TKANKA ROŚLINNA, W KTÓREJ PODZIAŁY KOMÓRKOWE NIE ZACHODZĄ LUB ZACHODZĄ WYJĄTKOWO RZADKO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TKANKA STAŁA to:

tkanka roślinna, w której podziały komórkowe nie zachodzą lub zachodzą wyjątkowo rzadko (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TKANKA ROŚLINNA, W KTÓREJ PODZIAŁY KOMÓRKOWE NIE ZACHODZĄ LUB ZACHODZĄ WYJĄTKOWO RZADKO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.628

WELON, METODA KARTOGRAMU, INFORMACJA, TRANSKRYPCJA, KAMYCZEK USZNY, POLKA, WIKARIUSZ, PATRONAT, PRYMITYW, BILET POWROTNY, REPUBLIKA PREZYDENCKA, MIESZANKA, PODSZEWKA, CZARTER, OMYK, DWURURKA, GODZ, SPECYFIKACJA, ARENA, PRZEDZIAŁ, KRAŃCÓWKA, EFFIGIA, OWADY, KURS, CZAS, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, GÓWNOZJADZTWO, HORYZONT CZĄSTEK, ZBÓJNICKI, WKLĘSEK, LAMA, DZIURKA, WIOSŁO, BENEFICJENT, ÓSMY, ROZKŁADOWOŚĆ, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, PIWO, BURGRAF, ZESPÓŁ CHOROBOWY, PEDAŁÓWKA, NEGACJONISTA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, AURA, WIZYTÓWKA, ALLEGROWICZKA, GARNITUR, ANTYHITLEROWIEC, PŁATEK, LEJ, FAWOREK, KLAPAK, SZATA, KANONIERKA, MIOTŁA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, CELOWOŚĆ, KARAKUŁY, MIĘSO, NORZYCA, PODJAZD, TAŚMA MONATAŻOWA, KOLOKACJA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, DANIE KOSZA, ZROSTNICZEK ZIELONY, ZWARCIE, POMOC, WŁÓKNIAK TWARDY, ŁBISKO, KOSMYK, KOD DWÓJKOWY, SKÓRZAK, KARZEŁEK, MUTACJA CICHA, NAŚLADOWNICTWO, PROJEKT, REGENERATOR, KOZAK, KALIBRACJA, FERMAN, DRAM, FALAFEL, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, TEMPERATURA BARWOWA, POPRAWKA, OKA, RYTON, NABRZEŻE, PROSTE SKOŚNE, OPONA BEZDĘTKOWA, STAN PSYCHICZNY, KORYTARZ EKOLOGICZNY, ŁUPEK WĘGLISTY, METYS, PINCETA, ABOLICJONISTKA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, ANTYFAN, BOLERO, CZARKA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, GOŁOLEDŹ, HORYZONT, PLAKAT, GRÓD, GARNEK, WOSK, ANTENA YAGI, MINERAŁ, KARŁOWATOŚĆ, ZAPLECZE SANITARNE, STOCZNIA, PROBLEM DECYZYJNY, JĘZYK WEGETUJĄCY, POPELINA, PŁOMYK, HAMULEC, PODPINKA, LABORATORIUM, CALYPSO, ZAGĘSZCZACZ, BIAŁA DIETA, KORYTARZYK, OBRĘCZ, NIEMETAL, INTERNACJONALIZM, GITARA, PRZYBYSZKA, WSPOMAGACZ, ŁACINA, TRANSCENDENCJA, WŁÓCZĘGA, IZBA, ZIOŁO, CUDOWRONKA, LAMPROFIR, HACJENDER, CHOROBA KUFSA, ŚCIEŻKA, POCIĄG DROGOWY, CZYŚCIOCHA, SWATKA, KIEŁBA, REWOLUCJA, FACET, WRZÓD MIĘKKI, KOMETKA, KOLACJA, BERET, WYRAZISTOŚĆ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, KOROZJA CHEMICZNA, NADBITKA, FLACHA, FARMA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, KNYSZ, STAROSTA GENERALNY, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, PARKIETAŻ PENROSE'A, DIODA OSTRZOWA, EMALIA, BULAJ, WNĘKA WĄTROBY, POR, SERPENTYNA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, MOCARSTWO REGIONALNE, FOXTROT, UDŹWIG, REKLAMA