NASZYWKA NA RĘKAWIE LUB NARAMIENNIKU MUNDURU, W KSZTAŁCIE PROSTEJ LUB ODWRÓCONEJ LITERYV, STOSOWANA W SIŁACH ZBROJNYCH I W INNYCH SŁUŻBACH MUNDUROWYCH WIELU PAŃSTW ŚWIATA, ZWYKLE DLA OZNACZENIA STOPNIA (NAJCZĘŚCIEJ PODOFICERSKIEGO), RZADZIEJ DŁUGOŚCI SŁUŻBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZEWRON to:

naszywka na rękawie lub naramienniku munduru, w kształcie prostej lub odwróconej literyV, stosowana w siłach zbrojnych i w innych służbach mundurowych wielu państw świata, zwykle dla oznaczenia stopnia (najczęściej podoficerskiego), rzadziej długości służby (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZEWRON

SZEWRON to:

naszywka w kształcie litery 'v' na rękawie munduru wojskowego oznaczająca liczbę wysłużonych lat lub stopień wojskowy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NASZYWKA NA RĘKAWIE LUB NARAMIENNIKU MUNDURU, W KSZTAŁCIE PROSTEJ LUB ODWRÓCONEJ LITERYV, STOSOWANA W SIŁACH ZBROJNYCH I W INNYCH SŁUŻBACH MUNDUROWYCH WIELU PAŃSTW ŚWIATA, ZWYKLE DLA OZNACZENIA STOPNIA (NAJCZĘŚCIEJ PODOFICERSKIEGO), RZADZIEJ DŁUGOŚCI SŁUŻBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.958

