CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE DWA RAZY LUB W PARZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODWÓJNOŚĆ to:

cecha czegoś, co występuje dwa razy lub w parze (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE DWA RAZY LUB W PARZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.635

ZMORA, ROZBIERANKA, KANCONETTA, AUTOMOBILISTA, KULFONIK, MAŁŻEŃSTWO, KOMITET, CHLOROHEKSYDYNA, LORDOSTWO, PRZYIMEK, DZIAŁANIE, LEKTORIUM, DYNAMIKA, NIEREGULARNOŚĆ, ULOT, KOMPENSACJA, PROPORZEC, OBIEKT WESTCHNIEŃ, ODKOS, SZMACIARZ, PAMIĄTKA, CONCEPT ART, MARUDER, KSZTAŁT, ABFARAD, DURNOŚĆ, BIAŁE MIĘSO, CZEK PODRÓŻNICZY, KURS, BON UWŁASZCZENIOWY, SONAR, REGLAN, REINSTALACJA, BARCZATKA PUCHOWICA, PROCH BEZDYMNY, REFREN, OLEJ LNIANY, MONOTEMATYCZNOŚĆ, DEDLAJN, VAT, KONTROLA, SOSNA TROPIKALNA, PRĄTNIK ALPEJSKI, KOCIOŁ, SZERSZEŃ AZJATYCKI, TARYFA ULGOWA, GALETA, MOMENT, KORMORAN MODROGARDŁY, FORMACJA SKALNA, USTRÓJ, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, GACEK SZARY, SESJA, PROCES FIZYCZNY, ODSIEW, MIĘKKOŚĆ, IN MEDIAS RES, KANAPA, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, PRZEDJĄDRZE, WODZIK, OGNISKO, PRAKTYCZNOŚĆ, WYRÓB MEDYCZNY, EFEKT SORETA, JACHT ŻAGLOWY, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, ZEBROID, GWINT, PRZECHYŁ, NIEBIOSA, OSPA, RÓJKA, KANIA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, ZAJĄCZEK, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, CZASZA, DYNAMICZNOŚĆ, DZWONNIK, GIRLANDA, ZWORNIK, SULFOTLENEK, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, CZWARTORZĘDNOŚĆ, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, KOŚCIELNOŚĆ, PIEC DYMARSKI, STREFA, HACJENDER, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, KRÓTKONOS BRĄZOWY, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, BEZPROGRAMOWOŚĆ, SPRĘŻYSTOŚĆ, NIECIEKAWOŚĆ, WYBLINKA, NIEKROPIEŃ, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, OSTROŚĆ, DENDRYT, SALAMI, PRZEGRYZKA, ELASTYK, TULEJA, DZIECINNOŚĆ, SYLWETA, ZNAK, ŚLUZICA ATLANTYCKA, SKÓRKA, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, ADRES, ZUBOŻANIE, OMER, SCEPTYCYZM, PUNK ROCK, NULLIPARA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, ATYPOWOŚĆ, SUKCESIK, PRZĘŚL SKRZYPOWATA, BEZAN MASZT, PROPAGANDÓWKA, ANFELTKA ZŁOŻONA, NAWIS, SZYFON, METAL, LUZAK, HISZPAŃSKI, DEFILADA, PRZÓD, TURZYCA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, GŁĄBIK, BIFURKACJA, JEJMOŚĆ, KOLEBKA, REFORMATOR, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, ŁUPEK ROPNY, RZADKOŚĆ, ZAZNAJOMIENIE, PISEMKO, JASKRA WRODZONA, PLEWA, ZIEMIA ODNIESIENIA, POKAZOWOŚĆ, UPÓR, BEZPARDONOWOŚĆ, LEGENDA, PRYSZCZARKI, KAPITALNY