKOSÓW, CZASZA, JELEC, POMORZE ŚRODKOWE, PODKORA, POZIOMY TRANSFER GENÓW, ODZIOM, SŁUŻKA, DYSONANS, POWÓDŹ, PANEWKA, KAZARKA, WIBRATOR, TEMAT, KILOFEK, LEJBIK, PODSTAWA, PŁÓZ, WIELKA ROSJA, KONIEC, EFEKT CIEPLARNIANY, DROGA STARTOWA, FILTR, KOMIN PŁACOWY, TYBINKI, KADR, BRANDZEL, MOTYW, GŁOWICA, OKOLICZNIK, WÓZEK, DZIAŁKA, GÓRKA, IROKEZ, ALMARIA, MISKA SEDESOWA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, PÓŁKREW, PIZZICATO, OTOK, CYKL PRECESYJNY, OSŁONA, PASEK, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, EKSKLUZYWIZM, MILIMETR SZEŚCIENNY, SCHAB, KRYZYS GOSPODARCZY, BĘBEN, TURKIESTAN, ZŁĄCZE, ECHIN, SYNERGIZM, URODYNAMIKA, AKROPOL, ŁEBEK, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, WIĘŹBA, IZOLACJA AKUSTYCZNA, SUPORT, STRADIVARIUS, EFEKT GEOMAGNETYCZNY, CUDO, JABŁKO NANERCZOWE, WAHADŁO, EFEKT RYGLA, FORT, KNAGA, UKŁAD SYMPATYCZNY, JAŚNIA, SZNUR TYLNY, ACHTERDEK, ISKIERNIK OCHRONNY, MEMBRANOFON, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, ANEKS KUCHENNY, KAULIKARPIA, OWOCNIA, KLUCZ, BOCZNICA, DYSONANS, OKULAR, FARSZ, BYLICA POSPOLITA, KOMORA, KORONA, GRZBIET, AKORD NONOWY, WRZESZCZ, ODCINEK, KREDYT PREFERENCYJNY, LUNETA, BURDON, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, BOKS, WIZJER, PAMPANGA, BELKOWANIE, POKRYWA, NITKA, BAWET, PRĘGA, ZAGÓRZANKA, CZŁONECZEK, PENS, TYBINKA, BEANIA, KONSONANS, KSIĘSTWO, KAPIBARA, ODBYTNICA, SIRO, UKŁAD ZAPŁONOWY, KOLEC, KAZARKA RDZAWA, OPONA, PREBENDA, REZONATOR, MUNSZTUK, OKRES WEGETACYJNY, RÓŻNOPOSTACIOWOŚĆ, LINA HOLOWNICZA, RDZEŃ MAGNETYCZNY, OTWOREK, ALLEGRO, MOSTEK, GĄSIENICA, LEPKOŚĆ CEN, EFEKT FOTOELEKTRYCZNY, MIĘSIEŃ SERCOWY, PAGANINI, JAMA BĘBENKOWA, OWCZY PĘD, PRACA SEZONOWA, TORTOWNICA, DOBUDOWA, SUBREGION, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, BIAŁA ŚMIERĆ, ALLEMANDE, MOSTEK, BOCZNICA KOLEJOWA, MANIPUŁ, TELEMARK, TRZON MACICY, BIODROWA, DOPALACZ, CZŁONEK, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, KORONA, SŁABIZNA, WIEŚ, FALOWÓD, OWOC, MYSZ POLNA, REJON, JURA POLSKA, PIĘTA, NANOŚNIK, ŁOŻYSKO, ŁOŻYSKO, KULA, LOTNICTWO POKŁADOWE, SIEDZISKO, ŁAN, GUTKOWO, SIODŁO, PALEMONETKA ZMIENNA, KLAWISZ, STRZEMIĘ, WYPIERANIE PORTFELOWE, KASETKA, WIKARYZM GEOGRAFICZNY, BRZĘKNIĘCIE, KIL, NAPIERŚNIK, ECHO, BRYT, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, INTERKALACJA, PIEŃ, CEWNIK, PIRAMIDA, PIERSICZKA, WIELKORUŚ, SZYJKA, NOŚNIK MAGNETYCZNY, NASADKA, KWARTET SMYCZKOWY, CEWA, SPRYCHA, ELIZJA, NAKARCZEK, OBRZEŻE, USZTYWNIACZ, GÓRALEK STEPOWY, OSÓW, OJCZYZNA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, INWERSJA TERMICZNA, SYNERGIA, WINIETOWANIE, KRZYŻÓWKA, PRĄD BŁĄDZĄCY, PRZYSŁONA, SUBFUNDUSZ, JAKUBKA, PIĘTA, FIBULA, TYP, FLUORESCENCYJNA HYBRYDYZACJA IN SITU, ANTENA SATELITARNA, KRIOSFERA, KLAUZURA, KASSAWA, GLORIA, HETEROMORFIZM, PUŚLISKO, SKALA, ANAPTYKSA, LOTNICTWO WOJSKOWE, TRZON, BLINDGAFEL, BIORYTM, MÓZG EMOCJONALNY, SZÓSTA CZĘŚĆ, EMANACJA, TACIERZYŃSKI, ĆWIARTKA, TARCZKA OPACHOWA, ARCHIDIAKONAT, ZWÓJ, DYNAMIKA, PODMIOT, ETAP, KOŁOWROTEK, JĄDRO MIGDAŁOWATE, GLADIUS, NACIĄG, WOREK TRZEWIOWY, NOGA, OKRYCIE, PORCIĘTA, ŁASKOTKI, SUW, APEREA, OCZKO, WYOBLAK, RUBRYKA, GEM, ŚCIANA, KOMBAJN ŚCIANOWY, SPODNIE, KAWAŁ, PERGOLESI, SET, MAJEUTYKA, EKSKLAWA, LINOLEUM, ?TYŁEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.112 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ INSTRUMENTU (NP. PUDŁO SKRZYPIEC) WYWOŁUJĄCE ZJAWISKO REZONANSU, SŁUŻĄCA DO WZMOCNIENIA DŹWIĘKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ INSTRUMENTU (NP. PUDŁO SKRZYPIEC) WYWOŁUJĄCE ZJAWISKO REZONANSU, SŁUŻĄCA DO WZMOCNIENIA DŹWIĘKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REZONATOR część instrumentu (np. pudło skrzypiec) wywołujące zjawisko rezonansu, służąca do wzmocnienia dźwięków (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REZONATOR
część instrumentu (np. pudło skrzypiec) wywołujące zjawisko rezonansu, służąca do wzmocnienia dźwięków (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ INSTRUMENTU (NP. PUDŁO SKRZYPIEC) WYWOŁUJĄCE ZJAWISKO REZONANSU, SŁUŻĄCA DO WZMOCNIENIA DŹWIĘKÓW sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CZĘŚĆ INSTRUMENTU (NP. PUDŁO SKRZYPIEC) WYWOŁUJĄCE ZJAWISKO REZONANSU, SŁUŻĄCA DO WZMOCNIENIA DŹWIĘKÓW. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x