W MUZYCE: INSTRUMENT SŁUŻĄCY ŚCISZENIU LUB ZMIANIE BARWY DŹWIĘKU NP. FORTEPIANU, SKRZYPIEC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TŁUMIK to:

w muzyce: instrument służący ściszeniu lub zmianie barwy dźwięku np. fortepianu, skrzypiec (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TŁUMIK

TŁUMIK to:

element układu wydechowego silników spalinowych i wysokoprężnych, wyciszający dźwięki dobiegające z silnika i pomagający w przetwarzaniu spalin (na 6 lit.)TŁUMIK to:

część broni palnej lub pneumatycznej, demontowalna lub zainstalowana na stałe, służąca wytłumianiu dźwięków wydawanych podczas wystrzału lub płomieni opuszczających lufę (na 6 lit.)TŁUMIK to:

SURDYNA (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MUZYCE: INSTRUMENT SŁUŻĄCY ŚCISZENIU LUB ZMIANIE BARWY DŹWIĘKU NP. FORTEPIANU, SKRZYPIEC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.453

TAUKA, PRZESMYK, BALSAM KANADYJSKI, UNIA PERSONALNA, FORMA, OSŁONOWOŚĆ, OZOREK, ZBROJA KRYTA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, KRÓLOWA RENET, WARUNEK, MLEKO, ULTRAMARYNA, GRA, KAPITANA, ADRES, KLASTER, WZÓR PRZEMYSŁOWY, ZĘBORÓG, GÓRA, STRZAŁA, CHWAST, NAPIĘCIE, PRZEKOZAK, ELEGIA, PAPROTNICA GÓRSKA, BENEFICJANT, MISJONARZ, MIMETYZM FORMALNY, MECHANIZM RYGLOWY, BETON JAMISTY, BŁYSK, ZAPINKA, KLARNET, MORFEM LEKSYKALNY, RZADKOŚĆ, ZJAWISKO THOMSONA, KAWATYNA, PRYSZNIC, MIESZEK, TRAUMATYCZNOŚĆ, PŁYWAK, BATALIA, CYNK, NIEWYPARZONY PYSK, WRAK, WNIEBOWZIĘCIE, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, POZIOM, RYCERZYK, FUTERAŁ, WÓZEK SZPITALNY, KNYPEL, ADMIRACJA, GŁOWA, DUCHOWY OJCIEC, GAZ SPALINOWY, ŁUPEK MARGLISTY, INNA PARA KALOSZY, ŻÓŁW SĘPI, FALA WZROSTOWA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, ZACHOWANIE, KUWETA, PRZECHOWANIE, KOD GENETYCZNY, CIAŁO NIEBIESKIE, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, WĘGLIK SPIEKANY, KOPROFIL, GRA, SINIEC, HACZYK, DOBYTEK, OŚLE UCHO, KRZYWA, WŁOSIE, DZYNDZEL, STEEL PAN, SYSTEM, SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, PIERÓG, GENERACJA, NOCKA, LAMPKA MAŚLANA, RESORT SIŁOWY, STROIK, CHABANINA, TRUFLA, GOL, FAZA, WANIENECZKA, ODMIANKA, RODAMINA, FERMA, ŚWIDEREK, KIFOZA PIERSIOWA, DUROMER, WĄSONÓG, POŁYKACZ, GALWANOMETR ELEKTROSTATYCZNY, OSTATNIE POŻEGNANIE, KAPSUŁA ZRZUTOWA, SYMPATYKOMIMETYK, PRZEDROŚLE, BLOKHAUZ, WYCISKANIE, PRZEPŁYW, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, RYPS, KOMPARATOR BŁYSKOWY, KUCHNIA GAZOWA, SAKSAUŁ, BOGACTWO, DZIWKARZ, BATERIA, CZYNNIK SYTUACYJNY, BEATA, WŁODZIMIERZ, WYPADEK DROGOWY, MIEDZIONIKIEL, ZNAJOMY, KLAUZULA WALORYZACYJNA, TEMPERATURA ZAPŁONU, LAWINA GRUZOWA, INKORPORACJA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PLAKIETA, POCIĄG DROGOWY, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, POMADKI, FUGA, PLAN ZDJĘCIOWY, CZOŁDAR, SYSTEM ZARZĄDZANIA, WITRYNA, TWIERDZENIE KRULLA, TRIANGUŁ, PERILLA