SZORSTKA TKANINA INTROLIGATORSKA, ZWYKLE BAWEŁNIANA (ZWANA MERLĄ) O RZADKIM WĄTKU I OSNOWIE, USZTYWNIONA KROCHMALEM LUB KLEJEM, UŻYWANA NA FALCE DO WYKLEJEK KSIĄŻEK, ORAZ NA TAŚMY PRZY SZYCIU MASZYNOWYM BLOKU KSIĄŻKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MUŚLIN to:

szorstka tkanina introligatorska, zwykle bawełniana (zwana merlą) o rzadkim wątku i osnowie, usztywniona krochmalem lub klejem, używana na falce do wyklejek książek, oraz na taśmy przy szyciu maszynowym bloku książki (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MUŚLIN

MUŚLIN to:

cienka gładka tkanina jedwabna, bawełniana, wełniana o splocie płóciennym, zwykle w jasnym kolorze (na 6 lit.)MUŚLIN to:

lekka, cienka tkanina jedwabna, rzadziej bawełniana, o luźnym splocie płóciennym, używana na suknie, bluzki, firanki itp (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZORSTKA TKANINA INTROLIGATORSKA, ZWYKLE BAWEŁNIANA (ZWANA MERLĄ) O RZADKIM WĄTKU I OSNOWIE, USZTYWNIONA KROCHMALEM LUB KLEJEM, UŻYWANA NA FALCE DO WYKLEJEK KSIĄŻEK, ORAZ NA TAŚMY PRZY SZYCIU MASZYNOWYM BLOKU KSIĄŻKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.510

URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, TOPIEL, NIEISTOTNOŚĆ, SPLENDID ISOLATION, NOŻYK, KAMIKAZE, REGION WĘZŁOWY, PIKNOMETR, FASOLA, OCZKO, KAMGARN, REMONT ŚREDNI, GNIAZDO, WIEŚ, REFLEKS, CIENNIK, SIECIÓWKA, CHÓR, KOZAK, DAWCA NARZĄDÓW, SZPIK, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, ORTALION, PARAROTACYZM, STYMULACJA ODWIERTU, INDUKTOR, KAWALKATA, SIEWRUGA, STATYW, KĘS, KAWA MIELONA, ROBOCIK, KONFEDERACJA, EDYCJA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, DECEPCJA, REDUTA, TEZA, STOŻAR, PIEROGI, OKLUZJA, OBRĘCZ, SYSTEM ZARZĄDZANIA, KONWERGENCJA, PARATHA, FARMAKOTERAPIA, KALISZANIN, ADORACJA, CYPRZYN, GEN LETALNY, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, KONFISKATA, KANAFAS, ELEKTORAT, PARANOJA PRAWDZIWA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, REPRODUKCJA, SZPULA, ZESPÓŁ, PŁYWAK, BRZOZA PŁACZĄCA, DZIEKANAT, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, SPŁUKIWANIE, WĘZEŁ KOLEJOWY, NÓŻ MYŚLIWSKI, PONTYJSKI, PRZENOŚNOŚĆ, PRZEPIĘCIE, TURBINA GAZOWA, BAWEŁNA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, WYROSTEK BARKOWY, PROLIFERACJA, GALOIS, AUTOCASCO, CEREMONIALNOŚĆ, JĘZYK OBCY, WAGA, SILNIK CZTEROSUWOWY, RDZA, PELONEUSTES, NADZÓR BANKOWY, ZAMEK, NIEEFEKTYWNOŚĆ, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, PROPAGANDÓWKA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, DROŻDŻARNIA, TASIEMCE, RUNO, SAMOGONKA, KREPA, FLOTA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, ŚWIĘCONE, WIEŻA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, PRZYBLIŻENIE, LUDZKIE ZOO, CARSTWO, RĘKAWICA, ASYSTA, MUŚLIN, KULTURA ŁUŻYCKA, DYSTONIA TORSYJNA, MELUZYNA, OLEJ PALMOWY, POWAŻNY WIEK, MASER, HERMA, ZIARNKO, GERYLASI, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, ILUZJA PIENIĄDZA, PLOTER TNĄCY, KOSZT ZARZĄDU, TREGGINSY, MAESTA, LATOROŚL, BIEGUN UKŁADU, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, TOPIELISKO, REZYDENCJA, KOŃ, KUPAŹ, KIEROWCA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, CROSS, MOTORÓWKA, ZŁOTY DEWIZOWY, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, SZAFKA, FUNKCJA CELOWA, IRENA, METR, SZYSZKA, WIARA, OSPA, MEDALION, SKAŁA METAMORFICZNA, OPINIOTWÓRCA, WEDETA, UDŹWIG, RUGBY, HUMMUS, SKRZYDLATE SŁOWO, PISECZNICZKA, WIĆ, SKRYBA, SPUSZCZENIE, JAMOCHŁON, DYWIZJA, BUTWA, KASZTEL, ANTEOZAUR, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, KŁOBUK, NAWÓZ MINERALNY, KORSARZ, DZIECINKA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, KABLOOPERATOR, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, PRZECIWUTLENIACZ, BAJOS, INHALACJA, NIEUWAŻNOŚĆ, PRÓG PODATKOWY, KOKTAJL MOŁOTOWA, DŹWIĘCZNOŚĆ, AGREGAT KRYSTALICZNY, KOŁNIERZ, PIKANIE, PROBIOTYK, IZOTERMIA, NASKÓREK, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, ROSYJSKOŚĆ, FACSIMILE, JOGACZARA, KITAJKA, FLASZKA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, RISOTTO, KEKANIE, JEDWAB, WOJNA, JANKESKI, NIECZUCIE, DRWINA, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, TYP, MNICH, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, OPERA MYDLANA, TANIEC, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, RATYSZCZ, BACHMAT, KUSKUS, NEGOCJACJA, WSPINALNIA, ZALEWA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, MORA, LARGHETTO, KARTUZJA, ULTRAFILTRACJA, SELEKCJA, BINDA, LOKAL SOCJALNY, PAPIEROCH, UCIECZKA, PRZEPROST, PIÓRKO, CEWKA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, PIWO, OPASKA BRZEGOWA, KONNICA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, SZTALUGA, BOLSZEWICY, LINIA DEMARKACYJNA, REEDUKACJA, KPINA, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, RURA OGNIOWA, WODZIK, ASPEKT, OPONENT, SZELMA, BIAŁE PLAMY, OPOZYCJA, ALBUMINA, MAKAKOWATE, GEOLOGIA NAFTOWA, HANSZPAG, PUNK ROCK, TEATR, DRUON, SZLAFMYCA, STOCZNIA, KOLONIA, CZASOWNIK FRAZOWY, SOSNA ZWYCZAJNA, ELIMINACJA, REJON, MAŁA OJCZYZNA, WZÓR UŻYTKOWY, PARCH, BATERIA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, NAUKI GEOLOGICZNE, SENSUALIZM, WIESZAK, KOSZT RODZAJOWY, GASKOŃSKI, SZTAFAŻ, ŻÓŁW OBRZEŻONY, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, DZIESIĄTA MUZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, MIĘSOŻERCA, WYRAKOWATE, DUROPLAST, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, EMISJA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, MODULACJA SKROŚNA, GÓRKA, RZEKOTKA DRZEWNA, ZRAZÓWKA, JEŻOWIEC JADALNY, TĘCZA, EKSPOZYCJA, PROTEKCJONIZM, BYTOMIANKA, MASYW GÓRSKI, KAPELMAJSTER, SURMA, TERMOS BUFETOWY, STEP, KLASTER DYSKOWY, NOMINAŁ, NAWIETRZNIK, PASEK, TAMBUR, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, KORZENIE, OBLEGAJĄCY, ASYSTA, ZADANIE, DIAGNOSTYKA, FILM KATASTROFICZNY, ?MATURA POMOSTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.510 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZORSTKA TKANINA INTROLIGATORSKA, ZWYKLE BAWEŁNIANA (ZWANA MERLĄ) O RZADKIM WĄTKU I OSNOWIE, USZTYWNIONA KROCHMALEM LUB KLEJEM, UŻYWANA NA FALCE DO WYKLEJEK KSIĄŻEK, ORAZ NA TAŚMY PRZY SZYCIU MASZYNOWYM BLOKU KSIĄŻKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZORSTKA TKANINA INTROLIGATORSKA, ZWYKLE BAWEŁNIANA (ZWANA MERLĄ) O RZADKIM WĄTKU I OSNOWIE, USZTYWNIONA KROCHMALEM LUB KLEJEM, UŻYWANA NA FALCE DO WYKLEJEK KSIĄŻEK, ORAZ NA TAŚMY PRZY SZYCIU MASZYNOWYM BLOKU KSIĄŻKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MUŚLIN szorstka tkanina introligatorska, zwykle bawełniana (zwana merlą) o rzadkim wątku i osnowie, usztywniona krochmalem lub klejem, używana na falce do wyklejek książek, oraz na taśmy przy szyciu maszynowym bloku książki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MUŚLIN
szorstka tkanina introligatorska, zwykle bawełniana (zwana merlą) o rzadkim wątku i osnowie, usztywniona krochmalem lub klejem, używana na falce do wyklejek książek, oraz na taśmy przy szyciu maszynowym bloku książki (na 6 lit.).

Oprócz SZORSTKA TKANINA INTROLIGATORSKA, ZWYKLE BAWEŁNIANA (ZWANA MERLĄ) O RZADKIM WĄTKU I OSNOWIE, USZTYWNIONA KROCHMALEM LUB KLEJEM, UŻYWANA NA FALCE DO WYKLEJEK KSIĄŻEK, ORAZ NA TAŚMY PRZY SZYCIU MASZYNOWYM BLOKU KSIĄŻKI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - SZORSTKA TKANINA INTROLIGATORSKA, ZWYKLE BAWEŁNIANA (ZWANA MERLĄ) O RZADKIM WĄTKU I OSNOWIE, USZTYWNIONA KROCHMALEM LUB KLEJEM, UŻYWANA NA FALCE DO WYKLEJEK KSIĄŻEK, ORAZ NA TAŚMY PRZY SZYCIU MASZYNOWYM BLOKU KSIĄŻKI. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x