KĘPA, SZKOŁA RODZENIA, WYPRAWA, LIDER, WŁÓCZĘGA, CZEKAN, KOŃ TROJAŃSKI, ROZETA, SYMULTANA, MADRYGAŁ, MOŁDAWSKI, DŻINSY, CHWYTAK, JACHT ŻAGLOWY, PAWILON, NAZWA SYSTEMATYCZNA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, WARTOŚĆ ŚRODKOWA, KURACJA WSTRZĄSOWA, MECHANIZM KORBOWY, KARTA RABATOWA, MAZER, BANIECZKA, PŁÓD, BURDA, LASKA, ADAMITA, KONDYCJA FINANSOWA, AALEN, TUŃCZYK, DEZABIL, METAL, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, MISJA DYPLOMATYCZNA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, MANIERA, BŁĘKITNE HEŁMY, PIKA, ELA, ADADŻIO, KORUPCJA, UWE, PIZANG, PIKSEL, LEK, SAMOCHODZIARZ, KABOTAŻ, WARZYWNIK, GALWEOZAUR, DERMOKOSMETYK, ADAPTER, MEBLOWÓZ, STACCATO, AFRYKANIZACJA, ROZGRZEWACZ, CHEKKER, MITYNG, DYFTYK, WIERZBINA, PORTRET, WÓZ STRAŻACKI, PIĘTA ACHILLESA, OVERCLOCKING, CZUJNIK, KAWA, ZRAZÓWKA, WIDLICZKA, ŁAWICA SKALNA, WŁADZUCHNA, PŁUŻEK, SMĘTARZ, BRUDY, POKREWIEŃSTWO, ŁYSIENIE, KLATKA, SISLEY, PIERSIÓWKA, BŁYSKOTKA, FRACHT, CZARTER, TARTINKA, ZNAK LICZBY, GRZYB ŚWINIAK, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, EPIFIT, SZLAUCH, MINUTA KĄTOWA, ZIARNKO, OBI, PSEUDOPAŁANKOWATE, KACOWE, POJEDYNEK, NIEPEWNOŚĆ, BROŃ JĄDROWA, DEMOTYWATOR, GRZEBACZ, BALERON, GRZYBOPŁYWKA, NASTURAN, ŻYWIEC, WIKARY, NARCIARNIA, CARRERAS, NAPIĘCIE DOTYKOWE, ZLEW, FOCH, STACJA, ARMATOR, BARWICA, SECESJONISTA, POCISK NIEPENETRUJĄCY, SALWINIOWCE, DEKURIA, KIESZEŃ, JUMPER, KIA, SMILEY, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, BRAMSEL, GRUNT, KŁUSAK FRANCUSKI, PIÓRKO, WIGOŃ, OBWÓD ŁOWIECKI, AZOLLA AFRYKAŃSKA, PATYCZAK, KOŁO PODBIEGUNOWE, ANGLIK, HEŁM, ŻABA SZTYLETOWATA, KUDŁACZ, MAKOWICA, BIEGUN, PUŁAPKA, DRESZCZ, ZEGAR WIEŻOWY, FOLKLOR, ŹREBAK, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, OSTROMLECZ, ROZUM, KIJ, BLOK, ŻULIK, INICJATYWA USTAWODAWCZA, OKRZYK, OFIARA ŚMIERTELNA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, SKÓRZAK, OFICERKI, SZPULKA, OWCE, MIGDAŁ, KRATER, EKOGROSZEK, KONTROLA PASZPORTOWA, FUNKCJA LOGITOWA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, FORUM, KORYTKÓWKA, OPŁATA KONCESYJNA, MIĄŻSZ, KRWAWNIK, PRZETWÓRCZOŚĆ, SKOK W BOK, ARYSTON, OPENER, CZYTAL, CZUWANIE MODLITEWNE, FORMACJA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, KELT, GŁOWA, PIEKŁO, ROŚLINA OKOPOWA, MACIERZYŃSKOŚĆ, PRAWICA, EREKCJA, KOŁTRYNA, ŁUPEK MARGLISTY, TANKIETKA, ZASADA, DYPTYK, FALKA, KLAMOR, CIERŃ, OŚWIECICIEL, MARCHWIANE RĘCE, KAPITAŁOWOŚĆ, ANTENA, PŁEĆ BRZYDSZA, KAPUŚNIAK, HETEROATOM, OSCYLATOR, NOSEK, DRABINA, OPADY, DASHI, CZYSTKA ETNICZNA, PARZENICA, MIRAŻ, TRAGAKANTA, DŻIHAD, RUSZT, BYLICA BOŻE DRZEWKO, OPIS, KONDYCJONER, SAK, GRZYB ATOMOWY, WATA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, PRZEZIERNIK JABŁONOWIEC, PANAMA, SPADOCHRON HAMUJĄCY, SZYPUŁA, NABIODRNIK, ŻÓŁWIE, PALPACJA, OŚMIOKROTNOŚĆ, KOMBATANCKOŚĆ, ATONIA, SYMPATYKOMIMETYK, BUCCINA, UZIOM, BODZIAK, GHUL, KOŁO STEROWE, APOSTAZJA, REDINGOTE, KASZYCA, SZCZI, KONWOLUCJA, CZESKI, PAPROĆ WODNA, PORTUGALSKOŚĆ, FLET PROSTY, PRZEPROST, BOMBA, ROGER, ARCHIKONFRATERNIA, IZOLACJA, OGIEŃ I WODA, ŻNIWIARKA, OSAD, KONSOLA, ŁAWRA, HANDŻAR, DZIEWICA NORYMBERSKA, ERLENMAJERKA, LEPTOPLEURON, NARÓD, FIAKIER, ZIELENICE WŁAŚCIWE, SKRĘTNIK, CHOROBA BRUGADÓW, MAKAK, PAUPER, KOMIN, HEDONIZM ETYCZNY, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, CIAŁKO, KATOLICKOŚĆ, KOŃ, AKSOLOTL, MILCZĄCA ZGODA, SKARGA, TWARZYCZKA, WYPAŁ, BYDLAK, KAPSUŁA ZRZUTOWA, KEFALINA, SPORT ZIMOWY, PRZEZNACZENIE, KRAJKA, PRASA, SĄD PODKOMORSKI, AUTOMAT, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, RUCH ODRZUTOWY, PŁASZKA, PORT, ODMIERZANIE, TOWLER, LĘK, WIĄZKA, SIAD, ZIELONKA, IRREALIZM, GALAKTYKA, WEGETARIANIZM, SŁUP ENERGETYCZNY, POCIĄGŁOŚĆ, PIEPRZ ZIELONY, CYBORIUM, UBÓJ, BRODAWKA STÓP, ALEC, KARBONATYT, WIKARIUSZ, ?OUTSIDER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.958 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NASZYWKA NA RĘKAWIE LUB NARAMIENNIKU MUNDURU, W KSZTAŁCIE PROSTEJ LUB ODWRÓCONEJ LITERYV, STOSOWANA W SIŁACH ZBROJNYCH I W INNYCH SŁUŻBACH MUNDUROWYCH WIELU PAŃSTW ŚWIATA, ZWYKLE DLA OZNACZENIA STOPNIA (NAJCZĘŚCIEJ PODOFICERSKIEGO), RZADZIEJ DŁUGOŚCI SŁUŻBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NASZYWKA NA RĘKAWIE LUB NARAMIENNIKU MUNDURU, W KSZTAŁCIE PROSTEJ LUB ODWRÓCONEJ LITERYV, STOSOWANA W SIŁACH ZBROJNYCH I W INNYCH SŁUŻBACH MUNDUROWYCH WIELU PAŃSTW ŚWIATA, ZWYKLE DLA OZNACZENIA STOPNIA (NAJCZĘŚCIEJ PODOFICERSKIEGO), RZADZIEJ DŁUGOŚCI SŁUŻBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZEWRON naszywka na rękawie lub naramienniku munduru, w kształcie prostej lub odwróconej literyV, stosowana w siłach zbrojnych i w innych służbach mundurowych wielu państw świata, zwykle dla oznaczenia stopnia (najczęściej podoficerskiego), rzadziej długości służby (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZEWRON
naszywka na rękawie lub naramienniku munduru, w kształcie prostej lub odwróconej literyV, stosowana w siłach zbrojnych i w innych służbach mundurowych wielu państw świata, zwykle dla oznaczenia stopnia (najczęściej podoficerskiego), rzadziej długości służby (na 7 lit.).

Oprócz NASZYWKA NA RĘKAWIE LUB NARAMIENNIKU MUNDURU, W KSZTAŁCIE PROSTEJ LUB ODWRÓCONEJ LITERYV, STOSOWANA W SIŁACH ZBROJNYCH I W INNYCH SŁUŻBACH MUNDUROWYCH WIELU PAŃSTW ŚWIATA, ZWYKLE DLA OZNACZENIA STOPNIA (NAJCZĘŚCIEJ PODOFICERSKIEGO), RZADZIEJ DŁUGOŚCI SŁUŻBY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NASZYWKA NA RĘKAWIE LUB NARAMIENNIKU MUNDURU, W KSZTAŁCIE PROSTEJ LUB ODWRÓCONEJ LITERYV, STOSOWANA W SIŁACH ZBROJNYCH I W INNYCH SŁUŻBACH MUNDUROWYCH WIELU PAŃSTW ŚWIATA, ZWYKLE DLA OZNACZENIA STOPNIA (NAJCZĘŚCIEJ PODOFICERSKIEGO), RZADZIEJ DŁUGOŚCI SŁUŻBY. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x