PORÓWNAWCZA, KRZYŻAKOWATE, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, PION, SET, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, PASTEL, KOMORA GORĄCA, MARENGO, PASOŻYT, SKŁAD PODATKOWY, SPRZĘT MECHANICZNY, GARMAŻERIA, ALERT, IDIOSYNKRAZJA, RUSEK, KOSMOGONIA, JON, PERŁY, SMOLUCH, ORBITA, TARAS WIDOKOWY, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, ŻABKA, STAGNACJA LODOWCA, MODEL, BAT, DUSZNOŚCI, RZEMIOSŁO, USTNIK, SYNDROM PARYSKI, SIODŁO DAMSKIE, GORĄCZKA DUM-DUM, JUDOWIEC, WOLTAŻ, CHOROBA PLUMMERA, RELIKWIARZ, OZNAJMIENIE, ZNAJOMY Z WIDZENIA, EDYKUŁ, ŁUPEK HUMUSOWY, ZROŚLAK, KWAZIKRYSZTAŁ, JAMA, SWAP PROCENTOWY, BŁĘKITNY OLBRZYM, INSTYTUCJA PRAWNA, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, ALARM SZALUPOWY, BROŃ JĄDROWA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, POGOŃ ZA RENTĄ, BAREŻ, WŁADZA SUWERENNA, ECHOLOKACJA, KRÓWKA, OPOZYCJA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, STARUNEK, DOBYTEK, GNIAZDO, ZDARZENIE PRAWNE, SIEKANKA, SUBWOOFER PASYWNY, FRONT STACJONARNY, PIERDU-PIERDU, TUNEL, LATAJĄCE SKRZYDŁO, ABNEGATKA, ANORAK, FATAMORGANA, KORALIK, KÓŁKORODEK, CZWOROLIST, MASWERK, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, PADAŁKA, UPADEK, WDZIĘK, FIGURACJA MELODYCZNA, PAKLAK, UMOWA ZLECENIA, PODRYG, GRA HAZARDOWA, GODZINA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, POROST, DOPUST BOŻY, IZBA, BIEDAK, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, PADWAN, KAJZER, SEANS, WIDZENIE, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, CYNK, CROSS, ZATWARDZENIE, DEWOLUCJA, ŻEGLUGA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, SZCZEPONOGI, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, GRAF DWUDZIELNY, PLEWA, XSARA, DOWÓD, RESPIRATOR, TRACKLISTA, PROLIFERACJA, ROZZIEW, BROKATELA, GLIKOZYD FENOLOWY, PACYFIKAŁ, WYLEW, RÓW, RYPS, KOSMETYK KOLOROWY, KOLO, PÓLKO, OBŁO, CYGARO, BEZJĘZYKOWE, STRAJK OKUPACYJNY, TABULA RASA, ŁATKA, ?PAROWANIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.628 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TKANKA ROŚLINNA, W KTÓREJ PODZIAŁY KOMÓRKOWE NIE ZACHODZĄ LUB ZACHODZĄ WYJĄTKOWO RZADKO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TKANKA ROŚLINNA, W KTÓREJ PODZIAŁY KOMÓRKOWE NIE ZACHODZĄ LUB ZACHODZĄ WYJĄTKOWO RZADKO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TKANKA STAŁA tkanka roślinna, w której podziały komórkowe nie zachodzą lub zachodzą wyjątkowo rzadko (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TKANKA STAŁA
tkanka roślinna, w której podziały komórkowe nie zachodzą lub zachodzą wyjątkowo rzadko (na 11 lit.).

Oprócz TKANKA ROŚLINNA, W KTÓREJ PODZIAŁY KOMÓRKOWE NIE ZACHODZĄ LUB ZACHODZĄ WYJĄTKOWO RZADKO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TKANKA ROŚLINNA, W KTÓREJ PODZIAŁY KOMÓRKOWE NIE ZACHODZĄ LUB ZACHODZĄ WYJĄTKOWO RZADKO. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x