REMONT, STRAPONTEN, OPODATKOWANIE, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, WNĘTROSTWO, TRESA, CZARNY RYNEK, COROCZNOŚĆ, CZEPLIWOŚĆ, PŁONKA, BILANS BRAMKOWY, HYDROFON, RYBA AMFIDROMICZNA, TOLERANCJA, NABOŻEŃSTWO, WYSYP, KONESERSTWO, SYSTEM, UPRZYTAMNIANIE, KOŃCÓWKA, BYTOMKOWIEC, DEZABIL, WAMPIREK, EFEKT STYKU, PULPIT STEROWNICZY, SKIF, KIERKI, RESKRYPT, SÓL, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, PRZECIWSTAWIENIE, PROTETYKA, PAWIMENT, POKŁOSIE, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, DIFFERENTIA SPECIFICA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, PALEOZOOLOGIA, BUGAJ, HYDROFIT, SAJGONKA, ZNIKNIĘCIE, MASZYNA ELEKTRYCZNA, AKUMULACJA, OSIOŁ NUBIJSKI, ABSYDA, FASOLA, AGREGAT, KURKA, METYLOTROFIA, ARCYDZIELNOŚĆ, OZDOBNICA MNIEJSZA, KOLO, TRANSLACJA, NIEAKTYWNOŚĆ, ĆWICZENIA, OKAZ, ANTROPOCENTRYZM, KULT ŚWIĄTYNNY, MACH, PORCYJKA, OPASANIE, RELIGIJNOŚĆ, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, KREDKA, KUKLIK POSPOLITY, KOMISARZ, PODMIOT GRAMATYCZNY, WYŻŁABIACZ, DUCHOWY OJCIEC, ZESTAWIK, ARANŻER, KURTYNA, CZĘSTOKÓŁ, POMYLENIEC, ŻYWOTOPIS, ANTYFONA, SZORSTKOŚĆ, SEZAM, ANIMUSZ, MIESIĄC, PEKARI WAGNERA, WSPÓŁKATEDRA, OBSESJA, POJAZD KONNY, BARCZATKA ŚLIWIENICA, NIEZAMOŻNOŚĆ, OBAWA, RASOWOŚĆ, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, KOŃ, GODZINA PRAWDY, LITOBENTOS, ZASADA REAFERENCJI, SARDELOWATE, SKRZYDŁO, SUWNICA BRAMOWA, SKRĘTNICA, SOPRANISTA, FIGURA GEOMETRYCZNA, GRUCZOŁOWIEC NIEBIESKOPRĘGI, INGUSZ, PESTYCYD, ALGORYTM ITERACYJNY, BARANEK, REFLEKS, CERAMIKA SANITARNA, BERNARD, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, MATERIAŁ BUDOWLANY, BEZPOWROTNOŚĆ, RADCA, BOGACTWO, OLIGOPOL, EMIL, NIEBIELISTKA TRWAŁA, MIARKOWNIK SPALANIA, NOMOKANON, SPAMIK, FAKTURA, KLIN, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, TRASA ŚREDNICOWA, ŻYŁKA, APOKRYFICZNOŚĆ, DOMEK, BRAMA TRIUMFALNA, INSTYTUCJA KREDYTOWA, ONTYCZNOŚĆ, TRANSMITER, CYWIL, KWALIFIKACJA, TROLLING, ZAĆMA POCZĄTKOWA, STAN DEPRESYJNY, PROJEKCYJNOŚĆ, ETOLA, SIOSTRZYCZKA, GÓRKA, SPARRING, STRATA, SZLAMIEC, PROMIEŃ, MISJONARZ, TRIANGULACJA, ?PONCYRIA TRÓJLISTKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.635 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE DWA RAZY LUB W PARZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE DWA RAZY LUB W PARZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODWÓJNOŚĆ cecha czegoś, co występuje dwa razy lub w parze (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODWÓJNOŚĆ
cecha czegoś, co występuje dwa razy lub w parze (na 10 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE DWA RAZY LUB W PARZE sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE DWA RAZY LUB W PARZE. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast