URZĄDZENIE POWODUJĄCE NAPŁYW POWIETRZA DO POMIESZCZEŃ PRZEZ WYKORZYSTANIE ENERGII WIATRU LUB RÓŻNICY TEMPERATUR W POMIESZCZENIU I NA ZEWNĄTRZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAWIETRZAK to:

urządzenie powodujące napływ powietrza do pomieszczeń przez wykorzystanie energii wiatru lub różnicy temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz (na 10 lit.)NAWIETRZNIK to:

urządzenie powodujące napływ powietrza do pomieszczeń przez wykorzystanie energii wiatru lub różnicy temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE POWODUJĄCE NAPŁYW POWIETRZA DO POMIESZCZEŃ PRZEZ WYKORZYSTANIE ENERGII WIATRU LUB RÓŻNICY TEMPERATUR W POMIESZCZENIU I NA ZEWNĄTRZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.614

JANKA, TURZYCA, TWAROŻEK, DYSK AKRECYJNY, BRUDAS, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, COOLER, PERKOZEK TRÓJBARWNY, TARCZA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, PRYMARIUSZ, ARTEFAKT, PODMALÓWKA, AGAT MSZYSTY, KONSERWATYWNOŚĆ, ZNAK, GAMEPLAY, KOLORATKA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, WYKROCZENIE SKARBOWE, KRAB, DREWNO KĘDZIERZAWE, PRZEWÓD, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, LANE KLUSKI, MAJEUTYKA, ZBIÓRKA, WISZNICA, ROŚLINA OZDOBNA, GALERIA, KRIOKOMORA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, ŚWIATŁO ZIELONE, PIJAR, ZGŁAD, VADEMECUM, ŁYŻKA CEDZAKOWA, MIKROURZĄDZENIE, KRAV MAGA, NOSZE, EUCHARYSTIA, CZŁON NADRZĘDNY, DALEKOPIS, POLIMORFIZM, MARKIZA, JĄKANIE KLONICZNE, OCHRONA INDYWIDUALNA, PUNKT MOTORYCZNY, KURCZATOW, PLEWA, DANONEK, POŻYTEK PSZCZELI, PIROGRAFIA, CIĘŻKA ARTYLERIA, KONEW, INSTRUMENT FINANSOWY, ZORZA PORANNA, RYTUAŁ, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, OSTROWIANIN, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ZATWARDZENIE, PASZPORTYZACJA, OFICJAŁ, TEOGONIA, BŁAZENEK, PENDENT, SZYSZAK HUSARSKI, ASTRONOMIA, OSTRY DYŻUR, SZPILKA, BRUDY, SKRYPT, MONSTRUM, AFRYKANIZOWANIE, BEATA, KORDYLINA, RYKSZARZ, CZARCIK, SMS, DYSONANS, PRAWO OHMA, NAMIAR, SIEKIERA, ORSZADA, GRANITA, GRUPA METYLOWA, WIELKI SZLEM, ILOCZYN BLASCHKEGO, MINA, ADIDAS, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, DŹWIG, PATRYLINEARNOŚĆ, JEDYNY, STACJA BAZOWA, MINISTRANTURA, PASO PERUWIAŃSKI, SZAGRYN, POŁYSK, RESPIRATOR, SOBÓR, KABAT, OŚ OPTYCZNA, PIES TERAPEUTYCZNY, ENTROPIA SWOBODNA, OSIEMDZIESIĄTKA, KRAN, DEFICYT, GAD, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, BIEG, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, WIKARYZM, POPELINA, SUPERKUTER, MARKA, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, SIODEŁKOWCE, ARTEFAKT, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, OPODATKOWANIE, MARKIZETA, PRZEKAŹNIK, PERKAL, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, TYTULATURA, DYMARKA, TEST, APLIKACJA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ŚWIATŁO, TRANSPOZYCJA, ADMIRACJA, NEKTAR, KĄPIEL OŁOWIANA, PASZTET, PODZIEMIE, NASIENNIK, KWIATECZEK, STOŻEK NAPŁYWOWY, KONCHYLIOLOGIA, SYTA, POWIERNICTWO, ROSTBEF, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, SITKO, BORYS, LISTA PROSKRYPCYJNA, MARUDA, URSZULA, DEMENTI, TORT DOBOSZA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, KULT ŚWIĄTYNNY, CENA MAKSYMALNA, CHUTOR, STATEK, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KROKIET, GALWEOZAUR, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, ROSYJSKI, METYLOTROFIA, FUGA, PĘTO, CIAŁO, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ZAINTERESOWANIE, SYMFONIK, KREDYT KONTRAKTOWY, NARÓD, PALUCH KOŚLAWY, CHWALCA, OPERA, KIERUNEK, ZASTRZALIN, PASCHA, ASTRON, PLEBEJUSZ, ŚW. PIOTR APOSTOŁ, OLIWA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, RECYKLIZACJA, INDIANIN, BADYLARZ, POLIMER FLUOROWY, ARSYNA, SYNKOPA, ASTATYZM, OBSERWACJA, DAR POMORZA, HRABIANKA, PACKA, PLIK GRAFICZNY, ZEW, KOSMOS, KALORIA, PLUWIOGRAF, OKULIZACJA, TIURMA, CZARNA DZIURA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, ANTENA, LOKALIZATOR, ZOOCHORIA, MODYFIKACJA, OFICJUM, INHALATOR TLENOWY, KANEFORA, KĄPIEL, DIVA, ROŚLINA ZIELNA, NIEDOJDA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, PODBIERACZ POKOSÓW, KROTON, DEPORTOWANY, APERCEPCJA, HALBA, DIABELSKOŚĆ, METABAZA, ŚLUB KONKORDATOWY, TEORIA CIAŁ, BATUTA, KUFF, LIDAR, POIMEK, DUR POWROTNY, PRZENOŚNIK, DROGI RODNE, SYMPOZJON, RING, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, BOMBER, NADMUCH, LILA, PRĄD, ENTROPION WRODZONY, PASIERB, GRILL, METODA AGLOMERACYJNA, PRZEMYSŁÓWKA, SUCHORYT, TOALETA, WĘGLÓWKA, PARAGONIK, REJESTR OKRĘTOWY, ZAPYCHACZ, TERRINA, HEMATOFAGIA, SPEKULANT, PIĘTNASTKA, EKSPRES, SZKUTNICTWO, ACEFALIA, SERIA, DYSZKANCIK, TENIS ZIEMNY, NERCZYŁUSK, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, SILNIK PNEUMATYCZNY, BULIONER, BALKON, NOSIDŁO, NOWELIZACJA, PORCELANKA, USTERKA, ARANŻACJA, TENIS, POMAZANIEC BOŻY, ROZMARYN, ARSENIAN(III), RYT, FOTEL ROZKŁADANY, DŻEM, KONFISKACJA, GLIZA, CZASTUSZKA, DOŻYWOCIE, NIEBO, HURDYCJA, PANTALONY, HAMULEC, ROMANTYZM, ŻAGIEW, ZASADA HUYGENSA, AZOTAN(V), GĘŚ, FIRMA WYDMUSZKA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, ANTYNOMIA RUSSELLA, WEJŚCIE, FREGATA ŻAGLOWA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, BIDON, ?KAMYCZEK USZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.614 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE POWODUJĄCE NAPŁYW POWIETRZA DO POMIESZCZEŃ PRZEZ WYKORZYSTANIE ENERGII WIATRU LUB RÓŻNICY TEMPERATUR W POMIESZCZENIU I NA ZEWNĄTRZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE POWODUJĄCE NAPŁYW POWIETRZA DO POMIESZCZEŃ PRZEZ WYKORZYSTANIE ENERGII WIATRU LUB RÓŻNICY TEMPERATUR W POMIESZCZENIU I NA ZEWNĄTRZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAWIETRZAK urządzenie powodujące napływ powietrza do pomieszczeń przez wykorzystanie energii wiatru lub różnicy temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz (na 10 lit.)
NAWIETRZNIK urządzenie powodujące napływ powietrza do pomieszczeń przez wykorzystanie energii wiatru lub różnicy temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAWIETRZAK
urządzenie powodujące napływ powietrza do pomieszczeń przez wykorzystanie energii wiatru lub różnicy temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz (na 10 lit.).
NAWIETRZNIK
urządzenie powodujące napływ powietrza do pomieszczeń przez wykorzystanie energii wiatru lub różnicy temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz (na 11 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE POWODUJĄCE NAPŁYW POWIETRZA DO POMIESZCZEŃ PRZEZ WYKORZYSTANIE ENERGII WIATRU LUB RÓŻNICY TEMPERATUR W POMIESZCZENIU I NA ZEWNĄTRZ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - URZĄDZENIE POWODUJĄCE NAPŁYW POWIETRZA DO POMIESZCZEŃ PRZEZ WYKORZYSTANIE ENERGII WIATRU LUB RÓŻNICY TEMPERATUR W POMIESZCZENIU I NA ZEWNĄTRZ. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x