ZWYCZAJNA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, BASENIK, WAMPIR, ARCHIKONFRATERNIA, NASKÓREK, RYKSZA, BIERWIONO, DROBNICA, TYK, PATRYLINEARNOŚĆ, SEKULARYZACJA, MOSH, SCHABOSZCZAK, MASŁO, STOPIEŃ, TONIKA, TERMOBAROMETR, DZWONNICA, AURA, TV, OBSZAR NIEOGRANICZONY, BRYZOL, DWORZANIN, KITARA, TROMPA, GALARETA, MINA, WRONIE OKO, BEZGŁOŚNOŚĆ, POLE GOLFOWE, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, WEJŚCIE, KREOL, KAPSLA, FAJKA, WIOSŁO, TROLL, DYSTRYBUTOR, KONFISKACJA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, LETARG, WIDMO, WÓR, LINIA PRZEMIANY, CZEP, GATUNEK AGAMICZNY, KOTO, NASIONNICE, KRATER, SMOŁOWIEC, FATALIZM, EDYKUŁA, AMPUŁKA, METRYKA, PION, HIPNOTERAPIA, NORMALIZACJA, ZAGROŻENIE, IGLICA, GWIAZDA NOWA, KONOTACJA, KLEJÓWKA, C, RAGOUT, DECYZJA RAMOWA, LIŚCIONOGI, MIKSER, POCIĄGŁOŚĆ, TREPY, RELACYJNOŚĆ, POCHODNA, RUMUN, TEMPERATURA ROSY, MIĘSISTOŚĆ, KREDYT HANDLOWY, BLUZG, JĘZYK, DYFERENCJA, WARSZTAT, PRÓCHNO, KĄPIEL, SIEDLISKO, DEINSTALACJA, TUNIKA, OSZCZĘDNOŚĆ, DZIEŁO ROGOWE, KIJ BEJSBOLOWY, PSALTERIUM, CŁO WYRÓWNAWCZE, MOTORÓWKA, EGZONUKLEAZA, PROFIT, WŁOCHACZ, KACAPSKI, WIDMO DŹWIĘKU, LICENCJA POETYCKA, HODOWLA PIERWOTNA, WYWRÓT, PRZĘDZIWO, SZCZYTNICA, KONSERWA, KOMISJA REWIZYJNA, MENADŻER PLIKÓW, KACENJAMER, ISKIERNIK, KAPTUR, BODZIEC, PAŃSTWO, BUT, GIEZŁO, PAS POOPERACYJNY, ZŁOTOKAP, RASOWOŚĆ, LAMINAT, MER, GRABINA, KORUPCJA, CHOMĄTO, SKALEŃ AWENTURYNOWY, APOSTOŁ, STRĄGA, PARTIA, WELUR, BARWA HERALDYCZNA, POLIGAMIA, MEDALION, OGIEŃ KRZYŻOWY, LENIWKA, MULTIPLEKS, KONFRONTACJA, PRZEZIERNIK, HAJDUK, FORMA, UDERZENIE, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, CHOROBA UHLA, TREMBITA, TILAKA, BONOŃCZYK, AROMAT, WIDZOWNIA, KALATOS, PEPIK, MIRLITON, BAGNIK ZDROJOWY, FOTOTROPIZM DODATNI, LITERATURA FAKTU, SAMIEC, WYCHOWAWCZYNI, OBRĘCZ, KALWARIA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, HEROD-BABA, PEDAŁÓWKA, MA, LINIA DEMARKACYJNA, PRZECIWNIK, PREZENTER, ZASUWA, ?EPOS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.453 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MUZYCE: INSTRUMENT SŁUŻĄCY ŚCISZENIU LUB ZMIANIE BARWY DŹWIĘKU NP. FORTEPIANU, SKRZYPIEC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MUZYCE: INSTRUMENT SŁUŻĄCY ŚCISZENIU LUB ZMIANIE BARWY DŹWIĘKU NP. FORTEPIANU, SKRZYPIEC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TŁUMIK w muzyce: instrument służący ściszeniu lub zmianie barwy dźwięku np. fortepianu, skrzypiec (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TŁUMIK
w muzyce: instrument służący ściszeniu lub zmianie barwy dźwięku np. fortepianu, skrzypiec (na 6 lit.).

Oprócz W MUZYCE: INSTRUMENT SŁUŻĄCY ŚCISZENIU LUB ZMIANIE BARWY DŹWIĘKU NP. FORTEPIANU, SKRZYPIEC sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - W MUZYCE: INSTRUMENT SŁUŻĄCY ŚCISZENIU LUB ZMIANIE BARWY DŹWIĘKU NP. FORTEPIANU, SKRZYPIEC. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x